Byla 2-5034-905/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio A. B. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese,

Nustatė

3Antstolis A. B. 2012 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui tvirtinti išieškotojo UAB „F.“ ir skolininko UAB „B.R.I.“ 2012 m. liepos 27 d. sudarytą taikos sutartį vykdomojoje byloje Nr. 0042/11/03539 dėl 82 600 Lt skolos, 11,84 procentų palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo – 2009 m. balandžio 6 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7402,50 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Pateiktos taikos sutarties 5 punkte nurodyta, kad šalims žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.

konstatuoja:

4Teismo vertinimu, šalių pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir turtinių interesų, todėl nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktą taikos sutartį (Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 595 straipsnio 3 dalis). Iš pateiktos taikos sutarties matyti, kad taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės šalims žinomos. Teismui patvirtinus taikos sutartį vykdymo procese, vykdomosios bylos nutraukimo klausimas spręstini CPK 629 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 630 straipsnyje nustatyta tvarka.

5Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartimi tvirtinamos taikos sutarties tekstas iš dalies paredaguotas valstybinės lietuvių kalbos požiūriu, tačiau toks redagavimas nekeičia (neiškraipo) šalių pateiktos sutarties pirminio teksto turinio ir (arba) prasmės teisės požiūriu (CPK 11 straipsnio 1 dalis, 115 straipsnio 4 dalis).

6Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 595 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

7Prašymą tenkinti.

8Patvirtinti išieškotojo UAB „F.“ ir skolininko UAB „B.R.I.“ 2012 m. liepos 27 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

„TAIKOS SUTARTIS VYKDYMO PROCESE

2012 m. liepos 27 d.

Vilnius

12Šios taikos sutarties vykdymo procese šalys:

13UAB „F.“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), LT-02190 Vilnius, (toliau – „Išieškotojas“), atstovaujama direktoriaus Ž. B., veikiančio pagal UAB „F.“ įstatus, ir

14UAB „B.R.I.“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), LT-08235 Vilnius, (toliau – „Skolininkas“), atstovaujama direktoriaus L. D., veikiančio pagal UAB „B.R.I.“ įstatus,

15toliau tekste Išieškotojas ir Skolininkas kartu vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

16A.

172009 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-10487-466/2009 priėmė sprendimą, kuriuo patenkino išieškotojo UAB „F.“ ieškinį skolininkui UAB „B.R.I.“ ir iš Skolininko Išieškotojo naudai priteisė 82 600 Lt skolos kartu su delspinigiais, 11,84 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (82 600 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7402,50 Lt bylinėjimosi išlaidų;

18B.

192011 m. spalio 17 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pirmiau nurodytą bylą apeliacine tvarka, nusprendė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą ir papildomai iš Skolininko Išieškotojo naudai priteisė 1600 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų;

20C.

21Išieškotojas pateikė antstoliui A. B. vykdomąjį raštą vykdyti pirmiau nurodytus teismų sprendimus ir išieškoti Skolininko priteistas sumas. Antstolis A. B. vykdymo procese savo patvarkymu išieškojo iš Skolininko 97 162,66 Lt, nuskaitydamas šias lėšas iš Skolininko banko sąskaitos, esančios AB DNB banke, ir pervedė Išieškotojui 97 62,66 Lt (toliau - „Išieškota skolos suma“),

22todėl vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso 595 straipsniu, šalys pageidauja taikiai užbaigti vykdymo procesą ir sudarė šią taikos sutartį vykdymo procese (toliau – „Taikos sutartis“), kurioje susitarė taip:

231. Šia Taikos sutartimi šalys susitaria ir Išieškotojas sutinka, kad Skolininkas sumokėtų Išieškotojui 82 600 Lt skolą kartu su delspinigiais ir pirmosios instancijos bei apeliacinės instancijos teismų priteistas bylinėjimosi išlaidas – 9002,50 Lt. Iš viso Skolininkas privalo sumokėti Išieškotojui 91 602,50 Lt (toliau – „Mokėtina suma“). Išieškotojas atsisako savo reikalavimų Skolininkui dėl 11,84 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (82 600 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo sumokėjimo.

242. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad iš Skolininko faktiškai išieškotos skolos suma viršija l punkte mokėtiną sumą 5560,16 Lt, todėl:

252.1. Išieškotojas pareiškia, kad skolininkas tinkamai įvykdė 1 punkte nurodytą sąlygą sumokėti mokėtiną sumą dar iki šios taikos sutarties pasirašymo dienos;

262.2. susitaria, kad Išieškotojas grąžins skolininkui išieškotos skolos sumos ir mokėtinos sumos skirtumą, pervesdamas šią sumą į Skolininko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke.

273. Šia taikos sutartimi Išieškotojas aiškiai pareiškia, kad neturi daugiau jokių reikalavimų ar pretenzijų Skolininkui.

284. Šalys susitaria, kad Skolininkui tenka antstoliui A. B. mokėtinos vykdymo išlaidos.

295. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos šios taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo sąlygos bei pasekmės, įskaitant nustatytas Civilinio proceso kodekso 629 straipsnyje.

306. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios taikos sutarties pasirašymo dienos pateikti ją išieškojimą vykdančiam antstoliui A. B. su prašymu sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą, o teismui šią taikos sutartį patvirtinus – vykdomąją bylą nutraukti. Šalys susitaria, kad taikos sutartį antstoliui A. B. pateiks skolininkas.

317. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius antstoliui A. B.. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

328. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

339. Šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią taikos sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus.

34Šalių parašai:

35Ieškotojas

36Skolininkas

37UAB „F.“

38UAB „B.R.I.“

39Generalinis direktorius

40Direktorius

41Ž. B. (yra parašas)

42L. D. (yra parašas)“.

43Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio A. B. prašymą dėl taikos... 3. Antstolis A. B. 2012 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui tvirtinti... 4. Teismo vertinimu, šalių pateikta taikos sutartis neprieštarauja... 5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartimi tvirtinamos taikos sutarties... 6. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 595... 7. Prašymą tenkinti.... 8. Patvirtinti išieškotojo UAB „F.“ ir skolininko UAB „B.R.I.“ 2012 m.... 12. Šios taikos sutarties vykdymo procese šalys:... 13. UAB „F.“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), LT-02190 Vilnius,... 14. UAB „B.R.I.“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), LT-08235 Vilnius,... 15. toliau tekste Išieškotojas ir Skolininkas kartu vadinami „šalimis“, o... 16. A.... 17. 2009 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas civilinėje... 18. B.... 19. 2011 m. spalio 17 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pirmiau... 20. C.... 21. Išieškotojas pateikė antstoliui A. B. vykdomąjį raštą vykdyti pirmiau... 22. todėl vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso 595 straipsniu, šalys... 23. 1. Šia Taikos sutartimi šalys susitaria ir Išieškotojas sutinka, kad... 24. 2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad iš Skolininko faktiškai išieškotos... 25. 2.1. Išieškotojas pareiškia, kad skolininkas tinkamai įvykdė 1 punkte... 26. 2.2. susitaria, kad Išieškotojas grąžins skolininkui išieškotos skolos... 27. 3. Šia taikos sutartimi Išieškotojas aiškiai pareiškia, kad neturi daugiau... 28. 4. Šalys susitaria, kad Skolininkui tenka antstoliui A. B. mokėtinos vykdymo... 29. 5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos šios taikos sutarties sudarymo ir... 30. 6. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios taikos... 31. 7. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais: po... 32. 8. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki... 33. 9. Šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir... 34. Šalių parašai:... 35. Ieškotojas... 36. Skolininkas... 37. UAB „F.“... 38. UAB „B.R.I.“... 39. Generalinis direktorius... 40. Direktorius... 41. Ž. B. (yra parašas)... 42. L. D. (yra parašas)“.... 43. Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas...