Byla 2S-1592-431/2020
Dėl antstolės R. D. veiksmų, suinteresuotasis asmuo byloje – išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Visana“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos E. K.-M. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. K.-M. individualios įmonės skundą dėl antstolės R. D. veiksmų, suinteresuotasis asmuo byloje – išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Visana“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolės 2020 m. liepos 1 d. patvarkymus Nr. S20-4981 ir Nr. 4982 ir patikslinti vykdomojoje byloje 2020 m. birželio 17 d. sudarytą turto aprašą, panaikinant visus iki šiol taikomus apribojimus, ir areštuoti (aprašyti) tik 160,50 kv.m. nekilnojamąjį daiktą, esantį ( - ) (toliau – Patalpa). Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-6305-424/2020 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjai. Pagal pareiškėjos atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas 2020 m. birželio 22 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones, tačiau išieškotoja pateikė atskirąjį skundą, kuris dar nėra išnagrinėtas. Antstolė 2020 m. liepos 1 d. patvarkymu Nr. S20-4981 patikslino turto aprašą, o patvarkymu Nr. S20-4982 įpareigojo pareiškėją pateikti informaciją apie kilnojamą turtą.

62.

7Pareiškėja pateikė antstolei prašymą panaikinti nurodytus patvarkymus ir priimti naują patvarkymą patikslinti sudarytą turto aprašą, panaikinant visus iki šiol taikomus apribojimus ir areštuoti (aprašyti) tik Patalpą, kurios vertė visiškai pakankama 30 477,76 Eur kreditoriniam reikalavimui patenkinti. Patalpos hipoteka užtikrintos prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2020 m. kovo 5 d., skolos likutis pagal prievolę yra tik 6 676,00 Eur. Patalpos vidutinė rinkos vertė yra 338 000,00 Eur. Antstolės aprašytos transporto priemonės yra tinkamos naudoti, jų techninė būklė, atsižvelgus į natūralų nusidėvėjimą, atitinka jų eksploatacines savybes. Pareiškėja nėra turto vertintoja, todėl negali objektyviai pateikti transporto priemonių rinkos vertės. Vien tik 60 000 Eur vertės automobilio Tesla Model X areštas yra visiškai pakankamas, siekiant užtikrinti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą.

83.

9Antstolė nesutiko su skundu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog vykdydama Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-6305-424/2020, areštavo pareiškėjai priklausantį turtą: automobilius Dodge Grand Caravan, Mercedes Benz ir Tesla Model X bei Patalpą. Patalpai areštas buvo panaikintas, nes buvo nustatyta, jog sutartine hipoteka užtikrintos prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2020 m. kovo 5 d. Pareiškėja nepateikė dokumentų, koks yra skolos likutis hipotekos kreditoriui. Iš hipotekos sandoriu įkeisto objekto pirmiausiai būtų išieškoma hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai, ir tik šiuos patenkinus, būtų tenkinami kitų kreditorių reikalavimai. Todėl vien patalpos areštas neužtikrina tinkamų kreditoriaus interesų gynimo. Transporto priemonės buvo areštuotos pagal Teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartyje išdėstytą turto aprašymo eiliškumą. Dėl transporto priemonių vertės yra abejojama dėl objektyvių priežasčių, nes pareiškėja nepateikia duomenų apie šių transporto priemonių realią būklę (pirkimo dokumentų, fotonuotraukų), kuriais remiantis būtų galima keisti turto apyrašą. Pareiškėja taip pat nenurodė, kur galima būtų tas transporto priemones apžiūrėti ir įvertinti. Pareiškėjos prašomo areštuoti nekilnojamojo turto vertė žymiai didesnė, nei teismo taikoma laikinųjų apsaugos priemonių suma.

104.

11Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, nesutiko su skundu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog pareiškėja nepateikė antstolei dokumentų apie areštuoto turto realią vertę, nėra kitaip užtikrinusi kreditorei savo įsipareigojimų įvykdymo. VĮ „Registrų centras“ nurodyta Patalpos vidutinė rinkos vertė gali neatitikti realios turto vertės. Pareiškėja nepateikė atlikto turto vertinimo, nepateikė duomenų, jog minėtam turtui hipoteka būtų panaikinta. Nėra žinoma reali skolos suma hipotekos kreditoriui. Palikus areštą tik šiai Patalpai, suinteresuoto asmens galimybės atgauti skolą būtų apsunkintos. Panaikinus turto areštą automobiliams, pareiškėjai sudaromos visos sąlygos turtą perleisti ar jį paslėpti. Automobiliai nebuvo apžiūrėti ir jų reali rinkos vertė nėra nustatyta. Turto areštas nevaržo pareiškėjos veiklos ir netrukdo jai įprastai funkcionuoti. Areštuotu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu pareiškėjai palikta teisė naudotis ir šį turtą valdyti.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų.

156.

16Teismas nustatė, jog antstolė 2020 m. liepos 1 d. priėmė patvarkymą Nr. S20-4982, kuriuo pareiškėja įpareigota pateikti informaciją apie areštuotų transporto priemonių būklę ir vertę. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolė atlikinėjo paiešką www.autoplius.lt dėl areštuotų automobilių vertės. Tačiau pareiškėja yra įpareigota pateikti duomenis apie šių automobilių būklę (fotonuotraukas, duomenis, ar šie automobiliai yra eksploatuojami ir kitus turimus duomenis), siekiant įvertinti areštuotą turtą ir nustatyti šių automobilių realią būklę bei vertę. Pati antstolė nurodė, jog išsprendus klausimą dėl kelių transporto priemonių vertės nustatymo, antstolė savo iniciatyva svarstys klausimą dėl arešto nekilnojamajam turtui panaikinimo.

177.

18Skolininkei nepateikus antstoliui reikalaujamų duomenų, antstolės galimybės būtų labai ribotos sužinoti informaciją apie skolininko žinioje esančias transporto, tokiu būdu apribojant antstolės galimybes panaudoti visas leidžiamas priverstinio vykdymo priemones. Be to, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta antstolio teisė reikalauti iš visų fizinių ir juridinių asmenų pateikti reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Skundžiamo patvarkymo antstolės reikalavimas pareiškėjai pateikti duomenis nepažeidžia jos teisių ir teisėtų interesų, o yra būtinas išieškotojos interesams apginti, siekiant nustatant tikrąją areštuotų automobilių vertę. Todėl antstolė, priimdama šį patvarkymą, savo kompetencijos neviršijo.

198.

20Nagrinėjamoje byloje nėra žinoma reali skolos suma hipotekos kreditoriui. Pareiškėjos prie prašymo pateiktas išrašas iš sąskaitos ir sąskaitų apžvalgos nėra informatyvios. Pareiškėja skundu prašo areštuoti (aprašyti) tik Patalpą. Tačiau prašomo areštuoti nekilnojamojo turto vertė (338 000 Eur), kaip nurodo pati pareiškėja, yra žymiai didesnė, nei teismo taikoma laikinųjų apsaugos priemonių suma.

21II.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

239.

24Pareiškėja E. K.-M. individuali įmonė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjos skundą ir panaikinti skundžiamus antstolės patvarkymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Teismas nepagrįstai konstatavo, kad byloje nėra žinoma reali suma hipotekos kreditoriui, o pareiškėjos pateiktas išrašas iš sąskaitos ir sąskaitų apžvalgos nėra informatyvios. Teismas nemotyvavo, kodėl, jo nuomone, sąskaitų išrašas ir apžvalgos nėra informatyvios, taigi pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 straipsnis). Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pačios antstolės 2020 m. liepos 1 d. patvarkyme nurodytas aplinkybes, jog Patalpų sutartine hipoteka užtikrintos prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2020 m. kovo 5 d. ir šis daiktas nėra apsunkintas. Todėl Patalpoms gali būti taikomas turto areštas ir nėra kliūčių jį aprašyti vykdomojoje byloje. Pareiškėja įrodė, kad skundo pateikimo metu bankui skolos likutis buvo tik 6 676,00 Eur, o šiuo metu kredito likutis yra apmokėtas.

279.2.

28Teismas nepagrįstai nutartyje rėmėsi aplinkybe, jog Patalpų vertė yra žymiai didesnė, nei teismo taikoma laikinųjų apsaugos priemonių suma. Nagrinėjamoje byloje laikinas turto areštas didesnės vertės nekilnojamam daiktui nepažeidžia išieškotojos interesų. Be to, antstolė nėra įpareigota areštuoti visą turtą, nes yra galimybė proporcingai areštuoti atitinkamą turto dalį (pvz., ¼ dalį nekilnojamojo daikto). Tokiu būdu vykdymo procesas nebus pažeistas. Patalpoms taikomas laikinas turto areštas netrukdo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje vykdomojoje byloje, kadangi areštuotas 84 957,46 Eur vertės turtas, o vykdomojoje byloje arešto mastas yra 30 477,76 Eur. Tuo tarpu Patalpų vertė viršija 300 000,00 Eur.

299.3.

30Pagal CPK 681 straipsnį reikalaujama įkainoti skolininko turtą rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Jeigu nėra ginčo dėl turto vertės, turtą gali įkainuoti pats antstolis. Nagrinėjamoje byloje, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo, o tik taikant laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo ir nėra kliūčių antstoliui areštuoti (aprašyti) pareiškėjos siūlomas Patalpas (atitinkamą jų dalį). Šiame civilinio proceso etape nėra pagrindo skirti turto ekspertizės, nes turtas nėra realizuojamas.

3110.

32Antstolė R. D. atsiliepimu nesutinka su pareiškėjos E. K.-M. individualios įmonės atskiruoju skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 d. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3310.1.

34Pareiškėjos prašoma areštuoti Patalpa yra įkeista hipotekos sandoriu, todėl iš hipotekos sandoriu įkeisto objekto pirmiausiai būtų išieškoma hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai. Tik šiuo reikalavimus patenkinus, būtų tenkinami kitų kreditorių reikalavimai. Todėl patalpos areštavimas, panaikinant areštuotų kelių transporto priemonių areštus, neužtikrintų tinkamų kreditorės interesų gynimo. Pagal teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartyje išdėstytą turto aprašymo eiliškumą, areštuotos transporto priemonės.

3510.2.

36Pareiškėja buvo ne kartą raginama pateikti duomenis apie areštuotų transporto priemonių realią būklę. Tačiau pareiškėja šių reikalavimų nevykdo, neteikia automobilių pirkimo dokumentų, fotonuotraukų, kuriais remiantis būtų galima keisti turto apyrašą. Vykdomojoje byloje iki šiol nėra duomenų, kad pareiškėja būtų pateikusi antstolės patvarkymu pareikalautą informaciją apie turimą turtą.

3711.

38Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, atsiliepimu nesutinka su pareiškėjos E. K.-M. individualios įmonės atskiruoju skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 d. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3911.1.

40Pareiškėja prašymą pakeisti aprašytą turtą grindžia tik savo subjektyviais pageidavimais, neatsižvelgdama į kreditorės interesus ir laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį. Teismas teisingai nusprendė, jog siūlomo aprašyti nekilnojamojo turto vertė pagal VĮ „Registro centras“ duomenis yra daugiau nei dešimt kartų didesnė nei skolos suma, nurodyta nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Pareiškėja teigia, jog turto neturi būti areštuota daugiau, nei reikia reikalavimams patenkinti, tačiau siūlo areštuoti nekilnojamąjį turtą, o ne automobilius ar sąskaitoje esančias lėšas. Tai kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjos ketinimo vykdyti teismo sprendimą. Nekilnojamojo turto priverstinis pardavimas neabejotinai būtų ilgas ir sudėtingas procesas bei truktų ilgiau, nei turto išieškojimas iš sąskaitų ar automobilių.

4111.2.

42Pagal CPK 665 straipsnį pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai. Kai reikalavimų užtikrinimui būtų areštuotas tik nekilnojamasis turtas, vykdymo procese pareiškėja turėtų galimybę reikalauti, jog skolos išieškojimas nebūtų vykdomas iš nekilnojamojo turto, o būtų vykdomas iš einamosiose sąskaitose esančių lėšų, kurių, pradėjus vykdymą, sąskaitose, tikėtina, gali nebelikti. Pareiškėja faktiškai siekia sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą. Tačiau tai gali padaryti tik teismas. Teismas 2020 m. birželio 22 d. jau yra priėmęs preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-6305-424/2020. Pareiškėja neneigia savo prievolės atsiskaityti, tačiau nemažina skolos, kuri yra susidarius nuo 2019 m. spalio mėnesio, motyvuodama laikinais finansiniais sunkumais.

43III.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

4512.

46Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio patvarkymų, kuriais buvo patikslintas turto aprašas ir pareiškėja įpareigota pateikti informaciją apie kilnojamąjį turtą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirųjų skundų ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamų nutarčių negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

4713.

48Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 11 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-6305-424/2020 patenkino ieškovės (išieškotojos) UAB „Visana“ ieškinį atsakovei (pareiškėjai) E. K.-M. individualiai įmonei ir priteisė ieškovei iš atsakovės 27 918,05 Eur skolą, 2 559,71 Eur delspinigius ir 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį 30 477,76 Eur vertės kilnojamąjį turtą ar kitą antstolio surastą atsakovei priklausantį turtą, o šios turto nesant ar jo esant nepakankamai – areštavo atsakovės pinigines lėšas ar turtines teises.

4914.

50Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis buvo pateikta antstolei vykdyti. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl šios nutarties ir Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 22 d. nutartimi pats panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pastarąją nutartį apskundė išieškotoja. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 22 d. nutartį ir paliko galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu pakeitė teismo 2020 m. birželio 11 d. preliminarų sprendimą ir išieškotojai iš pareiškėjos priteisė 22 973,86 Eur skolos ir 2 478,69 Eur delspinigių, iš viso – 25 452,37 Eur, nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti.

5115.

52Antstolė, vykdydama teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį, 2020 m. birželio 17 d. sudarė turto aprašą, kuriuo areštavo pareiškėjai priklausančias pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, dvejas patalpas ir tris transporto priemones. Antstolė 2020 m. liepos 1 d. patvarkymu Nr. S20-4981 patikslino 2020 m. birželio 17 d. sudarytą turto aprašą, panaikindama Patalpos areštą, kadangi šiam turtui nustatyta hipoteka, ja užtikrintos prievolės terminas baigėsi 2020 m. kovo 5 d. Antstolė 2020 m. liepos 1 d. patvarkymu Nr. S20-4982 įpareigojo pareiškėją pateikti informaciją apie trijų areštuotų pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių automobilių būklę ir vertę. Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų nesutinka su šiais patvarkymais ir prašo juos panaikinti, taip pat patikslinti sudarytą turto aprašą, areštuojant tik pareiškėjos nurodytą Patalpą.

5316.

54Pažymėtina, jog pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi ir Vilniaus regiono apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma tiek antstoliui, tiek ir pačiai pareiškėjai. Šios nutarties rezoliucinėje dalyje buvo aiškiai išskirta, jog areštuojamas pareiškėjai priklausantis kilnojamasis turtas, taip pat kitas antstolio surastas turtas, o šio turto nesant – piniginės lėšos ir turtinės teisės. Todėl pripažintina, jog antstolis pagrįstai į turto aprašą įtraukė pareiškėjai priklausančias transporto priemones. Be to, ir pati išieškotoja reikalauja, jog jos ieškinys būtų užtikrinamas visų pirma pareiškėjai priklausančiu kilnojamuoju turtu.

5517.

56Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su antstolės bei skundžiamos teismo nutarties argumentais, jog pareiškėja nepateikė tikslių duomenų, kokio dydžio prievolė buvo užtikrinta hipoteka, ar ši prievolė yra visiškai įvykdyta, kokia yra įkeistos Patalpos vidutinė rinkos vertė. VĮ „Registrų centras“ Patalpa 260 000 Eur buvo įvertinta 2016 m. balandžio 28 d., pareiškėjos pateikti sąskaitos išrašai patvirtina tik jos atliktus mokėjimus, tačiau neatskleidžia visos hipoteka užtikrintos prievolės dydžio ir jos neįvykdyto likučio. Be aptariamos hipotekos Patalpai pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį 2019 m. lapkričio 15 d. taip pat buvo registruotas turto areštas. Pareiškėja apeliacinės instancijos teismui tik 2020 m. spalio 21 d. pateikė papildomus įrodymus apie hipotekos išregistravimą. Tačiau esmine aplinkybe, vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, yra teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas turto arešto taikymo eiliškumas, tai yra pirmiausia yra areštuojamas kilnojamasis turtas.

5718.

58Pareiškėjai išaiškintina, jog pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Pagal šio straipsnio 2 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Be to, atsakovas gali įkeisti turimą turtą ieškovo naudai. Taigi pareiškėja, norėdama, jog ieškovės (išieškotojos) reikalavimas būtų užtikrintas tik jai priklausančios Patalpos areštu, turi prašyti teismo, taikiusio laikinąsias apsaugos priemones, pakeisti 2020 m. birželio 11 d. nutartį ir areštą pritaikyti tik jos nurodytam turtui. Tuo tarpu antstoliui įstatymas nesuteikia teisės modifikuoti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arešto masto. Tik civilinę bylą Nr. e2-7582-424/2020 nagrinėjantis teismas galės įvertinti ir parinkti tinkamiausią ieškovės reikalavimų užtikrinimo būdą.

5919.

60Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

6120.

62Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, pateikė prašymą dėl 363 Eur bylinėjimosi išlaidų advokatui už atsiliepimą į atskirąjį skundą parengimą priteisimo iš pareiškėjos. Skundai dėl antstolio veiksmų nagrinėjami pagal ypatingosios teisenos taisykles. Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotojo asmens ir pareiškėjos interesai yra priešingi, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.16 punkte nustatyto maksimalaus dydžio už dokumento, kuriame pateikti atsikirtimai, pateikimą. Todėl suinteresuotajam asmeniui iš pareiškėjos priteisina 363 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

6321.

64Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

65Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

66Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

67Priteisti suinteresuotajam asmeniui UAB „Visana“ iš pareiškėjo E. K.-M. individualios įmonės 363 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolės 2020... 6. 2.... 7. Pareiškėja pateikė antstolei prašymą panaikinti nurodytus patvarkymus ir... 8. 3.... 9. Antstolė nesutiko su skundu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog vykdydama... 10. 4.... 11. Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, nesutiko su skundu,... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, jog antstolė 2020 m. liepos 1 d. priėmė patvarkymą Nr.... 17. 7.... 18. Skolininkei nepateikus antstoliui reikalaujamų duomenų, antstolės galimybės... 19. 8.... 20. Nagrinėjamoje byloje nėra žinoma reali skolos suma hipotekos kreditoriui.... 21. II.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėja E. K.-M. individuali įmonė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 25. 9.1.... 26. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad byloje nėra žinoma reali suma hipotekos... 27. 9.2.... 28. Teismas nepagrįstai nutartyje rėmėsi aplinkybe, jog Patalpų vertė yra... 29. 9.3.... 30. Pagal CPK 681 straipsnį reikalaujama įkainoti skolininko turtą rinkos kaina,... 31. 10.... 32. Antstolė R. D. atsiliepimu nesutinka su pareiškėjos E. K.-M. individualios... 33. 10.1.... 34. Pareiškėjos prašoma areštuoti Patalpa yra įkeista hipotekos sandoriu,... 35. 10.2.... 36. Pareiškėja buvo ne kartą raginama pateikti duomenis apie areštuotų... 37. 11.... 38. Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, atsiliepimu nesutinka... 39. 11.1.... 40. Pareiškėja prašymą pakeisti aprašytą turtą grindžia tik savo... 41. 11.2.... 42. Pagal CPK 665 straipsnį pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto... 43. III.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir... 45. 12.... 46. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 47. 13.... 48. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas... 49. 14.... 50. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartis buvo... 51. 15.... 52. Antstolė, vykdydama teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį, 2020 m. birželio... 53. 16.... 54. Pažymėtina, jog pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas,... 55. 17.... 56. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su antstolės bei... 57. 18.... 58. Pareiškėjai išaiškintina, jog pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali... 59. 19.... 60. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 61. 20.... 62. Suinteresuotasis asmuo, išieškotoja UAB „Visana“, pateikė prašymą dėl... 63. 21.... 64. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 65. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 66. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti... 67. Priteisti suinteresuotajam asmeniui UAB „Visana“ iš pareiškėjo E. K.-M....