Byla II-43-995/2018
Dėl 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018 panaikinimo arba pakeitimo

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant Loretai Liaučienei, dalyvaujant pareiškėjui J. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. D. skundą dėl 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018 panaikinimo arba pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas 2018 m. sausio 18 d. J. D. surašė administracinio nusižengimo protokolą dėl to, kad jis 2017 m. gruodžio 10 d., 00.01 val., būdamas pradedantysis vairuotojas, vairuodamas automobilį, esant leistinam 90 km/h važiavimo greičiui, važiavo 192 km/h greičiu, leistiną greitį, įvertinus paklaidą, viršijo 96 km/h. Administraciniu nurodymu J. D. pasiūlyta iki 2018 m. vasario 18 d. sumokėti 225 Eur baudą ir grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus. J. D. pagal surašytą administracinį nurodymą baudos nesumokėjo ir neįvykdė pareigos grąžinti vairuotojo pažymėjimo. 2018 m. vasario 28 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018 J. D. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 416 straipsnio 6 dalį 500 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 15 mėnesių.

52018 m. kovo 22 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmuose gautas pareiškėjo J. D. atstovo advokato R. R., Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato veiklos skyriaus persiųstas skundas dėl 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018 panaikinimo arba pakeitimo. Pareiškėjo vertinimu, šiuo atveju yra pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir paskirti jam mažesnę nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę arba nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės neskirti. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas yra jauno amžiaus, gyvena Skuodo rajone kartu su savo tėvais, šiuo metu neturi darbo, kadangi dar mokosi ( - ). Dėl mokslų ( - ) pareiškėjui yra būtina teisė vairuoti transporto priemones, nes Skuodo rajoną ir Klaipėdos miestą, kuriame jis mokosi, skiria daugiau kaip 85 kilometrai. Be to, pareiškėjas pagal trišalę studento praktinio mokymo sutartį tarp jo, ( - ) (toliau – įmonė) . Įmonėje atlieka praktiką, kuri yra privaloma norint sėkmingai baigti kolegijos kursą. Pažymi, kad praktikos atlikimo vieta taip pat yra Klaipėdos mieste, o vykti į įmonę pareiškėjas privalo kiekvieną darbo dieną, todėl pareiškėjui neturint teisės vairuoti transporto priemones, vykimas į praktikos atlikimo vietą kiekvieną dieną tampa labai apsunkintas. Teigia, kad nutraukti praktikos sutarties jis taip pat negali, nes nėra likę pakankamai laiko iki kurso pabaigos atlikti praktiką kitoje vietovėje (pavyzdžiui, Skuode), todėl pareiškėjui dėl pritaikytos administracinio poveikio priemonės yra reali grėsmė nepabaigti dabartinio kurso ir jį kartoti iš naujo. Taip pat, pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad jis nuo 2014 m. kovo 3 d. yra KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Lengvosios pėstininkų kuopos karys savanoris. 2018 m. sausio 30 d. šios kuopos vadas vyr. leitenantas E. A. rašte nurodė, kad pratybos dažnai vyksta skirtingose Skuodo, Klaipėdos rajono vietose, tad kariui dažnai tenka vykti į pratybas nuosavu transportu, o, siekiant tinkamai vykdyti pareigas kariui reikalingas vairuotojo pažymėjimas. Be kita ko, šiame rašte kuopos vadas teigiamai apibūdino ir pareiškėjo asmenybę, t. y. nurodė, kad jis yra drausmingas ir puikiai vykdantis savo pareigas, uoliai vykdo paskirtas užduotis, o į teigiamą nusižengimą padariusio asmens asmenybės vertinimą, pagal ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, pareiškėjo nuomone, taip pat turi būti atsižvelgiama. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad nutarime nurodyta, kad atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, tačiau pažymėtina, kad pareiškėjas neginčijo, kad padarė ANK 416 straipsnyje numatyta nusižengimą, nuoširdžiai gailisi dėl šio pažeidimo padarymo ir savo neatsakingų veiksmų, o tai pagal ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pripažįstama kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, pagal ANK 35 straipsnio 2 dalį, teismas arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali ir kitas ANK 35 straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis. Taip pat pažymi, kad institucijai (pareigūnui) dar iki nutarimo surašymo dienos buvo žinoma, kad pareiškėjas neturi darbo, negauna pajamų, mokosi kolegijoje ir savanoriauja kariuomenėje Klaipėdoje, yra charakterizuojamas teigiamai, neturi galiojančių administracinių pažeidimų ir niekada nėra baustas už jokius administracinius nusižengimus, todėl galėjo šias aplinkybes vertinti kaip lengvinančias ir, atsižvelgęs į jas, paskirti mažesnę nuobaudą ir/arba administracinio poveikio priemonę, arba jų neskirti iš viso, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į visa tai, pareiškėjas mano, kad šiuo konkrečiu atveju buvo pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir pareiškėjui paskirti mažesnę baudą, negu ANK 417 straipsnio 6 dalyje numatyta minimali bauda ir/arba paskirti švelnesnę administracinio poveikio priemonę (t. y. trumpesnio termino), negu numatyta ANK 416 straipsnio 7 dalyje, arba administracinės nuobaudos ir/arba administracinio poveikio priemonės neskirti. Be to, pareiškėjo vertinimu, net ir netaikant ANK 34 straipsnio 5 dalies, pareiškėjui nutarimu turėjo būti skirta mažesnė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė - teisės vairuoti transporto priemones atėmimas. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti arba pakeisti 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato tyrėjo nutarimą administracinėje byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018, bei neskirti administracinės nuobaudos ir/arba administracinio poveikio priemonės arba paskirti švelnesnę, nei minimalią administracinę nuobaudą ir/arba administracinio poveikio priemonę.

6Teismo posėdžio metu, pareiškėjas J. D. palaikė savo skundą ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pripažįsta padaręs nusižengimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi, supranta, kad pasielgė labai neatsakingai, tačiau greitį viršijo, nes buvo įkalbėtas kartu su juo važiavusio asmens. Nepaklusti savo draugui jis neturėjo jokios galimybės, nes draugas buvo neblaivus, todėl jis turėjo tik du pasirinkimus – arba viršyti greitį arba duoti neblaiviam draugui vairuoti automobilį. Taip pat paaiškino, kad nors jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Skuodo rajone, tačiau šiuo metu jis gyvena ir mokosi Klaipėdoje. Kartą per savaitę tenka grįžti į Skuodo rajoną pas tėvus ir jiems padėti ūkyje. Mokosi trečiame kurse Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, mokytis liko iki 2018 m. birželio mėn. Taip pat šiuo metu atlieka studento praktiką įmonėje, kuri pasibaigs 2018 m. gegužės 4 d. Pabaigęs mokslus, jis ketina pasilikti dirbti praktikos atlikimo vietoje. Mano, kad įmonė jam galės pasiūlyti kroviko ar vairuotojo darbus. Be to, jis yra karys savanoris, už savanoriavimą gauna apie 300 Eur. Atliekant kario savanorio pareigas, jam tenka savo transporto priemone nuvežti kitus karius į pratybų, kurios vyksta Skuodo rajone ar Klaipėdos rajone, vietas. Teigia, kad netekus teisės vairuoti transporto priemones, jis patirs nepatogumų ir neigiamų pasekmių.

7Institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir priėmė skundžiamą nutarimą, - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariatas, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo J. D. skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodyta, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariate registruojamų administracinių nusižengimų registre, funkcionalumo duomenimis iš greičio matuoklių 2017 m. gruodžio 12 d. buvo gautas Kelių eismo taisyklių pažeidimo duomenų protokolas Nr. 39KETPP-134687092-17. Protokole nurodyta, kad 2017 m. gruodžio 10 d., 00.01 val., Klaipėdos sav., Magistraliniai keliai Klaipėda-Liepoja, 2,22 km, automobilio valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas viršijo leistiną važiavimo greitį, nurodyta, kad transporto priemonės savininkas N. K., gim. 1992 m. sausio 2 d. Institucija pažymi, kad pažeidimo duomenų protokole asmens atvaizdas identifikavimui netinka. Siekiant nustatyti administracinį nusižengimą padariusį asmenį 2017 m. gruodžio 22 d. N. K., paštu buvo išsiųstas šaukimas. 2017 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariatui N. K. pateikė duomenis apie tai, kad 2017 m. gruodžio 10 d., 00.01 val., jo automobilį vairavo J. D., gim. (duomenys nesklebtini), gyv. ( - ), nurodė jo mobilaus telefono numerį. N. K. aplinkybėms patvirtinti pridėjo susirašinėjimo su J. D. išrašus. Siekiant nustatyti, kas minėtu metu vairavo automobilį, buvo keletą kartų skambinta J. D., ne kartą su juo bendrauta, tačiau jis dėl greičio viršijimo fakto tyrimui reikšmingų aplinkybių nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis

8ANK 611 straipsniu 2018 m. sausio 18 d. J. D. buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, paskirta pusė minimalios baudos ir specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimu minimaliam laikotarpiui, kuris vadovaujantis

9ANK 573 straipsniu, nustatyta tvarka buvo išsiųstas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. J. D. per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu surašymo paskirtos baudos nesumokėjo ir nepristatė specialiąją teisę patvirtinančio dokumento, nepateikė prašymo panaikinti šį nurodymą institucijai. J. D. buvo pranešta, kada administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama, tačiau jis į bylos nagrinėjimą neatvyko, kitų domenų nepateikė. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariatas 2018 m. vasario 28 d. administracinio nusižengimo byloje, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, rašytinio proceso tvarka

10J. D. buvo priimtas nutarimas ir jam paskirta bauda bei administracinio poveikio priemonė pagal ANK specialiosios dalies straipsnį, vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais. Institucija atsižvelgė į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Priimant skundžiamą nutarimą administracinio nusižengimo byloje,

11J. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje, nenustatyta. Taip pat buvo įvertinta tai, kad J. D. važiavo 192 km/h greičiu, todėl nusižengimas padarytas visuotinai pavojingu būdu, nes taip važiuodamas J. D. kėlė pavojų ne tik sau, tačiau ir kitiems eismo dalyviams. Atsižvelgiant į J. D. padėtį bloginančias aplinkybes, taip pat nustatyta, kad transporto priemonių vairavimo teisę J. D. įgijo 2016 m. kovo 15 d., t. y. pažeidimo metu jo statusas - pradedantysis vairuotojas, dėl ko Kelių eismo taisyklės jam numato papildomus apribojimus. Susipažinus su administracinių pažeidimų registro duomenimis, institucijos nustatyta, kad J. D. vardu užregistruoti šeši Kelių eismo taisyklių pažeidimai, penki iš jų, susiję su transporto priemonėmis. Atsižvelgiant į duomenų visumą, J. D. charakterizuojančią medžiagą jam buvo paskirta ne mažesnė, nei vidurkis bauda ir specialiosios teisės atėmimo trukmė. Mano, kad J. D., vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, netikslinga skirti mažesnę ar švelnesnę baudą ar administracinio poveikio priemonę. J. D. padarė vieną iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliančių pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei, sveikatai jų turtui, t. y. vairavo automobilį 192 km/h greičiu. J. D. žinojo, kad už veiką, kurios padarymu pripažintas kaltu, yra baudžiamas bauda ir specialiosios teisės atėmimu, todėl turėjo numatyti jam kilsiančias pasekmes, tačiau šių pasekmių nepaisė. Esant tokioms aplinkybėms,

12J. D. interesams (jaunas amžius, gyvenamoji, mokymosi vieta ir kt.) negali būti teikiamas prioritetas prieš kitų visuomenės narių interesą, susijusį su transporto eismo saugumu, patiriami nepatogumai yra adekvatus jo padaryto pažeidimo rezultatas, už kurį atsakingas yra jis pats. Be to, pažymi, kad pareiškėjas J. D. savo skunde nurodo, kad charakterizuojamas teigiamai, neturi galiojančių administracinių nuobaudų ir niekada nėra baustas už jokius administracinius nusižengimus, kas tiesiogiai prieštarauja POLIS naršykle II pažymoje apie asmens istoriją, iš kurios matyti, kad J. D. vardu 2018 m. vasario 14 d. užregistruotas administracinis nusižengimas, kai asmeniui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, tačiau tai jo neatgrasė nuo administracinio nusižengimo.

13Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir priėmė skundžiamą nutarimą, atstovas į teismo posėdį neatvyko, nors apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Teismas nebuvo pripažinęs administracinio nusižengimo tyrimą atlikusio pareigūno dalyvavimo teismo posėdyje būtinu, todėl darytina išvada, kad nėra procesinių kliūčių nagrinėti pareiškėjo skundą, nedalyvaujant institucijos atstovui (ANK 629 str.).

14Teismas

konstatuoja:

15Pareiškėjo skundas netenkinamas.

16ANK 641 straipsnis numato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl administracinio nusižengimo fakto nėra ir teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius minėtą nusižengimą. Skunde keliamas tik administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės individualizavimo klausimas. Institucija atsiliepimu prašo netenkinti pareiškėjo skundo, o pareiškėjas prašo panaikinti arba pakeisti 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato tyrėjo nutarimą bei neskirti administracinės nuobaudos ir/arba administracinio poveikio priemonės arba paskirti švelnesnę, nei minimalią administracinę nuobaudą ir/arba administracinio poveikio priemonę. Teismas, neviršydamas pareiškėjo skundo ribų, patikrina administracinio nusižengimo bylą tiek, kiek to prašoma skunde.

17ANK 416 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų. To paties straipsnio 7 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio

186 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.

19Esminės administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės yra įtvirtintos ANK 32 straipsnyje, remiantis kuriuo nuobauda ir administracinio poveikio priemonė už administracinį nusižengimą skiriama pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnį, laikantis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais. Iš to, kas paminėta, darytina išvada, kad administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės skyrimas asmeniui, padariusiam ANK specialiojoje dalyje įtvirtintą administracinį nusižengimą, yra išskirtinė teismo ar institucijos, administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusios ne teismo tvarka, kompetencija. Tačiau, teismas ar institucija, nagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, spręsdami asmeniui skirtinos nuobaudos dydžio klausimą, turi išlaikyti pusiausvyrą tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp administracinio nusižengimo pavojingumo pobūdžio ir už šį nusižengimą numatytos nuobaudos, t. y. paskirti tokią nuobaudą, kuri būtų adekvati (proporcinga) padarytam administraciniam nusižengimui.

20Vertinant pareiškėjo J. D. skundo argumentus, atkreiptinas dėmesys į

21ANK 34 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, pagal kurį asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos specialiosios teisės atėmimo minimalios ir maksimalios trukmės vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, nustatoma ne ilgesnė, negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, nustatoma ne trumpesnė, negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

22Kita vertus, remiantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

23Aptarto teisinio reguliavimo kontekste, analizuojant nagrinėjamos administracinio nusižengimo bylos medžiagą matyti, kad pagal ANK 416 straipsnio 7 dalį už J. D. inkriminuoto administracinio nusižengimo, numatyto ANK 416 straipsnio 6 dalyje, padarymą pradedantiesiems vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienerių metų iki vienerių metų ir šešių mėnesių yra privalomas.

24Nagrinėjamu atveju J. D., nenustačius jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, už padarytą nusižengimą, numatytą ANK 416 straipsnio 6 dalyje, institucija paskyrė administracinę nuobaudą – baudą, ir šio straipsnio 7 dalyje numatytą teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, lygų minėto straipsnio sankcijos vidurkiui.

25Pareiškėjas prašo administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, jam neskirti arba skirti švelnesnę nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę, šį savo prašymą argumentuodamas tuo, kad teisė vairuoti jam reikalinga vykti į mokymo įstaigą, nes jis gyvena su tėvais Skuodo rajone, o ( - ), kurioje jis mokosi yra Klaipėdoje, taip pat tuo, kad jis pagal trišalę studento praktinio mokymo sutartį tarp jo, ( - ) įmonėje atlieka praktiką, kuri yra privaloma, ir kuri taip pat yra Klaipėdos mieste, todėl teisės vairuoti neturėjimas sukels jam didelių nepatogumų, kyla reali grėsmė nepabaigti dabartinio kurso ir jį kartoti iš naujo, taip pat ir tuo, kad jis yra karys savanoris, o siekiant vykdyti pareigas kariui reikalingas vairuotojo pažymėjimas, nes į pratybas, kurios vyksta įvairiuose Skuodo, Klaipėdos rajonuose, būtina vykti nuosavu transportu.

26Teismas nagrinėjamu atveju sutinka su institucijos atsiliepime nurodytais argumentais, kad pagrindo paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti J. D., taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, nėra.

27Iš administracinio nusižengimo byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjas J. D. teisę vairuoti transporto priemones įgijo 2016 m. kovo 15 d., pažeidimą padarė

282017 m. gruodžio 10 d., t. y. pareiškėjas neturi dviejų metų vairavimo stažo, todėl yra laikomas pradedančiuoju vairuotoju (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo

292 straipsnio 46 punktas, redakcija galiojusi nusižengimo padarymo metu, Žin., 2007, Nr. 128-5213). Administracinio nusižengimo protokole bei nutarime, aprašant pažeidimo esmę, nurodyta, kad

30J. D., vairuodamas automobilį ne gyvenvietėje, leistiną greitį viršijo 96 km/h (atsižvelgiant

31į matavimo prietaiso paklaidą - 6 km/h), esant leistinam 90 km/h greičiui, t. y. važiavo 192 km/h greičiu. Pažymėtina, kad Kelių eismo taisyklių 134 punkte numatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti, leidžiama važiuoti automagistralėse ir greitkeliuose ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga ir kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokole ir skundžiamame nutarime yra padaryta aritmetinė klaida, nurodant J. D. viršytą leistiną važiavimo greitį, kuri šiuo nagrinėjamu atveju administracinio nusižengimo kvalifikavimui reikšmės neturi, tačiau turi svarbią reikšmę, sprendžiant administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės individualizavimo klausimus. Nustatyta, kad pareiškėjas J. D., važiuodamas ne automagistrale ir ne greitkelyje, 192 km/h greičiu (transporto priemonės važiavimo greitis po paklaidos -186 km/h), vadovaujantis nusižengimo padarymo metu galiojančia Kelių eismo taisyklių pirmiau paminėta nuostata, viršijo leistiną važiavimo greitį ne 96 km/h, o daugiau, t. y. 116 km/h (186 km/h (įvertinant paklaidą) –70 km/h). Šiuo nagrinėjamu atveju, taip pat įvertintina ir tai, kad administracinis nusižengimas buvo padarytas, veikiant tiesiogine tyčia, toks veikimo pobūdis numatytas ANK 8 straipsnio 2 dalies 1 punkte, kadangi asmuo, darydamas administracinį nusižengimą suvokė savo veiksmus ir norėjo taip veikti, taip pat tai, kad jis padarė vieną šiurkščiausių administracinių nusižengimų, neturėdamas vairavimo įgūdžių, daugiau nei du su puse karto viršijo leistiną greitį, transporto priemonę vairavo tamsiu paros metu, esant blogam matomumui, ir tokiu savo ypatingai neatsakingu elgesiu, sukėlė pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams, jų turtui, sveikatai, netgi gyvybei, ir tik dėl laimingo atsitiktinumo J. D. išvengė rimtesnių savo neatsakingo ir lengvabūdiško elgesio pasekmių.

32Nors pareiškėjas J. D. savo skunde nurodo, kad jis nėra buvęs baustas administracine tvarka ir neturi galiojančių nuobaudų kelių eismo srityje, tačiau byloje esantys duomenys rodo ką kitą. Administracinių nusižengimų registro duomenimis nustatyta, kad J. D. 2016 m. gegužės 16 d., jau įgijęs teisę vairuoti, buvo baustas už kelio ženklų nesilaikymą pagal

33ATPK 1241 straipsnio 4 dalį, ir nors ši nuobauda nebegalioja, tačiau po padaryto šia nutartimi aptariamo administracinio nusižengimo, jis 2018 m. vasario 14 d. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 2 dalyje, ir buvo nubaustas už sustojimą ir stovėjimą, pažeidžiant kelio ženklinimo reikalavimus. Nors šie pažeidimai ir nėra priskiriami prie itin pavojingų nusižengimų, tačiau net ir elementarių Kelių eismo taisyklių nepaisymo faktai, įvertinus trumpą administracinėn atsakomybėn patraukto asmens vairavimo stažą, patvirtina, kad J. D. viešajame eisme dalyvavo ne itin drausmingai bei atsakingai ir šios aplinkybės apibūdina jo asmenybę. Toks administracinėn atsakomybėn patraukto asmens elgesys, įvertinus jo vairavimo įgūdžių stoką, teismo vertinimu, neabejotinai atskleidžia jo negatyvų požiūrį į teisės ir visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas.

34Analizuojamoje administracinio nusižengimo byloje, pateiktų įrodymų kontekste, atkreiptinas dėmesys ir į paties pareiškėjo padaryto pažeidimo vertinimą. Pareiškėjas nurodo, kad institucija nepagrįstai jo veikoje nenustatė atsakomybės lengvinančios aplinkybės, numatytos

35ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte, nors jis prisipažino padaręs nusižengimą ir dėl jo padarymo nuoširdžiai gailisi, taip pat, neįvertino, kad jis neturi darbo (neuždirba pajamų), mokosi kolegijoje ir yra karys savanoris, kad yra charakterizuojamas teigiamai, neturi galiojančių nuobaudų ir niekada nėra baustas administracine tvarka. Pareiškėjas papildomai pateikė pažymą apie išklausytus papildomus vairavimo kursus.

36ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra kaltininko prisipažinimas padarius ANK numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas jį išaiškinti.

37Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktas įrodymas apie išklausytus papildomus vairavimo kursus savaime neįrodo, kad pažeidėjas supranta savo veiksmų neigiamą pusę ir gailisi, kadangi išklausyti kursai yra atsiradusios pasekmės dėl padaryto nusižengimo, bet ne kaltės pripažinimas. Iš pareiškėjo paaiškinimų ir dėstomų argumentų teismo posėdžio metu matoma, kad jis vis tik visiškai nesupranta savo veiksmų keliamos grėsmės sau ir aplinkiniams, kadangi dėl susiklosčiusios situacijos linkęs kaltinti kitus, tačiau ne save patį. Nors teismo posėdžio metu, nagrinėjant skundą, J. D. prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, tačiau jis nurodydamas, kad viršijo leistiną greitį tik dėl to, kad vykdė kito su juo važiavusio keleivio nurodymus ir neturėjęs jokio kito pasirinkimo, bandė pateisinti savo elgesį ir apkaltinti kitus asmenis, taip stengdamasis savo atsakomybę sušvelninti ir sumenkinti savo neteisėto elgesio pavojingumą, be to, nusižengimo padarymo metu nedėjo jokių pastangų, kad nusižengimo būtų išvengta, o padaręs nusižengimą ir tai suvokdamas, nesikreipė

38į teisėsaugos institucijas ir apie padarytą nusižengimą pats nepranešė. Administracinio nusižengimo bylos tyrimo metu J. D. buvo ne kartą skambinta, su juo bendrauta, tačiau jis dėl greičio viršijimo fakto tyrimui reikšmingų aplinkybių nepateikė, be to, iš administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad administraciniu nurodymu pažeidėjui buvo pasiūlyta susimokėti pusę minimalios baudos ir grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai, tačiau su šiuo pasiūlymu pažeidėjas nesutiko, baudos nesumokėjo ir nustatytu terminu negrąžino institucijai specialiosios teisės vairuoti transporto priemones patvirtinančio dokumento, nepateikė prašymo panaikinti administracinį nurodymą, o pranešus apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, į posėdį neatvyko ir paaiškinimų ar kitų duomenų institucijai nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad institucija pagrįstai nepripažino J. D. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino padaręs nusižengimą ir nuoširdžiai gailėjosi dėl jo padarymo ar padėjo jį išsiaiškinti (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Pareiškėjas taip pat nurodo, kad institucija, skirdama nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę neįvertino, kad jis yra jauno amžiaus, neturi darbo (neuždirba pajamų), mokosi kolegijoje ir yra karys savanoris, kad yra charakterizuojamas teigiamai.

40Teismas pritaria institucijos atsiliepime išdėstytiems argumentams ir taip pat pažymi, kad šiuo atveju asmens amžius bei asmeniniai (t. y. šeimos, mokslo, darbiniai, teisės vairuoti reikalingumas atliekant savanorystės funkcijas) interesai negali būti vertinami kaip išimtinės aplinkybės ANK 34 straipsni 5 dalies prasme. Tokia išvada darytina pirmiausia dėl to, kad asmeniniai pažeidėjo poreikiai negali būti iškeliami aukščiau padaryto administracinio teisės pažeidimo pavojingumo. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog skiriama nuobauda turėtų nubausti teisės pažeidėją, sukelti teisės pažeidėjui atitinkamas neigiamas pasekmes, o tokių pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų būti laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtą nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto, įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas. Akivaizdu, kad J. D. iki nusižengimo padarymo žinojo, kad teisė vairuoti transporto priemones yra reikalinga tinkamai atliekant savo kario savanorio pareigas, kad šios teisės turėjimas palengvina nuvykimą į praktikos atlikimo vietą, į mokslo įstaigą, parvykimą į namus pas tėvus, tačiau, kaip matyti, šios aplinkybės nebuvo pakankamos, kad sulaikytų jį nuo nusižengimo darymo, nes jis, neturėdamas vairavimo įgūdžių, daugiau nei dvigubai viršijo leistiną greitį, tokiu savo elgesiu parodydamas itin atsainų požiūrį tiek į Kelių eismo taisykles, tiek ir į savo atliekamą praktiką, mokslą, taip pat ir karinę savanorystę, ir, kad jos tinkamam vykdymui yra reikalinga teisė vairuoti.

41Taigi, pirmiau aptarti duomenys rodo, kad išimtinės aplinkybės, kuriomis remiantis būtų pagrindas J. D. neskirti ar sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos, neegzistuoja, o J. D. nurodytos aplinkybės nėra ypatingos ir išskirtinės aplinkybės, galinčios lemti išskirtinį administracinės nuobaudos švelninimą, tačiau yra vertinamos sprendžiant, kokio dydžio nuobauda turėtų būti skiriama jos sankcijos ribose (ANK 34 straipsnio 1 dalis). Tai, kad teisė vairuoti transporto priemones yra susijusi su administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens profesine, visuomenine veikla bei vykdant darbines ar kitokias funkcijas, nesudaro pagrindo šią situaciją vertinti jo naudai. Atsižvelgtina ir į tai, kad

42J. D., darydamas administracinį nusižengimą, kaip minėta pirmiau, buvo pradedantysis vairuotojas, kuriam taikomi tam tikri apribojimai, suponuojantys į tai, kad jis turėjo elgtis itin atidžiai ir atsakingai bei privalėjo numatyti visas neigiamas pasekmes, kilsiančias dėl teisei priešingo elgesio, todėl šiuo atveju jis turi prisiimti ir neigiamas tokio veikimo pasekmes.

43Teismas sutinka su pareiškėju, kad pateikti duomenys byloje jo asmenybę charakterizuoja jį teigiamai: jis mokosi, šiuo metu atlieka praktiką įmonėje, yra karys savanoris, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado yra charakterizuojamas teigiamai, tačiau šios aplinkybės taip pat nesuteikia jokio pagrindo svarstyti švelnesnės, nei įstatyme numatyta sankcijos skyrimo. Sutiktina, kad pareiškėjas turi teisę į mokslą, o pabaigęs jį – teisę į darbą, tačiau pareiškėjo paaiškinimais teisme nustatyta, kad šiuo metu jo gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje, praktikos atlikimo ir mokslo įstaiga yra tame pačiame mieste, kuriame važinėja viešasis transportas, todėl įgyvendinti pagrindines savo teises bei sau keliamus tikslus jis turės objektyvią galimybę, o tai, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, netekęs teisės vairuoti transporto priemones, patirs nepatogumus bei neigiamas pasekmes, yra natūrali jo neteisėto elgesio įvertinimo pasekmė ir nesudaro pagrindo pripažinti, kad institucijos paskirta administracinio poveikio priemonė yra per griežta.

44Teismas nemato objektyvių pagrindų mažinti ir J. D. paskirtos baudos dydį. Pareiškėjas nurodo, kad jis yra jaunas, mokosi ir negauna pajamų ir, kad jam paskirtos baudos suma yra pakankamai didelė, nes jos finansinė padėtis nėra gera, nėra pakankamos. Kaip jau buvo nustatyta pareiškėjo paaiškinimais jis mokosi, vyksta automobiliu į praktikos vietą, kartą per savaitę važiuoja iš Klaipėdos į namus, esančius ( - ), nuveža kitus karius savanorius į pratybų vietas, t. y. nemažai važinėja, ir gyvena pakankamai aktyvų gyvenimo būdą, kuris natūraliai reikalauja išlaidų. Be to, J. D. yra Lietuvos kariuomenės savanoris, ir už tai gauna užmokestį už tarnybą, o kaip pats teigia, netrukus pabaigęs mokslus, turės galimybę įsidarbinti įmonėje, kurioje atlieka praktiką, byloje duomenų, kad jis turi kokių nors finansinių prievolių nėra. Šių aplinkybių visuma nepatvirtina sunkios pareiškėjo J. D. finansinės padėties fakto, dėl ko būtų galima taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas.

45Minėta, kad už pareiškėjo padarytą administracinį nusižengimą privaloma pradedantiesiems vairuotojams skirti baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir administracinio poveikio priemonę pradedantiesiems vairuotojams - teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių (ANK 416 straipsnio 6 dalis,

467 dalis). Institucija J. D. parinko baudą ir administracinio poveikio priemonės skyrimo terminą, lygius sankcijos vidurkiui, todėl, atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo manyti, kad

47J. D. paskyrus šią nuobaudą, ji yra akivaizdžiai per griežta ir neproporcinga ar prieštaraujanti teisingumo principui. Pareiškėjo skunde išvardintos ir jo išdėstytos aplinkybės teismo posėdžio metu, teismo vertinimu, nėra išskirtinės ir sukuriančios pagrindą švelninti pažeidėjo teisinę padėtį, juo labiau, kad administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė paskirta J. D. už jo padarytą administracinį nusižengimą, jų visų kontekste, yra tiek griežtos, kiek to reikalauja įstatymas, tačiau taip pat yra adekvačiai parinktos, įvertinus visas pirmiau aptartas aplinkybes.

48Šių visų duomenų kontekste daroma išvada, jog skundžiamą nutarimą priėmė institucija, turinti teisę nagrinėti ir skirti nuobaudą už minėtus nusižengimus (ANK 572 straipsnio 2 dalis,

49589 straipsnio 1 dalies 49 punktas, 615 straipsnio 1 dalis), administracinio nusižengimo byloje esantys duomenys įvertinti visapusiškai, administracinė nuobauda paskirta nepažeidžiant ANK 32 straipsnio, 34 straipsnio reikalavimų, ji nėra per griežta, ji proporcinga padarytam administraciniam nusižengimui bei atitinka nuobaudų skyrimo pagrindus ir yra tinkama administracinės nuobaudos tikslams pasiekti, todėl nėra pažeistas nei protingumo, nei teisingumo principai. Atsižvelgiant į visas šias nustatytas aplinkybes, tenkinti pareiškėjo skundą ir jame išdėstytais motyvais naikinti ar pakeisti skundžiamą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato 2018 m. vasario 28 d. nutarimą nėra jokio teisinio pagrindo nėra.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso

51642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 644 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

52palikti 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 84-ANR_N-121-2018 nepakeistą ir pareiškėjo J. D. skundo netenkinti.

53Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J.... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos... 5. 2018 m. kovo 22 d. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmuose gautas... 6. Teismo posėdžio metu, pareiškėjas J. D. palaikė savo skundą ir prašė... 7. Institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir... 8. ANK 611 straipsniu 2018 m. sausio 18 d. J. D. buvo surašytas administracinio... 9. ANK 573 straipsniu, nustatyta tvarka buvo išsiųstas administracinėn... 10. J. D. buvo priimtas nutarimas ir jam paskirta bauda bei administracinio... 11. J. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje,... 12. J. D. interesams (jaunas amžius, gyvenamoji, mokymosi vieta ir kt.) negali... 13. Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir... 14. Teismas... 15. Pareiškėjo skundas netenkinamas.... 16. ANK 641 straipsnis numato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne... 17. ANK 416 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nustatyto greičio viršijimas... 18. 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams... 19. Esminės administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės yra įtvirtintos ANK 32... 20. Vertinant pareiškėjo J. D. skundo argumentus, atkreiptinas dėmesys į... 21. ANK 34 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, pagal kurį... 22. Kita vertus, remiantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi, teismas ar administracinio... 23. Aptarto teisinio reguliavimo kontekste, analizuojant nagrinėjamos... 24. Nagrinėjamu atveju J. D., nenustačius jo atsakomybę lengvinančių ir... 25. Pareiškėjas prašo administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio... 26. Teismas nagrinėjamu atveju sutinka su institucijos atsiliepime nurodytais... 27. Iš administracinio nusižengimo byloje esančių duomenų matyti, kad... 28. 2017 m. gruodžio 10 d., t. y. pareiškėjas neturi dviejų metų vairavimo... 29. 2 straipsnio 46 punktas, redakcija galiojusi nusižengimo padarymo metu, Žin.,... 30. J. D., vairuodamas automobilį ne gyvenvietėje, leistiną greitį viršijo 96... 31. į matavimo prietaiso paklaidą - 6 km/h), esant leistinam 90 km/h greičiui,... 32. Nors pareiškėjas J. D. savo skunde nurodo, kad jis nėra buvęs baustas... 33. ATPK 1241 straipsnio 4 dalį, ir nors ši nuobauda nebegalioja, tačiau po... 34. Analizuojamoje administracinio nusižengimo byloje, pateiktų įrodymų... 35. ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte, nors jis prisipažino padaręs... 36. ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti... 37. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktas įrodymas apie išklausytus papildomus... 38. į teisėsaugos institucijas ir apie padarytą nusižengimą pats nepranešė.... 39. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad institucija, skirdama nuobaudą ir... 40. Teismas pritaria institucijos atsiliepime išdėstytiems argumentams ir taip... 41. Taigi, pirmiau aptarti duomenys rodo, kad išimtinės aplinkybės, kuriomis... 42. J. D., darydamas administracinį nusižengimą, kaip minėta pirmiau, buvo... 43. Teismas sutinka su pareiškėju, kad pateikti duomenys byloje jo asmenybę... 44. Teismas nemato objektyvių pagrindų mažinti ir J. D. paskirtos baudos dydį.... 45. Minėta, kad už pareiškėjo padarytą administracinį nusižengimą privaloma... 46. 7 dalis). Institucija J. D. parinko baudą ir administracinio poveikio... 47. J. D. paskyrus šią nuobaudą, ji yra akivaizdžiai per griežta ir... 48. Šių visų duomenų kontekste daroma išvada, jog skundžiamą nutarimą... 49. 589 straipsnio 1 dalies 49 punktas, 615 straipsnio 1 dalis), administracinio... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 51. 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 644 straipsniu, 646 straipsniu,... 52. palikti 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos... 53. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos kopijos išsiuntimo ar...