Byla 2-611-631/2012
Dėl sutarties sąlygų pakeitimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Julianai Voitiulevič, dalyvaujant ieškovo UAB „Kleta“ atstovui advokatui Gediminui Saudargui ir atsakovo UAB „Europa Group“ atstovei advokato padėjėjai Monikai Kriūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kleta“ ieškinį atsakovui UAB „Europa Group“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pakeisti tarp ieškovo UAB „Kleta“ ir atsakovo UAB „Europa Group“ 2002-09-01 sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. N-3 7.6. punktą, išdėstant jį taip: „7.6 Nuomininkas įsipareigoja apmokėti nuomotojui visą turto ir žemės (žemės nuomos) mokestį (jei toks yra). Šis punktas gali būti keičiamas abipusiu raštišku Šalių susitarimu, pridedant papildomą priedą prie sutarties.“, nustatyti, kad šis pakeitimas įsigalioja nuo 2004-01-01; pakeisti Sutarties 5.1. punktą, išdėstant jį taip: „5.1. Nuomininkas įsipareigoja kas mėnesį mokėti nuomotojui nuompinigius, lygius 50 LTL (penkiasdešimt litų) ir 21 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) už vieną kvadratinį metrą nuomojamų patalpų“, nustatyti, kad šis pakeitimas įsigalioja nuo 2010-12-08. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas, grįsdamas ieškinio reikalavimus, nurodė, kad išnuomojo atsakovui patalpas Žvejų g. 21, Klaipėdoje, skirtas viešbučio ir maitinimo paslaugoms teikti, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui nuompinigius bei turto ir žemės (žemės nuomos) mokestį (jei toks yra), neviršijantį 1000 Lt kalendoriniams metams. Sutarties vykdymo metu nekilnojamojo turto mokestis nenumatytai, dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, ženkliai išaugo. Ieškovui tapo itin sudėtinga vykdyti nuomos sutartį, iki šiol jaučiamos neigiamos pasekmės. Atsakovas nesutiko pakeisti sutarties sąlygų. Ieškovas negalėjo kontroliuoti nekilnojamojo turto mokesčio dydžio, nuomos sutartimi su atsakovu neprisiėmė jo pasikeitimo rizikos. Šalių santykių disproporciją didino ir atsakovo mokamo nuomos mokesčio sumažinimas. 2009-12-04 teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1502-159/2009 nuomos mokestis buvo sumažintas nuo 50 Lt iki 33 Lt už 1 kv.m., nors, remiantis turto vertinimo ataskaita, rinkos pokyčiai neįtakojo patalpų rinkos kainos, o atsakovui kilę sunkumai neturėjo būti perkelti ieškovui, kuriam ekonominės krizės padariniai taip pat turėjo įtakos. Aukštesnės instancijos teismuose sprendimas liko nepakeistas. Teismų sprendimų atsakovas negalėjo numatyti, be to, jie būtų buvę kitokie, jei teisminių procesų metu atsakovas būtų atskleidęs informaciją apie patalpų subnuomą už 76,35 Lt už vieną kvadratinį metrą. Ieškovas yra pareiškęs atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės. Po nuomos sutarties su atsakovu pasibaigimo, patalpos išnuomotos už 53 Lt/kv.m. Nors nuomos sutartis, 2011-04-28 atsakovui išsikėlus iš nuomojamų patalpų, pasibaigė, tai neturėtų būti pagrindu atsakovui išvengti neigiamų pasekmių paskirstymo. Draudimo kreiptis į teismą pagal LR CK 6.204 str. jei sutartis pasibaigusi, nėra, o teismas gali nustatyti ankstesnę pakeitimų įsigaliojimo datą. Kiti teismuose nagrinėjami šalių ginčai neriboja ieškovo teisės kreiptis į teismą šioje byloje (b.l. 1-9, 168-171).

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti, bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2010-05-19 raštu ieškovas informavo, kad nutraukia nuomos sutartį. Sutartis taip pat laikytina nutraukta 2011-12-30 Vilniaus apygardos teismo sprendimu. Nors jis nėra įsiteisėjęs, abi šalys sutaria, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi. LR CK 1.138 str., 6.204 str. suteikia teismui galimybę arba nutraukti, arba pakeisti sutartį. Nutraukus nuomos sutartį, nebėra galimybės ją keisti, šalys gali tik prisiteisti nuostolius, atsiradusius dėl jos neįvykdymo. Sutarties nutraukimas atleidžia šalis nuo jos vykdymo, o nuomos sutarties įvykdymo kainos nustatymas į praeitį negalioja. Pakeista nuomos kaina galiotų tik nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, bet, nesant sutartinių santykių, nebūtų taikoma. Ieškovas neįrodė CK 6.204 str. taikymui būtinų sąlygų. Nors nekilnojamojo turto mokestis ženkliai išaugo iškart po nuomos sutarties sudarymo, sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovas nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl jo, kas rodo jog buvo prisiėmęs sutarties riziką. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, prašymą dėl sutarties sąlygų pakeitimo pateikė tik tuomet, kai tarp šalių jau vyko ginčai teisme. Apie atsakovo sudarytą subnuomos sutartį ieškovui buvo žinoma nuo jos sudarymo. Atsakovas neturėjo pareigos subnuomoti patalpas už tokią kainą, už kurią pats jas nuomojosi, o atsakovo pajamos negali būti pagrindu didinti nuomos mokestį. Lietuvos Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad 33 Lt/kv.m. nuomos kaina šalių interesų pusiausvyros neiškreipia ir sutarties vykdymo nevaržo. Lyginant su atsakovo mokėto nuomos mokesčio dydžiu, ieškovo mokėtas nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo skirtumas buvo nereikšmingas ir taip pat negalėjo suvaržyti sutarties vykdymo (b.l.125-133, 178-184).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pripažino, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi, nuomos santykiai nutrūkę, tačiau sutarties pasibaigimas neturėtų užkirsti ieškovui kelio ginti savo interesus. Rizikos dėl nekilnojamojo turto mokesčio prisiėmimas nepreziumuojamas, sutartyje nenumatytas ir nėra numatomas iš jos turinio. Nors nėra rašytinių įrodymų apie tai, kad sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl nuomos sutarties sąlygos, susijusios su šiuo mokesčiu, pakeitimo, negalima teigti, kad šis klausimas nebuvo sprendžiamas kompleksiškai su nuompinigių dydžio klausimu. Sumažinus nuomos kainą, ieškovas patyrė nuostolių. Pakeitus sutartį, atsirastų galimybė reikalauti jų atlyginimo. Sutarties pakeitimas nebūtų formalus šalių grąžinimas į nuomos santykius, nes nurodomi laikotarpiai, nuo kada iki kada ji turi būti pakeista, o atsakovui nevykdant pareigos pakeistų sutarties punktų pagrindu mokėti nekilnojamojo turto mokesčio skirtumo ir didesnių nuompinigių, ieškovui atsirastų galimybė prisiteisti tas sumas teismine tvarka.

6Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad CK 6.204 str., kuriuo ieškovas remiasi reikšdamas savo reikalavimus, yra Civilinio kodekso dalyje, reglamentuojančioje sutarčių vykdymą. Tuo tarpu atsakovas jau yra pasirinkęs kitą savo teisių gynimo būdą – nuomos sutarties nutraukimą. Atsižvelgiant į tai, kad teisiniai santykiai yra nutrūkę, patalpos išnuomotos kitam nuomininkui, pakeistos sutarties vykdymas būtų neįmanomas. Remiantis teismų praktika, dėl nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo ieškovas į atsakovą turėjo kreiptis nedelsiant, iškart po jo padidėjimo, tačiau apie apsunkintą sutarties vykdymą užsiminė tik 2011 m. rašte, kai sutartis jau buvo nutraukta ir vyko bylinėjimasis tarp šalių. Ieškovas nepateikia įrodymų apie tai, kad nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo klausimas buvo sprendžiamas kompleksiškai, bandant jį padengti per nuomos kainą. Sutartyje turto ir nuomos mokesčiai buvo aptarti atskirai, todėl nėra pagrindo manyti, kad vėliau jie galėjo būti aptarinėjami kompleksiškai. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad 33 Lt/kv.m. nuomos kaina yra neteisinga. Jis kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje teismas priėmė sprendimą sumažinti nuomos mokestį, tačiau už šio prašymo pateikimą ieškovui skirta bauda dėl piktnaudžiavimo procesu, nes apie subnuomą, kurios paaiškėjimu rėmėsi ieškovas, jam buvo žinoma ir teismo proceso metu. Subnuomos kaina neturi jokios reikšmės nagrinėjamoje byloje. Net gaudamas didesnę subnuomos kainą, nei pats mokėjo nuomos mokesčio, atsakovas negalėjo tinkamai vykdyti sutarties, kas tik patvirtina jo sunkią finansinę padėtį ekonominės krizės metu. Tai, kad kitas juridinis asmuo galėjo mokėti didesnę subnuomos kainą, nereiškia, jog tokią pačią nuomos kainą galėjo mokėti ir atsakovas.

7Ieškinys atmetamas.

8Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, jog 2002-09-01 tarp ieškovo ir atsakovo (ankstesnis pavadinimas - UAB „Senamiesčio komfortas“) sudaryta Negyvenamųjų patalpų sutartis Nr. N-3, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui viešbučio ir kitas patalpas, esančias Žvejų g. 21 (Kurpių g. 1, Teatro g. 1) ir Žvejų g. 21/Teatro g. 1, Kurpių g. 1 ir 3, Klaipėdoje, o atsakovas įsipareigojo mokėti už šias patalpas nuomos mokestį, lygų 53 Lt ir PVM už kiekvieną kvadratinį metrą patalpų (5.1. p.) bei turto ir žemės (žemės nuomos) mokestį, neviršijantį 1000 Lt kalendoriniams metams (7.6. p.) (b.l. 11-13, 26-38). Atsakovui perduotos patalpos, įranga, atliktas patalpų remontas, sudaryti kiti papildomi susitarimai, tarp jų 2004-12-31 susitarimas, kuriuo pakeistas Sutarties 5.1. p., sumažinant patalpų nuomos mokestį iki 50 Lt + PVM už vieną kvadratinį metrą (b.l. 14-24).

9Prasidėjus pasaulinei ekonomikos krizei, padidinus PVM mokestį bei krentant viešbučių užimtumui, 2009-01-12, 2009-04-29 ir 2009-05-06 atsakovas kreipėsi į ieškovą, prašydamas dar sumažinti nuomos mokestį (b.l. 111, 135-136, 137). Šalims nesusitarus dėl mažesnio nuompinigių dydžio, atsakovas dėl nuomos kainos sumažinimo, atsiradus aplinkybėms, keičiančioms sutartinių prievolių pusiausvyrą, kreipėsi į teismą. 2009-12-04 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1502-159/2009 UAB „Europa Group“ ieškinys tenkintas pakeičiant Nuomos sutarties 5.1. punktą – sumažinant patalpų nuomos kainą už 1 kv.m. iki 33 Lt + PVM (b.l. 65-70). Išnagrinėjus bylą apeliacine ir kasacine tvarka, sprendimas šioje dalyje nepakeistas (b.l. 138-147).

10Po Klaipėdos apygardos teismo sprendimo nustatyti 33 Lt + PVM už 1 kv.m. nuomos kainą priėmimo ieškovas 2010-03-31 kreipėsi į atsakovą, siūlydamas už 1 kv.m. 50 Lt + PVM kainą, o nesutikus dėl tokio nuompinigių dydžio – svarstyti sutarties nutraukimo galimybę (b.l. 99-101). Net Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą dalyje dėl 33 Lt/1 kv.m. nuomos mokesčio nustatymo, 2011-02-01 ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos kainos peržiūros, nurodydamas, kad ši kaina turėtų būti 50 Lt/1 kv.m. (b.l. 102-103). Tačiau atsakovas galimybės keisti sutartį nematė, nes nuomos kaina buvo nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (b.l. 104). Šalims nesutarus dėl abiem pusėms priimtinos nuomos kainos, atsakovas išsikėlė iš nuomojamų patalpų, 2011-04-28 jos grąžintos ieškovui (b.l. 25).

11Vilniaus apygardos teismas 2011-12-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7017-464/2011 tenkino UAB „Kleta“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš UAB „Europa Group“ ir nuomos sutarties nutraukimo, pripažindamas sutartį nutraukta prieš terminą nuo 2011-04-24 (b.l. 154-161). Tačiau, remiantis teismų informacinės sistemos duomenimis ir šalių paaiškinimais, šis sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir neįsiteisėjęs. Esant tokioms aplinkybėms, teismas negali konkrečiai pasisakyti, kokiu pagrindu yra nutrūkusi tarp šalių nuomos sutartis, tačiau tarp šalių nėra ginčo dėl paties fakto, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi – nuomos santykių nebėra, atsakovas išsikėlęs iš patalpų, nei nuomos, nei kitokių mokesčių šios sutarties pagrindu, atsakovui nebemoka. Tai šalių atstovai patvirtino ir teismo posėdžio metu.

12Pasibaigus šalių teisminiam bylinėjimuisi dėl nuomos kainos sumažinimo ir patalpas grąžinus, ieškovas 2011-09-19 raštu vėl kreipėsi į atsakovą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimo (b.l. 105-106), informuodamas, kad atsakovas nuo 2004-01-01 turėtų apmokėti visą turto ir žemės (žemės nuomos) mokestį, nes nuo sutarties sudarymo jis padidėjo net 10 kartų. Atsakovas nurodė, kad sutartis yra pasibaigusi, todėl pagrindo ją keisti nėra (b.l. 107).

13Remiantis Sutartimi, nuo jos sudarymo iki pat nutraukimo nekilnojamojo turto mokestį už atsakovui išnuomotas patalpas (išskyrus atsakovo mokamą 1000 Lt nekilnojamojo turto mokesčio dalį) mokėjo ieškovas. Jis teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (b.l. 43-64), šio mokesčio įsiskolinimų neturėjo (b.l. 39). Iš nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų, taip pat kitų ieškovo pateiktų įrodymų – pažymos dėl nekilnojamojo turto mokesčio už turtą, esantį adresu Žvejų g. 21, Klaipėda, skaičiavimo, VĮ Registrų centro pažymų (b.l. 40-42) matyti, kad nuo Nuomos sutarties sudarymo nuomojamo turto vertė kilo ir už jį mokėtino nekilnojamojo turto mokesčio suma, tenkanti mokėti ieškovui, ženkliai didėjo.

14Ieškovas nurodo, kad nekilnojamojo turto mokestis esmingai viršijo sutartyje šalių numatytą 1000 Lt sumą nuo 2004-01-01. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pirmą kartą dėl šio mokesčio mokėjimo pareigos perkėlimo atsakovui ieškovas į jį kreipėsi 2011-09-19 (b.l. 105). Duomenų apie ankstesnes derybas dėl nekilnojamojo turto mokesčio byloje nėra. Iš šalių susirašinėjimo dokumentacijos, teismas neturi pagrindo išvadai, kad šis klausimas buvo sprendžiamas kompleksiškai, derantis dėl nuomos kainos. Siūlydamas didinti nuomos kainą, ieškovas nei viename savo rašte atsakovui nenurodė, kad į ją bus įtraukiamas ir visas nekilnojamojo turto mokestis. Sutartyje nuomos kaina ir nekilnojamojo turto mokestis aptarti atskiruose punktuose, todėl ieškovui siūlant didinti nuomos kainą, atsakovas negalėjo ir neprivalėjo suprasti, kad gali būti keičiamas ir nekilnojamojo turto mokesčio dydis. Teismo vertinimu, ši sąlyga turėjo būti aptariama atskirai, kaip ir buvo mėginama tai daryti vėliau, ieškovo UAB „Kleta“ 2011-09-19 rašte atsakovui (b.l.105-106).

15Atmetami ieškovo argumentai dėl apsunkintų sutarties sąlygų vykdymo, remiantis LR CK 6.204 str. Teismas daro išvadą, jog laiko tarpas, praėjęs nuo aplinkybės, apsunkinusios sutarties vykdymą – nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo 2004-01-01 – iki prašymo pakeisti su šiuo mokesčiu susijusią sutarties sąlygą pateikimo atsakovui 2011-09-19, neatitinka CK 6.204 str. 3 d. termino „tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo“ prasmės. Ieškovas su tokiu prašymu į atsakovą turėjo kreiptis nedelsdamas po aplinkybės atsiradimo. Tai, kad jis labai ilgą laiką, iki pat nuomos santykių pasibaigimo, nesikreipė dėl šios sutarties sąlygos pakeitimo rodo, jog sudarydamas sutartį, kurioje konkrečia suma (o ne procentine išraiška) nurodyta atsakovo mokama nekilnojamojo turto mokesčio dalis, ieškovas privalėjo suprasti, kad šiam mokesčiui didėjant, gali didėti ir jo mokama mokesčio dalis. Teismas pripažįsta pagrįstais atsakovo argumentus, kad ilgalaikis ieškovui nepalankios sutarties sąlygos vykdymas, nereiškiant jokių pretenzijų atsakovui, suponuoja išvadą, kad ieškovas buvo prisiėmęs tokių nepalankių aplinkybių atsiradimo riziką (CK 6.204 str. 2 d. 4 p.). Ši aplinkybė negali būti pagrindu sutarčiai keisti, nes neatitinka vieno iš CK 6.204 str. 2 d. nurodytų kriterijų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-05-31 nutartyje dėl atsakovo mokamų nuompinigių dydžio sumažinimo pažymėjo, kad būtina nustatyti, jog egzistuoja visos CK 6.204 str. 2 d. nurodytos sąlygos, priešingu atveju, neatsiranda pagrindo taikyti CK 6.204 str. 3 d. nurodytų sutarties pakeitimo būdų (b.l.142). Šiuo ginčo atveju, teismas daro išvadą, jog ieškovo nekilnojamojo turto vertės kilimo pasekmės (nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimas) neturi tekti atsakovui.

16Ieškinio reikalavimas pakeisti nuomos sutarties 5.1 punktą dėl nuompinigių dydžio atmetamas tuo pačiu pagrindu kaip ir reikalavimas pakeisti Sutarties 7.6 punktą dėl turto ir žemės mokesčio, nepripažinus buvus sutarties vykdymo suvaržymų, bei nesikreipus dėl tokių suvaržymų iš karto po aplinkybių paaiškėjimo.

17Ieškovas Sutarties sąlygą dėl nuompinigių dydžio prašo keisti nuo Klaipėdos apygardos teismo sprendimo įsiteisėjimo datos, t.y. nuo 2010-12-08 (b.l.65-70, 138-146). Klaipėdos apygardos teismas sprendimu sumažino UAB „Europa Group“ nuomos kainą už patalpas. Šiuo nagrinėjamu atveju, ieškovas UAB „Kleta“ turėjo įrodyti, kad Klaipėdos apygardos teismo sprendimu nustatytas sutarties sąlygos pakeitimas, dėl kurio nuomos kaina tapo nebe 50 Lt/1 kv.m., o 33 Lt/1 kv.m., 2010 m. gruodžio 8 dienai iškreipė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą. Ieškovas į bylą pateikė 2010-05-20 Viešbučio „Europa“, adresu Žvejų g. 21/Teatro g. 1, Klaipėda, pastato nuomos rentabilumo įvertinimo ataskaitą, pagal kurią ieškovo investicijų grąža priimtina, tik jei nuomos mokestis sudarytų 50 Lt už 1 kv.m. (b.l. 81-98). Kaip matyti iš 2011-05-31 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarties byloje dėl atsakovo mokamo nuomos mokesčio sumažinimo, ši ataskaita buvo pateikta ir Lietuvos Apeliaciniam teismui (b.l. 146), kuris paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo sprendimo dalį dėl nuompinigių sumažinimo. Daroma išvada, kad ši ataskaita teismo jau buvo vertinta ir jokių naujų aplinkybių neįrodo. Ieškovas taip pat pateikė Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos turto vertės nustatymo pažymą (b.l. 71-73), kurios išvadoje dėl turto nuomos vertės rinkoje nurodyta, kad nuomos rinkos vertė vertinimo dieną (2011-10-27) galėtų būti: apgyvendinimo patalpų – 50 Lt už 1 kv.m., maitinimo patalpų - nuo 50 iki 60 Lt už 1 kv.m. Šioje byloje teismas neturi pagrindo remtis šia pažyma, nuomos kainos dydžiui, nes turtas vertintas 2011-10-27, o nuomos mokesčio dydį ieškovas prašė keisti nuo 2010-12-08. Nuomotų patalpų nuomos rinkos vertę ieškovas įrodinėjo ir naujo patalpų savininko UAB „BJK“ 2011-09-16 pažyma apie tai, kad jis už tas pačias patalpas gauna 53 Lt už 1 kv.m. bei papildomą metinį 67 proc. nuo nuomininko veiklos priedą (b.l. 75) bei UAB „Vertainė“, kuri, kaip ieškinyje nurodė ieškovas, šiuo metu nuomojasi viešbučio patalpas, buhalteriniais dokumentais (b.l. 76-80), iš kurių matyti, kad net turėdama tokias dideles išlaidas nuomai, įmonė generuoja didelį pelną.

18Teismas daro išvadą, jog kaina, už kurią patalpos šiuo metu nuomojamos kitiems juridiniams asmenims, negali būti pakankamu įrodymu aplinkybės, kad 33 Lt/1 kv.m. nuomos kaina neproporcingai apsunkino ieškovo sutarties vykdymą 2010-12-08. Be to, nagrinėjant šalių interesų pusiausvyros ir ją atitinkančios nuomos kainos klausimus, vertinamos konkrečiai ieškovo ir atsakovo galimybės vykdyti konkrečią, tarp šių šalių sudarytą sutartį, o ne kitų verslo subjektų (jau kitu laikotarpiu ir pasikeitusiomis rinkos sąlygomis) finansinės galimybės.

19Nagrinėjamoje byloje šalys taip pat ginčijosi dėl subnuomos kainos įtakos atsakovo išsinuomotų patalpų kainai. Iš subnuomos sutarties (b.l. 112-118), ieškovo sutikimo dėl subnuomos (b.l. 148-150) matyti, kad patalpos subnuomotos dar 2006 m., todėl subnuomos aplinkybė laikytina neturinčia įtakos šiai bylai, kurioje siekiama nustatyti ar sumažinta nuomos kaina iškreipė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą nuo 2010-12-08. Sutartinių prievolių pusiausvyra ankstesniu laikotarpiu buvo bylos dėl nuompinigių sumažinimo pagal UAB „Europa Group“ ieškinį, o ne šios bylos dalyku, ir subnuomos faktas galėtų turėti reikšmę nebent byloje dėl proceso atnaujinimo (b.l. 151-153).

20Remiantis UNIDROIT principais, bei CK 6.204 str. nuostatomis, pasikeitusios aplinkybės gali įtakoti tik būsimą sutarties vykdymą ir neturi reikšmės jau įvykdytai sutarties daliai. Kai sutartis įvykdyta iš dalies, aplinkybės, apsunkinančios sutarties vykdymą, gali turėti įtakos tik neįvykdytai sutarties daliai, o įvykdžiusi sutartį šalis nebegali remtis vykdymo suvaržymu. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad faktiniai nuomos santykiai tarp šalių yra pasibaigę, taigi, sutartis laikoma įvykdyta. Ieškovas nebenuomoja patalpų atsakovui, o atsakovas nebemoka ieškovui nuomos mokesčio.

21Šalys pripažįsta, jog nuomos santykiai yra faktiškai pasibaigę, o Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas šalių ginčas tik dėl nuomos sutarties nutraukimo pagrindų (apskųstas Vilniaus apygardos teismo 2011-12-30 sprendimas), todėl sutarties pakeitimai, kurių šioje byloje prašo ieškovas, ateityje neturėtų tiesioginės įtakos šalių santykiams.

22Pagal bendruosius civilinės teisės principus, remiantis Civilinio proceso kodekso normomis, teismo sprendimas procesinius teisinius padarinius sukelia nuo jo įsiteisėjimo. Civilinio Kodekso 1.2 str. numato, kad civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kt. principais. Tarp šalių sudarytoje nuomos sutartyje numatyta šalių teisė ją nutraukti, nurodytos nutraukimo sąlygos. Kiekviena sutarties šalis turi teisėtus lūkesčius, kad sutartis, kuri jau yra įvykdyta, o jos pagrindu susiklostę santykiai faktiškai nutrūkę, nebus peržiūrima ir keičiama tokiu būdu, kad atsirastų sąlygos reikalauti iš jos papildomo vykdymo. CK 1.137 str. 3 d. numato, kad draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti. Teismas, vadovaudamasis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei savo vidiniu įsitikinimu, daro išvadą, kad CK 6.204 str. negali būti taikomas, kai nuomos santykiai tarp šalių yra faktiškai pasibaigę (CPK 185 str.). Sprendžiant iš LR CK 6.204 str. formuluotės, šis straipsnis taikytinas tik išlaikius sutartinių santykių stabilumą tarp šalių, kai sutarties pakeitimai galiotų šalių santykiams po teismo sprendimo įsiteisėjimo, kas nagrinėjamoje situacijoje yra neįmanoma.

23Ieškinį atmetant, iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro atsakovo sumokėti 1752,55 Lt už teisinę pagalbą byloje (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

24Iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos 15,90 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 2 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 269-270 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Kleta“, į.k. 110734730, 1752,55 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt du Lt 55 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Europa Group“, į.k. 124666595, naudai.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Kleta“, į.k. 110734730, 15,90 Lt (penkiolika Lt 90 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pakeisti tarp... 3. Ieškovas, grįsdamas ieškinio reikalavimus, nurodė, kad išnuomojo atsakovui... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pripažino, kad nuomos sutartis yra... 6. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad CK 6.204 str., kuriuo... 7. Ieškinys atmetamas.... 8. Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų nustatyta,... 9. Prasidėjus pasaulinei ekonomikos krizei, padidinus PVM mokestį bei krentant... 10. Po Klaipėdos apygardos teismo sprendimo nustatyti 33 Lt + PVM už 1 kv.m.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011-12-30 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 12. Pasibaigus šalių teisminiam bylinėjimuisi dėl nuomos kainos sumažinimo ir... 13. Remiantis Sutartimi, nuo jos sudarymo iki pat nutraukimo nekilnojamojo turto... 14. Ieškovas nurodo, kad nekilnojamojo turto mokestis esmingai viršijo sutartyje... 15. Atmetami ieškovo argumentai dėl apsunkintų sutarties sąlygų vykdymo,... 16. Ieškinio reikalavimas pakeisti nuomos sutarties 5.1 punktą dėl nuompinigių... 17. Ieškovas Sutarties sąlygą dėl nuompinigių dydžio prašo keisti nuo... 18. Teismas daro išvadą, jog kaina, už kurią patalpos šiuo metu nuomojamos... 19. Nagrinėjamoje byloje šalys taip pat ginčijosi dėl subnuomos kainos įtakos... 20. Remiantis UNIDROIT principais, bei CK 6.204 str. nuostatomis, pasikeitusios... 21. Šalys pripažįsta, jog nuomos santykiai yra faktiškai pasibaigę, o Lietuvos... 22. Pagal bendruosius civilinės teisės principus, remiantis Civilinio proceso... 23. Ieškinį atmetant, iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos bylinėjimosi... 24. Iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos 15,90 Lt procesinių dokumentų... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Kleta“, į.k. 110734730, 1752,55 Lt (vieną... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Kleta“, į.k. 110734730, 15,90 Lt (penkiolika... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...