Byla 2-4381-430/2012
Dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Skomė“ atstovui advokatui Vygantui Barkauskui,

4atsakovo UAB „FF Lizingas“ atstovui Zigmui Vaišvilai,

5trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Zigmui Vaišvilai,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skomė“ ieškinį atsakovams UAB „FF Lizingas“ ir Ellora 4522899 Ltd, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Zigmui Vaišvilai dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

7ieškovas UAB „Skomė“ ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančia 2009-07-08 tarp Ellora 4522899 Ltd. (buvęs pavadinimas Ellora Ltd) ir UAB „FF Lizingas“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas, papildomai prašo Ellora 4522899 Ltd ir UAB „FF Lizingas“ 2009-11-04 susitarimą dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo laikyti niekiniu, negaliojančiu ab initio ir nesukuriančiu jokių teisinių padarinių, o niekinio sandorio faktą konstatuoti ex officio (tomas 1, b.l. 6-7; tomas 3, b.l. 12). Nurodė, kad 2009-07-08 tarp Ellora Ltd ir UAB „FF Lizingas“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Ellora Ltd perleido UAB „FF Lizingas“ reikalavimo teisę į UAB „Skomė“ dėl 262500,00 Lt. Kartu su 2009-07-17 pranešimu apie reikalavimo perleidimą, ieškovui buvo pateikta 2009-06-08 Ellora Ltd Zigmui Vaišvilai išduoto įgaliojimo kopija, jo paso lapų kopijos bei Anglijos ir Velso Įmonių rūmų išrašo kopija apie Ellora Ltd vadovą, nepateikiant minėtų dokumentų originalų. Sutartis iš Ellora Ltd pusės buvo pasirašyta Zigmo Vaišvilos, 2009-06-08 išduoto įgaliojimo pagrindu. Ieškovo nuomone, Zigmas Vaišvila neturėjo ir neturi teisės veikti Ellora Ltd. Zigmas Vaišvila niekada nėra pateikęs įgaliojimo originalo. Turi būti pateikta tinkamai legalizuotas įgaliojimo originalas. Ellora Ltd pateiktas įgaliojimas, kurio pagrindu Zigmas Vaišvila veikia Ellora Ltd vardu, pasirašytas Stella D. P. L., ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu. Nėra aišku, ar ribotos atsakomybės bendrovė „Amatus Capital Group“ turi teisę veikti Ellora Ltd vardu. Pateiktas išrašas (forma) iš Anglijos Įmonių rūmų dėl direktoriaus ar sekretoriaus paskyrimo nėra patvirtintas pažyma (Apostille). Nėra pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys įgaliojimą pasirašiusio asmens teises veikti ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu. Nėra pateikta jokių pagrįstų duomenų apie tai, kad Zigmas Vaišvila turėjo bei turi aiškius ir neabejotinus įgaliojimus veikti Ellora Ltd vardu ir kad turėjo teisę pasirašyti sutartį, todėl negali būti laikoma galiojančia ir pati sutartis. Ieškovas nurodė, kad UAB „FF Lizingas“ vardu sutartį pasirašė L. K.. 2009-07-16 UAB „FF Lizingas“ direktoriaus įsakyme Nr. 06-33 nurodyta, kad laikinai pavedama direktoriaus pareigas eiti direktoriaus pavaduotojui L. K. nuo 2009-07-17, todėl sutarties pasirašymo metu, t.y. 2009-07-08, L. K. nebuvo įgaliotas veikti UAB „FF Lizingas“ vardu ir jis neturėjo teisės pasirašyti sutarties. Sutartis laikytina nesudaryta ir negaliojančia bei negalinti sukelti jokių pasekmių bendrovei „FF Lizingas“, UAB „FF Lizingas“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į UAB „Skomė“. Preziumavus, jog Zigmas Vaišvila galėjo veikti kaip Ellora Ltd atstovas, jis vis tiek negalėjo sudaryti sutarties su UAB „FF Lizingas“, kadangi Zigmas Vaišvila yra UAB „FF Lizingas“ vadovas, valdybos narys bei jos faktinis savininkas, pagrindinis akcininkas, valdantis 84,97 proc. bendrovės akcijų. Atstovas, veikiantis kito asmens vardu, turi vengti galimo interesų konflikto. Sandoris negalėjo būti sudarytas, nes tas pats asmuo negalėjo būti abiejų pusių atstovų. Pagal sutartį reikalavimas UAB „FF Lizingas“ į 262500,00 Lt sumą yra perleidžiamas už 265000,00 Lt. Suma turėjo būti sumokėta iki 2009-07-30, tačiau nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad toks mokėjimas buvo atliktas, todėl laikytina, kad sutarties šalys sudarė tik tariamą sandorį, kuriuo nebuvo siekiam sukurti jokių teisinių pasekmių (tomas 1, b.l. 1-8). Dublike ieškovas nurodė, kad ieškinyje ieškovas išsamiai išdėstė visas faktines aplinkybes ir nurodė kokiu pagrindu ginčija sutartį. Sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai. Reikalavimo suma yra didelė, todėl, siekdamas išvengti bet kokių ginčų ateityje bei siekdamas išvengti bet kokios galimos su tuo susijusios rizikos, ieškovas ginčija sutartį, kaip apsimestinę, neteisėtą ir todėl negaliojančią. Pažymos (Apostille) kopijos buvimas, nepatvirtina, kad įgaliojimas išduotas tinkamai. Atsakovais privalo pateikti teismui visus įrodymus, pagrindžiančius jų dėstomas aplinkybes, t.y. įrodymus, kurie patvirtintų, kad įgaliojimas yra teisėtas ir galiojantis. Ieškovas nurodė, kad nors sutartį faktiškai pasirašė L. K., tačiau realiai sutarties pasirašymo metu Z.Vaišvila buvo UAB „FF lizingas“ direktorius. Atsakovų pateiktuose, neva patvirtinančiuose atsakovų tarpusavio skolų sumų sudengimo aktą, nėra jokių duomenų, kad UAB „FF Lizingas“ įvykdė sutarties reikalavimus ir sumokėjo Ellora Ltd 265000,00 Lt už perleistą reikalavimą. Šalys sudarė sandorį tik dėl akių, bet nesiekė sukurti atitinkamų teisinių pasekmių (I tomas, b.l. 236-245). Ieškovas papildomuose paaiškinimuose ir prašyme konstatuoti niekinio sandorio faktą nurodė, kad atsakovai pateikė 2009-11-04 kredito (paskolos) sutarties tarp atsakovų UAB „FF Lizingas“ ir Ellora Ltd nuorašą. Kredito sutartyje nurodyta, kad Ellora Ltd suteikė UAB „FF Lizingas“ 76749,305 eurų kreditą iki 2010-03-31, todėl kredito sutartis nepatvirtina atsiskaitymo fakto pagal sutartį, t.y. UAB „FF lizingas“ ne atsiskaitė su Ellora Ltd, bet susitarė pasiskolinti dar 76749,305 eurų. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad Ellora Ltd perdavė UAB „FF Lizingas“ minėtą kredito sumą. Nesudarius paskolos sutarties neatsirado paskolos teisinių santykiai, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas nebuvo galimas (tomas 3, b.l. 7-12).

8Teisme gautas atsakovo UAB „FF Lizingas“ atstovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Zigmo Vaišvilos atsiliepimai į ieškinį. Nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Ellora Ltd reikalavimą į 262500,00 Lt sumą iš ieškovo perleido atsakovui UAB „FF Lizingas“. UAB „FF Lizingas“ pranešimais ieškovui dalį perimto reikalavimo į skolininką UAB „Skomė“ užskaitė už priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, o kitą dalį (160000,00 Lt) paprašė geruoju sumokėti. Ieškovas atsisakė sumokėti. 2009-07-14 Ellora Ltd pranešė skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą. Ieškovas su sutartimi yra supažindintas. Pats ieškovas pripažįsta Ellora Ltd esant ieškovo akcininku – JAR UAB „Skomė“ pateikinėja dokumentus. Pasirašant sutartį, Ellora Ltd pateikė UAB „FF lizingas“ dokumentų, patvirtinančių šios įmonės veikimą, ir nustatyta tvarka išduoto Ellora Ltd įgaliojimo Zigmui Vaišvilai atstovauti įmonę originalus ir patvirtintas kopijas, 2009-06-23 Anglijos ir Velso Įmonių Registro pažymą su Apostille, 2009-06-08 Ellora Ltd įgaliojimą Zigmui Vaišvilai. Tiek 2009-06-23 Anglijos ir Velso Įmonių registro Įmonės registravimo ir veikimo fakto patvirtinimo dokumentas, tiek abu Ellora Ltd įgaliojimai Zigmui Vaišvilai atitinka Hagos konvencijos reikalavimus. Sutarties pasirašymo dieną, UAB „FF lizingas“ direktoriaus pareigas vykdė direktoriaus pavaduotojas L. K., todėl turėjo teisę atstovauti įmonę pasirašant sutartį. Ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl interesų konflikto neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstos. Zigmas Vaišvila 2009-07-08 nebuvo sutarties abiejų šalių atstovu, kadangi pasirašant sutartį jis atostogavo ir nevykdė direktoriaus pareigų. Zigmas Vaišvila 2009-07-08 atstovavo kaip Ellora Ltd įgaliotas asmuo, jis nėra šios įmonės direktorius, dalyvis. Sutartis tarp Ellora Ltd ir UAB „FF Lizingas“ yra įvykdyta. Teismo prašo ieškinį atmesti ir priteisit bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai (tomas 1, b.l. 68-73, 140-144). Triplikuose atsakovo atstovas, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų nurodė, kad nei ieškinyje, nei dublike ieškovas nenurodo, kokiu pagrindu reiškiami ieškinio reikalavimai, t.y. ieškovas turėjo apsispręsti, kokiais pagrindais prašo sutartį pripažinti negaliojančia. Sutartis yra įvykdyta, ieškovas neįrodė, jog sutartis yra tariamas sandoris. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas 2009-11-04 susitarimu yra tinkamas atsiskaitymo būdas. Ieškiniu ieškovas nenurodė, kuo 2009-07-08 reikalavimo perleidimo sutartis pažeidžia jo teises ar įtakoja pareigas. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Zigmas Vaišvila tiek dublike, tiek triplike prašo CPK 95 str. pagrindu nubausti ieškovą maksimalią 20000 Lt bauda, nutraukti bylą CK 1.137 str. 6 d. ir CPK 294 str. pagrindu bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, b.l. 214-217; tomas 2, b.l. 1-4, 19-23).

9Teisme gautas atsakovo Ellora 4522899 Ltd atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Ieškovas pripažįsta ir neginčija savo prievolės sumokėti akcininkams, jų tarpe ir atsakovui Ellora Ltd 2008 m. pabaigoje įregistruoto sumažinto įstatinio kapitalo proporcingos dalies, tenkančios šiam akcininkui. Ieškovas savo akcininkui Ellora Ltd privalėjo sumokėti 562500,00 Lt, iš kurių reikalavimą į 262500,00 Lt kreditorius Ellora Ltd sutartimi perleido naujajam kreditoriui UAB „FF Lizingas“. Ieškovas nėra sumokėjęs Ellora Ltd likusios 300000,00 Lt skolos dalies. Ieškovui buvo pateikti visi įstatymo nustatyti dokumentai, patvirtinantys reikalavimo teisės perleidimą naujajam kreditoriui. Ieškovui apie reikalavimo teisės perleidimą buvo pranešta 2009-07-14 Ellora Ltd pranešimu. Ieškovas nėra nei Ellora Ltd akcininkas, nei kreditorius, todėl neturi teisinio intereso ir pagrindo reikšti ieškinio reikalavimus. Sutartis atitinka CK 6.101 str. nuostatas dėl kreditoriaus teisės perleisti reikalavimą. Sutartis yra visiškai įvykdyta, kadangi UAB „FF Lizingas“ atsiskaitė su Ellora Ltd. Ieškovo samprotavimai apie viešosios tvarkos pažeidimą sudarant sutartį yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Ieškovo nurodytas aplinkybes apie tai, kad Z.Vaišvila nėra tinkamas Ellora Ltd atstovas, paneigia 2009-11-03 „Baltic International“ pažyma Nr. 10.1-3/3998, kurioje nurodyta, jog Z.Vaišvila yra Ellora Ltd atstovas, valdantis Ellora Ltd sąskaitą šiame banke. Z.Vaišvilai ieškovo direktorius J. M. pranešinėjo apie būsimas ieškovo visuotinius akcininkų susirinkimus. Anglijos ir Velso Įmonių registro pažyma ir Ellora Ltd įgaliojimai atitinka Hagos konvencijos reikalavimus dokumentams. Sutarčiai pasirašyti užtenka 2009-06-08 Ellora Ltd įgaliojimo. Ellora Ltd prieš pasirašant sutartį patikrino L. K. įgaliojimus atstovauti UAB „FF Lizingas“ ir jis tokią teisę turėjo. Teismo prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, b.l. 154-158). Triplike atsakovas nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir vilkina savo įsipareigojimus kreditoriams vykdymą bei naudojasi nemokamomis lėšomis. Visi Ellora Ltd dokumentai ir įgaliojimai Z.Vaišvilai yra su Apostille, todėl jie yra tinkami, o ieškovo dubliko argumentai yra dirbtiniai ir spekuliatyvūs. Teismo prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (tomas 2, b.l. 5-9).

10Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, papildomai paaiškindamas, jog kreipiasi į teismą dėl sandorio nuginčijimo, siekdamas išvengti tokios situacijos, kad būtų sumokėta ne tam asmeniui už sumažintą įstatinį kapitalą išmokėtina suma.

11Teismo posėdžio metu atsakovas UAB „FF Lizingas“ ir tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų palaikė savo pateiktus procesinius dokumentus juose išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad ieškovas, ginčydamas sandorį, siekia vilkinti skolos sumokėjimą ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Atsakovas UAB „FF Lizingas“ prašė taikyti procesines poveikio priemones ieškovui už piktnaudžiavimą procesu.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-06-11 UAB „Skomė“ pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą nuo 1400000,00 Lt iki 350000,00 Lt (I tomas b.l. 90,91). 2009-07-08 tarp Ellora 4522899 Ltd. (buvęs pavadinimas Ellora Ltd) ir UAB „FF Lizingas“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Ellora 4522899 Ltd perleidžia 262500,00 Lt reikalavimą, kildinamą iš UAB „Skomė“ sumažintos ir neišmokėtos akcininkui Ellora 4522899 Ltd įstatinio kapitalo dalies (I t. b.l. 19,20).

14CK Šeštosios knygos I dalies VI skyriuje reglamentuotas reikalavimo teisės perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų. Reikalavimo perleidimas apibrėžiamas kaip dviejų šalių susitarimas (sutartis), kurios pagrindu viena šalis (pradinis kreditorius arba cedentas) perleidžia kitai šaliai (naujajam kreditoriui arba cesionarijui) savo reikalavimo teisę į skolininką, o naujasis kreditorius (cesionarijus) perima šią reikalavimo teisę tokiomis sąlygomis, kurios nepažeidžia skolininko teisių ir labiau nesuvaržo jo prievolės (CK 6.101 str.). Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas (skolininkas) reiškia reikalavimą nuginčyti reikalavimo perleidimo sutartį jo teisių pažeidimu nurodydamas tą aplinkybę, jog siekia išvengti bet kokių ginčų ateityje ir bet kokios galimos su tuo susijusios rizikos, kad prievolė būtų įvykdyta ne tam asmeniui, kuris turi reikalavimo teisę.

15Pradinis kreditorius (cedentas) gali perleisti reikalavimo teisę, kurią jis turi ir kuri yra galiojanti (CK 6.105 str.). Nors procesiniuose dokumentuose ieškovas nesirėmė tokia aplinkybe, kad pradinis kreditorius neturi galiojančios reikalavimo teisės, tačiau teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pasisakė, jog jo atstovaujamasis yra atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi Ellora 4522899 Ltd už sumažintą UAB „Skomė“ įstatinį kapitalą. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kas bendra pirminio reikalavimo tarp UAB „Skomė“ ir Ellora Ltd. suma – 562500,00 Lt. Ginčijama reikalavimo perleidimo sutartimi buvo perleista naujajam kreditoriui 262500,00 Lt. 2010-12-28 Vilniaus apygardos teismo galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr.2-328-798/2010 priteista iš atsakovo UAB „Skomė“ ieškovui Ellora 4522899 Ltd 300000,00 Lt skolos, 13068,49 Lt palūkanų, 6 proc. įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidos (II tomas b.l.54,55; LITEKO duomenimis teismo sprendimas neįsiteisėjęs). Įrodymų apie prievolės įvykdymą nepateikta, todėl argumentas dėl atsiskaitymo atmetamas kaip neįrodytas (CPK 178 str.). Be to, teismas akcentuoja ieškovo nenuoseklią poziciją dėl prievolės įvykdymo, kai reikalavimas reiškiamas, siekiant išvengti galimos rizikos dėl prievolės įvykdymo ne tam asmeniui, o teismo posėdžio metu pasisakant, jog prievolė įvykdyta.

16Vienu iš ieškinio pagrindų ieškovas nurodo – netinkamą dokumentų, kurių pagrindu veikė tretysis asmuo Zigmas Vaišvila, legalizavimą.

17Dokumentų legalizavimas reiškia dokumente esančio parašo, antspaudo ir/ ar pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimą. Tikrumo patvirtinimo reikia tam, jog vienos valstybės dokumentai galėtų sukelti teisines pasekmes kitoje valstybėje. Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. rugsėjo 24 d. įstatymu ratifikavo 1961 m. Hagos Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau - Konvencija), kuri Lietuvos Respublikoje įsigaliojo nuo 1997-07-19. Pagal Konvencijos 2 str. legalizacija yra tik formalumas, kuriuo šalies, kurioje tas dokumentas turi būti pateiktas, diplomatiniai arba konsuliniai pareigūnai tvirtina parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusio asmens pareigas ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą. Vienintelis formalumas, kurio galima reikalauti, kad būtų patvirtintas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, yra patvirtinimas Konvencijos 4 str. nurodyta pažyma, kurią išduoda dokumento kilmės valstybės kompetentinga valstybinė institucija (Konvencijos 3 str. 1 d.). Pažyma „APOSTILLE“ dedama pačiame dokumente arba prie jo pridedamame lape, ji turi atitikti pridedamą prie Konvencijos pavyzdį (Konvencijos 4 str.). Ši pažyma yra išduodama pasirašiusiojo arba kiekvieno asmens, kuriam priklauso dokumentas, prašymu ir tinkamai užpildyta, ji patvirtina parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigas ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą (Konvencijos 5 str. 1 d., 2 d.). Byloje nagrinėjamu atveju yra pateikti tinkamai legalizuoti dokumentai (I tomas b.l. 109-115, 118,170,174-183, II tomas b.l.198-222), o reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius įgaliojimą pasirašiusio asmens teises veikti ribotos atsakomybės bendrovės „Amatus Capital Group“ vardu yra perteklinis, nes kaip minėta, vienintelis formalumas, kurio galima reikalauti, kad būtų patvirtintas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos.

18Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad Zigmas Vaišvila neturėjo ir neturi teisės veikti Ellora 4522899 Ltd vardu, nes Zigmas Vaišvila niekada nėra pateikęs 2008-06-20 įgaliojimo originalo (I tomas b.l.26-28). 2012-04-02 teismo posėdžio metu buvo pateiktas apžiūrai Ellora Ltd (dabar Ellora 4522899 Ltd) 2009-06-08 išduoto įgaliojimo originalas.

19Ieškovas nurodo, kad Zigmas Vaišvila, veikdamas kaip Ellora 4522899 Ltd atstovas, negalėjo sudaryti sutarties su UAB „FF Lizingas“, kadangi Zigmas Vaišvila yra UAB „FF Lizingas“ vadovas, valdybos narys bei jos faktinis savininkas ir pagrindinis akcininkas. Teismas laiko šiuos argumentus nepagrįstais. Juridiniai asmenys civilines teises įgyja, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (CK 2.46 str.). Šiuo atveju ieškovas nepagrįstai tapatina Zigmą Vaišvilą kaip fizinį asmenį su UAB „FF Lizingas“ – juridiniu asmeniu. Zigmas Vaišvila, pasirašydamas ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį, atstovavo Ellora Ltd įgaliojimo, t.y. rašytinio atstovavimo santykiams patvirtinti skirto dokumento pagrindu, ir neatstovavo UAB „FF Lizingas“ įstatymo ir įstatų pagrindu. Taigi, nėra teisinio pagrindo laikyti, jog sandoris sudarytas su pačiu savimi ar su asmeniu, kurio atstovas jis yra (CK 2.134 str.).

20Vienas iš ieškinio pagrindų yra ta aplinkybė, jog L. K. ginčijamos reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo metu, t.y. 2009-07-08, nebuvo įgaliotas veikti UAB „FF Lizingas“ vardu ir jis neturėjo teisės pasirašyti sutarties. Pagal 1997-06-02 UAB „Parex lizingas“ (pavadinimas pakeistas į UAB „FF lizingas“) administracinio darbo reglamento 3.3 punktą bendrovės direktorius sudaro sandorius bendrovės vardu, o pagal 3.4 punktą bendrovės direktoriaus pavaduotojas turi tas pačias teises, kaip ir bendrovės direktorius (I tomas b.l. 121). Taigi, L. K., pasirašydamas ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį, veikė bendrovės darbo reglamento pagrindu ir atskiras pavedimas jam nebuvo reikalingas.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų, yra nurodęs, kad, vertinant reikalavimo perleidimo teisėtumą, reikia įvertinti: 1) prievolę, iš kurios atsirado teisė, esanti reikalavimo perleidimo dalykas; 2) sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą); 3) reikalavimo perleidimo ( cesijos) sandorį, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė (atsisakoma reikalavimo teisės). Išanalizavus anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad šioje byloje yra įvertinta ir pripažintina teisėta prievolė, iš kurios atsirado teisė, esanti reikalavimo perleidimo dalykas ir reikalavimo perleidimo (cesijos) sandoris, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė. Ieškovas prašo pripažinti niekiniu ir sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą). Ieškovas ginčijamos reikalavimo perleidimo sutarties negaliojimo pagrindu inter alia nurodė tai, kad reikalavimo perleidimo sutartis buvo tariamas sandoris, kadangi nors pagal ginčo sutarties 7 p. cesionarijus atsakovas UAB „FF lizingas“ cementui atsakovui Ellora Ltd. turėjo sumokėti 265000,00 Lt iki 2009-07-30, t.y. sutartis buvo dvišalis atlygintinas sandoris, atsakovai nepateikė duomenų apie atliktus mokėjimus, t.y. sutartis nebuvo įvykdyta. Atsakovai pateikė 2009-11-04 kredito (paskolos) sutartį tarp atsakovų UAB „FF Lizingas“ ir Ellora Ltd, kurioje nurodyta, kad Ellora Ltd suteikė UAB „FF Lizingas“ 76749,305 eurų kreditą iki 2010-03-31. Taigi, 2009-11-04 kredito (paskolos) sutartis nepatvirtina atsiskaitymo fakto pagal sutartį, t.y. UAB „FF lizingas“ ne atsiskaitė su Ellora Ltd, bet susitarė pasiskolinti dar 76749,305 eurų. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad Ellora Ltd perdavė UAB „FF Lizingas“ minėtą kredito sumą. Nesudarius paskolos sutarties neatsirado paskolos teisinių santykiai, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas nebuvo galimas. Teismas atsakovo nurodytus argumentus dėl tariamo sandorio laiko nepagrįstais. Esminis tariamojo sandorio (CK 1.86 str.) požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju – turinčiu paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, kad neturi jokių realių padarinių. Byloje nagrinėjamu atveju sandoris yra įvykdytas, padarytas apmokėjimo užskaitymas pagal 2009-07-08 reikalavimo perleidimo sutartį ir 2009-11-04 susitarimą bei pateiktas tai patvirtinantis įrodymas (I tomas b.l. 77).

22Sandoriai yra ne tik pagrindinis civilinių teisinių santykių atsiradimo, bet ir jų pakeitimo bei pabaigos pagrindas. Tiek įstatymų leidėjas, tiek civilinės apyvartos subjektai, sudarantys sandorius, siekia, kad sandorių pagrindu susiklostę santykiai išliktų stabilūs. Teismų praktika nuosekliai plėtojama ta linkme, kad yra akcentuojamas vienas iš sandorių negaliojimo instituto tikslų – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apsaugoti sąžiningų civilinės apyvartos dalyvių, suinteresuotų sudaryto sandorio padariniu atsiradimu, teisėtus lūkesčius, t. y. pagrįstą tikėjimą, jog sandorio pagrindu atsiradusios teisės ar pareigos nebus kvestionuojamos. Būtent dėl šios priežasties įstatymas riboja arba sandorio nuginčijimo, arba sandorio negaliojimo teisinių padarinių taikymo galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2011).

23Teismas, vadovaudamasis išdėstytais motyvais, nenustatęs sandorio negaliojimo pagrindų ir atsižvelgdamas į formuojamą civilinių teisinių santykių stabilumą užtikrinančią teismų praktiką, ieškinį atmeta.

24Atsakovas UAB „FF lizingas“ pareiškė prašymą skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nurodydamas, jog ieškinys yra pareikštas, siekiant vilkinti UAB „Skomė“ atsiskaitymą su kreditoriais. Pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė pagrindo konstatuoti, jog ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 12 ir 178 str.).

25Atsakovas UAB „FF lizingas“ pareiškė prašymą apie neetišką advokato Vyganto Barkausko atstovavimą šioje byloje pranešti Lietuvos advokatūrai. Šį prašymą atsakovas grindžia ta aplinkybe, kad advokatas neturi teisės priimti atstovavimą, jeigu negali tinkamai atstovauti bylos šalies. Dėl advokato nesusipažinimo su bylos medžiaga buvo atidėtas 2011-06-14 teismo posėdis, o ieškovas, dirbtiniu advokatų pasikeitimu siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. 2011-06-14 teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas Vygantas Barkauskas pareiškė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, teismas ši prašymą laikė pagrįstu ir patenkino, todėl kvestionuoti teismo sprendimo nėra pagrindo (II tomas b.l.146). Be to, pažymėtina, kad 2011-06-14 teismo posėdis buvo atidėtas dar ir dėl tos priežasties, kad buvo pateikti nauji įrodymai, su kuriais advokatas nebuvo susipažinęs. Taigi, laikytina, jog advokatas Vygantas Barkauskas, atstovaudamas ieškovą, nepažeidė kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesinių teisių ir taip vilkino procesą. Atsižvelgiant į išdėstytą, prašymas atmetamas.

26Kadangi iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovai nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, iš ieškovo atsakovų naudai bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

27Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 66,47 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

28Vadovaudamasis LR CPK 260,270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Skomė“, j.a.k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, Vilnius, valstybės naudai 66,47 Lt (šešiasdešimt šeši Lt 47 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Skomė“ atstovui advokatui Vygantui Barkauskui,... 4. atsakovo UAB „FF Lizingas“ atstovui Zigmui Vaišvilai,... 5. trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Zigmui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. ieškovas UAB „Skomė“ ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančia... 8. Teisme gautas atsakovo UAB „FF Lizingas“ atstovo ir trečiojo asmens... 9. Teisme gautas atsakovo Ellora 4522899 Ltd atsiliepimas į ieškinį. Nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas UAB „FF Lizingas“ ir tretysis asmuo... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-06-11 UAB... 14. CK Šeštosios knygos I dalies VI skyriuje reglamentuotas reikalavimo teisės... 15. Pradinis kreditorius (cedentas) gali perleisti reikalavimo teisę, kurią jis... 16. Vienu iš ieškinio pagrindų ieškovas nurodo – netinkamą dokumentų,... 17. Dokumentų legalizavimas reiškia dokumente esančio parašo, antspaudo ir/ ar... 18. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad Zigmas Vaišvila... 19. Ieškovas nurodo, kad Zigmas Vaišvila, veikdamas kaip Ellora 4522899 Ltd... 20. Vienas iš ieškinio pagrindų yra ta aplinkybė, jog L. K. ginčijamos... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo... 22. Sandoriai yra ne tik pagrindinis civilinių teisinių santykių atsiradimo, bet... 23. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais motyvais, nenustatęs sandorio... 24. Atsakovas UAB „FF lizingas“ pareiškė prašymą skirti ieškovui baudą... 25. Atsakovas UAB „FF lizingas“ pareiškė prašymą apie neetišką advokato... 26. Kadangi iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovai nepateikė... 27. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 66,47... 28. Vadovaudamasis LR CPK 260,270, 279 straipsniais, teismas... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Skomė“, j.a.k. 122574319, buveinė... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...