Byla 2-13921-430/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-05-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 500,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-06-25. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo mokestis) sudaro 100,00 Lt. Atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovei buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, iš viso 930,00 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1530,00 Lt skolą (paskolą, paskolos suteikimo komisinį mokestį, delspinigius), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka, tačiau atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, remiantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-05-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 500,00 Lt (b.l. 4-7). Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-06-25 (b.l. 4). Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo mokestis) sudaro 100,00 Lt (b.l. 6). Atsakovė paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolinga ieškovui 500,00 Lt bei 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi iš jos priteistina 500,00 Lt skola ir 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ieškovas yra paskaičiavęs 930,00 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną) už 180 dienų. Savo reikalavimą ieškovas grindžia Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (930,00 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės ieškovui priteistina 93,00 Lt delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 693,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-07-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 45,29 procento (693/1530*100) ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 32,15 Lt bylinėjimosi išlaidų (71 Lt x 45,29 proc.).

14Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 500,00 Lt (penkis šimtus Lt) skolos, 100,00 Lt (vieną šimtą Lt) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 93,00 Lt (devyniasdešimt tris Lt) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 693,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-07-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 32,15 Lt (trisdešimt du Lt 15 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-05-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą... 3. Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-05-26 tarp ieškovo,... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 8. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje... 9. Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 10. Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu... 11. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 14. Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, Jonavos g. 254A,... 18. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...