Byla T-55-387/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Algimantas Valantinas, sekretoriaujant Elonai Bendaravičiūtei, dalyvaujant prokurorui Romualdui Latveliui, gynėjai advokatei Annai Grinevič, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitalijui Šilkiniui, nuteistajam P. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo P. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

2Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimą ir prokuroro išvadą, teismas

Nustatė

3P. M., gim. ( - ), 2006-12-21 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 str. 2 d. 3 p., ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme. 2017-03-28 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu minėtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis buvo pakeistas, paskiriant P. M. 9 metų laisvės atėmimo bausmę.

4Bausmės pradžia 2006-06-14.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija netarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

6Prokuroras prašo teikimo netenkinti.

7Nuteistasis ir jo gynėja prašo teikimą tenkinti.

8Teikimas netenkintinas.

9Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytos laisvės atėmimo bausmės dalies atlikimas yra tik formali sąlyga teismui svarstyti nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą. Įstatymas suteikia teismui teisę ir pareigą įvertinti, ar nuteistasis gali būti toliau taisomas, neizoliuotas nuo visuomenės visapusiškai įvertinus jo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo vietoje. Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą teismas atsižvelgia į tai, jog P. M. buvo nuteistas už tyčinio labai sunkaus nusikaltimo žmogaus gyvybei padarymą. Pažymėtina, kad už pastarojo nusikaltimo įvykdymą nuteistajam buvo paskirta mažesnė bausmė nei BK 129 str. 2 d. sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, šiuo metu nuteistasis yra atlikęs pusę jam paskirtos bausmės.

10Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad Lukiškių TI-K administracijos ir psichologinės tarnybos P. M. yra charakterizuojamas teigiamai. Taigi nuteistasis atitinka formalias lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos sąlygas. Tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Vis dėl to, sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą, teismas ypatingą dėmesį atkreipia į asmens įvykdyto nusikaltimo pavojingumo pobūdį, laipsnį ir atliktos bausmės dalį.

11Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad teikimo nagrinėjimo dienai nėra pakankamo pagrindo manyti, kad nuteistasis iš tiesų yra įvertinęs savo praeitį, padaręs reikiamas išvadas bei pasiruošęs vykdyti savo įsipareigojimą doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, jog pasitaisys.

12Vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

14Netenkinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus- kalėjimo teikimo dėl nuteistojo P. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai