Byla 2-14132-615/2011
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas pareikštą ieškinį atsakovui M. V., dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad 2008-06-12 ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 12615,96 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-06-11. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir išieškoti skolą. Vadovaudamasis sutarties Bendrosios dalies 6.1 punktu, ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas iki šiol ieškovui negrąžino 13089,13 Lt skolos (tame tarpe 9980,03 Lt nesugrąžinto kredito, 1646,32 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 1462,78 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Remiantis LR CK 6.874 str. 1 d. nuostatomis, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kadangi atsakovas su ieškovu gera valia per nustatytą terminą neatsiskaitė, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylos vedimo išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kredito įmokų draudimo išmokų grafiką, įspėjimą dėl sutarties nutraukimo, pažymą dėl skolos, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui dokumentai įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimų- viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

5Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų - Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), kredito įmokų draudimo išmokų grafiko, įspėjimo dėl sutarties nutraukimo, pažymos dėl skolos, kitų dokumentų, matyti, kad 2008-06-12 ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 12615,96 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-06-11. Vadovaudamasis sutarties Bendrosios dalies 6.1 punktu, ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas iki šiol ieškovui negrąžino 13089,13 Lt skolos (tame tarpe 9980,03 Lt nesugrąžinto kredito, 1646,32 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 1462,78 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovų laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.6 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.210 str., 6.872 str., 6 873 str., 6.874 str., 6.886 str., 6.889 str., Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), 5.3 p., 5.4 p., 6.1 p.).

8Iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 13089,13 Lt skolos, susidariusios pagal Vartojimo kredito sutartį, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 393,00 Lt žyminio mokesčio, 268,00 Lt viešo paskelbimo spaudoje išlaidų, ieškovo AB SEB bankas, į. k. ( - ), buveinė ( - ), a. s. Nr. ( - ), naudai.

13Priteisti iš atsakovo M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 7,28 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

15Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai