Byla T-258-497/2012
Dėl nuteistojo A. G. , a. k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos ir nustatė:

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas A. C. , sekretoriaujant T. M. , dalyvaujant prokurorei E. G. , Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui V. Š. , nuteistajam A. G. , nuteistojo gynėjai advokatei R. Ž. ,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo A. G. , a. k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos ir Nustatė

3A. G. nuteistas 2011-01-31 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste - BK) 178 str. 2 d. (10 epizodų), 187 str. 3 d. (2 epizodai), 63 str. 1 d., 4d. dvejų metų laisvės atėmimo bausme ją atliekant pataisos namuose. Nuosprendis įsiteisėjo 2011-06-07. 2011-08-12 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 259 str. 1 d. – 50 parų arešto, remiantis BK 63 str. 9 d., 65 str. 1 d. 1 p., paskirta bausmė subendrinta su 2011-01-31 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta dvejų metų vieno mėnesio laisvės atėmimas bausmę atliekant pataisos namuose.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija pateikė teikimą dėl nuteistojo A. G. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų. Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracija tarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo.

5Prokurorė prašo teikimą tenkinti.

6Nuteistasis prašo teikimą tenkinti.

7Teikimas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau tekste - BVK) 157 str. 3 d. 3 p. numato, jog laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, laikomi pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis, - kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrint, gali būti lygtinai paleisti iš įstaigų, jei pastarieji yra įsipareigoję doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

9Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, turi visapusiškai įvertinti nuteistojo asmenybę, jo požiūrį į padarytus nusikaltimus. Taip pat, pasitelkdamas bausmės atlikimo vietos administracijos išvadą bei pataisos namų psichologinės tarnybos išvadą, atsižvelgti į nuteistojo elgesį pataisos namuose, požiūrį į darbą, turimus socialinius ryšius, nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą bei kitas svarbias aplinkybes.

10Kaip matyti iš teismui pateikto Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimo ir asmens bylos medžiagos, nuteistasis A. G. formaliai atitinka BVK 157 str. nurodytus kriterijus: nuteistasis laikomas paprastosios grupės sąlygomis, nuteistasis paliktas atlikti ūkio darbus, nutarties priėmimo dieną yra atlikęs daugiau nei 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

11Nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime nuo 2011-02-02, nuo 2011-06-27 paliktas įstaigoje ūkio darbams atlikti. Motyvacija darbui vidutinė, dirba gerai. Drausmine tvarka baustas nebuvo, per atliktą laisvės atėmimo bausmės laikotarpį vieną kartą skatintas, nebaustas, bausmę atlieka paprastoje grupėje. Nuteistasis yra aktyvus, sprendimus priima savarankiškai, prisitaiko prie pasikeitusios aplinkos. Su kitais nuteistaisiais, paliktais Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlikti ūkio darbus, sutaria, nekonfliktuoja, nesiekia lyderio vaidmens. Su administracijos darbuotojais mandagus, taktiškas, bendrauja noriai. Aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus, teisinio ir socialinio švietimo ir integracijos į darbo rinką užsiėmimus. Socialinius ryšius su močiute, kuri jį globojo iki pilnametystės, taip pat mama, patėviu ir savo drauge palaiko skambindamas telefonu, susirašinėdamas laiškais, yra lankomas pasimatymų metu. Nuteistasis išėjęs į laisvę planuoja gyventi pas savo močiutę ( - ). Utenos regiono profesinio mokymo centro direktorius sutinka A. G. priimti toliau mokytis maisto produktų gamybos darbuotojo specialybės.

12Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo psichologinės tarnybos išvadoje konstatuojama, kad nuteistasis A. G. su aplinkiniais nekonfliktuoja, adaptavosi be sunkumų, tačiau ilgai emociškai išgyveno izoliavimą nuo laisvės ir artimųjų. A. G. yra socialus, teigiamai vertina aplinką, priima savo nusikalstamo elgesio pasekmes, pasirengęs prisiimti atsakomybę, emociškai brandus, aplinka įtakos jam nedaro, nuteistasis gailisi dėl savo padarytų nusikaltimų, emociškai yra atsiribojęs nuo neigiamos aplinkos, supranta, kad pasidavimas kitų įtakai padarė žalos jam pačiam ir kitiems.

13Iš byloje pateiktos medžiagos, nuteistojo įsipareigojimo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, juos gerbti, elgtis dorai ir sąžiningai, darytina išvada, kad nuteistąjį A. G. galima toliau taisyti neizoliavus jo nuo visuomenės, bet prižiūrimą atitinkamų institucijų ir paskiriant jam įpareigojimus.

14Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 2 d., 362 str., Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 3 d. 3 p., 5 d., Nutarė

15A. G. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos prieš 7 mėnesius 29 dienas.

16Nustatyti A. G. šias pareigas:

17- uždrausti išvykti ilgiau kaip septynioms paroms už gyvenamosios vietos rajono ribų be leidimo;

18- 4 kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje.

19Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

20Teisėjas

21A. C.

Proceso dalyviai