Byla 2-2066-430/2012
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, neteisėtų veiksmų sustabdymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir pagal atsakovo UAB DnB lizingas priešieškinį ieškovui M. J. dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovui M. J.,

4atsakovo UAB DnB lizingas atstovui advokato padėjėjui Vaidui Jurgelioniui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovui UAB DnB lizingas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, neteisėtų veiksmų sustabdymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir pagal atsakovo UAB DnB lizingas priešieškinį ieškovui M. J. dėl skolos priteisimo

Nustatė

6teisme 2011-12-05 priimtas ieškovo M. J. ieškinys atsakovui UAB DnB lizingas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą sustabdyti neteisėtus veiksmus, uždraudžiant atsakovui vienašališkai nutraukti 2006-07-18 išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) ir reikalauti iš ieškovo visų nesumokėtų lizingo įmokų, palūkanų, delspinigių ir baudų pagal šią sutartį sumokėjimo, taip pat įpareigojant atsakovą leisti ieškovui atpirkti automobilį Toyota Hilux už 19843,07 Lt. Teisme 2012-01-10 priimtas ieškovo M. J. patikslintas ieškinys atsakovui UAB DnB lizingas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, neteisėtų veiksmų sustabdymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisme 2011-12-27 buvo gautas atsakovo atsiliepimas į 2011-12-05 teisme priimtą ieškinį. Su ieškiniu nesutinko.

7Teisme 2012-01-10 priimtas atsakovo UAB DnB lizingas priešieškinis ieškovui M. J. dėl skolos priteisimo, kuriame nurodyta, kad išperkamųjų nuomos sutarčių (2006-07-18 išperkamosios nuomos sutartis Nr. ( - ) ir 2007-11-08 išperkamosios sutarties Nr. 200711F-1740) pagrindu tarp šalių susiklostė išperkamosios nuomos teisiniai santykiai. Ieškovas išperkamosios nuomos sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. nustatytais terminais nemokėjo įmokų pagal mokėjimų grafikus, nepadengė susidariusio įsiskolinimo pagal sutartį, nors 2011-07-31 suėjo prievolės įvykdymo terminas. Kadangi ieškovas per nustatytą terminą atsakovo reikalavimų nevykdė, todėl išperkamosios nuomos sutartis buvo vienašališkai nutraukta. Pagal sutarties nuostatas, nutraukus išperkamosios nuomos sutartį, nuomininkas (ieškovas) turi pareigą grąžinti nuomotojui (atsakovui) išperkamosios nuomos objektą, sumokėti pradelstus eilinius mokėjimus, delspinigius, taip pat sumokėti 25 proc. nesumokėtos išperkamosios nuomos objekto vertės dydžio baudą. Ieškovo skola atsakovui pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) sudaro 20168,95 Lt pradelstų mokėjimų, 3550,97 Lt delspinigių, pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. 200711F-1740 sudaro 16771,45 Lt pradelstų mokėjimų, 2596,18 Lt delspinigių, 3096,45 Lt baudos. Iš viso ieškovo skola atsakovui sudaro 45184,00 Lt. Teismo prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 46184,00 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 88-90).

8Teisme gautas ieškovo M. J. atsiliepimas į atsakovo pareikštą priešieškinį, kuriame nurodyta, kad atsakovas neteisėtai nutraukė sutartį, jis turėjo pareigą sutartį tinkamai vykdyto pilna apimtimi. Atsakovas turėjo pareigą elgtis ypač apdairiai ir atsakingai. Atsakovas pažeidęs sutartį privalo kompensuoti visas ieškovo įmokas už automobilį. Atsakovui iš esmės pažeidus sutarties nuostatas ieškovas turėjo teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolių vykdymą pagal sutartį, todėl atsakovo reikalavimai grąžinti automobilį ir sumokėti visas įmokas, palūkanas, delspinigius ir baudas yra neteisėti. Ieškovas daug kartų informavo atsakovą, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti sutartį ir sumokėti visą automobilio kainą, tačiau atsakovas ignoravo tokius ieškovo raginimus vykdyti sutartį. Ieškovo veiksmai negali būti laikomi esminiu sutarčių pažeidimu ir atsakovas negali tuo remtis kaip pagrindu sutarties vienašališkam nutraukimui, todėl atsakovo vienašališkas sutarties nutraukimas yra neteisėtas. Atsakovas yra atsiėmęs abu automobilius iš ieškovo. Iš bet kokių atsakovo reikalaujamų pradelstų lizingo sumų turi būti atimta abiejų automobilių vertė. Teismo prašo atmesti atsakovo priešieškinį (b.l. 121-128).

9Teisme 2012-04-04 gautas atsakovo pareiškimas dėl atsakovo reikalavimų patikslinimo, iš dalies atsisakant priešieškinio reikalavimų, kuriame nurodyta, kad atsakovas 2012-03-21 pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį su M. J. ir ŽŪB „Kraštovaizdis“, pagal kurią pardavė M. J. surastam pirkėjui ŽŪB „Kraštovaizdis“ automobilį TOYOTA Hilux. Atsakovas už parduotą automobilį gautą sumą (22500,00 Lt) užskaitė kaip M. J. skolos pagal 2006-07-18 išperkamosios nuomos sutartį padengimą. Atsižvelgiant į tai, jog lizingo reikalavimas pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) yra patenkintas, atsakovas atsisako priešieškinio reikalavimo dalies, t.y. 23719,92 skolos priteisimo. Teismo prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 22464,08 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas ir grąžinti atsakovui žyminio mokesčio dalį, t.y. 534,00 Lt (b.l. 162-163).

10Parengiamojo teismo posėdžio metu, įvykusio 2012-04-10, ieškovas savo ieškinio atsisakė, kadangi atsakovas atsisakė reikalavimo dėl automobilio Toyota Hilux, o ieškovo ieškinio reikalavimai buvo dėl minėto automobilio (b.l. 147).

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė patikslintą priešieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovas nemokėjo grafike nurodytų sumų. Lizingui grąžintas automobilis, tačiau liko nepadengta 16771,45 Lt pradelstų mokėjimų, 2596,18 Lt delspinigių, 3096,45 Lt baudos. Bauda paskirta pagal sutarties 10.6. punktą. Sutartis nutraukta teisėtai, esant tęstiniam pažeidimui. Atsakovas patyrė nuostolius, kadangi po sutarties nutraukimo nebegavo palūkanų, kurias būtų gavęs. Automobilis nėra parduotas.

12Teismo posėdžio metu ieškovas su patikslintu priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pradelsti mokėjimai yra nesumokėti, tačiau atsakovas pasiėmė automobilį, jis įvertintas beveik 23000,00 Lt ir automobilio vertė padengia skolą, todėl papildomai reikalauti sumokėti sumas yra neteisėta.

13Byla dalyje nutrauktina.

14Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

15Proceso įstatymas numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). Ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, o atsakovas - dėl priešieškinio dalies atsisakymo bei prašymą grąžinti atsakovui žyminio mokesčio dalį, t.y. 534,00 Lt (b.l. 162,177). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir atsakovo atsisakymas nuo dalies priešieškinio reikalavimų prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.), todėl teismas priima ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir atsakovo atsisakymą nuo dalies priešieškinio reikalavimų, t.y. reikalavimo priteisti 23719,92 Lt ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukia (LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.). Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, mokėtino už reikalavimo dalį, nuo kurios atsisakė atsakovas ir už kurią sumokėjo paduodamas priešieškinį, t. y. 534,00 Lt (b.l. 91).

16Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2007-11-08 sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr.200711F-1740 (b.l. 92) (toliau – Sutartis). Sutartis nutraukta (b.l. 30). Ieškovas pateikė pažymą apie skolos dydį, pagal kurią pradelsti mokėjimai sudaro 16771,45 Lt, delspinigiai – 2596,18 Lt, bauda – 3096,45 Lt (b.l. 103).

17Byloje kilo ginčas dėl pradelstų išperkamosios nuomos mokėjimų bei netesybų priteisimo.

18CK 6.574 str. numatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį.

19Byloje nagrinėjamu atveju ieškovui tinkamai nevykdant Sutarties, buvo siunčiamas 2011-11-21 pranešimas Dėl sutarčių nutraukimo, kuriuo nustatytas papildomas terminas prievolei įvykdyti, ieškovas įspėtas, kad per 10 dienų nuo pranešimo išsiuntimo nesumokėjus įsiskolinimo Sutartis bus nutraukta (b.l.30). Tuo pačiu pranešimu ieškovas buvo įspėtas ir apie pareigą sumokėti visus pradelstus mokėjimus, nutraukus Sutartį. Papildomu terminui atsakovui prievolės neįvykdžius Sutartis buvo nutraukta. Teismas atmeta kaip nepagrįstu ieškovo argumentus, kad nebuvo pagrindo nutraukti Sutartį, neesant esminio sutarties pažeidimo. Pagal CK 6.218 str. 1 d. nutraukti sutartį dėl jos vykdymo termino praleidimo galima tik tuomet, kai kita šalis jos neįvykdo per papildomai nustatytą terminą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad papildomas terminas buvo nustatytas, taigi, ieškovas iš anksto sužinojo apie atsakovo poziciją, būtent apie tai, kad sutartis gali būti nutraukta. Tarp šalių sudaryta Sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis, todėl taikytinos ir CK 6.889 str. papildomos garantijos ieškovui. Pagal CK 6.889 str. kredito davėjas (šiuo atveju lizingo įmonė) turi teisę nutraukti sutartį, jeigu yra abi šios sąlygos: 1) mokėjimas uždelstas daugiau nei vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos; 2) nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. Byloje nagrinėjamu atveju buvo uždelsta mokėti daugiau nei vieną mėnesį ir nesumokėta per papildomai nustatytą terminą, o įsiskolinimo suma (16771,45 Lt) sudarė 21,50 procentų nuo lizinguoto turto kainos (78000,00 Lt). Taigi, vėlavimams sumokėti įmokas esant esminiu Sutarties pažeidimu, o pagal sutarties esmę griežtam prievolės sąlygų laikymuisi turint esminę reikšmę, konstatuotina, kad atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė kredito sutartį.

20Sutarties 10.6 punkte numatyta, kad kai išperkamosios nuomos sutartis nutraukta, nuomotojas turi teisę reikalauti grąžinti jam išperkamosios nuomos objektą, sumokėti skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki sutarties nutraukimo dienos. Ši sutarties nuostata yra galiojanti ir nenuginčyta, atsakovo pareiga sumokėti įsiskolinimą, atsiradusį iki Sutarties nutraukimo dienos, yra kildinama tiesiogiai iš Sutarties, galiojusios iki jos nutraukimo bei tos aplinkybės, kad iki sutarties nutraukimo ir automobilio AUDI Allroad atsiėmimo atsakovas valdė ir naudojosi pagal Sutartį perduota transporto priemone, todėl reikalavimas priteisti 16771,45 Lt pradelstų išperkamosios nuomos mokėjimų tenkintinas.

21Atsakovas reiškia reikalavimą priteisti netesybas, t.y. 2596,18 Lt delspinigių ir 3096,45 Lt baudos, reikalavimą kildindamas iš Sutarties 9.4 punkto ir 10.6 punkto bei CK 6.258 str. (b.l.95, 96). Sutarties 9.4 punkte numatyta, kad nuomininkas (ieškovas) už laiku nesumokėtus nuomos mokėjimus įsipareigoja mokėti 0,1 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o Sutarties 10.6 punkte šalys susitarė dėl 25 proc. neapmokėtos išperkamosios nuomos objekto vertės dydžio baudos.

22Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010). Kasacinis teismas vėliausiai nagrinėtose bylose, siekdamas suvienodinti iki tol buvusią skirtingą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas kiekvienu atveju turi būti vertinti konkrečias bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

23Sutarties 10.6 punkte numatyta 25 proc. neapmokėtos išperkamosios nuomos objekto vertės dydžio bauda laikytina sutartinėmis netesybomis – iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, tačiau netesybos gali būti mažinamos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str.3 d. nustatyta tvarka. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje nebuvo reiškiami reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo (automobilis neparduotas), o pagrindinį ieškinio reikalavimą sudaro pradelstų mokėjimų priteisimas, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 2 d. nuostatas. Pažymėtina ir tai, kad delspinigiai taikytini už termino praleidimą, laiku nesumokėjus lizingo įmokų, o bauda – nuomininkui pažiedus Sutartį ir ją nutraukus prieš terminą, todėl įskaitymo santykiai šioje byloje taip pat netaikytini.

24Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Byloje nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių, kuriuos teismas nelaiko neprotingai dideliais.

25Teismas spręsdamas dėl netesybų dydžio laiko reikšmingas tokias aplinkybes: atsakovas reiškia reikalavimą už tinkamą Sutarties vykdymą ir delspinigių ir baudos priteisimo, o bendra jų suma sudaro 34 proc. pagrindinio reikalavimo; ieškovas Sutartyje numatytus įsipareigojimus tam tikrą laiką vykdė tinkamai; atsakovas yra verslo subjektas, vykdantis specializuotą veiklą, o ieškovas - vartotojas (kaip pasisakė teisminio nagrinėjimo metu automobilis buvo linguojamas asmeniniams poreikiams); ieškovas ėmėsi priemonių prievolei įvykdyti, siekdamas parduoti automobilį ir taip padengti įsiskolinimą (atsakovas buvo pareiškęs reikalavimą priteisti skolą už 2 automobilius). Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatuoja 25 proc. baudą esant aiškiai per didelę, nesubalansuotą, neatitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir ją sumažina iki 1000,00 Lt.

26Vadovaujantis išdėstytu, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 2596,18 Lt delspinigių ir 1000,00 Lt baudos.

27LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Pažymėtina, kad šiuo atveju įstatyminių palūkanų priteisimo pradžios momentui reikšmingas ne ieškinio, o priešieškinio padavimas, kadangi piniginis reikalavimas pareikštas priešieškiniu. Vadovaujantis išdėstytu, iš ieškovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (20367,63 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-01-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

28LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 674,00 Lt žyminis mokestis ir 4840,00 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 91,142,143).

29Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų (toliau - rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Atsakovo advokatų kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, ta pati advokatų kontora atstovauja atsakovą analogiškose bylose. Įvertinus minėtas aplinkybes bei parengtų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį, priešieškinis, prašymas, susijęs su laikinosiomis apsaugos priemonėmis), pačios bylos apimtį (1 tomas), bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas advokato pagalbai apmokėti mažina iki 1500,00 Lt.

30Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (90,66 %), iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1970,94 Lt (674,00 Lt +1500,00 x 90,66 % = 1970,94 Lt) atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

31Vadovaujantis LR CPK 92 str. ir atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (90,66 %), iš ieškovo priteistina 19,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

32Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

33Priimti ieškovo M. J., a.k. ( - ) atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų ir atsakovo UAB DnB lizingas, j.a.k. 124385737, atsisakymą nuo dalies priešieškinio reikalavimų - priteisti iš atsakovo 23719,92 Lt ir bylą tose dalyse nutraukti.

34Grąžinti atsakovui UAB DnB NORD lizingas, į.k. 124385737, 534,00 Lt (penki šimtai trisdešimt keturi Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-03 mokėjimo nurodymu Nr. M1-03342, AB DnB NORD bankas, išaiškinant, kad žyminį mokestį, remiantis šia nutartimi, grąžina valstybinė mokesčių inspekcija.

35Priešieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti atsakovui UAB DnB lizingas, j.a.k. 124385737, buveinė Žalgirio g. 92, Vilnius, iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) 16771,45 Lt (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas Lt 45 ct) pradelstų išperkamosios nuomos mokėjimų, 2596,18 Lt (du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši Lt 18 ct) delspinigių, 1000,00 Lt (tūkstantis Lt) baudos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (20367,63 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1970,94 Lt (tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt Lt 94 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) valstybės naudai 19,00 Lt (devyniolika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui M. J.,... 4. atsakovo UAB DnB lizingas atstovui advokato padėjėjui Vaidui Jurgelioniui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. J.... 6. teisme 2011-12-05 priimtas ieškovo M. J. ieškinys atsakovui UAB DnB lizingas... 7. Teisme 2012-01-10 priimtas atsakovo UAB DnB lizingas priešieškinis ieškovui... 8. Teisme gautas ieškovo M. J. atsiliepimas į atsakovo pareikštą... 9. Teisme 2012-04-04 gautas atsakovo pareiškimas dėl atsakovo reikalavimų... 10. Parengiamojo teismo posėdžio metu, įvykusio 2012-04-10, ieškovas savo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė patikslintą priešieškinį... 12. Teismo posėdžio metu ieškovas su patikslintu priešieškiniu nesutiko.... 13. Byla dalyje nutrauktina.... 14. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 15. Proceso įstatymas numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 16. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 17. Byloje kilo ginčas dėl pradelstų išperkamosios nuomos mokėjimų bei... 18. CK 6.574 str. numatyta, kad kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia... 19. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovui tinkamai nevykdant Sutarties, buvo... 20. Sutarties 10.6 punkte numatyta, kad kai išperkamosios nuomos sutartis... 21. Atsakovas reiškia reikalavimą priteisti netesybas, t.y. 2596,18 Lt... 22. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 23. Sutarties 10.6 punkte numatyta 25 proc. neapmokėtos išperkamosios nuomos... 24. Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo... 25. Teismas spręsdamas dėl netesybų dydžio laiko reikšmingas tokias... 26. Vadovaujantis išdėstytu, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 2596,18 Lt... 27. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 28. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 29. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 30. Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (90,66 %), iš ieškovo... 31. Vadovaujantis LR CPK 92 str. ir atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų... 32. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 33. Priimti ieškovo M. J., a.k. ( - ) atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų ir... 34. Grąžinti atsakovui UAB DnB NORD lizingas, į.k. 124385737, 534,00 Lt (penki... 35. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti atsakovui UAB DnB lizingas, j.a.k. 124385737, buveinė Žalgirio g.... 37. Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) valstybės naudai 19,00 Lt... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...