Byla 2-2488-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „Eurocom“ ieškinį atsakovei D. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Eurocom“ prašo teismo priteisti iš atsakovės D. J. 1 494,13 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka atsakovei buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką bei terminus, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovų pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-12-11 tarp ieškovo UAB „Eurocom“ ir atsakovės D. J. buvo sudaryta Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikti judriojo telefono ryšio ir kitas papildomas paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti (b. l. 12-16). Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Iš ieškovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų matyti, jog už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2010-09-30 atsakovei susidarė 159,34 Lt skola už judriojo telefono ryšio paslaugas (b. l. 17-36). Atsakovės pretenzijų dėl netinkamos paslaugų kokybės ieškovas nėra gavęs. 2010-09-10 atsakovei buvo išsiųstas Įspėjimas apie sutarties nutraukimą Nr. 23, tačiau atsakovė nereagavo ir skolos nesumokėjo (b. l. 37).

7Pagal Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties specialiųjų sąlygų 11 p., atsakovė lengvatinėmis sąlygomis (už 1 Lt) įsigijo telefono aparatą Samsung GT-S5230, kurio kaina su PVM yra 549 Lt. Atsakovė įsipareigojo naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis 36 mėnesius, t. y. iki 2012-12-11 (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 p., 11 p.). Nutraukus sutartį anksčiau, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui po 50 Lt už kiekvieną mėnesį nuo sutarties nutraukimo dienos iki sutarties termino pabaigos ieškovo patirtiems nuostoliams atlyginti (Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.3.1 p.). Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis su atsakove buvo nutraukta 2010-09-21 dėl atsakovės kaltės, jai nemokant už teikiamas paslaugas (Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.2.1 p.). Atsakovė paslaugomis nepasinaudojo 812 dienų, jai priskaičiuota 1 334,79 Lt nuostolių suma (b. l. 2).

8Pagal LR CK 6.716 str., 6.720 str. 3 d., klientas turi prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nepateikta įrodymų, jog įsiskolinimas ieškovui sumokėtas (LR CPK 178 str.). Dėl šių motyvų ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1 494,13 Lt skola už suteiktas judriojo ryšio paslaugas bei ieškovo patirtus nuostolius nutraukus sutartį anksčiau nei numatyta sutartyje.

9Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1 494,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistinas 67,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1 d.).

11Iš atsakovės taip pat priteistinos 6,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 263 str., 285-288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės D. J., a. k. ( - ), 1 494,13 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1 494,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 67,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Eurocom“, į. k. 301673440, naudai.

15Priteisti iš atsakovės D. J., a. k. ( - ), 6,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

16Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

17Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai