Byla 2-2505-221/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant A. B. ir R. K

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Ingai Dziuman, dalyvaujant pareiškėjai I. G., suinteresuotiems asmenims A. B. ir R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant A. B. ir R. K., ir

Nustatė

2kad pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. S. tėvai yra M. S. ir V. K., o M. S. V. buvo pareiškėjos teta (b.l. 3).

3Pareiškime pareiškėja nurodė, kad prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu gauti paveldėjimo liudijimą į 2008-06-30 mirusio pusbrolio V. V. palikimą, kadangi neturi galimybės gauti giminystės santykį patvirtinančių dokumentų, t.y. pusbrolio mamos M. S. V. gimimo liudijimo. Pareiškėjos mama ir M. S. V. buvo seserys. Pareiškėjos mama mirusi. Gyva yra dar viena sesuo – R. K.. Pareiškėjos mama buvo M. S. ir V. K. dukra.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad M. S. V. yra jos teta, mamos H. S. B. sesuo. Jos seneliai, mamos tėvai – M. S. ir V. S. K.. Mama turėjo penkias seseris – Marijoną, Vandą, Janiną, Reginą, Veroniką ir brolį Konstantą. Gyva yra tik mamos sesuo R. K.. T. M. gimusi 1908 metais. Ji turėjo du sūnus, kurie abu mirę. Ji galėtų paveldėti pusbrolio Vilhelmo, gyvenusio Kulvos miestelyje, Jonavos rajone, palikimą, tačiau neturi tetos Marijonos gimimo liudijimo ir negali įrodyti, jog ji yra mamos sesuo (b.l. 31).

5Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimo neatsiuntė, dalyvaudamas teismo posėdyje, sutiko su pareiškimu ir paaiškino, kad jis yra pareiškėjos brolis. Pusbrolis V. V. gyveno Kulvos mistelyje. Jo mama – M. V. S., kurios tėvai buvo M. S. ir Veronika S. K.. Marijona buvo jo mamos H. B. sesuo. Mama turėjo brolį ir penkias seseris. Marijona gimusi 1908 metais. Ji turėjo du sūnus - Vilchelmą ir Albertą, kurie mirę (b.l. 32).

6Suinteresuotas asmuo R. K. atsiliepimo neatsiuntė, dalyvaudama teismo posėdyje, sutiko su pareiškimu ir paaiškino, kad turėjo brolį Konstantą ir penkias seseris – Marijoną, Vandą, Janiną, Honoratą, Veroniką. Tėvai buvo M. S. ir Veronika K. S.. Marijona buvo vyriausia sesuo, gimusi 1908-04-25, ji buvo jauniausia. S. M. mirė 1983 metais. Pareiškėjos mama – jos sesuo Honorata, gimusi 1912-06-12, buvo ištekėjusi už Barono, o sesuo Marijona – už B. V.. Sesuo M. V. S. turėjo du sūnus Albertą ir Vilhelmą, kurie yra mirę, vaikų neturėjo. Vilchelmas buvo nebylys, pareiškėja jį prižiūrėjo, rūpinosi juo, todėl jo palikimo ji pati atsisakė pareiškėjos naudai (b.l. 32).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Išklausius pareiškėjos, suinteresuotų asmenų paaiškinimus, išnagrinėjus pateiktus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pareiškėja I. G. (b.l. 5) yra H. S. ir J. B. dukra (b.l. 10-12). H. S. gimė 1912-06-12. Ji buvo Mykolo ir Veronikos (iki santuokos ( - )) Stravinskų dukra (b.l. 14), ištekėjusi už J. B. (b.l. 11, 18). H. B. mirė 1991-10-11 (b.l. 6). V. V. buvo M. S. ir B. V. sūnus (b.l. 13). M. S. ir B. V. santuoka registruota 1930-02-18 Žąslių RK bažnyčioje, jos tėvais nurodyti M. S. ir V. K. (b.l. 17). Duomenų apie M. S. gimimą Lietuvos valstybės istorijos archyve nerasta (b.l. 15-16).B. V. mirė 1962-07-16 (b.l. 7), M. V. – 1983-02-21 (b.l. 8). Jų sūnus V. V. gyveno Kulvos kaime, Jonavos rajone (b.l. 20), mirė 2008-06-30 (b.l. 9). Po jo mirties pareiškimu apie palikimo priėmimą į Jonavos rajono 4-ąjį notarų biurą kreipėsi pusseserė I. G. (b.l. 19), kuri buvo paskirta V. V. rūpintoja (b.l. 21).

9Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

10Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

11Pareiškėja aiškino, kad jos pusbrolis buvo V. V., t.y. jos tetos M. S. V. ir B. V. sūnus. Šią aplinkybę patvirtino suinteresuoti asmenys bei V. V. gimimo liudijimas (b.l. 13). Tačiau pareiškėjai nepavyko gauti giminystės ryšį su V. V. patvirtinančių įrodymų, būtent įrodymų apie tai, kad V. V. mama M. V. yra pareiškėjos teta, nes nepavyko gauti M. S. gimimo įrašo (b.l. 15-16). Pareiškėjos aiškinimu, jos seneliai buvo M. S. ir V. S. (iki santuokos ( - )). Šią aplinkybę patvirtino ir suinteresuoti asmenys bei jas patvirtina rašytiniai įrodymai (b.l. 10-12, 14). Pareiškėjos aiškinimą, jog jos seneliai iš viso turėjo šešias dukras, t.y. pareiškėjos mamą Honoratą, Marijoną, Vandą, Janiną, Veroniką ir Reginą bei sūnų Konstantą, patvirtino suinteresuoti asmenys. Suinteresuotas asmuo R. K., kaip tik ir yra viena iš M. S. ir Veronikos K. S. dukterų. Aplinkybę, kad M. S. ir V. K. buvo M. S. tėvai patvirtina ir įrašas jos bei B. V. jungtuvių registracijos metrikų knygoje (b.l. 17).

12Byloje pateiktų ir išnagrinėtų įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstai manyti, kad M. S. V. yra M. S. ir Veronikos S. K. dukra. Tokio fakto nustatymas leistų konstatuoti, jog ji yra pareiškėjos teta, o V. V. – jos pusbrolis, po kurio mirties pareiškėja, kaip šeštos eilės įstatyminė įpėdinė galėtų paveldėti jo turtą (CK 3.134. 3.135 str., 5.11 str. 1 d. 6 p.), o kitaip šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ji neturi ir negali jų gauti.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas kaip įrodytas ir pagrįstas tenkintinas.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 4 p., 448 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti visiškai.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. S. (po santuokos V.) tėvai yra M. S. ir V. K., o M. S. (po santuokos V.) buvo pareiškėjos I. G., asmens kodas ( - ) teta.

17Faktas nustatytas dėl turto paveldėjimo.

18Priteisti iš pareiškėjos I. G., asmens kodas ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 01011239 4300, „Swedbank“,AB, banko kodas 73000) 10 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Ryšiai