Byla 2-686-773/2010
Dėl pažeistų teisių atstatymo, leidimų, įsakymų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, direktorei L. Z., atsakovei S. L., jos atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, atsakovei O. U., jos atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, atsakovės V. S. atstovui advokatui Sauliui Brazauskui, atstovei pagal įgaliojimą V. S., atsakovės N. N. atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei D. G., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei L. N., nedalyvaujant trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovei, atsakovėms V. S. ir N. N., trečiojo asmens Kauno savivaldybės įmonės Santakos butų ūkis atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ ieškinį atsakovams V. S., O. U., N. N., S. L., Kauno miesto savivaldybei, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims VĮ „Registrų centras“, Kauno savivaldybės įmonei Santakos butų ūkis dėl pažeistų teisių atstatymo, leidimų, įsakymų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (T. 1, b. l. 3-6), papildomu ieškiniu (T. 2, b. l. 66-10) ir galutinai sutikslinęs savo ieškinio reikalavimus patikslintu ieškiniu (T. 3, b. l. 85-56) atsakovams V. S., O. U., N. N., S. L., Kauno miesto savivaldybei, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (atsakovą pakeitus vietoje buvusio – Kauno apskrities viršininko administracijos), tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras, Kauno SĮ Santakos butų ūkis dėl pažeistų teisių atstatymo, leidimų, įsakymų pripažinimo negaliojančiais, teismo prašo:

31) atstatyti ieškovo pažeistas teises į nuosavybę : a) nustatyti pastato, esančio ( - ), pastogės, 134,47 kv. m ploto nuosavybės dalis pagal 2008-09-04 VĮ Registrų centro Kauno filialo atliktą pastogės dalių paskaičiavimą, nustatant, kad ieškovui UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457, priklauso 97,36 kv.m. ploto palėpės, 0,724 dalys, atsakovei V. S., a. k. ( - ) priklauso 8,47 kv.m. ploto, palėpės, 0,063 dalys; atsakovei N. N. 9,41 kv. m ploto palėpės, 0,070 dalys; atsakovei O. U. 9,28 kv. m ploto palėpės, 0,069 dalys; atsakovei S. L. 9,95 kv. m ploto palėpės, 0,074 dalys; b) įpareigoti atsakoves V. S., N. N., O. U., S. L. atlaisvinti palėpės patalpas, esančias ( - ), per vieną mėnesį nuo teismo sprendinio įsiteisėjimo dienos;

42) Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti O. U. išduotus: a) Kauno miesto savivaldybės 1998-07-16 leidimą Nr. 58, kuriuo leista O. U. įsirengti papildomas iki 76 kv. m bendrojo ploto patalpas palėpėje virš savo nuosavybės teise priklausančio trečio buto, adresu ( - ); b) 1998-07-28 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimą Nr. S-98-451 vykdyti statybos darbus Nr.S-98-451; 1999-03-25 surašytą individualaus statinio priėmimo naudotis aktą, pagal kurį buvo priimta naudotis palėpė; c) 2004-09-09 Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą pripažinimo tinkamu naudotis aktą, kuriuo komisija pripažino pagalbinius statinius, t. y. patalpas 3-8 (26,80 kv.m.), 3-9 (6,56 kv.m.), 3-10 (8,40 kv.m.) tinkamais naudotis;

53) Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti atsakovėms V. S. ir N. N. išduotus: a) 1998-06-12 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduotą leidimą vykdyti gyvenamųjų patalpų rekonstrukciją įrengiant virš buto palėpes ( - ); b) 1999-08-10 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išduotą V. S. individualaus statinio priėmimo naudotis aktą, pagal kurį buvo priimta naudotis 34,88 kv. m ploto plotas, ( - ); c) 2007-09-26 Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą pripažinimo tinkamu naudotis aktą, kuriuo priėmė naudotis bendro 103,94 kv. m ploto butą, esantį ( - ).

6Ieškovas nurodė, kad visi skundžiami leidimai ir aktai yra neteisėti, todėl pripažintini negaliojančiais teismine tvarka. Ieškovas pažymėjo, kad palėpės patalpos kiekvienam bendraturčiui priklauso proporcingai jų turimai nuosavybės teise patalpai (CK 4.82 straipsnis), tačiau atsakovės yra užėmę visą palėpės patalpą, ir ieškovas negali naudotis nei mažiausia dalimi palėpės. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovės savavališkai be jo sutikimo neteisėtai naudojasi palėpės patalpomis ir gera valia jų neatlaisvina. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad bendrovė niekuomet nesutiko rekonstruoti palėpę, skundžiami leidimai ir aktai yra išduoti neteisėtai, nes tiek pagal 1964 m. CK, tiek pagal 2000 m. CK palėpė laikoma bendro naudojimo patalpa ir jos naudojimosi, valdymo ir disponavimo klausimas galėjo būti išspręstas tik bendraturčių susitarimu, atsakovės pažeidžia ieškovo interesus bei teisę tinkamai naudotis bendrai nuosavybės teise priklausančia pastogės patalpa, esančia adresu ( - ), todėl yra priversti kreiptis į teismą, kad apginti savo teises (CK 1.138 straipsnis). Ieškovo nuomone, tiek Kauno miesto savivaldybė išduodama leidimus, tiek Kauno apskrities viršininko administracija išduodama aktus, tiek VĮ „Registrų centras“ registruodamas nuosavybės teises atsakovėms į palėpės patalpas be kitų bendraturčių sutikimo, pažeidė teisės aktus bei ieškovo teises. Ieškovas nurodė, kad CK bei Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų įstatymas nustato daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą, šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, jog bendrojo naudojimo objektai yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, pagal šio straipsnio 5 dalies 3 punktą bendrojo naudojimo patalpos tai daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Ieškovas pažymėjo, kad nuosavybės teisės į tokį turtą galėtų būti registruojamos tik tuo atveju, jeigu: 1) padidintą dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje galima apibrėžti kaip atskirą patalpą ir nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje tokią patalpą įmanoma pažymėti kaip patalpą turinčią atitinkamas sienas; 2) tokia patalpa gali būti inventorizuojama atskirai nuo visos palėpės erdvės; 3) šios patalpos plotas nėra didesnis negu priklausanti visos palėpės dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu pageidaujamos inventorizuoti palėpės plotas būtų didesnis negu priklausanti palėpės dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje – reikalinga kitų bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės dalies perleidimo sutartis, tačiau tokių sutikimų iš ieškovo niekas nereikalavo, o iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovės davė sutikimus tik viena kitai. Ieškovas laiko, kad nors išduodant leidimus atsakovėms buvo vadovaujamasi Naujamiesčio butų ūkio tarnybos 1998 m. liepos 7 d. pažyma, kurioje nurodyta, kad butų ūkio tarnybos turimomis žiniomis adresu( - ) yra keturi butai, tačiau tiek atsakovės žinojo, tiek Kauno miesto savivaldybė privalėjo pareikalauti iš VĮ „Registrų centras“ pažymos ar duomenų apie tikrąjį butų ir patalpų skaičių name. Ieškovas teigė, kad atsakovai nereikalaudami duomenų apie namo bendraturčius, tuo pažeidė tiek galiojančius teisės aktus, tiek ieškovo teises. Ieškovas pažymėjo, kad netgi pagal 1997 m. spalio 21 d. Kauno miesto valdybos patvirtintos Leidimų patalpoms rekonstruoti išdavimo tvarkos 1.2 punktą asmenys, pageidaujantys rekonstruoti arba įsirengti papildomas patalpas (pastogėse, rūsiuose, bendro naudojimo patalpose), turi pristatyti (1.2 p.) notaro patvirtintus visų namo butų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų sutikimus, tačiau šiuo atveju tai nebuvo padaryta. Ieškovas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ 2008 m. rugsėjo 4 d. atliko namo, esančio ( - ), palėpės kadastrinius matavimus ir nustatė, kad palėpės bendras plotas yra 134,47 kv. m ploto, o pagal turimą gyvenamojo namo dalį, kiekvienam namo bendraturčiui atitenka tam tikra pastogės dalis: pirmam butui nuosavybės teise priklausančiam V. S. priklauso 8,47 kv. m ploto palėpės, antram butui nuosavybės teise priklausančiam N. N. priklauso 9,41 kv. m ploto palėpės, trečiam butui nuosavybės teise priklausančiam O. U. priklauso 9,28 kv. m ploto palėpės, ketvirtam butui nuosavybės teise priklausančiam S. L. priklauso 9,95 kv. m ploto palėpės, tuo tarpu vaistinės patalpoms nuosavybės teise priklausančioms UAB „Gedimino vaistinė“ priklauso 97,36 kv. m ploto palėpės.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimais į ieškinį (T. 1, b. l. 54-57, T. 2, b. l. 55-58) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir taikyti ieškinio senatį. Atsakovas nurodė, kad ieškovo vienintelis reikalavimas Kauno miesto savivaldybės atžvilgiu yra pripažinti negaliojančiais Kauno miesto savivaldybės 1998 m. liepos 16 d. leidimą Nr. 58, kuriuo leista O. U. įsirengti papildomas iki 76 kv. m bendrojo ploto patalpas palėpėje virš savo nuosavybės teise priklausančio trečio buto, esančio ( - ). Atsakovo nuomone, šis reikalavimas nepagrįstas, nes Kauno miesto savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyrius leidimus patalpoms rekonstruoti išduodavo pagal tuo metu galiojančią Kauno miesto valdybos 1997 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 772 patvirtintą tvarką. Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2008 m. birželio 5 d. raštu Nr. 53-9-643 informavo, kad O. U. 1998 m. liepos 8 d. kreipėsi į savivaldybės pastatų priežiūros ir nuomos skyrių su prašymu leisti įsirengti papildomas patalpas palėpėje virš jai nuosavybės teise priklausančio buto ( - ) ir pateikė Naujamiesčio butų ūkio tarnybos 1998 m. liepos 7 d. patvirtintą namo ( - ) butų savininkų sąrašą ir visų sąraše išvardintų butų savininkų notaro patvirtintus sutikimus įsirengti papildomas patalpas palėpėje pagal suderintą projektą, bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Kauno miesto savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyriaus išduodamas leidimas buvo tik vienas iš reikalaujamų dokumentų kreipiantis į apskrities viršininko administraciją dėl leidimo statybai. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad UAB „Gedimino vaistinės“ patalpų ( - ), įregistravimo juridinis pagrindas VĮ „Registrų centro“ pažymėjime nurodytas Miesto (rajono) valdybos 1992 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 448, kuriuo buvo sudarytos priėmimo - perdavimo komisijos savivaldybės fondo negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų perdavimui į juos nuomojančių valstybinių, valstybinių akcinių įmonių, valstybinių įstaigų ir organizacijų, kurių steigėjas yra miesto savivaldybė, balansą. Šio potvarkio 3 punkte nurodyta, kad įmonės, įstaigos ir organizacijos, perėmusios statinius, pastatus ir patalpas, pagal priėmimo - perdavimo aktus įpareigotos atlikti Respublikiniame techninės inventorizacijos, projektavimo ir paslaugų biure teisinę registraciją. Atsakovas pažymėjo, kad priėmimo-perdavimo komisija 1993 m. vasario 25 d. priėmimo-perdavimo aktu (VĮ „Registrų centro“ ( - ) inventorizacijos bylos ( - ) lapas 76) perdavė iš VĮ „Centro butų ūkis“ balanso į Valstybinės Kauno zonos Vaistinių įmonės balansą 520,84 kv. m (po perinventorizavimų dabartinės 568,62 kv. m patalpos) negyvenamąsias patalpas ( - ). Remiantis šiuo aktu vėliau iš Valstybinės Kauno zonos vaistinių įmonės balanso vaistinės patalpos buvo perduotos Kauno miesto valstybinės „Vitražo“, dabartinė UAB „Gedimino vaistinė“ balansą (VĮ „Registrų centro“ ( - ) inventorizacijos bylos Nr. ( - ) lapas 81). Atsižvelgiant į tai, kad priėmimo - perdavimu aktu buvo perduotos tik konkrečios patalpos, nenurodant bendrojo naudojimo patalpų, atsakovo nuomone, UAB „Gedimino vaistinė“ negalėjo įgyti teisių į tas patalpas, kurios nebuvo perduotos į Valstybinės Kauno zonos Vaistinių įmonės balansą. Atsakovo nuomone, pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį UAB „Gedimino vaistinė“ neturi ir niekada neturėjo reikalavimo teisės kreiptis į teismą dėl ginčo patalpų, t. y. neturėjo įstatymų saugomų interesų, kurie galėjo būti pažeisti ir ginami teismine tvarka. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pagal 1964 m. CK 84 straipsnį ginčijamo leidimo galiojimo metu buvo taikomas bendras 3 metų ieškinio senaties terminas, o pagal naujojo 2000 m. CK 1.125 straipsnio 4 dalį minėtam sprendimui ginčyti taikomas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis 1964 m. CK 86 straipsniu ir 2000 m. CK 1.127 straipsniu, teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo, ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Atsakovas pažymėjo, kad leidimas vykdyti statybos darbus buvo išduotas 1998 m. liepos 28 d., o statinio priėmimo naudoti aktas 1999 m. kovo 25 d., nuo ginčijamų leidimų išdavimo praėjo beveik dešimt metų, todėl yra pagrindas taikyti ieškinio senatį.

8A. V. S. atsiliepimais į ieškinį (T. 1, b. l. 92-99, T. 2, b. l. 60-68) prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovė pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (red. nuo 1997-07-09 iki 2000-09-15) 18 straipsnio 3 dalį, leidimą statyti ar griauti apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnyba išduoda tik po to, kai nustato, kad statyba ar griovimas atitinka įstatymų, poįstatyminių teisinių aktų ir statybos bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, be to, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.316 patvirtinto reglamento STR 1.07.01:1997 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ redakcijoje, galiojusioje nuo 1997-06-28 iki 1999-10-09, 4.6 punkte buvo numatyta, kad įsitikinusi, jog pateiktieji dokumentai tenkina nustatytus reikalavimus, apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo išduoda statytojui leidimą. Atsakovės nuomone, Valstybinės statybos priežiūros inspekcijos tarnyba leidimo buto rekonstrukcijai nebūtų galėjusi išduoti, jei nebūtų įvykdyti visi teisės aktų reikalavimai. Atsakovė taip pat nurodė, kad atlikus buto rekonstrukciją ūkio būdu, 1999 m. rugpjūčio 10 d. buvo išduotas individualaus statinio priėmimo naudoti aktas, kuriuo konstatuota, kad statinys – rekonstruota palėpė į gyvenamąsias patalpas, atitinka nustatytus reikalavimus ir jie priimami naudoti. Statybos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad statiniai, kurių statybai reikalingas leidimas, priimami naudoti tik atlikus visus statinio projekte numatytus darbus ir įvykdžius projektavimo technines ir specialias sąlygas [...]. Pagal šio straipsnio 2 dalį pastatytų statinių priėmimo naudoti tvarką ir reikalavimus reglamentuoja normatyviniai statybos dokumentai, t. y. priėmimo naudoti akto išdavimo metu galiojęs STR 1.11.01:1996 „Statinių priėmimo naudotis tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr.108, pagal kurio 1.2 p. statinių priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų, rangos sutarčių, aplinkos apsaugos, paminklosaugos ir saugos darbe reikalavimams, galimybes saugiai naudoti statinį. Atsakovė daro išvadą, kad jeigu atlikta buto rekonstrukcija, įrengiant virš dalies buto palėpę, būtų neatitikusi teisės aktų nustatytų reikalavimų, priėmimo naudoti aktas iš viso nebūtų išduotas. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad nenustatyta jokių aplinkybių, trukdančių tenkinti jos prašymą registruoti nuosavybės teisę į papildomą buto plotą (palėpėje įrengtas patalpas), ir remiantis priėmimo naudoti aktu, Nekilnojamojo turto registras įregistravo naujus buto ( - ) duomenis. Atsakovė nurodė, kad kaip matyti iš Nekilnojamojo turto duomenų bylos palėpėje įrengtos papildomos patalpos 28,24 kv. m ploto, t. y. bendras palėpės plotas nurodytas 34,88 kv. m, tačiau patalpos palėpėje susideda iš mansardos ir virš jos esančios 6,64 kv. m antresolės, todėl realus užimamas plotas yra 28,24 kv. m, neviršijo buto ploto 48,37 kv. m. Atsakovės nuomone, tai dar kartą patvirtina, kad statyba atitiko statybos leidime nurodytą sąlygą – patalpų rekonstrukcija, įrengiant virš buto palėpę. Atsakovė pažymėjo, kad teisėtų lūkesčių principas yra vienas iš pagrindinių civilinių santykių teisinio reglamentavimo principų (CK 1.2 straipsnis), ir šiuo atveju ji tinkamai įvykdė visų valstybinių bei savivaldybės institucijų reikalavimus, ką patvirtina aukščiau išvardintų dokumentų išdavimas, todėl ji teisėtai įgijo nuosavybės teisę į dalį palėpės, ir ši jos teisė turi būti pripažįstama, gerbiama ir ginama. Atsakovė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis nustato, kad nuosavybė yra neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai, todėl ji neprivalo atlaisvinti ar leisti jai nuosavybės teise priklausančia dalimi naudotis ieškovui. Atsakovė taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktą bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Atsakovė pažymėjo, kad šiai dienai jai nuosavybės teise priklausanti palėpės dalis nėra laikoma bendro naudojimo patalpa, todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti CK 4 .72 straipsnį. Atsakovės nuomone, svarbus aspektas, kokios konkrečiai patalpos buvo privatizuotos paties ieškovo 1992 m. kovo 2 d. Miesto (rajono) valdybos potvarkiu Nr. 448 ar kitu ieškovo patalpų, ( - ) nuosavybės teisės juridiniu pagrindu. Atsakovė teigė, kad gali būti, jog ieškovas įsigijo tik konkrečias patalpas be teisės į palėpę. Atsakovės nuomone, tokią prielaidą leidžia daryti paties ieškovo direktorės seniai išsakytas teiginys, jog ieškovui priklauso rūsys, o atsakovai gali naudotis palėpe. Atsakovė pažymėjo, kad jai rekonstruoti palėpę nereikėjo ieškovo sutikimo, nes tuo metu statybos leidimų išdavimą reglamentavo Kauno miesto valdybos 1997 m. spalio 21 d. sprendimas Nr.772, kurio 1.2 p. numato, kad asmenys, pageidaujantys rekonstruoti arba įsirengti papildomas patalpas (pastogėse ir pan.) turi pristatyti notaro patvirtintus visų namo (laiptinės) butų savininkų sutikimus, tuo tarpu ieškovo priklausančios patalpos – vaistinė yra prekybos paskirties, ir tik atsakovams nuosavybės teise priklauso patalpos – butai, kurių paskirtis gyvenamoji. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovas nenurodo konkretaus 1964 m. CK straipsnio, pagal kurį palėpė laikoma bendro naudojimo patalpa, o 2000 m. CK netaikytinas, nes pagal CK 1.7 straipsnio 2 dalį civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka. Atsakovė, prašydama taikyti ieškinio senatį, atkreipė dėmesį, kad statybos leidimas buvo išduotas 1998 m. birželio 12 d., todėl šiam statybos leidimui nuginčyti ieškinio senatis baigėsi 2001 m. birželio 12 d., t.y. prieš 2000 m. CK įsigaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2008). Atsakovė taip pat pabrėžė, kad vos tik gavus statybos leidimą, jos dukra V. S., pasitelkusi į pagalbą A. S. bei kitus asmenis (darbininkus), pradėjo vykdyti statybos darbus patekimui į palėpę griovimą bei palėpės grindų apšiltinimo medžiagų nuėmimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis apdairaus ir rūpestingo asmens kriterijumi, atsakovės nuomone, akivaizdu, kad ieškovas iš karto turėjo pastebėti virš jo patalpų esančio buto rekonstrukcijos bei palėpės įrengimo darbus, t.y. jo teisės pažeidimą. Atsakovės nuomone, atsižvelgiant į aplinkybę, kad darbai prasidėjo dar 1998 m. birželio mėnesį, 3 metų ieškinio senaties terminas pasibaigė 2001 m. birželio mėnesį, t.y. prieš 2000 m. CK įsigaliojimą.

9Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, perėmusi atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos procesines teises ir pareigas (CPK 48 straipsnis), atsiliepimu į ieškinį (T. 2, b. l. 71-72) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad statybos leidimai, buvę pagrindu pripažinti statinius tinkamais naudoti, buvo išduoti 1998 m., t.y. dar galiojant 1964 m. CK, kurio 84 straipsnyje yra nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. Atsakovas laiko, kad ieškovas nepagrįstai prašo pripažinti negaliojančiais O. U. 1998 m. liepos 28 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išduotą leidimą Nr.S-98-451 ir 1999 m. kovo 25 d. individualaus statinio priėmimo naudoti aktą, nes Kauno miesto savivaldybės pastatų-priežiūros ir nuomos skyrius išdavė pažymą, kurioje nurodyta, kad Butų ūkio tarnybos turimomis žiniomis adrese ( - ) yra 4 butai, priklausantys V. S., N. N., O. U. ir S. L.. Atsakovas pabrėžė, kad Leidimų patalpoms rekonstruoti išdavimo tvarkoje, patvirtintoje Kauno miesto valdybos 1997 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 772 yra numatyta, kad asmenys pageidaujantys įsirengti papildomas patalpas pastogėse, esančias savivaldybės butų fondo gyvenamuosiuose namuose ir bendrabučiuose, savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyriui pristato notaro patvirtintus visų namo (laiptinės) butų savininkų sutikimus. Atsižvelgiant į O. U. pateiktus butų savininkų notariškai patvirtintus sutikimus (1997-07-10 V. S. sutikimas, 1997-12-15 S. L. sutikimas, 1997-07-10 N. N. sutikimas), Kauno miesto savivaldybės pastatų priežiūros ir nuomos skyrius 1998-07-16 O. U. išdavė leidimą Nr. 58, kuriuo leido O. U. įsirengti papildomas iki 76 kv. m bendro ploto patalpas palėpėje virš savo nuosavybės teise priklausančio trečio buto. Atsakovas pažymėjo, kad O. U. pateikus minėtą leidimą ir kitų butų savininkų notariškai patvirtintus sutikimus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba išdavė leidimą Nr. S-98-451, todėl statybos leidimas išduotas teisėtai. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad kadangi tiek V. S., tiek N. N. buvo pateikusi visus reikalingus butų savininkų sutikimus, tai statybos leidimai joms taip pat išduoti teisėtai, ir nėra pagrindo naikinti minėtų statybos leidimų bei pagal juos surašytų pripažinimo tinkamais naudoti aktų. Atsakovo nuomone, ieškovas savo reikalavimus grindžia materialinės teisės normomis, kurios negaliojo teisinių santykių atsiradimo metu, todėl jos negali būti taikomos.

10Atsakovė N. N. atsiliepimu ieškinį (T. 2, b. l. 125-128) prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso butas, kurio bendras plotas 103,94 kv. m, esantis ( - ), kuris buvo rekonstruotas pagal 1998 m. gyvenamųjų patalpų ( - ) rekonstrukcijos projektą, suderintą ir patvirtintą 1992 m. lapkričio 26 d. Minėtas projektas koreguotas 1998 m. projektu įrengiant papildomas patalpas pastogėje. Atsakovė nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 26 d. komisija, paskirta Kauno apskrities viršininko 2006 m. gruodžio mėn. 22 d. įsakymu Nr. V-538, pripažino rekonstruotą butą( - ) tinkamu naudoti ir surašė Pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Atsakovė pažymėjo, jog iš to, kas išdėstyta, matyti, kad jai priklausantis butas, įrengiant patalpas palėpėje, rekonstruotas laikantis visų teisės aktų reikalavimų už atsakovės lėšas, pagal tinkamai parengtą projektą ir gavus leidimą rekonstrukcijai. Atsakovė pabrėžė, kad pagal galiojusius aktus, Kauno miesto valdybos 1997-10-21 sprendimu Nr. 772 patvirtintą tvarką, ieškovo neturinčio pastate ( - ) buto, sutikimas rekonstrukcijai nebuvo reikalingas. Atsakovė taip pat nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausančios pastogės patalpos pradėtos rengti iki 2000 m. CK įsigaliojimo 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis numato, kad 2000 m. CK nustatyti ieškinio senaties terminai taikomi, jeigu reikalavimams pareikšti ieškinio senaties terminai, numatyti pagal galiojusius įstatymus, nepasibaigė iki šio kodekso įsigaliojimo. 1964 m. CK 84 str. nustatė bendrą trejų metų ieškininės senaties terminą. 1964 m. CK 86 str. numatė, kad ieškininės senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. kada asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Atsakovė nurodė, kad ji gavusi statybos leidimą iš karto pradėjo vykdyti statybos darbus, jokių pretenzijų iš ieškovo iki ieškinio padavimo nebuvo gavusi, nuo ginčijamo leidimo išdavimo praėjo daugiau kaip 10 metų, tačiau ieškovas dėl savo tariamai pažeistų teisių gynimo kreipėsi tik dabar, todėl pareikštiems reikalavimams taikytina ieškinio senatis ir ieškinys atmestinas.

11Atsakovė O. U. atsiliepimu ieškinį (T. 1, b. l. 121-122, T. 2, b. l. 153-154) prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, kad CK 4 straipsnis nustato, jog CK taikomas civiliniams teisiniams santykiams, atsirandantiems jam įsigaliojus, o Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio norma galiojusi leidimų išdavimo ir palėpių rekonstrukcijos metu nustatė, kad įstatymas reglamentuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų, valdančių bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą, veiklą. Atsakovė pabrėžė, kad ieškovas yra juridinis asmuo nuosavybės teise turimas patalpas įgijęs administraciniu aktu, tačiau dokumentų patvirtinančių, kad ieškovui buvo perduotos palėpės patalpos, ieškovas nepateikė. Atsakovė nurodė, kad ieškovas niekada nesinaudojo palėpės patalpomis, todėl praleido ieškinio senaties terminą reikalauti apginti savo menamas pažeistas teises. Atsakovės nuomone, reikalavimas įpareigoti atlaisvinti palėpės patalpas negali būti įvykdomas ir ieškovei nesukels teisinių pasekmių, nes po rekonstrukcijos reikalaujamos atlaisvinti palėpės patalpos yra atsakovės buto dalis, atlikti kadastriniai matavimai ir teisinė registracija.

12Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimais į ieškinį (T.1 b. l. 50-51, T. 2, b. l. 35-36) prašė jį atmesti, nurodė, kad įstatymai VĮ „Registrų centras“ nenumato pareigos reikalauti bendraturčių sutikimų atliekant teisinę registraciją, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnis numatė, kad statiniai Lietuvos Respublikoje gali būti statomi arba griaunami tiktai gavus apskrities viršininko administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti. Tretysis asmuo nurodė, kad pareigą reikalauti bendraturčių sutikimų turi apskrities viršininko administracija prieš išduodama statybos leidimą (Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 20 patvirtinto „Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento. Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka. STR 1.07.01:1997“ 4.5 p.). Tretysis asmuo pažymėjo, kad įregistruoti statinį pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnį pakanka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, o pagal to paties įstatymo 5 straipsnio 2 dalį registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti.

13Tretysis asmuo Kauno SĮ Santakos butų ūkis atsiliepimo nepateikė, prašė civilinę bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

14Ieškinys atmestinas

15Teismas nustatė, kad pastate, esančiame ( - ), yra keturi gyvenamieji butai ir negyvenamosios patalpos – vaistinė su rūsio patalpomis (T. 3, b. l. 104-133).

16Ieškovui UAB „Gedimino vaistinė“ priklauso negyvenamoji patalpa – vaistinė su rūsio patalpomis ir patalpos nuo ( - ) (b. l. 114-115). Šias patalpas ieškovas įgijo pagal Rejestro tvarkytojo 1997 m. spalio 20 d. įsakymą perregistruojant UAB „Vitražo vaistinė“ ir dalinai pakeičiant pavadinimą į UAB „Gedimino vaistinė“ (namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 110). UAB „Vitražo vaistinė“ atliko šių patalpų kapitalinį remontą, kuris buvo priimtas 1996 m. gruodžio 31 d. statinio priėmimo naudoti aktu (namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 105-106). UAB „Vitražo vaistinė“ šias patalpas įgijo reorganizuojant Kauno valstybinę įmonę „Vitražo vaistinė“ (namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 90-91), kuri šias patalpas įgijo perdavus Kauno zonos vaistinių įmonės balansą (namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 81). Kauno zonos vaistinių įmonei negyvenamosios patalpos 1993 m. vasario 25 d. buvo perduotos iš Valstybinės įmonės „Centro butų ūkis“ vykdant Lietuvos Respublikos Centrinės privatizavimo komisijos 1991 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolo Nr. 21 3 punktą ir Kauno miesto mero 1992 m. kovo 2 d. potvarkį Nr. 448 (namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 76).

17Atsakovei V. S. priklauso butas be rūsio, esantis ( - ), kurį atsakovė įsigijo 1992 m. rugsėjo 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, bendras plotas buvo 49,12 kv. m. Atlikus palėpės rekonstrukciją į gyvenamąsias patalpas ši rekonstrukcija buvo priimta Individualaus statinio priėmimo naudoti 1999 m. rugpjūčio 10 d. aktu ir bendras buto plotas tapo 83,25 kv. m., iš kurio gyvenamasis plotas 49,91 kv. m. (T. 3, b. l. 106, T. 1, b. l. 101, namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapas 13). Atsakovė V. S. palėpės rekonstrukciją į gyvenamąsias patalpas atliko 1997 m. liepos 10 d. gavusi N. N. ir O. U., 1997 m. gruodžio 15 d. S. L. sutikimus įsirengti papildomas patalpas virš buto pagal parengtą projektą (T. 1, b. l. 111-113). Atsakovė V. S. leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 318-2-98 iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos gavo 1998 m. birželio 12 d. (T. 1, b. l. 100).

18Atsakovei N. N. priklauso butas be rūsio, esantis ( - ), kurį atsakovė įsigijo 1997 m. sausio 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, bendras plotas buvo 54,96 kv. m. Atlikus palėpės rekonstrukciją į gyvenamąsias patalpas ši rekonstrukcija buvo priimta 2007 m. rugsėjo 26 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktu (T. 1, b. l. 118) ir bendras buto plotas tapo 103,94 kv. m. (T. 3, b. l. 108, T. 1, b. l. 109). Atsakovė N. N. palėpės rekonstrukciją į gyvenamąsias patalpas atliko 1997 m. liepos 10 d. gavusi V. S. ir O. U., 1997 m. gruodžio 15 d. S. L. sutikimus įsirengti papildomas patalpas virš buto pagal parengtą projektą (T. 2, b. l. 102-104). Atsakovė N. N. leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 318-2-98 iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos gavo 1998 m. birželio 12 d. (T. 1, b. l. 100).

19Atsakovei O. U. priklauso butas su patalpomis 3-8 (26,80 kv.m.), 3-9 (6,56 kv. m.), 3-10 (8,40 kv. m.), esantis ( - ), kurį atsakovė įsigijo 1992 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, bendras plotas buvo 54,55 kv. m. (T. 1, b. l. 124, T. 3, b. l. 110). Atlikus palėpės rekonstrukciją įrengiant patalpas palėpėje (patalpos 3-8, 3-9 ir 3-10), ši rekonstrukcija buvo priimta Individualaus statinio priėmimo naudoti 1999 m. kovo 25 d. aktu (T. 1, b. l. 127). Atsakovė O. U. palėpės patalpų įsirengimą atliko iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 1998 m. liepos 28 d. gavusi leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 5-98-451 (T. 1, b. l. 126), o taip pat iš Kauno miesto savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyriaus 1998 m. liepos 16 gavusi leidimą Nr. 58 savo lėšomis įsirengti papildomas iki 76 kv. m. bendrojo ploto patalpas palėpėje virš savo nuosavybės teise priklausančio trečio buto (T. 1, b. l. 125) bei 1997 m. liepos 10 d. gavusi N. N. ir V. S. ir 1997 m. gruodžio 15 d. S. L. sutikimus įsirengti papildomas patalpas virš buto pagal parengtą projektą (namų valdos, esančios ( - ) , techninės apskaitos bylos Nr. ( - ) lapai 11-14).

20Atsakovei S. L. priklauso butas su rūsiu, esantis ( - ), kurį atsakovė įsigijo 1992 m. spalio 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, bendras plotas 58,15 kv. m. (T. 3, b. l. 112).

21Dėl ieškinio senaties taikymo administraciniams aktams ginčyti

22Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ reikšdamas civilinį ieškinį siekia apginti savo daiktines teises į bendrojo naudojimo palėpės patalpas, esančias ( - ), prašydamas pripažinti negaliojančiais ir panaikinti atsakovėms išduotus Kauno miesto savivaldybės leidimus įsirengti papildomas bendrojo ploto patalpas palėpėje virš nuosavybės teise priklausančių butų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimus vykdyti statybos darbus, individualaus statinio priėmimo naudotis aktus, Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotus pripažinimo tinkamu naudotis aktus ir įpareigoti atsakoves atlaisvinti palėpės patalpas per vieną mėnesį nuo teismo sprendinio įsiteisėjimo dienos, o taip pat nustatyti pastato palėpės ploto nuosavybės dalis pagal bendraturčiams priklausančių dalių paskaičiavimą. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamų administracinių aktų ir atsakovių veiksmai atliekant palėpės rekonstrukciją ir įsirengimą, jos dalis prisijungus prie nuosavybės teise valdomų butų yra atlikti dar 1998 metais, ir atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį, todėl visų pirma išspręstinas klausimas dėl ieškinio senaties taikymo ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ šioje civilinėje byloje reiškiamiems reikalavimams.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformuotoje teismų praktikoje taikant ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas yra išaiškinęs, kad kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2009; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2006 ir kt.).Teismas pažymi, kad šioje civilinėje byloje sprendžiant ieškinio senaties termino klausimą ieškovo reikalavimams pripažinti negaliojančius 2 ir 3 ieškinio reikalavimais ginčijamus Kauno miesto savivaldybės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos ir Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus leidimus ir individualaus statinio priėmimo naudotis aktus taikytina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas suinteresuotai šaliai ginčyti priimtą administracinį aktą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimai, kurie sprendžiami pagal teismui šalių pateiktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-7/2010; 2010 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2010, 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-154/2007; kt.). Ieškinio senatis – tai laiko tarpas, per kurį asmeniui garantuojamas jo pažeistos teisės gynimas, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą (1964 m. CK 83 straipsnio 1 dalis; 2000 m. CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties terminas prasideda ir teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (1964 m. CK 86 straipsnis; 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Sužinojimo apie subjektinės teisės pažeidimą momento nustatymą lemia konkrečios bylos aplinkybės bei asmens subjektyvios savybės, todėl skirtingose bylose nustatomas skirtingai. Sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį ir momentą, nuo kurio bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, kad jo teisė yra pažeista, o jei tokią teisę pažeidžia administracinis aktas – kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146 – 104/2010).

24Teismas, spręsdamas klausimą, ar ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ praleido terminą ginčyti minėtus administracinius aktus, vertina tai, kad kaip nurodė pati ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ atstovė direktorė L. Z., ji nuo 1983 m. yra šios vaistinės (ieškovo) direktorė, dalyvavo privatizuojant vaistinės patalpas ir darant jų rekonstrukciją 1988-1991 metais (T. 3, b. l. 150). Teismas atsižvelgia, kad ieškovas yra komercinė įmonė, turinti ekonominį potencialą ir savo interesams ginti galinti nusisamdyti advokatą, ieškovo administracijos vadovė direktorė L. Z. turi aukštąjį išsilavinimą. Nors ieškovo atstovė L. Z. nurodė, kad apie ginčijamus aktus nieko nežinojo ir apie juos sužinojo tik 2008 m. kai VĮ Registrų centras atsisakė paskaičiuoti palėpės plotą, tačiau teismas, spręsdamas ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo klausimą, vertina, kada apie ginčijamus administracinius aktus ieškovas galėjo ir turėjo sužinoti būdamas apdairus ir rūpestingas asmuo. Be teismo įvertintų ieškovo subjektyvių savybių atsižvelgtina ir į objektyvias aplinkybes dėl atsakovams priklausančių butų rekonstrukcijų vykdymo. Liudytojas A. S. teismui parodė, kad jis dalyvavo 1998 m. birželio mėnesį griaunant atsakovei V. S. priklausančio buto patekimą į palėpę, betono gabalus nešė laiptine žemyn, pirmo aukšto patalpose buvusi moteris teiravosi apie vykdomą veiklą (T.3, b. l. 153). Atsakovės atstovė V. S. teismui parodė, kad 1998 m. kai rekonstrukcijos darbai ėjo į pabaigą pati vaistinės direktorė buvo atėjusi ir matė laiptus į palėpę, nes anga įėjus į butą yra tiesiai prieš duris, vaistinės direktorė žinojo apie rekonstrukciją (T. 3, b. l. 150). Tai, kad ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ direktorė L. Z. žinojo apie atsakovės N. N. vykdomą palėpės rekonstrukciją teismo posėdžio metu patvirtino atsakovė N. N., nurodžiusi, kad statybos leidimą gavo 1998 m., su ieškove kalbėjo apie statybos leidimą, ieškovė ištisai buvo pas ją bute, buvo net kai buvo vykdomi darbai, iš vaistinės jokių pretenzijų nesulaukė, Lidija džiaugėsi, kad puiku, jog atsikraustė normalūs žmonės ir daugiau balandžiai nebeskraidys (T. 3, b. l. 152). Tai, kad ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ direktorė L. Z. žinojo apie vykdomą rekonstrukciją teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovė O. U., nurodžiusi, kad direktorė ne kartą buvo atėjusi ir matė angą, ji klausė direktorės, ar nereikia jos sutikimo, direktorė sakė, kad nereikia (T. 3, b. l. 152, 153). Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovo atstovė direktorė L. Z. duodama paaiškinimus neneigė žinojusi apie vykdomus statybos darbus atsakovėms priklausančiuose butuose, patvirtino, kad buvo pas atsakovę N. N. po palėpės įsirengimo, buvo patekusi ir į atsakovės O. U. palėpės dalį (T.3, b. l. 149-150). Teismas pažymi, kad nors paskutiniojo teismo posėdžio metu 2010 m. balandžio 9 d. L. Z. dalį savo paaiškinimų pakeitė, neigė žinojusi apie atsakovių O. U. ir V. S. įsirengtas palėpes (T. 3, b. l. T4, b. l. 109-110), tačiau įvertinus visų įrodymų visetą yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ direktorė L. Z. žinojo apie atsakovių vykdomą palėpės rekonstrukciją jų vykdymo metu (CPK 185 straipsnis), todėl ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“, kaip toks, būdamas apdairus ir rūpestingas asmuo galėjo ir turėjo sužinoti apie ginčijamus administracinius aktus. Teismui sprendžiant dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios, atsižvelgtina į objektyvius kriterijus dėl šių administracinių aktų viešo pobūdžio ir jų pagrindais atsakovėms įregistruotų nuosavybės teisių Nekilnojamojo turto registre. Iš VĮ „Registrų centro“ pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčijamų administracinių aktų pagrindu atsakovei V. S. nuosavybės teisės į rekonstruotą butą, prijungiant palėpės dalį buvo įregistruotos 1999 m. rugsėjo 7 d., įregistruojant 1999 m. rugpjūčio 10 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išduotą individualaus statinio priėmimo naudotis aktą (T. 3, b. l. 106), atsakovei N. N. nuosavybės teisės į rekonstruotą butą, prijungiant palėpės dalį buvo įregistruotos 2007 m. rugsėjo 28 d., įregistruojant 2007 m. rugsėjo 26 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą pripažinimo tinkamu naudotis aktą (T. 3, b. l. 108), atsakovei O. U. nuosavybės teisės į rekonstruotą butą, prijungiant palėpės dalį buvo įregistruotos 1999 m. balandžio 2 d., įregistruojant 1998 m. liepos 28 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimą Nr. S-98-451 vykdyti statybos darbus Nr.S-98-451 ir 1999 m. kovo 25 d. individualaus statinio priėmimo naudotis aktą (T. 3, b. l. 110), todėl teismas laiko, kad šios bylos aplinkybėmis ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžia laikytina ginčijamų administracinių aktų įregistravimo viešame registre data. Ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ į teismą su ieškiniu ginčydamas nurodytus administracinius aktus kreipėsi tik 2008 m. gegužės 21 d. (T. 1, b. l. 3), ženkliai praleidus vieno mėnesio ieškinio senaties terminus, šių terminų atnaujinti neprašė, jokių įrodymų dėl terminų praleidimo svarbių priežasčių nepateikė (CPK 178 straipsnis). Teismas atsižvelgia ir į tą aplinkybę, kad ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ šioje civilinėje byloje į teismą kreipėsi tik po to, kai Kauno miesto apylinkės teisme 2008 m. balandžio 18 d. buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovės O. U. ieškinį atsakovui UAB „Gedimino vaistinė“ dėl nuostolių atlyginimo, civilinės bylos ( - ), iki tol ieškovas jokių pretenzijų dėl užimtų palėpės patalpų atsakovams nereiškė. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ direktorė L. Z. pati teismui nurodė, kad jei atsakovams ir būtų reikėję sutikimo, ji būtų juos davus (T.4, b. l. 110). Visų šių teismo nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, kad ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nelaikė, kad atsakovų užimamos palėpės patalpos pažeidžia jo teises, ir tik vienai iš atsakovių O. U. pareiškus ieškinį dėl nuostolių remontuojant stogą atlyginimo, pareiškė šį ieškinį kaip gynybinę poziciją. Teismas sprendžia, kad ieškinio senaties terminas pareikštiems ieškinio reikalavimams dėl administracinių aktų turi būti taikomas, taip užtikrinant civilinių daiktinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, ir taip įgyvendinti ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį. Teismo posėdžio metu atsakovė O. U., atsakovės atstovė V. S., atsakovės atstovas advokatas E. Jautakis paaiškino apie butuose atliktų darbų kiekybę, nurodė, kad atliekant palėpės rekonstrukciją buto dalys su palėpe buvo sujungtos elektros ir kitomis komunikacijomis į vieningą sistemą, palėpėse įrengtas mūrinės pertvaros, jose visiškai įrengtos gyvenamosios patalpos (T. 4, b. l. 111). Tai, kad atsakovėms priklausančios palėpės yra visiškai įrengtos patvirtina ir byloje esantys duomenys apie tai, kad jos priimtos naudoti kaip gyvenamosios patalpos, apie N. N. palėpės įrengimą matyti ir iš pateikto dienraščio „Kauno diena“ straipsnio (T. 3, b. l. 87). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškinio senaties instituto siekiamų tikslų prasme yra proporcinga ginti atsakovių nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, iš negyvenamųjų patalpų sukūrus gyvenamąsias patalpas, nei kad ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“, kuris savalaikiai nepasirūpino civilinių teisių įgyvendinimu, menamas teises į palėpės, kaip bendro naudojimo patalpas. Teismo įsitikinimu, toks teismo sprendimas atitinka ir protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis), teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), nes atsakovės V. S., N. N. ir O. U. teisės aktų nustatyta tvarka ir procedūromis yra atlikusios palėpės patalpų rekonstrukcijas, iš valstybės ir savivaldybės institucijų gavę tam reikalingus administracinius aktus, palėpės patalpas yra prisijungę prie joms priklausančių butų, visiškai įsirengę šias vidaus patalpas, nuosavybės teises, kaip daiktines teises į palėpę įregistravusios Nekilnojamojo turto registre, tuo tarpu ieškovas tokiam palėpės teisiniam statusui labai ilgą laiką visiškai neprieštaravo. Atsižvelgiant į šias teismo padarytas išvadas, esant atsakovų reikalavimams taikyti ieškinio senatį, ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ ieškinio 2 ir 3 reikalavimai atmestini vien tuo pagrindu, kad pareikšti praleidus ieškinio senaties terminą (1964 m. CK 90 straipsnis, 2000 m. CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Teismo įsitikinimu, šios bylos aplinkybėmis atmetus ieškinio reikalavimus vien tuo pagrindu, kad jie pareikšti praleidus ieškinio senaties terminą, toks teismo sprendimas atitinka jam keliamus teisingumo vykdymo reikalavimus, teisę taikant ne formaliai, o atsižvelgiant į visų civilinių teisinių santykių subjektų teisių ir pareigų vienovę, paties teisinio reguliavimo tikslus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis, CPK 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

25Ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ ieškinio reikalavimais teismo taip pat prašo nustatyti pastato, esančio ( - ) pastogės, 134,47 kv. m ploto nuosavybės dalis pagal 2008-09-04 VĮ Registrų centro Kauno filialo atliktą pastogės dalių paskaičiavimą, nustatant, kad ieškovui UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457, priklauso 97,36 kv.m. ploto palėpės, 0,724 dalys, atsakovei V. S., a. k. ( - ) priklauso 8,47 kv.m. ploto, palėpės, 0,063 dalys; atsakovei N. N. 9,41 kv. m ploto palėpės, 0,070 dalys; atsakovei O. U. 9,28 kv. m ploto palėpės, 0,069 dalys; atsakovei S. L. 9,95 kv. m ploto palėpės, 0,074 dalys. Teismas pažymi, kad šis reikalavimas taip pat negali būti patenkintas, nes pateiktas 2008-09-04 VĮ Registrų centro Kauno filialo atliktas pastogės dalių paskaičiavimas (T. 2, b. l. 12) yra atliktas neįvertinus tai, kad atsakovės V. S., O. U. ir N. N. po rekonstrukcijų yra prisijungusios dalis palėpės prie joms priklausančių butų, todėl palėpės plotas yra pakitęs, minėtame dalių paskaičiavime nurodytų butų plotai neatitinka Nekilnojamojo turto registre esamų butų plotų (T. 3, b. l. 106, 108, 110), todėl pats paskaičiavimas neatitinka CK 4.82 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Atmetus aukščiau nurodytus ieškinio reikalavimus, atmestina ir reikalavimų dalis įpareigoti atsakoves V. S., N. N., O. U. atlaisvinti palėpės patalpas, esančias ( - ) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes ieškovė neturi materialinių civilinių teisių į atsakovėms V. S., N. N. ir O. U. priklausančias palėpių dalis, kurios yra tapusios šioms atsakovėms nuosavybės teise priklausančių butų dalimis.

26Teismas pažymi, kad tai, jog atsakovė S. L. jai nuosavybės teise priklausančiame bute yra savavališkai išgriovusi angą į virš jos buto esančią palėpės dalį, savaime nesudaro pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo dalies įpareigoti S. L. atlaisvinti palėpės patalpas, esančias ( - ), nes namo bendraturčiams nenusistačius naudojimosi bendromis patalpomis tvarkos, nenusistačius, kokios dalys likusios palėpės yra nesujungtos su atsakovėms priklausančiais butais, po rekonstrukcijų priklauso kiekvienam bendraturčiui, nėra faktinio pagrindo konstatuoti ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“ teisių pažeidimo, juolab, kad nėra įrodyta, kaip ieškovas galėtų patekti į virš šios atsakovės buto esančią palėpės dalį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad ir ši ieškinio dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta (CK 4.85 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

28Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovė V. S. patyrė bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti surašant atsiliepimą 2000 Lt (T. 3, b. l. 138-139), 700 Lt surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą (T. 3, b. l. 140-141), 3300 Lt (T. 3, b. l. 142-143), viso 6000 Lt, O. U. advokato pagalbai apmokėti patyrė 400 Lt išlaidų (T. 3, b. l. 26), S. L. advokato pagalbai apmokėti patyrė 2500 Lt išlaidų (T. 3, b. l. 137), todėl ieškinį visiškai atmetus jų atlyginimas atsakovėms priteistinas iš ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“. Teismas, spręsdamas, ar atsakovės V. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, pažymi, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 4) būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota darbo vieta; 5) turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 6) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 7) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 8) kitas svarbias aplinkybes. Pagal šių rekomendacijų 8 punktą už advokato ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį surašymą rekomenduojama maksimaliai priteisti 3 minimalias mėnesines algas arba 2400 Lt (3 X 800 Lt), už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 minimalios mėnesinės algos arba 120 Lt (800 Lt X 0,15). Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovės V. S. vardu procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį (T. 1, b. l. 92-99), atsiliepimą į atskirąjį skundą (T. 1 priede esančios medžiagos iš civilinės bylos lapai 51-54), atsiliepimą į papildomą ieškinį (T. 2, b. l. 60-68) surašė advokatas Saulius Brazauskas ir advokato padėjėja K. G., civilinėje byloje įvyko dešimt teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo atsakovės atstovai ir juose praleido 14 valandų, civilinė byla tiek savo faktinėmis aplinkybėmis, tiek teisės aiškinimo ir taikymo prasme yra sudėtinga, ginčas yra kilęs tiek civilinių, tiek administracinių teisinių santykių srityje, todėl laikytina, kad atsakovės V. S. patirtos viso 6000 Lt bylinėjimosi išlaidos sumokant už advokato pagalbą nėra per didelės ir atitinka įstatymo reikalavimus.

29Ieškinį visiškai atmetus iš ieškovo taip pat priteistinos valstybės patirtos 252,20 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 straipsniais, 96 straipsnio 2 dalimi, 98 straipsnio 2 dalimi, 263–270 straipsniais, 307 straipsniu teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457, atsakovei V. S., a. k. ( - ) 6000 Lt (šešis tūkstančius litų), O. U., a. k. ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų), S. L., a.k. ( - ) 2500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457, valstybės naudai 252,20 Lt (du šimtus penkiasdešimt du litus dvidešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (T. 1,... 3. 1) atstatyti ieškovo pažeistas teises į nuosavybę : a) nustatyti pastato,... 4. 2) Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti O. U. išduotus: a) Kauno miesto... 5. 3) Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti atsakovėms V. S. ir N. N.... 6. Ieškovas nurodė, kad visi skundžiami leidimai ir aktai yra neteisėti,... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimais į ieškinį (T. 1, b. l.... 8. A. V. S. atsiliepimais į ieškinį (T. 1, b. l. 92-99, T. 2, b. l. 60-68)... 9. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 10. Atsakovė N. N. atsiliepimu ieškinį (T. 2, b. l. 125-128) prašo teismo... 11. Atsakovė O. U. atsiliepimu ieškinį (T. 1, b. l. 121-122, T. 2, b. l.... 12. Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimais į ieškinį (T.1 b.... 13. Tretysis asmuo Kauno SĮ Santakos butų ūkis atsiliepimo nepateikė, prašė... 14. Ieškinys atmestinas... 15. Teismas nustatė, kad pastate, esančiame ( - ), yra keturi gyvenamieji butai... 16. Ieškovui UAB „Gedimino vaistinė“ priklauso negyvenamoji patalpa –... 17. Atsakovei V. S. priklauso butas be rūsio, esantis ( - ), kurį atsakovė... 18. Atsakovei N. N. priklauso butas be rūsio, esantis ( - ), kurį atsakovė... 19. Atsakovei O. U. priklauso butas su patalpomis 3-8 (26,80 kv.m.), 3-9 (6,56 kv.... 20. Atsakovei S. L. priklauso butas su rūsiu, esantis ( - ), kurį atsakovė... 21. Dėl ieškinio senaties taikymo administraciniams aktams ginčyti... 22. Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ reikšdamas... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformuotoje teismų praktikoje taikant... 24. Teismas, spręsdamas klausimą, ar ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“... 25. Ieškovas UAB „Gedimino vaistinė“ ieškinio reikalavimais teismo taip pat... 26. Teismas pažymi, kad tai, jog atsakovė S. L. jai nuosavybės teise... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 28. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 29. Ieškinį visiškai atmetus iš ieškovo taip pat priteistinos valstybės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 straipsniais, 96 straipsnio 2... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457,... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Gedimino vaistinė“, į. k. 133916457,... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...