Byla 2SP-2640-206/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo dėl skolos atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Impregmeda“ ir ŽŪB „Statyba“ dėl taikos sutarties patvirtinimo dėl skolos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3teisme gautas pareiškėjų UAB „Impregmeda“ ir ŽŪB „Statyba“ prašymas supaprastinto proceso tvarka dėl taikos sutarties patvirtinimo dėl skolos atlyginimo.

4Sutartis neprieštarauja įstatymams, šalių interesams, pateiktai medžiagai (CK 6.983 str., 6.985 str.), todėl tvirtintina.

5Teismas, vadovaudamasis C. P. Kodekso 582 str. 1 d., 6 d.,

Nutarė

6Patvirtinti 2018 m. birželio 4 d. šalių sudarytą taikos sutartį:

7UAB „Impregmeda“, įmonės kodas 300011932, buveinės adresas Palangos g. 30, Kretinga, atstovaujama direktoriaus S. M., ir ŽŪB „Statyba“, įmonės kodas 164056219, buveinės adresas Ateities gatvė 14, Kūlupėnų k. 97331, Kretingos r., atstovaujama vadovo P. L. (Pareiškėjai kartu vadinami Šalimis), atsižvelgdami į Aukščiausiojo Teismo konsultaciją A3-120 2005 m. sausio 6 d. (Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo), siekdami išvengti ateityje tarp Šalių galinčio kilti teisminio ginčo, CPK XXXIX skyriuje ( CPK 579-582 straipsniai) kreipiasi j Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka.

8Šalys pareiškia, kad taikos sutartyje yra išreikšta sutarties Šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti tvirtinama (CK 1.80, 1.81, 1.84, 1.86, 6.228, 6.984, 6.986 str., CPK 42 str. 2 d., CPK 293 str. 5 p., 296 str. 1 d. 2-4 p.).

9Atsižvelgiant į tai, kad 2015-11-19 Šalys tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu sutarė dėl 15262,26 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du Eur 26 ct) ŽŪB „Statyba‘ skolos UAB „Impregmeda“, šią sumą ŽŪB „Statyba“ įsipareigoja sumokėti žemiau nurodytomis sumomis ir terminais:

10500 Eur per 7 dienas po Sutarties įsiteisėjimo; 800 Eur iki 2018 m. birželio 20-30 d., 800 Eur iki 2018 m. liepos 20-30 d., 800 Eur iki 2018 m. rugpjūčio 20-30 d., 800 Eur iki 2018 m. rugsėjo 20-30 d., 800 Eur iki 2018 m. spalio 20-30 d., 800 Eur iki 2018 m. iki lapkričio 20-28 d., 800 Eur iki 2018 m. gruodžio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. sausio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. vasario 20-28 d., 800 Eur iki 2019 m. kovo 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. balandžio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. gegužės 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. birželio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. liepos 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. rugpjūčio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. rugsėjo 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. spalio 20-30 d., 800 Eur iki 2019 m. lapkričio 20-28 d., 362,26 Eur iki 2019 m. gruodžio 20-30 d.

    1. Sutartis suteikia ŽUB „Statyba“, teisę įvykdyti prievolę dėl 15262,26 Eur skolos padengimo ir anksčiau termino.
    2. Šalys susitarė, jog ŽŪB „Statyba“ pažeidus šios taikos sutarties nustatytą terminą ir/arba nustatytu terminu sumokėjus ne visą mokėtiną sumą, UAB „Impregmeda“ turi teisę reikalauti, kad ŽŪB „Statyba“ visą likusią nesumokėtą skolos sumą sumokėtų nedelsiant. UAB „Impregmeda“ šią teisę realizuos pateikdamas vykdymui teismo nutartį, patvirtinančią šią taikos sutartį, dėl visos ir/arba likusios nesumokėtos sumos dydžio, ir tokiu atveju ŽŪB „Statyba“ turės apmokėti visas UAB „Impregmeda“ patirtas vykdymo išlaidas pagal antstolio pateiktas sąskaitas-faktūras.
    3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisme sukeliamos teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 137 str. 2 d. 4 p. ir 294 str. 2 d.

11Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną - Šalims, o trečiasis pateikiamas tvirtinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai