Byla 2-4120-845/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto apie palikimo priėmimą nustatymo, suinteresuoti asmenys E. R., A. R., Valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus m. 8 notarų biuras, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Editai Beniušienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. R., ir jos

4atstovui advokatui Oskarui Silevičiui,

5suinteresuotam asmeniui E. R.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto apie palikimo priėmimą nustatymo, suinteresuoti asmenys E. R., A. R., Valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus m. 8 notarų biuras, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

8pareiškėja L. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog po sutuoktinio E. L. R mirties ji priėmė palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti. Nurodė, kad sutuoktinis L. R. mirė 1999 m. gruodžio 8 d. Po jo mirties liko namų apyvokos daiktai, enciklopedija ‚Pažinimo džiaugsmas“. Taip pat po sutuoktinio mirties sužinojo, kad jam nuosavybės teise priklausė žemės ūkio paskirties žemės sklypas, turintis 5,1000 ha, esantis Plikiškių km, Jauniūkų seniūnijoje, Širvintų rajone. Šios aplinkybės tapo žinomos iš Nacionalinės žemės tarnybos 2011-06-15 rašto Nr. 44SD-358 „Dėl administracinio protokolo surašymo“ bei iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyriaus 2011-06-15 Žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 44ŽN-23. Po E. L. R mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Nurodė, jog juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas siekiant paveldėti sutuoktinio E. L. R, mirusio 1999 m. gruodžio 8 d., palikimą.

9Suinteresuoti asmenys E. R. ir A. R. pateikė teismui atsiliepimus, kuriais su pareiškėjos L. R. pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

10Suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė teismui atsiliepimus, kuriuose prašė priimti teismo nuožiūra.

11Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. 8 notarų biuras atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

12Suinteresuoti asmenys A. R., Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei Vilniaus m. 8 notarų biuro atstovai į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Civilinė byla nagrinėjama suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (CPK 443 str. 5 d.).

13Teismo posėdyje pareiškėja L. R. pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog apie sutuoktinio valdomą žemės sklypą jai nebuvo žinoma. Apie velionio turtą sužinojo tik gavusi 2011-06-15 raštą Nr. 44SD-358 „Dėl administracinio protokolo surašymo“ bei iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyriaus 2011-06-15 Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 44ŽN-23. Nuo to laiko žeme rūpinasi, tvarko, ją naudojasi kaip savo.

14Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo E. R. su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

15Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.

16Iš pareiškėjos L. R. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1999 m. gruodžio 8 d. mirė pareiškėjos sutuoktinis E. L. R (b.l. 5), kuris testamento nepaliko (b.l. 9). Po jo mirties kaip palikimas liko namų apyvokos daiktai, enciklopedija „Pažinimo džiaugsmas“ (b.l. 10). Taip pat liko 5,1000 ha žemės sklypas, unikalus Nr., 4400-0691-9308, adresu Plikiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų rajone, kurio nuosavybės teisės velioniui E. L. R buvo atkurtos po jo mirties praėjus šešiems metams, t.y. 2005-09-20 apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.10-89-11087 (b.l. 20, 34-35). Be to, bylos duomenimis nustatyta, jog be pareiškėjos L. R. po E. L. R mirties liko du pirmos eilės įpėdiniai – sūnūs E. R. ir A. R., kurie nurodė neprieštaraujantys, jog būtų nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėja L. R. priėmė tėvo palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti (b.l. 64,66 ). Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog ginčo dėl palikimo priėmimo nėra, pareiškėja yra vienintelė įpėdinė paveldint turtą pagal įstatymą.

17Palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo dėl palikimo priėmimo ar nesikreipė į teismą dėl turto aprašo sudarymo, bet faktiškai savo atliktais veiksmais jį priėmė (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis).

18Iš Vilniaus m. 8-ojo notarų biuro 2012-06-25 pažymos Nr. 142/01-2012 matyti, kad Vilniaus m. 8-ajame notaro biure paveldėjimo byla po E. L. R, mirusio 1999-12-08 mirties, užvesta nebuvo, dėl paveldimo turto įpėdiniai nesikreipė (b.l. 7).

19Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja savo faktiškais veiksmais sutuoktinio turtą - namų apyvokos daiktus, enciklopediją „Pažinimo džiaugsmas“ ir 5.1000 ha žemės sklypą, unikalus Nr., 4400-0691-9308, adresu Plikiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų rajone, priėmė, t.y. juo rūpinosi kaip savo turtu, valdė ir naudojo, bei į tai, kad juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėjusi jį valdyti, nustatymas sukels pareiškėjai asmeninių ir turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą, t.y. ji galės kreiptis į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, jo pagrindu įregistruoti nuosavybės teises į paliktą turtą, o kitokia tvarka juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančių dokumentų pareiškėja gauti negali, darytina išvada, kad yra pagrindas L. R. prašymą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja L. R. priėmė po sutuoktinio E. L. R mirties atsiradusį palikimą.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 442 str. 1 p., 443 str., 448 str., teismas

Nutarė

21pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja L. R., a.k. ( - ) gyvenanti Markučių g. 9a, Vilniuje, po sutuoktinio E. L. R a. k. ( - ) (mirusio 1999-12-08) mirties priėmė palikimą: namų apyvokos daiktus, enciklopediją „Pažinimo džiaugsmas“ ir 5.1000 ha žemės sklypą, unikalus Nr., 4400-0691-9308, adresu Plikiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų rajone, pradėjusi faktiškai jį valdyti.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, remiantis CK 5.50 str. 6 d., per tris darbo dienas pranešti Centrinei hipotekos įstaigai apie palikimo priėmimą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Editai Beniušienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. R., ir jos... 4. atstovui advokatui Oskarui Silevičiui,... 5. suinteresuotam asmeniui E. R.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 8. pareiškėja L. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti... 9. Suinteresuoti asmenys E. R. ir A. R. pateikė teismui atsiliepimus, kuriais su... 10. Suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir... 11. Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. 8 notarų biuras atsiliepimo į pareiškimą... 12. Suinteresuoti asmenys A. R., Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinė... 13. Teismo posėdyje pareiškėja L. R. pareiškimą palaikė ir prašė jį... 14. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo E. R. su pareiškimu sutiko ir prašė... 15. Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.... 16. Iš pareiškėjos L. R. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų... 17. Palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka, kai įpėdinis nėra ir... 18. Iš Vilniaus m. 8-ojo notarų biuro 2012-06-25 pažymos Nr. 142/01-2012 matyti,... 19. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja savo faktiškais veiksmais sutuoktinio... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 442 str. 1 p., 443 str.,... 21. pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja L. R., a.k. ( -... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 25. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, remiantis CK 5.50 str. 6 d., per tris...