Byla 2-1515-748/2011
Dėl baudos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Rapsų centras“ atstovei Linai Nemeikšienei, nedalyvaujant atsakovui S. V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rapsų centras“ ieškinį atsakovui S. V. B. dėl baudos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Rapsų centras kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu ( t.1, b.l.105) ir prašė priteisti iš atsakovo S. V. B. 56898,45 Lt nesumokėtos baudos ir žyminį mokestį. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas sudarė 2007-05-23 rapsų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. RC-P42-22. Atsakovas pagal sutartį tik dalinai įvykdė savo prievolę parduoti ieškovui sutartyje nustatytą rapsų kiekį, todėl pagal sutarties 6str.2d. sąlygas jam skirtina 20 proc. dydžio bauda nuo nepristatyto rapsų kiekio, kuri sudaro 56898,45 Lt.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Teismas nagrinėja bylą jam nedalyvaujant, nes sprendžia, kad atsakovas neatvyko be svarbių priežasčių. Ieškovo atstovė teismo posėdyje neprašė priimti sprendimo už akių dėl atsakovo neatvykimo į teismo posėdį.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 2007 05 23 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rapsų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RC-P42-22, kurios pagrindu atsakovas, vadovaujantis minėtos sutarties 3 str. 1 d., iš 189,71 ha vasarinių rapsų pasėlio ploto pagal žemės ūkio ministro įsakymo nustatytą referencinį derlingumą, privalėjo parduoti ieškovui 284,56 tonas vasarinio rapso, o iš 61, 30 ha žieminio rapso pasėlių ploto privalėjo parduoti ieškovui 128,73 tonas žieminio rapso. Remiantis 2007 07 16 priedu Nr. 2 prie Sutarties Nr. RC-P42-070523-22 ieškovas įsipareigojo už parduodamus rapsus išankstiniu avansiniu mokėjimu sumokėti atsakovui 50000,00 Lt avansą. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, 2007 07 20 pervedė ieškovui 50000,00 Lt avansą. Atsakovas prievolę įvykdė tik dalinai. Atsakovas 2007-07-30 pristatė 25,330 tonas žieminio rapso, kas sudarė 22,759 tonas įskaitomo svorio, mokant po 840 Lt/t, už 22558,72 Lt. 2007-07-30 atsakovas pristatė 8,690 tonas žieminio rapso, kas sudarė 7,225 tonas įskaitomo svorio, mokant po 840 Lt/t, už 7161,42 Lt; 2007-10-31 pristatė 59, 500 tonas žieminio rapso, kas sudarė 53,669 tonas įskaitomo svorio, mokant po 895 Lt/t, už 53844,07 Lt , tačiau pinigai už rapsą sumokėti nebuvo. Bendras ieškovui atsakovo pristatytas žieminio rapso kiekis yra 93,52 tonos, kas sudarė 83,653 tonas įkaitomo svorio, kurių bendra vertė 83564,21 Lt. Tarp šalių buvo sudaryta rapsų džiovinimo ir valymo paslaugų sutartis. Buvo atlikta paslaugų už 1709,68 Lt ir 935,19 Lt, kurios buvo išskaitytos iš bendros parduotų rapsų vertės. Ieškovas liko skolingas atsakovui 30919,34 Lt. Atsakovas įsipareigojo pristatyti 284,56 tonų vasarinio rapsų kiekio, tačiau nepristatė, nei tonos, o iš įsipareigoto pristatyti 128,73 tonų žieminio rapso kiekio, ieškovas pristatė atsakovui tik 93,52 tonas žieminio rapsų kiekio. Sutarties 3 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, jog ieškovas gali pristatyti ne daugiau, kaip 10 proc. mažesnį rapsų kiekį negu referencinis derlingumas tuo atveju, kai pardavėjas , t.y. ieškovas, gauna ir pateikia supirkėjui Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos leidimą pristatyti mažesnį žaliavos kiekį. Atsakovas iki prievolės įvykdymo dienos ieškovui nepateikė jokios pažymos apie galimybę pristatyti ieškovui mažesnį rapsų kiekį. Dėl šių aplinkybių atsakovui kyla atsakomybė dėl netinkamo Sutarties įvykdymo, kurios pasekmė yra bauda. Rapsų pirkimo-pardavimo sutarties 6 str. 2 d. įtvirtina , kad jeigu pardavėjas , t.y. atsakovas, iki 2007-11-15 nepristato supirkėjui, t.y. ieškovui, visų rapsų arba jų dalies, pardavėjas įsipareigoja per tris kalendorines dienas nuo raštiško supirkėjo pareikalavimo sumokėti 20 proc. dydžio baudą nuo nepristatyto rapsų kiekio, kuris yra apskaičiuojamas pagal Sutarties 3 str. 1 d. Kadangi atsakovas tinkamai ir laiku nepristatė 319,77 tonos rapsų, o vidutinė atsakovo rapsų pirkimo kaina buvo 889,68 Lt, tai 20 proc. dydžio bauda lygi 56898,45 Lt. 2008 01 23 reikalavimu įvykdyti prievolę ieškovas buvo įspėtas dėl baudos išrašymo, tačiau visiškai nereagavo, todėl 2008 11 28 apskaičiuotos baudos 56 898,45 Lt sumai buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra. Ji turėjo būti sumokėta per 3 kalendorines dienas, tačiau yra nesumokėjęs. Rapsų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą įtakojo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas, kad pasirašęs sutartį su supirkėju rapsų augintojas gauna papildomas išmokas. Tokiu būdu buvo skatinama parduoti grūdus kaip energetinius. Sutarties sąlygos buvo nustatytos abipusiu šalių susitarimu, kaina nustatyta atsižvelgiant į rinkos kainą. Ieškovas faktiškai turėjo nuostolių, nes pateikė užstatą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos už pardavėjo parduodamus rapsus. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, faktinių nuostolių neskaičiavo, o vadovavosi Sutartyje įtvirtintomis sąlygomis. Ieškovo atstovo nuomone, 20 proc. bauda atlygina ieškovo turėtus nuostolius. Rapsų pirkimo-pardavimo sutartis nėra vartojimo sutartis, kaip teigia atsakovas, nes atsakovas yra ūkininkas ir su ieškovu dirbo nuo 2002m. Prašomos priteisti netesybos ieškovo yra sumažintos gera valia, nes ieškovas neprašo dvigubų netesybų, sumokėto užstato, todėl jos nemažintinos.

6Atsakovas pateikė atsiliepimus į ieškinį ir į patikslintą ieškinį (t.1, b.1. 57, 116-118), su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad dėl valdžios ir supirkėjų pinklių gavo žymiai mažesnes pajamas, todėl mano, kad baudą siekiama prisiteisti nepagrįstai. Ieškovas, supirkdamas rapsų derlių, mokėjo daugiau tiems, kurie nebuvo sudarę sutarčių, o Žemės ūkio ministrė 2007-11-22 įsakymu Nr.3D-518 pakeitė papildomų nacionalinių išmokų dydį ir tokiu būdu nevykdė jo pasirašytos Sutarties. Atsakovo nuomone, rapsų pirkimo-pardavimo sutartis yra vartojimo sutartis, sudaryta prisijungimo būdu, nes ieškovas yra juridinis asmuo, o kita šalis (jis-atsakovas) - fizinis asmuo. Ieškovas pasiūlė standartines sutarties sąlygas. Sąlygas vienašališkai nustatė ieškovas - sutartį parengusi šalis. Ieškovo nuomone, Sutarties 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtina nesąžininga bei siurprizinė sąlyga, jog jis privalo sumokėti tokią didelę baudą, kuri nėra niekaip pagrįsta konkrečiais ieškovo nuostoliais. Ieškovas nuostolių nepatyrė ir siekia praturtėti. Tarp ieškovo ir atsakovo jokios derybos dėl Sutarties sąlygų nevyko. Sutarties 6 straipsnio 2 dalis bei visi ieškovo jam nustatyti įpareigojimai, jo nuomone, yra vienpusiškos, jam nenaudingos ir apskritai ydingos sutarties sąlygos, kurios pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, yra vienašališkos, naudingos tik ieškovui. Bauda, kokia yra numatyta Sutarties 6 straipsnio 2 dalyje, yra aiškiai per didelė. Netesybų dydis, atsižvelgiant į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą ir jo padarinius ieškovui, jo nuomone, turėtų būti sumažintas, nes tokios netesybos yra neprotingos. Kadangi ieškovas nenurodo jokių nuostolių, kuriuos jis patyrė, prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11654-775/2010 nustatyta, kad 2007-05-23 ieškovas su atsakovu sudarė rapsų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RC-P42-22, pagal kurią S.V. B. įsipareigojo parduoti ir iki 2007 11 15 pristatyti UAB „Rapsų centras“ 2007 m. savo ūkyje užaugintą rapsų sėklų derlių, o UAB „Rapsų centras“ įsipareigojo atsiskaityti S.V. B. už faktiškai pristatytą rapsų kiekį. S.V. B. nuo 2007-07-30 iki 2007-10-31 pagal PVM sąskaitas faktūras UAB „Rapsų centrui“ pristatė 93 t 520 kg rapsų už 84 979,45 Lt, pasirašydamas sutartį S.V. B. ir UAB „Rapsų centras“ gavo 50000 Lt avansą, todėl UAB „Rapsų centras“ liko skolingas ieškovui 38 037, 65 Lt už parduotus rapsus bei 3058, 20 Lt delspinigių, apskaičiuotų 0,02 procentų dydžio nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną Sutarties 6 str. 3 d. pagrindu. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 12 d. galutiniu sprendimu ieškovo S.V. B. ieškinį tenkino dalinai, priteisė iš atsakovo UAB „Rapsų centras“ 34 979,45 Lt skolą, 3 058,20 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir šios bylos šalims turi prejudicinę galią (CPK 182str.2p.).

9Sutarties 1 ir 3 straipsniai (t.1, b.l. 4-7) patvirtina, kad atsakovas iš 189,71 ha vasarinių rapsų pasėlio ploto pagal 2007m. gegužės 5d. Žemės ūkio ministro įsakymo Nr.3D-223 nustatytą referencinį derlingumą privalėjo parduoti ieškovui 284,56 tonas vasarinio rapso (189,71 ha x l,5 t/ha), o iš 61, 30 ha žieminio rapso pasėlių ploto privalėjo parduoti ieškovui 128,73 tonas žieminio rapso (61,30 ha x 2,1 t/ha). Įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11654-775/2010 nustatyta, kad atsakovas ieškovui pristatė tik 93 t 520 kg rapsų už 84 979,45 Lt. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad pagal Sutarties 3 straipsnį atsakovo nepristatytas ieškovui rapsų kiekis sudaro 319,77 tonų ( 284,56+128,73-93,52). Ieškovo paskaičiavimais nustatyta, kad vidutinė iš atsakovo rapsų pirkimo kaina buvo 889,68 Lt, todėl atsakovo pagal sutartį nepristatyto rapsų kiekio 319,77 tonų vertė sudaro 284 492,97 Lt.

10Atsakovas neginčija šių faktinių aplinkybių. Kaip matyti iš atsakovo atsiliepimų ir jo laiško UAB „Rapsų centras“, atsakovas neinformavo ieškovo, kad įsipareigojimo negalės įvykdyti, neginčijo sutarties nuostatų, tiesiog vienašališkai nevykdė sutarties, nurodydamas, kad parduoti rapsus kaip energetinius pasidarė netikslinga, todėl pasirašyta sutartis tapo, jo nuomone, niekine (t.1, b.l. 24).

11Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje šalys buvo susitarusios, kad pardavėjas gali pristatyti ne daugiau kaip 10 proc. mažesnį rapsų kiekį negu referencinis derlingumas tuo atveju, kai pardavėjas gauna ir pateikia supirkėjui Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos leidimą pristatyti mažesnį žaliavos kiekį. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad iki prievolės įvykdymo dienos ieškovui pateikė tokią pažymą.

12Teismas sprendžia, kad atsakovas be pateisinamų priežasčių netinkamai vykdė savo prievolę pagal Sutartį, todėl yra pagrindas spręsti atsakovo sutartinės atsakomybės klausimą.

13Atsakovas atsiliepime nesutinka su sutarties sąlygomis, tačiau priešieškinio šioje byloje nepareiškė.

14Atsakovo atsikirtimai, jog rapsų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RC-P42-22 reikia vertinti kaip vartojimo sutartį, sutarties sąlygas laikyti standartinėmis, o sąlygą dėl netesybų – nesąžininga ir siurprizine, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodą teisės aiškinimą ir taikymą visoje valstybėje, 2003-05-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003 yra pasisakęs vartojimo sutarties kvalifikacijos klausimu: Vartojimo sutarties sampratą pateikia CK 1. 39 straipsnio 1 dalis. Pagal šią normą vartojimo sutarčiai yra būdingi du požymiai. Pirma, prekes ar paslaugas turi įsigyti fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas turi įsigyti ne dėl savo ūkinės-komercinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių tenkinimui. Šie du požymiai reikalauja, kad teisiškai vertinant sutartį, svarbu nustatyti, koks asmuo, t.y. fizinis ar juridinis asmuo, yra galutinis prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ir paslaugų įsigijimo tikslą.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Sutartį sudarė veikdamas kaip ūkininkas, kurio teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos pagrindus bei kitas specialias teisines sąlygas nustato Ūkininko ūkio įstatymas ( Nr.VIII-1159 1999m. gegužės 4 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais). Tai yra įrodyta Sutartimi ( t.1, b.l. 6-7) bei Paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramai gauti (t.1, b.l. 144-147). Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui parduoti savo ūkyje užaugintą rapsų sėklų derlių, pageidavo už šiuos augalus, skirtus biokuro gamybai, gauti ES paramą (Sutarties 1 straipsnio 1 ir 2punktai ). Šios Sutarties sąlygos parodo, kad Sutartis buvo sudaryta ne dėl asmeninių, šeimos ar namų ūkio poreikių tenkinimo, o atsakovui vykdant ūkinę veiklą, todėl ji negali būti laikoma vartojimo sutartimi ir CK 188str. nuostatos jai netaikomos.

17CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų.

18Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas, iki 2007 m. lapkričio 15 d. nepristatęs visų rapsų ar jų dalies pagal šią Sutartį, įsipareigoja per tris dienas nuo raštiško ieškovo pareikalavimo sumokėti ieškovui 20 proc. dydžio baudą nuo nepristatyto rapsų kiekio, kuris yra apskaičiuojamas pagal 3 straipsnio 1 dalį, vertės, kuri apskaičiuojama 2 straipsnio nurodytomis sąlygomis. Taigi, šalys, nustatydamos baudos dydį, susitarė dėl konkrečių jos nustatymo kriterijų. Ieškovas reikšdamas ieškinį dėl baudos, atliko paskaičiavimą ir prašė priteisti 56898,45 Lt (319, 77 t x 889,68 Lt x 20 proc.). Iš paskaičiavimo matyti, kad buvo atsižvelgta į dalies prievolės įvykdymą bei į 20 proc. sutartinį baudos dydį.

19Atsakovas nesutinka su netesybų dydžiu, kadangi ieškovas nenurodė, jog patyrė nuostolių, atsakovui netinkamai įvykdžius prievolę.

20Pažymėtina, kad bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme ar sutartyje nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Atsakovo argumentai, kad ieškovas byloje neįrodė savo nuostolių dydžio, nesusiję su šalių Sutartyje nustatytos baudos dydžio nustatymo kriterijais, todėl yra nevertintini.

21Atsakovo nuomone, Sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, jos turėtų būti mažinamos atsižvelgiant į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą ir jo padarinius ieškovui.

22CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismui suteikta teisė sumažinti baudos dydį. Vadovaujantis formuojama kasacinio teismo praktika, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ar spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

23Analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bylose, kuriose buvo pasisakoma dėl protingo netesybų dydžio ir vertinama, ar šalių sutartimi sulygtos netesybos nėra aiškiai per didelės, panašaus dydžio netesybos, kokias nustatė šios bylos šalys sudarytoje sutartyje, ir netgi tokio dydžio, iki kurio netesybas sumažino teismas, buvo pripažįstamos nepagrįstai didelėmis ir mažinamos. Antai, 1/8 dalies (arba 12,8 procentų nuo sandorio vertės) netesybos civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2010 buvo sumažintos iki 4,06 procentų, 40 procentų nuo sandorio vertės netesybos civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2010 buvo sumažintos iki 4,9 procentų, o 5 procentų dydžio netesybos nuo sandorio vertės civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2009 buvo sumažintos iki 2 procentų. Tai leidžia daryti išvadą, jog, atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kitus kriterijus, netesybos, viršijančios 5 procentų nuo sandorio vertės, dydį, paprastai vertinamos kaip sudarančios pagrindą vienai šaliai nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaitą, su sąlyga, jeigu nėra įrodoma, jog šalis dėl prievolės neįvykdymo nepatyrė didesnių nuostolių.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas nuostolių dydžio neįrodinėjo, todėl teismui sprendžiant klausimą dėl netesybų sumažinimo, jis nėra saistomas kokia nors konkrečia suma, už kurią netesybos negali būti mažesnės. Ieškovo argumentai, kad abi sutarties šalys, taigi, ir atsakovas, šiuo atveju veikė kaip verslininkai, nes ūkininkas S. V. B. sutartį su ieškovu dėl rapsų pardavimo sudarė siekdamas pelno, savaime nereiškia, jog abiejų šalių padėtis tiek sudarant sutartį, tiek ją vykdant, buvo lygiavertė.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, dėl tos pačios Sutarties tinkamo vykdymo atsakovas buvo kreipęsis į teismą, gindamas savo interesus, ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11654-775/2010 atsakovui iš ieškovo yra priteista 34 979,45 Lt skola, 3 058,20 Lt delspinigiai, 6 procentų dydžio metinės palūkanos, bylinėjimosi išlaidos. Šie įrodymai duoda pagrindą išvadai, kad ieškovo netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai galėjo iš esmės įtakoti atsakovo galimybę tinkamai įvykdyti prievolę ieškovui.

26Teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo netesybas ir kartu šias netesybas sumažinti iki 5 procentų vietoje sutartyje nustatytų dvidešimties, įvertinus ginčo šalių teisių bei interesų balansą, atsižvelgiant į faktines aplinkybes, reikšmingas sprendžiant protingo netesybų dydžio klausimą. Iš atsakovo priteistinų netesybų dydis ieškovui yra 14 224,64 Lt (nepristatyto rapsų kiekio 319,77 tonų vertės - 284 492,97 Lt x 5 proc.).

27Remiantis LR CPK 93 str., 98 str., iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 426,75Lt žyminio mokesčio, 67,31 Lt dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų (patenkinta 25 procentai reikalavimų –), ieškovo naudai.

28Atsakovas prašė iš ieškovo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteisiamos.

29Iš ieškovo valstybės naudai priteistina 18,58 Lt pašto išlaidų (CPK 96 str.).

30Iš atsakovo valstybės naudai priteisina 6,19 Lt paštų išlaidų (CPK 96 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį patenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovo S. V. B., a.k( - ), 14 224,64 Lt (keturiolika tūkstančių du šimtus dvidešimt keturis litus 64 ct) baudos, 426,75 Lt žyminio mokesčio, 67,31 Lt dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų ieškovo UAB „Rapsų centras“, į.k. 111547089, naudai.

34Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovo UAB „Rapsų centras“, į.k. 111547089, 18,58 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

36Priteisti iš atsakovo S. V. B., a.k( - ) 6,19 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Rapsų centras kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Teismas nagrinėja bylą jam... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, kad 2007... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimus į ieškinį ir į patikslintą ieškinį (t.1,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-12 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 9. Sutarties 1 ir 3 straipsniai (t.1, b.l. 4-7) patvirtina, kad atsakovas iš... 10. Atsakovas neginčija šių faktinių aplinkybių. Kaip matyti iš atsakovo... 11. Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje šalys buvo susitarusios, kad pardavėjas gali... 12. Teismas sprendžia, kad atsakovas be pateisinamų priežasčių netinkamai... 13. Atsakovas atsiliepime nesutinka su sutarties sąlygomis, tačiau... 14. Atsakovo atsikirtimai, jog rapsų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. RC-P42-22... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodą teisės aiškinimą... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Sutartį sudarė veikdamas kaip... 17. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 18. Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas, iki 2007 m. lapkričio 15 d.... 19. Atsakovas nesutinka su netesybų dydžiu, kadangi ieškovas nenurodė, jog... 20. Pažymėtina, kad bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme ar sutartyje... 21. Atsakovo nuomone, Sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, jos... 22. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per... 23. Analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bylose, kuriose buvo... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nuostolių dydžio neįrodinėjo, todėl... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, dėl tos pačios Sutarties tinkamo vykdymo... 26. Teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo netesybas... 27. Remiantis LR CPK 93 str., 98 str., iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai... 28. Atsakovas prašė iš ieškovo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 29. Iš ieškovo valstybės naudai priteistina 18,58 Lt pašto išlaidų (CPK 96... 30. Iš atsakovo valstybės naudai priteisina 6,19 Lt paštų išlaidų (CPK 96... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 32. ieškinį patenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovo S. V. B., a.k( - ), 14 224,64 Lt (keturiolika... 34. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovo UAB „Rapsų centras“, į.k. 111547089, 18,58 Lt... 36. Priteisti iš atsakovo S. V. B., a.k( - ) 6,19 Lt pašto išlaidų valstybės... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...