Byla 2-14798-541/2012
Dėl skolos išieškojimo pagal rangos sutartį

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V. K., dalyvaujant ieškovo PĮ „Teleantena“ savininkui H. G., atsakovo UAB „Fabeta“ atstovui V. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo PĮ „Teleantena“ ieškinį atsakovui UAB „Fabeta“ dėl skolos išieškojimo pagal rangos sutartį,

Nustatė

3ieškovas PĮ „Teleantena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Fabeta“ jo naudai 1 000 Lt skolą, 254,18 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2008 m. balandžio 1 d. sudarė rangos sutartį Nr. 20-348, kurios pagrindu ieškovas teikė atsakovui kolektyvinio televizijos priėmimo sistemų (toliau – KTPS) techninę priežiūrą. Sutarties 4.1. p. nustato, kad atsiskaitymas su ieškovu už KTPS techninį aptarnavimą vykdomas, tam tikromis mėnesio dienomis pervedant į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą 90 proc. nuo sumos, kuri susideda iš vieno lito penkiasdešimt centų abonentinio mokesčio, padauginto iš abonentų skaičiaus, likusi 10 proc. dalis likdavo atsakovui. Šalių sutarimu rangos sutartis nutraukta nuo 2012 m. birželio 1 d. Atsakovas už jam suteiktas paslaugas atsiskaitė su ieškovu iš dalies, sumokėdamas 77,30 Lt sumą, ir liko skolingas 1 000 Lt pagal 2012 m. vasario 29 d. pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Atsakovas susidariusios skolos nepadengė, dėl skolos buvo įspėtas. Ieškovas sutarties 4.1. p. pagrindu paskaičiavo 254,18 Lt delspinigius.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškovo reikalavimus atmesti, teikdamas, kad 1 000 Lt suma ieškovui neišmokėta dėl blogos KTPS priežiūros. Nurodo, kad per teleantenos stovą, įrengtą ant atsakovo administruojamo daugiabučio namo adresu ( - ), buvo užlietas ( - ) butas, padaryta 3 503,03 Lt žala. Žalą 62 buto savininkui V. J. atlygino jo būsto ir turto draudikas UADB „Seesam Lietuva“. Dalį 2 503,03 Lt žalos ( - ) buto draudikui UADB „Seesam Lietuva“ apmokėjo atsakovo verslo civilinės atsakomybės draudikas PZU Lietuva, o verslo draudimo sutartyje numatytą 1 000 Lt besąlyginę išskaitą ( - ) buto draudikui UADB „Seesam Lietuva“ sumokėjo atsakovas. Atsakovas mano, kad dėl blogos KTPS priežiūros patyrė 1 000 Lt žalą. Pažymi, kad ieškovui 2012-02-27 raštu buvo paaiškintos žalos atsiradimo aplinkybės ir pranešta, kad LR CK 6.280, 6.130, 6.131 str. pagrindais iš jam mokėtinos už teleantenų priežiūrą 1 077,30 Lt sumos yra išskaityta 1 000 Lt žalai atlyginti, likusi 77,30 Lt suma sumokėta. Dėl šių priežasčių nesutinka su ieškovo teiginiu, kad atsakovas neįvykdė sutarties, neapmokėdamas už 2012 m. vasario mėn. atliktus priežiūros darbus ir nėra pagrindo skaičiuoti sutartyje numatytus delspinigius (b.l. 19-20).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, teigdamas, kad šalių sutartyje nėra punkto, kuriuos ieškovas būtų įsipareigojęs atsakovui atlyginti nuostolius įskaitymo būdu, atsakovas privalo vykdyti rangos sutartį, mano, kad atsakovas vienašališkai ir neteisėtai atliko 1000 Lt įskaitymą nuostoliams, apie kuriuos ieškovas nieko nežinojo, padengti (b.l. 42).

6Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kadangi atsakovas sumokėjo 1 000 Lt žalą patyrusiam asmeniui, tai įgavo regreso teisę į ieškovą (b.l. 42). Tuo atveju, jei teismas nuspręstų priteisti delspinigius, nesutinka su 0,1 % dydžio delspinigiais ir prašo juos sumažinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad 2008 m. balandžio 1 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Rangos sutartį Nr. 20-348 dėl kolektyvinio televizijos priėmimo sistemų techninės priežiūros, kuria atsakovas pavedė, o ieškovas prisiėmė vykdyti kolektyvinio televizijos priėmimo sistemų, įrengtų atsakovo eksploatuojamuose gyvenamuosiuose namuose, techninę priežiūrą (b.l. 5-6). Ieškovas už 2012 m. vasario mėn. teleantenų techninę priežiūrą pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą TEL Nr. 000689 – 1 077,30 Lt sumai (b.l. 7). Pagal šią sąskaitą-faktūrą atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui joje nurodytą sumą iki kito mėnesio 30 dienos (Sutarties 4.1 punktas). 2008 m. balandžio 1 d. sudaryta Rangos sutartis tarp šalių buvo nutraukta nuo 2012 m. birželio 1 d. (b.l. 9, 10).

92009 m. birželio mėnesį buvo užlietas butas, esantis ( - ), kurį administruoja atsakovas (b.l. 22, 23, 24-26, 27-31). ADB „Seesam Lietuva“ išmokėjo buto savininkui V. J. 3 651,86 Lt draudimo išmoką ir kreipėsi į atsakovą bei jo verslo civilinės atsakomybės draudiką UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo (b.l. 27). UAB DK „PZU Lietuva“, išskaičiusi 1 000 Lt besąlyginę išskaitą ir įvertinusi medžiagų nusidėvėjimą (148,83 Lt), sumokėjo ADB „Seesam Lietuva“ 2 503,03 Lt sumą (b.l. 30). Atsakovas sumokėjo jo verslo draudimo sutartyje numatytą 1 000 Lt besąlyginę išskaitą ( - ) buto draudikui ADB „Seesam Lietuva“ (30, 31, 32). Atsakovas, manydamas, kad dėl ieškovo nevykdomos KTPS priežiūros per antenos įrenginius buvo užlietas butas ( - ) ir dėl to jis patyrė 1 000 Lt žalą, 2012-02-27 raštu pranešė ieškovui žalos atsiradimo aplinkybes ir nurodė, kad LR CK 6.280, 6.130, 6.131 str. pagrindais iš jam mokėtinos už teleantenų priežiūrą 1 077,30 Lt sumos pagal 2012-02-29 PVM sąskaitą-faktūrą TEL Nr. 000689 išskaitė 1 000 Lt sumą žalai atlyginti (b.l. 33). 77,30 Lt sumą atsakovas ieškovui sumokėjo (b.l. 2-3, 19-20, 33, 37). Ieškovas tiek ieškiniu, tiek posėdžio metu su atsakovo pozicija nesutiko, teikdamas, kad atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu kildinama iš sutartinių teisinių santykių, nepripažino, jog jis yra kaltas dėl atsakovo patirtų nuostolių, teigė, kad atsakovas neteisėtai vienašališkai atliko 1000 Lt įskaitymą (b.l. 2-3, 41-44).

10Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas ar pagrįstai atsakovas pasinaudojo įskaitymo teise ir iš ieškovui mokėtinos už teleantenų priežiūrą 1 077,30 Lt sumos pagal 2012-02-29 PVM sąskaitą-faktūrą TEL Nr. 000689 išskaitė 1 000 Lt sumą žalai atlyginti.

11Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Iš įstatyme duotos prievolės pabaigos įskaitymu sąvokos matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartyje UAB ,,Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos įmonė ,,Beloruskalij“ byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartyje S. I. G. L. v. UAB ,,Autostartas“ byloje Nr. 3K-3-593/2007, konstatuota, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai.

12Byloje nustatyta, kad atsakovas 2012-02-27 raštu dėl žalos atlyginimo ieškovui nurodė, kad dėl ieškovo nevykdomos KTPS priežiūros 2009 m. birželio mėnesį per antenos įrenginius buvo užlietas butas ( - ), dėl ko atsakovas patyrė nuostolių - 1 000 Lt (b.l. 33), sumokėdamas savo verslo draudimo sutartyje numatytą 1 000 Lt besąlyginę išskaitą buto ( - ), draudikui ADB „Seesam Lietuva“ (30, 31, 32). Iš atsakovo atsiliepime ir teismo posėdžio metu pareikštų argumentų matyti, kad atsakovas ieškovo tariamą prievolę atlyginti atsakovui patirtus nuostolius (1000 Lt) kildina iš delikto. Kitaip tariant, atsakovo manymu, dėl ieškovo neteisėtų kaltų veiksmų atsakovas patyrė 1000 Lt nuostolių. Ieškovas atsakovo nurodytų aplinkybių dėl patirtų nuostolių bei ieškovo pareigos juos atlyginti nepripažįsta. Nustatyta, kad atsakovas į teismą su ieškiniu ieškovui dėl žalos (nuostolių) atlyginimo nesikreipė, o vienašališkai padarė išvadą, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos ir ieškovas besąlygiškai turi atlygini atsakovui nuostolius, kurie atsakovo tvirtinimu yra 1000 Lt. Tokiu būdu atsakovas savo sutartinę prievolę sumokėti 1000 Lt skolą ieškovui (pažymėtina, kad atsakovas pačios skolos ir jos dydžio neginčija) pabaigė įskaitymu. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir CK 6.130 straipsnio nuostatas dėl prievolės pabaigos įskaitymu, daro išvadą, jog įskaitymas nagrinėjamu atveju nebuvo galimas. Visų pirma, šalys savo reikalavimus kildina iš skirtingų teisinių santykių (sutartiniai ir deliktiniai), vien dėl to atsakovas neturėjo pagrindo vienašališkai įskaityti savo skolos kaip ieškovo žalos atlyginimo (vienarūšių reikalavimų nebuvimas). Kita vertus, ieškovas iš esmės nepripažįsta, jog jis padarė žalą atsakovui. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovo galimai pažeista teisė gali būti ginama teisme, nagrinėjant tarp šalių ginčą dėl žalos atlyginimo. Šioje byloje atsakovas nesinaudojo savo procesine teise reikšti priešieškinį, nurodė, kad atsikirtinės į ieškovo ieškinį kitais argumentais (atsakovo teise prievolę pabaigti įstatymu) (b.l.45). Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas nepagrįstai įskaitė savo nuožiūra kaip žalos atlyginimą 1 000 Lt sumą, kuri turi būti sumokėta ieškovui pagal rangos sutartį. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 000 Lt suma (CK 6.38 str., 6.200 str.). Pažymėtina, kad atsakovas galimai pažeistas teises, turi teisę ginti Civilinio kodekso nustatyta tvarka, reikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo.

13Ieškovas apskaičiavo 254,18 Lt delspinigius per laikotarpį nuo 2012-03-31 iki 2012-08-08 dienų (b.l. 2, 8). Atsakovas prašo atmesti ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų priteisti delspinigius, nesutinka su 0,1 % dydžio delspinigiais ir prašo juos sumažinti (b.l. 43).

14Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš rangos sutarties. CK 6.248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė laiku buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. LR CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Netesybų, taigi ir delspinigių, teisinė prigimtis yra ta, kad tai yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma. Teismas turi teisę sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.71 str. 2 d.). Įstatyme sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) nėra apibrėžta (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl teismai kiekvienu atveju nagrinėdami konkrečias situacijas turi vertinti, ar netesybos nėra per didelės. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje buvo pripažįstama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos A. T. 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Pagal Lietuvos A. T. formuojamą praktiką, delspinigių dydis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos A. T. 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

152008 m. balandžio 1 d. sudarytos Rangos sutarties 4.2 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procentų dydžio netesybas nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Rangos sutartis dėl kolektyvinio televizijos priėmimo sistemų techninės priežiūros sudaryta komerciniais tikslais, abi šalys yra verslo subjektai, užsiimantys komercine veikla, siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą ir joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Atsakovas neginčijo ieškovo pateiktose skolos paskaičiavimo lentelėje (b.l. 8) nurodyto delspinigių apskaičiavimo terminų pradžios ir pabaigos, sumos, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai. Teismo vertinimu nei 0,1 proc. per dieną delspinigių norma santykiuose tarp juridinių asmenų, nei prašoma priteisti 254,18 Lt delspinigių suma nėra akivaizdžiai per didelė, aplinkybių, leidžiančių sumažinti delspinigių dydį nėra, nuo sutarties pasirašymo iki šiol atsakovas nekėlė klausimo dėl sutarto delspinigių procentinio dydžio, todėl iš atsakovo priteistina 254,18 Lt delspinigių, t.y. tiek, kiek ieškovas prašo (CK 6.258 str. 1 d.).

16CK 6.37 str. 1 d. numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Skolininkas, remiantis CK 6.37 str. 2 d., privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kito palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai piteistina 6 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro – 71 Lt žyminio mokesčio išlaidos (b.l. 1, 16), 200 Lt procesinio dokumento rengimo išlaidos (b.l. 4), viso 271 Lt.

18Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (7,72 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10 Lt suma, todėl šios išlaidos nepriteisiamos.

19Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) – 260 str.,

Nutarė

20tenkinti ieškinį.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Fabeta“, juridinio asmens kodas 121452287, buveinės adresas S. S. g. 24, Vilnius, 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) skolos, 254,18 Lt (du šimtus penkiasdešimt keturis litus 18 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 254,18 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 271 Lt (du šimtus septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų ieškovo PĮ „Teleantena“, juridinio asmens kodas 120097577, buveinės adresas Slucko g. 15b, Vilnius, a.s. ( - ), AB Swedbanke, naudai.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas PĮ „Teleantena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškovo reikalavimus atmesti,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, teigdamas,... 6. Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kadangi atsakovas... 7. Ieškinys tenkintinas. ... 8. Byloje nustatyta, kad 2008 m. balandžio 1 d. ieškovas ir atsakovas sudarė... 9. 2009 m. birželio mėnesį buvo užlietas butas, esantis ( - ), kurį... 10. Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas ar pagrįstai... 11. Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2012-02-27 raštu dėl žalos atlyginimo... 13. Ieškovas apskaičiavo 254,18 Lt delspinigius per laikotarpį nuo 2012-03-31... 14. Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma... 15. 2008 m. balandžio 1 d. sudarytos Rangos sutarties 4.2 punktu atsakovas... 16. CK 6.37 str. 1 d. numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti... 17. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 18. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) – 260 str.,... 20. tenkinti ieškinį.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Fabeta“, juridinio asmens kodas 121452287,... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas,...