Byla 2-7598-603/2009
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Loreta Lipnickienė, sekretoriaujant Renatai Tomaševskajai, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Monikai Norkutei, nedalyvaujant atsakovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HILTI COMPLETE SYSTEMS“ ieškinį atsakovui UAB „VENTELEKTRA“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 94694,87 Lt dydžio skolą, 1114,60 Lt dydžio delspinigius, 1645,94 Lt dydžio palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje (b. l. 140-143) nurodė, kad šalys 2005-12-01 sudarė Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartį Nr. 60712-01, o 2008-03-05 – Įrankių aptarnavimo sutartį Nr. 1040/2008.03.05. Nurodytų sutarčių pagrindu ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai valdyti ir naudotis verslo tikslais atsakovo pasirinktus įrankius, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu pagal šio pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Aplinkybę, kad ieškovas perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė įrankius, taip pat perduotų įrankių specifikacijas patvirtina šalių sudaryti priedai C „Įrankių sąrašas“, kurie buvo pridedami prie atitinkamos sutarties atsakovui pasirinkus ir priėmus pageidaujamus įrankius. Šių priedų pagrindu ieškovas kas mėnesį išrašydavo atsakovui PVM sąskaitas-faktūras nuomos ir aptarnavimo mokesčiams sumokėti. Ieškovas taip pat pardavė atsakovui pastarojo pageidautus įrankius, už kuriuos atsakovas įsipareigojo atsiskaityti pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Tačiau, nepaisant tinkamo ieškovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, iki ieškinio pareiškimo dienos atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu už įrankių nuomos ir aptarnavimo paslaugas ir parduotas prekes. Toks atsakovo neveikimas vertintinas kaip neteisėtas ir pažeidžiantis ieškovo interesus dėl žemiau nurodytų priežasčių.

4Pirma, ginčo šalių sudarytos 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartis Nr. 60712-01 bei 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutartis Nr. 1040/2008.03.05 yra kilnojamojo daikto nuomos sutartis, kurios sudarymui ir vykdymui taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos, reglamentuojančios nuomos teisinius santykius. Kaip nurodyta CK 6.477 str. 1 dalyje ir 6.487 straipsnyje, pagal nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu už nuomojamus įrankius ir teikiamas įrankių aptarnavimo paslaugas kilo nuo konkrečių įrankių priėmimo naudoti dienos, nurodytos šalių sudarytame atitinkamame priede C „Įrankių sąrašas“. Pažymėtina, kad šalių sudarytuose prieduose C „Įrankių sąrašas“ numatyti su atitinkamu priedu atsakovui perduodamų įrankių kiekiai, įrankius identifikuojantys duomenys, nuomos terminas, atitinkamiems įrankiams taikomi mokesčiai bei jų dydžiai, pateikiama perduodamų įrankių grynoji kaina ir likutinė vertė. Ieškovas, vadovaudamasis atitinkamuose prieduose C „Įrankių sąrašai“ pateiktais duomenimis bei 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties priede A nurodytomis sąlygomis, kas mėnesį išrašydavo ir atsakovui pateikdavo PVM sąskaitą-faktūrą nuomos ir aptarnavimo mokesčiams mokėti. Atsakovas pripažino ieškovą tinkamai įgyvendinant savo sutartinius įsipareigojimus, o kartu ir savo prievolę tinkamai atsiskaityti su ieškovu pagal sutartį. Tai patvirtina faktas, kad atsakovas apmokėjo iki 2008-01 ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Pažymėtina, kad, nepaisant toliau ieškovo teikiamų įrankių nuomos ir aptarnavimo paslaugų, atsakovas iki ieškinio pareiškimo dienos nėra apmokėjęs dalies ieškovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų įrankių nuomos ir aptarnavimo paslaugoms bendrai 48006,20 Lt sumai. Dėl netinkamai vykdomo atsakovo sutartinio įsipareigojimo visiškai atsiskaityti su ieškovu yra pažeidžiamos ne tik CK 6.477 straipsnio 1 dalies ir 6.487 straipsnio nuostatos bei ginčo šalių sudarytų sutarčių sąlygos, bet ir teisėti ieškovo interesai.

5Antra, 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 10.3 punkte ir 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutarties 6.2 punkte nurodyta, kad per nustatytą terminą nuomojamų įrankių negrąžinusiam klientui taikomas mokestis, lygus klientui perduotų įrankių likutinės vertės dydžiui. Kadangi atsakovas ilgą laiką vėlavo sumokėti ieškovui nuomos mokesčius už išnuomotus įrankius, nevykdė savo daugkartinių pažadų atsiskaityti bei paties atsakovo pateikto mokėjimų grafiko, ieškovas pranešė atsakovui apie minėtų sutarčių nutraukimą ir, vadovaudamasis nurodytais punktais, išrašė ir atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras atsakovui išnuomotų įrankių likutinei vertei padengti.

6Trečia, atsakovas ne kartą iš ieškovo įsigijo nuosavybėn atsakovo pageidautus įrankius. Atsakovo įsigytų įrankių kiekis, kaina ir kiti juos identifikuojantys duomenys, taip pat atsiskaitymo už įrankius sąlygos nurodytos ieškovo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose, kurių atsakovas iki ieškinio pareiškimo teismui dienos nėra apmokėjęs. Konstatuotina, kad tokie ieškovo ir atsakovo santykiai gali būti laikomi pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, o ieškovo nurodytos PVM sąskaitos-faktūros vadovaujantis 6.311 ir 1.73 straipsnių nuostatomis gali būti prilygintos ieškovo ir atsakovo sudarytoms rašytinėms sutartims, kurioms taikomos pirkimo – pardavimo teisinius santykius reglamentuojančios CK nuostatos. Kaip nurodyta CK 6.305 straipsnio 1 dalyje ir 6.344 straipsnio 1 dalyje, pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę pirkėjui nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą. Atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu už įsigytas prekes kilo nuo konkrečių prekių perdavimo atsakovui momento. Už atsakovui perduotas prekes atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per atitinkamose PVM sąskaitose-faktūrose nustatytus terminus. Kadangi atsakovas ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras priėmė, konstatuotina, kad jis pripažino ieškovą tinkamai įgyvendinus savo sutartinius įsipareigojimus, o kartu ir savo prievolę tinkamai atsiskaityti pagal sutartį. Nepaisant to, atsakovas iki ieškinio pareiškimo teismui dienos nėra sumokėjęs ieškovui 46688,67 Lt už įsigytas prekes. Iš viso ieškinio pareiškimo teismui dieną atsakovo skola ieškovui sudaro 94 694,87 Lt.

7Ketvirta, CK 6.258 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad šalys už prievolės neįvykdymą ar netinkamą vykdymą sutartyje gali nustatyti kreditoriaus teisę reikalauti ne tik realiai įvykdyti prievolę sutartyje nustatytais terminais, bet ir sumokėti netesybas, kaltos šalies mokėtinas dėl sutarties pažeidimo – nustatyto prievolės įvykdymo termino pažeidimo. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo šalys 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartyje Nr. 60712-01 numatė ne tik terminus atsakovo prievolei atsiskaityti su ieškovu įvykdyti, bet ir atsakovo mokėtinų delspinigių dydį, jei atsiskaitymo terminas būtų praleistas. Sutartyje numatyta, kad už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, vėluojanti šalis įsipareigoja mokėti 0,06 procento dydžio delspinigius (sutarties 3.4 punktas). Pažymėtina, kad atsakovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, t.y. ilgą laiką vengia atsiskaityti už atsakovui išnuomotus įrankius, nereaguoja į ieškovo raginimus ir tokiu būdu pažeidinėja ginčo šalių sudarytos sutarties nuostatas. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis CK 6.258 straipsnio bei sutarties 3.4 punkto nuostatomis, dėl praleisto atsiskaitymo termino atsakovas turėtų ne tik visiškai atsiskaityti su ieškovu, apmokėdamas visas Ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, bet ir sumokėti 1114,60 Lt delspinigių nuo nesumokėtos sumos už 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties Nr. 60712-01 pagrindu išnuomotus įrankius. Tuo tarpu CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad piniginę prievolę įvykdyti vėluojantis asmuo moka 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos, jei įstatymuose ar šalių sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo šalys raštu yra susitarusios tik dėl delspinigių už vėlavimą sumokėti nuomos mokestį ir tik dėl įrankių, išnuomotų iki 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutarties Nr. 1040/2008.03.05 sudarymo. Kadangi atskiro susitarimo dėl netesybų vėluojant atsiskaityti už parduotas prekes bei 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutarties Nr. 1040/2008.03.05 pagrindu išnuomotus įrankius ginčo šalys nėra sudariusios, vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis dėl praleisto atsiskaitymo už įsigytas prekes bei išnuomotus įrankius termino atsakovas turėtų ne tik visiškai atsiskaityti su ieškovu, bet ir sumokėti 1645,94 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas, sudaręs su ieškovu sutartį ir jos pagrindu iš ieškovo priėmęs įrankius, pažeidė savo sutartinę prievolę visiškai atsiskaityti su ieškovu pagal sutartį. Vadovaujantis CK 6.210, 6.258, 6.477, 6.487 straipsnių bei sutarties nuostatomis, atsakovas privalo ne tik atsiskaityti su ieškovu pagal šio pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, bet ir sumokėti netesybas, susidariusias atsakovui pažeidus sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus.

8Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas, sudaręs su ieškovu aukščiau nurodytas sutartis ir jų pagrindu iš ieškovo priėmęs įrankius, pažeidė savo sutartinę prievolę visiškai atsiskaityti su ieškovu. Vadovaujantis CK 6.258, 6.477, 6.487 straipsnių bei sutarties nuostatomis, atsakovas privalo ne tik atsiskaityti su ieškovu pagal šio pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, bet ir sumokėti netesybas, susidariusias atsakovui pažeidus atitinkamose sutartyse numatytus atsiskaitymo terminus.

9Atsakovas atsiliepimu (b. l. 151-153) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsiliepime pažymėta, kad ieškovas teigia, jog 2008-03-05 šalys sudarė Įrankių aptarnavimo sutartį Nr. 1040/2008.03.05, kurios 6.2 punkte įtvirtinta, jog tuo atveju, jeigu klientas sutarties produkto negrąžina ieškovui per 60 dienų, klientui yra taikomas mokestis už vėlavimą, lygus atitinkamai likutinei vertei, kaip nurodyta sutarties priede C, pirkėjui nėra suteikiama įsigijimo galimybė. Vadovaudamasis šia Sutarties nuostata ieškovas grindžia atsakovo prievolę atlyginti ieškovui nuomojamų įrankių likutinę vertę. Atsakovas nesutinka su šiuo ieškovo teiginiu.

11Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutartis yra pasirašyta gamybos direktoriaus Mariaus Korkevičiaus. Marius Korkevičius nėra bendrovės valdymo organas ar jo narys, todėl neturi teisės sudaryti sutarties bendrovės vardu, be to, Mariui Korkevičiui nebuvo suteiktas atskiras įgaliojimas sudaryti minėtą sutartį. Šiuos teiginius pagrindžia faktas, kad minėtoje sutartyje nėra atsakovo antspaudo. Pažymėtina, kad atsakovo valdymo organas – direktorius – vienintelis turi teisę sudaryti sutartis bendrovės vardu. CK 1.73 straipsnio 2 dalis nustato, kad rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių. Taigi šiuo atveju 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutartis Nr. 1040/2008.03.05 nebuvo pasirašyta abiejų šalių, o būtent atsakovo, todėl laikytina, kad ši sutartis nėra sudaryta, o jos nuostatos šalių santykiams negali būti taikomos.

12Ieškovas savo teiginius, jog atsakovas įsigijo iš ieškovo įrankius, taip pat grindžia 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartimi Nr. 60712-01, t. y. sutarties 10.3 punktu, kuriame įtvirtinta, jog tuo atveju jeigu ieškovas nutraukia Sutartį prieš terminą pagal Sutarties 10.2.1. papunktį, klientas privalo kompensuoti ieškovui susidariusius nuostolius ir sumokėti nesumokėtus nuomos mokesčius iki konkrečių nuomojamų įrankių nuomos termino pabaigos bei nuomojamų ir negrąžintų ieškovui įrankių likutinę vertę pagal priedą C; atitinkamai Sutarties 10.2.1. punktas nustato, bet kuri šalis gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu, raštu pranešusi kitai šaliai, jeigu kita šalis pažeidžia prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir nepašalina tokio pažeidimo per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai jai apie tokį pažeidimą pranešė kita šalis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad norint nutraukti 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartį ir turi būti įvykdytos aukščiau minėtos sąlygos, t. y. turi būti rašytinis pranešimas šaliai apie tai, kad yra pažeidinėjama sutartis ir per 30 dienų nepašalinus pažeidimo, dar kartą raštu pranešti apie sutarties nutraukimą, taigi tam, kad įsigaliotų 10.3. punktas, t. y. atsakovas būtų įpareigotas sumokėti nuomojamų įrankių likutinę vertę, ieškovas turėjo pateikti atsakovui mažiausiai du rašytinius pranešimus – apie sutarties pažeidimą bei apie sutarties nutraukimą. Sutinkamai su Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 12.3 punktu, bet koks pranešimas ar kita informacija, kurią viena šalis perduoda kitai šaliai pagal šią Sutartį, turi būti pateikiama raštu ir laikoma tinkamai įteikta, kai ji pristatoma registruotu laišku, įteikiama pasirašytinai ar išsiunčiama faksu. Pažymėtina, kad nei viena iš šių formų atsakovas negavo iš ieškovo pranešimo nei apie sutarties nutraukimą, nei apie jos pažeidimą. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas neturėjo pareigos įsigyti įrankių pagal 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties Nr. 60712-01 punktą Nr. 10.3, sumokėdama jų likutinę vertę, nes ieškovas nebuvo įvykdęs visų sutartyje nustatytų sąlygų.

13Be to, ieškovas konstatuoja, kad šalių santykiai gali būti laikomi pirkimo-pardavimo teisiniais santykiais, o ieškovo nurodytos PVM sąskaitos-faktūros, vadovaujantis CK 6.311 ir 1.73 straipsniais, gali būti prilygintos ieškovo ir atsakovo sudarytomis rašytinėms sutartims, kurioms taikomos pirkimo – pardavimo teisinius santykius reglamentuojančios CK nuostatos. Atsakovas nesutinka ir su šiais ieškovo teiginiais, nes šalių dėl aukščiau minėtų priežasčių nesiejo pirkimo –pardavimo santykiai, o atsakovas neturėjo pareigos įsigyti įrankių už jų likutinę vertę, taip pat pažymėtina, kad atsakovas buvo sudaręs įrankių nuomos sutartį, todėl neužsakinėjo įrankių pirkimui ir niekad neturėjo ketinimų įsigyti įrankių iš ieškovo. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsniu, Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-09 nutarimu Nr. 407, 3 skyriaus nuostatomis, PVM sąskaita-faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją, turintis nustatytus privalomus rekvizitus. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 2 straipsnyje 29 dalyje PVM sąskaita-faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVMĮ tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Pažymėtina, kad PVM sąskaita-faktūra gali būti pagrįstai patvirtinamas šalių sutartinių santykių faktas tuo atveju, kai prekių perdavimo – priėmimo aktas pasirašytas šalių įgaliotų atstovų, tačiau šiuo atveju, jokių prekių perdavimo – priėmimo aktų nebuvo pasirašyta (išskyrus įrankių sąrašai, nurodyti 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties Nr. 60712-01 Priede C, kuriais įrankiai buvo perduodami nuomai). Vadovaujantis išdėstytu, yra akivaizdu, kad ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti atsakovo apmokėti įrankių likutinę vertę, kas reiškia, kad ieškovas neturėjo pagrindo kreiptis į teismą su reikalavimu priteisti skolą už įsigytus įrankius iš atsakovo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neturi pareigos ieškovui apmokėti įrankių vertės, ieškovas taip pat negali reikalauti atsakovo apmokėti ir metines palūkanas nuo neva vėluojamos apmokėti sumos.

14Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo ieškininiai reikalavimai yra nepagrįsti, todėl atsakovas prašo teismo ieškovo reikalavimų dėl skolos, delspinigių bei palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo netenkinti.

15Atsakovas į 2009-05-18 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovo atstovas advokatas Irmantas Balsys iki minėto posėdžio pradžios informavo teismą, kad nutraukė su atsakovu sudarytą teisinių paslaugų sutartį bei pranešė atsakovui apie parengiamojo posėdžio laiką ir vietą (tai patvirtina advokato teismui pateiktas pranešimo atsakovui egzempliorius). Dėl šios priežasties laikytina, kad atsakovas yra tinkamai informuotas apie posėdžio laiką ir vietą. Atsakovas jokių prašymų iki teismo posėdžio pradžios nepateikė. Ieškovo atstovė, atsakovui neatvykus į posėdį, prašė priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, sprendimas šioje byloje priimtinas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnis).

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17CPK 285 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

18Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad šalys 2005-12-01 sudarė Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartį Nr. 60712-01 (toliau – Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartis) (b. l. 9-18), o 2008-03-05 – Įrankių aptarnavimo sutartį Nr. 1040/2008.03.05 (toliau – Įrankių aptarnavimo sutartis) (b. l. 31-35). Šiomis sutartimis ieškovas perdavė atsakovui jo pageidaujamus įrankius laikinai valdyti ir naudotis jais verslo tikslais bei teikė atsakovui perduotų įrankių priežiūros ir aptarnavimo paslaugas.

19Byloje kilo ginčas dėl neatsiskaitymo už išnuomotus įrankius ir suteiktas paslaugas. Atsakovas teigia, kad Įrankių aptarnavimo sutartį pasirašė neįgaliotas asmuo, todėl atsakovui nekyla pareiga pagal ją atsiskaityti; atsakovas neprivalo kompensuoti įrankių likutinės vertės, nes nutraukiant Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartį nebuvo laikytasi jos nutraukimo tvarkos; atsakovą ir ieškovą siejo nuomos, o ne pirkimo – pardavimo santykiai, todėl atsakovas neturėjo pareigos įsigyti įrankių už jų likutinę vertę.

20Dėl Įrankių aptarnavimo sutarties galiojimo

21Minėta, atsakovas teigia, kad Įrankių aptarnavimo sutartį pasirašė neįgaliotas atsakovo darbuotojas, todėl laikytina, jog ši sutartis nesudaryta. Su tokiu argumentu teismas nesutinka.

22Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Įrankių aptarnavimo sutartį pasirašė atsakovo darbuotojas Marius Korkevičius (b. l. 35). Atsakovo vadovu sutarties pasirašymo metu buvo Lauris Saulitis, pagal atsakovo įstatus turintis teisę vienasmeniškai veikti atsakovo vardu arba tai pavesti daryti kitam asmeniui (b. l. 122, 130). Byloje nėra rašytinio įgaliojimo Mariui Korkevičiui sudaryti aptariamą sutartį, tačiau vien tik tai nereiškia, kad sutartis teisinių pasekmių atsakovui nesukėlė.

23Pirma, atsakovas neteigia negavęs iš atsakovo įrankių ir jų priežiūros bei aptarnavimo paslaugų pagal Įrankių aptarnavimo sutartį. Tai leidžia daryti išvada, kad atsakovas minėtus įrankius ir paslaugas gavo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

24Antra, atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad po Įrankių aptarnavimo sutarties sudarymo ir jos pagrindu išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų gavimo būtų reiškias ieškovui pretenzijas dėl sutarties taikymo jo atžvilgiu, t. y. teigias, kad sutartis teisinių pasekmių jam nesukelia, nes sudaryta neįgalioto asmens.

25Trečia, atsakovo darbuotojas Marius Korkevičius, kaip, beje, ir kiti atsakovo darbuotojai, atsakovo vardu pasirašinėjo ir ankstesnės Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties priedus (b. l. 23-28), tačiau nei tuomet, nei dabar atsakovas nereiškė pretenzijų, kad minėtos sutarties priedai negalioja kaip pasirašyti neįgaliotų asmenų, bei neneigė šios sutarties pagrindu gavęs iš ieškovo įrankius ir paslaugas.

26Taigi tarp šalių susiklosčiusi bendradarbiavimo praktika leidžia teigti, kad Marius Korkevičius, sudarydamas Įrankių aptarnavimo sutartį, atstovavo atsakovą (CK 2.133 straipsnis). Be to, net jei būtų laikoma, kad minėtas darbuotojas nebuvo įgaliotas sudaryti aptariamą sutartį, atsakovai veiksmai, kai jis priimdavo ieškovo perduodamus įrankius ir gaunamas paslaugas bei dėl to neteikdavo jokių pretenzijų, reiškia, kad jis minėto darbuotojo sudarytą Įrankių aptarnavimo sutartį patvirtino (CK 2.136 straipsnis). Šiuo atveju atsakovo elgesys, kai jis tik teismo proceso metu ėmė ginčyti sutartį, kaip sudarytą neįgalioto asmens, laikytinas nesąžiningu bandymu išvengti prievolių vykdymo.

27Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Įrankių aptarnavimo sutartis yra taikytina šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms (CK 2.132 straipsnio 1 dalis).

28Dėl ieškovo reikalavimų

29Ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas nemokėjo nuomos mokesčių bei neatsiskaitė už įsigytas prekes., t. y. ieškovas teigia atsakovą pažeidus sudarytas sutartis. Atsakovas savo gynybos nuo pareikštų reikalavimų negrindžia tuo, kad nebūtų gavęs iš ieškovo įrankių, nebūtų vėlavęs su ieškovu atsiskaityti, aptariamos sutartys nebūtų nutrauktos dėl atsakovo kaltės. Minėta, atsakovo reikalavimas atmesti ieškinį argumentuojamas Įrankių aptarnavimo sutarties negaliojimu, Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties nutraukimo procedūrų pažeidimu bei tuo, kad atsakovas neketino pirkti įrankių iš ieškovo. Taigi pats faktas, kad atsakovas gavo įrankius, už juos nemokėjo ieškovo nurodytų sumų, sutartys buvo nutrauktos, nėra paneigtas (CPK 12 str., 178 str.). Šiuo atveju kyla klausimas, ar atsakovui atsirado pareiga mokėti ieškovo nurodytas sumas.

30Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 10.3. punktas nustato, kad ieškovui nutraukus sutartį pagal jos 10.2.1. punktą, atsakovas privalo kompensuoti ieškovo nuostolius ir nesumokėtus nuomos mokesčius iki konkrečių nuomojamų įrankių nuomos terminų pabaigos bei nuomojamų ir negrąžintų ieškovui įrankių likutinę vertę. Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 10.2.1. punktas reglamentuoja sutarties nutraukimą dėl vienos iš šalių kaltės. Įrankių aptarnavimo sutarties 6.3. punktas nustato, kad atsakovui negrąžinus įrankių per 60 dienų, atsakovui yra taikomas mokestis už vėlavimą, lygus atitinkamai konkretaus įrankio likutinei vertei.

31Minėtos sutarčių nuostatos šalims yra privalomos, atsakovas neneigė ieškinyje nurodytų aplinkybių dėl įrankių gavimo, sutarties nutraukimo, nuomos ir kitų sumų nesumokėjimo ieškovui bei jų dydžių, todėl laikytina, kad ieškovo reikalavimas dėl 94694,87 Lt (b. l. 36-104) yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38 straipsnis). Teismo nuomone, atsakovo argumentai dėl Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties nutraukimo yra formalūs ir nepaneigia ieškovo teisės reikalauti šios sutarties 10.3. punkte nurodytų sumų priteisimo.

32Teismui konstatavus, kad atsakovas nevykdė savo reikalavimų pagal aptariamas sutartis, ieškovo reikalavimas dėl 1114,60 Lt delspinigių ir 1645,94 Lt palūkanų priteisimo, atsakovui neginčijant jų dydžio, tenkintinas pagal ieškovo pateiktus paskaičiavimus (b. l. 105-106) (CK 6.70 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

33Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 97455,41 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-11-19 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

34Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 2924 Lt žyminio mokesčio (b. l. 2, 144) ir 118 Lt advokato padėjėjos teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 107-108), iš viso 3042 Lt (CPK 80 str., 93 str., 98 str.).

35Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 13,74 Lt pašto išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

36Teismo 2008-11-19 nutartimi pritaikytas atsakovo turto areštas 97455,41 Lt sumai paliktinas galioti iki šio sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

37Teismas, vadovaudamasis CPK 150 str., 262 str., 279 str., 285-286 str.,

Nutarė

38Ieškinį patenkinti visiškai.

39Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, į. k. 111610657, naudai iš atsakovo UAB „VENTELEKTRA“, į. k. 111751063, priteisti 94694,87 Lt (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi litai ir 87 ct) skolos, 1114,60 Lt (vienas tūkstantis vienas šimtas keturiolika litų ir 60 ct) delspinigių, 1645,94 Lt (vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt penki litai ir 94 ct) palūkanų, 3042 Lt (trys tūkstančiai keturiasdešimt du litai) bylinėjimosi išlaidų, iš viso 100497,41 Lt (vienas šimtas tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt septyni litai ir 41 ct), ir 6 (šeši) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 97455,41 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-11-19 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

40Priteisti iš atsakovo UAB „VENTELEKTRA“, į. k. 111751063“, valstybei 13,74 Lt (trylika litų ir 74 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

41Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-11-19 nutartimi pritaikytą atsakovo UAB „VENTELEKTRA“, į. k. 111751063, turto areštą 97455,41 Lt sumai aplikti galioti iki šio sprendimo už akių įvykdymo.

42Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data

43Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Loreta Lipnickienė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 94694,87 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje (b. l. 140-143) nurodė, kad šalys 2005-12-01 sudarė... 4. Pirma, ginčo šalių sudarytos 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo... 5. Antra, 2005-12-01 Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 10.3 punkte ir... 6. Trečia, atsakovas ne kartą iš ieškovo įsigijo nuosavybėn atsakovo... 7. Ketvirta, CK 6.258 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad šalys už prievolės... 8. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad... 9. Atsakovas atsiliepimu (b. l. 151-153) prašė ieškinį atmesti kaip... 10. Atsiliepime pažymėta, kad ieškovas teigia, jog 2008-03-05 šalys sudarė... 11. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2008-03-05 Įrankių aptarnavimo sutartis yra... 12. Ieškovas savo teiginius, jog atsakovas įsigijo iš ieškovo įrankius, taip... 13. Be to, ieškovas konstatuoja, kad šalių santykiai gali būti laikomi... 14. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo ieškininiai... 15. Atsakovas į 2009-05-18 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovo... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. CPK 285 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, priimdamas sprendimą už... 18. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad šalys 2005-12-01 sudarė Įrankių... 19. Byloje kilo ginčas dėl neatsiskaitymo už išnuomotus įrankius ir suteiktas... 20. Dėl Įrankių aptarnavimo sutarties galiojimo... 21. Minėta, atsakovas teigia, kad Įrankių aptarnavimo sutartį pasirašė... 22. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Įrankių aptarnavimo... 23. Pirma, atsakovas neteigia negavęs iš atsakovo įrankių ir jų priežiūros... 24. Antra, atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad po Įrankių... 25. Trečia, atsakovo darbuotojas Marius Korkevičius, kaip, beje, ir kiti atsakovo... 26. Taigi tarp šalių susiklosčiusi bendradarbiavimo praktika leidžia teigti,... 27. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą,... 28. Dėl ieškovo reikalavimų... 29. Ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas nemokėjo nuomos... 30. Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutarties 10.3. punktas nustato, kad ieškovui... 31. Minėtos sutarčių nuostatos šalims yra privalomos, atsakovas neneigė... 32. Teismui konstatavus, kad atsakovas nevykdė savo reikalavimų pagal aptariamas... 33. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės... 34. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos –... 35. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 13,74 Lt pašto išlaidų (CPK 92... 36. Teismo 2008-11-19 nutartimi pritaikytas atsakovo turto areštas 97455,41 Lt... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 150 str., 262 str., 279 str., 285-286 str.,... 38. Ieškinį patenkinti visiškai.... 39. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, į. k.... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „VENTELEKTRA“, į. k. 111751063“, valstybei... 41. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-11-19 nutartimi pritaikytą atsakovo... 42. Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už... 43. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...