Byla 2-17854-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing” ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1188,91 Lt mokėtinų įmokų, 508,82 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad su atsakovu A. K. sudarė 2007-04-28 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (toliau – ir vartojimo kredito sutartis) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-02-08 finansavimo sandorį Nr. 2 ir 2010-01-21 finansavimo sandorį Nr. 3. Pagal sutartį ieškovas suteikė atsakovui 8678,07 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2012-08-22, o atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė.

5Nusiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu adresu (Antakalnio g. 22-13, Vilnius), atsakovas nebuvo rastas (b. l. 20). Atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresas sutampa su nurodytuoju ieškinyje (b. l. 21). Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba (b. l. 22). Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Remiantis Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė 2007-04-28 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-02-08 finansavimo sandorį Nr. 2 ir 2010-01-21 finansavimo sandorį Nr.3, pagal kuriuos ieškovas suteikė atsakovui 8678,07 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti atitinkamo dydžio įmokas (b. l. 3-9). Pagal minėtos vartojimo kredito sutarties 6.4. punktą kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolininkas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jeigu skolininkas daugiau kaip 60 dienų visiškai nesumokėjo bent vienos įmokos (b. l. 4). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, nemokėjo įmokų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 1188,91 Lt mokėtinos įmokos.

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 1188,91 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 726,88 Lt delspinigių, kuriuos sumažino iki 508,82 Lt (b. l. 10-12). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu skolininkas laiku nevykdo sutarties 6.4 punkte nustatyto reikalavimo, t.y. prieš kredito grąžinimo terminą nesumoka visų pagal sutartį mokėtinų įmokų, delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos (b. l. 4). Iš pateiktų sutarčių matyti, kad delspinigių norma sudaro 0,5 procentus (b. l. 3, 5, 7). CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, delspinigiai skaičiuojami taikant 0,5 procentų normą, didelė dalis skolos yra sumokėta, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Nors ieškovas ir sumažino paskaičiuotus delspinigius iki 508,82 Lt, tačiau prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, kadangi delspinigiai sumažinti tik 30 procentų. Remiantis išdėstytu prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 100 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Patenkinta ieškinio dalis sudaro 75,92 procentus. Ieškovas patyrė 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 14). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 53,90 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Remiantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos 3,86 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „General Financing“, juridinio asmens kodas 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, naudai iš atsakovo A. K., a. k. ( - ), gyv. ( - ), 1188,91 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis Lt devyniasdešimt vieną ct) mokėtinų įmokų, 100 Lt (vieną šimtą Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,90 Lt (penkiasdešimt tris Lt devyniasdešimt ct) bylinėjimosi išlaidų. Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai