Byla T-435-487/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorui Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Zbignev Korvin-Piotrovski, gynėjui advokatui Andriui Marapolskui, nuteistajam T. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam T. Š., a.k. ( - )

2Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimą ir prokuroro išvadą,

Nustatė

3T. Š. nuteistas Švedijos Karalystės Solnos apylinkės teismo 2010-04-29 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 3 § 1 past., 6 § 3 past. ir Baudžiamojo įstatymo (1968:64) dėl bausmės paskyrimo už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis (1968:64) 1 § 1 past. 6 p. ir 3 § laisvės atėmimu 6 metams. Bausmės vykdymas pradėtas 2010-05-04.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo T. Š. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, kadangi jis pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

5Nuteistojo gynėjas prašo T. Š. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, palikti paskirtą laisvės atėmimo bausmės trukmę, taip pat, atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis yra teistas pirmą kartą, turi įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turi faktinę šeimą, kas charakterizuoja jį kaip asmenybę, nustatyti atlikti laisvės atėmimo bausmę atvirtojoje kolonijoje.

6Prokurorė prašo teikimą tenkinti ir T. Š. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal Lietuvos Republikos Baudžiamojo kodekso 199 str.2d., 260 str.3d.

7Teikimas tenkintinas.

8Pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo T. Š. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal LR BK atitinkamą straipsnį.

9Nuteistojo T. Š. veika pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo įstatymo (1968:64) dėl bausmės paskyrimo už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis (1968:64) 1 § 1 past. 6 p. ir 3 § kvalifikuota, kaip sunkus nusikaltimas su narkotikais, atitinka LR BK 260 str. 3 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų, kadangi narkotinių medžiagų kiekis, kuriuo buvo disponuota, pagal LR įstatymus atitinka labai didelio kiekio sąvoką.

10T. Š. veika pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 3 § 1 past., 6 § 3 past. kvalifikuota kaip sunki narkotinių medžiagų kontrabanda atitinka LR Baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dešimties metų.

11Kadangi Švedijos Karalystės Solnos apylinkės teismo 2010-04-29 nuosprendžiu T. Š. nuteistas laisvės atėmimu 6 metams ir ši bausmė yra LR BK 260 str. 3 d. ir 199 str. 2 d. sankcijų ribose, pagal LR BK 260 str. 3 d. ir 199 str. 2 d. nuteistajam T. Š. nustatytina atlikti 6 metų laisvės atėmimo bausmę. Bausmės atlikimo vieta parinktini pataisos namai (LR BK 50 str.). Teismas, parinkdamas pataisos įstaigos rūšį, atsižvelgia į nuteistojo asmenybę bei į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą, todėl įvertina ne tik nuteistojo gynėjo nurodytus nuteistąjį, kaip asmenybę charakterizuojančius duomenis - pirmąjį teistumą, įgytą aukštąjį išsilavinimą, faktinę santuoką, tačiau ir tai, kad nusikalstamos veikos, už kurių padarymą T. Š. nuteistas Švedijos Karalystės Solnos apylinkės teismo 2010-04-29 nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą yra priskiriamos prie tyčinių sunkių nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis. T. Š. atžvilgiu nuosprendį priėmęs teismas jo įvykdytus nusikaltimus taip pat laikė sunkiais, kadangi jie yra susiję su itin ženkliu narkotinių medžiagų kiekiu.

12T. Š. buvo sulaikytas 2009-11-24 ir iki nuosprendžio vykdymo pradžios buvo suimtas ir nebuvo paleistas į laisvę, todėl bausmės pradžią nustatytina skaičiuoti nuo 2009-11-24.

13Vadovaudamasis 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str.,

Nutarė

14Suderinti nuteistajam T. Š. Švedijos Karalystės Solnos apylinkės teismo 2010-04-29 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 3 § 1 past., 6 § 3 past. ir Baudžiamojo įstatymo (1968:64) dėl bausmės paskyrimo už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis (1968:64) 1 § 1 past. 6 p. ir 3 § paskirtą laisvės atėmimo 6 metams bausmę su LR BK 260 str. 3 d. ir 199 str. 2 d. ir palikti paskirtą laisvės atėmimo bausmę 6 (šešeriems) metams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

15Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009-11-24.

16Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai