Byla 2-7828-566/2012
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. B

1Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,

3dalyvaujant atsakovo atstovėms Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Eidivaldai Meškienei, Aleksandrai Rostovcevai,

4trečiajam asmeniui A. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. B., ir

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad dėl trečiojo asmens veiksmų, t.y. ieškovui priklausančių daiktų vagystės, ieškovui buvo padaryta 22030,00 Lt turtinė žala. Dėl padarytos žalos 2004-12-08 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 68-1-01397-04, kuris Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros 2005-03-31 nutarimu dalyje prieš A. B., kadangi jis nepadarė veikų numatytų BK 183 str. ir 184 str., o dalyje pagal BK 178 str. 1 d. numatytą veiką, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui buvo nutrauktas. Ieškovas nurodo, kad ikiteisminis tyrimas prieš trečiąjį asmenį buvo nutrauktas ne dėl to, jog trečiasis asmuo nepadarė nusikalstamų veikų, o dėl to, jog nustačius trečiojo asmens nusikalstamą veiką, suėjo jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas. Ieškovo teigimu, būtent dėl atsakovų neveikimo ir nusikalstamo aplaidumo bei nerūpestingumo, trečiasis asmuo A. B. nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, dėl ko buvo pažeistas viešasis interesas ir ieškovui nebuvo atlyginta padaryta žala. Nurodo, kad nepavykus apginti ieškovo pažeistų teisių kitais būdais, būtina realizuoti jo teisę į žalos atlyginimą kitu aspektu, t.y. konstatavus nepageidautinų pasekmių ieškovui atsiradimą bei nustatant priežastinį ryšį tarp jų ir viešojo administravimo subjekto neveikimo, dėl kurio buvo pažeistos ieškovo teisės ir įstatymo saugomi interesai. Ieškovas prašo atnaujinti praleistą trijų metų senaties terminą, kadangi minėta baudžiamoji byla iki 2005-06-06 buvo pas Klaipėdos rajono apylinkės vyriausiąjį prokurorą, o vėliau pas ikiteisminio tyrimo teisėją procesinio sprendimo priėmimui, todėl, ieškovo teigimu, ieškovas teisėtai ir laiku pradėjo ginti savo turtines teises. Nurodo, kad toks ieškovo teisių pažeidinėjimas buvo tęstinis, atitinkamai užsitęsęs teisių gynybos būdas dėl atsakovų neveikimo, laikytinas svarbia priežastimi šiam terminui atnaujinti. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 22030,00 Lt turtinės žalos bei 17970,00 Lt neturtinės žalos (b.l. 2, 53-54).

7Ieškovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku teismo šaukimu (b.l. 148). Į teismo posėdį ieškovas neatvyko, iki teismo posėdžio pradžios prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsižvelgiant į tai, jog byloje pateikti abiejų šalių įrodymai, sprendimo priėmimas už akių negalimas (CPK 285 str. 2 d.). Vadovaujantis CPK 246 str. 1 d. ir 5 d., teismas bylą išnagrinėjo iš esmės ieškovui nedalyvaujant.

8Ieškovo atstovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku teismo šaukimu. Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, gautas ieškovo atstovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą arba ieškinį nagrinėti ieškovui ir ieškovo atstovui nedalyvaujant. Nurodo, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti (b.l. 153,155). Vadovaujantis CPK 246 str. 1 d. ir 4 d., teismas bylą išnagrinėjo iš esmės ieškovo atstovui nedalyvaujant.

9Atsakovo atstovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Klaipėdos apygardos prokuratūros, atsiliepime su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškinyje nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių pareigūnų neteisėtus veiksmus, nenurodo konkrečių aplinkybių, veiksmų kuriuos teismas galėtų pripažinti neteisėtais ir dėl to konstatuoti, kad ieškovui padaryta žala. Nurodo, kad atsakomybei dėl pareigūnų veiksmų atsirasti turi būti nustatytos visos civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo policijos pareigūnų ir prokurorų veiksmus tiriant baudžiamąją bylą Nr. 68-1-01397-04 ir priimant 2005-03-31 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl senaties, laikyti neteisėtais, kadangi prokuroras, priimdamas minėtą nutarimą, vykdė jam įstatymo priskirtas funkcijas ir neperžengė savo kompetencijos ribų, o aplinkybė, jog buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, savaime nereiškia pareigūnų veiksmų neteisėtumo kaip pagrindo civilinei atsakomybei atsirasti. Nurodo, kad jau tuo metu, kai ieškovas kreipėsi į prokuratūrą, buvo suėjęs senaties terminas, todėl ieškovo teiginys, jog prokuratūros ir policijos pareigūnai yra kalti dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir dėl vagyste padarytos žalos neatlyginimo yra nepagrįstas. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai ilgai delsė kreiptis į teisėsaugos institucijas, todėl turi prisiimti visas su tuo susijusias neigiamas pasekmes. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo prašymu atnaujinti praleistą trijų metų senaties terminą ieškiniui pateikti, nes ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą (b.l. 81-84). Atsakovo atstovė palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus bei pažymėjo, kad ieškovas nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių senaties terminas turėtų būti atnaujintas. Pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo nutraukimas buvo apskųstas, tačiau nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo paliktas galioti. Paaiškino, kad ieškovas į policiją kreipėsi praėjus 8-9 metams po nusikaltimo padarymo, todėl negalima teigti, jog ikiteisminis tyrimas užtruko. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 158-162).

10Atsakovo atstovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ieškovas ieškinį pateikė praleidęs senaties terminą, o ieškovo nurodytos aplinkybės, nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą senaties terminą. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, jog atliekant ikiteisminį tyrimą egzistavo nepateisinami delsimai, kurie būtų nulėmę ieškovo teisių baudžiamajame procese pažeidimą, t.y. ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtus veiksmus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo patirtą turtinę ir neturtinę žalą. Nurodo, kad ieškovo patirti nuostoliai dėl pagrobto turto negali būti laikomi neva neteisėtų teisėsaugos pareigūnų veiksmų rezultatas. Atsakovo teigimu, nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos, nėra būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Prašo taikyti ieškinio senatį, o teismui nutarus atnaujinti senaties terminą, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 91-94). Atstovė su ieškiniu nesutinka pirmiausiai dėl to, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs, kas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį. Pažymi, kad ieškovas kildina ieškinį iš neteisėtų pareigūnų veiksmų, tačiau jų nenurodo. Nurodo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta teisėsaugos pareigūnų veiksmų teisėtumo prezumpcija, o jokių įrodymų dėl šių veiksmų neteisėtumo bei priežastinio ryšio buvimo, ieškovas nepateikė. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 158-162).

11Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu nesutinka. Trečiojo asmens manymu ieškinys pateiktas nepagrįstai ir praleidus senaties terminą. Nurodo, kad su ieškovo kaltinimais jam nesutinka. Paaiškino, kad ieškovo tėvui priklausančioje sodyboje pagal susitarimą laikė bites, dažnai ten atvažiuodavo, todėl buvo įtartas vagystėmis. Nurodo, kad kai buvo padaryti nusikaltimai, jokios policijos kviesta nebuvo, ir tik suėjus senaties terminui buvo kreiptasi į policiją. Trečiojo asmens manymu, policijos pareigūnų veiksmai buvo teisėti. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 158-162).

12Ieškinys atmestinas.

13Iš baudžiamosios bylos Nr. 68-1-01397-04 medžiagos nustatyta, kad ieškovas S. Š. 2004-12-02 kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir trečiojo asmens A. B. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už svetimo turto (statybinių medžiagų ir kt.) užvaldymą (b.b.l. 1). Ieškovas padarytą žalą įvertino apie 20 000,00 Lt. 2004-12-08 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (b.b.l. 4). 2005-03-09 trečiajam asmeniui A. B. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą (b.b.l. 26-27). Nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros prokuroro 2005-03-31 nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 68-1-01397-04 buvo nutrauktas dalyje prieš A. B., nenustačius, jog jis padarė veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 str. ir 184 str., taip pat buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal BK 178 str. 1 d., suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (b.b.l. 41). Pažymėtina, kad ieškovas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad vagystės vyko 1994 m. – 1997 m. laikotarpyje (b.b.l. 1, 9-14). Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 2005-05-12 nutarimu atsisakė tenkinti ieškovo S. Š. skundą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo (b.b.l. 43). Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2005-06-06 nutartimi taip pat atsisakė tenkinti ieškovo skundą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų 2005-03-31 ir 2005-05-12 nutarimų (b.b.l. 47).

14Nustatyta, kad ieškovas 2008-04-18 kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, patraukdamas atsakovu A. B. (civ. bylos Nr. 2-68-729/2009). Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009-05-08 sprendimu ieškinį atmetė, motyvuodamas tuo, jog praleistas trijų metų ieškinio senaties terminas, papildomai įvertindamas tai, jog ieškinys yra neįrodytas leistinais įrodymais (civ.b.l. 134-138). Klaipėdos apygardos teismas 2010-04-15 nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-05-08 sprendimą paliko nepakeistą (civ.b.l. 196-198).

15Nagrinėjamojoje byloje ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš Lietuvos Valstybės 22 030,00 Lt turtinės žalos ir 17 970,00 Lt neturtinės žalos (b.l. 54).

16Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje, įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 str. 1 d. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, kad valstybės civilinė atsakomybė kyla nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Taigi ieškovui reikalaujant atlyginti nurodytos rūšies žalą, pareigūnų kaltė prieziumuojama, tačiau ieškovas neatleidžiamas nuo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str. įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t.y. ieškovui tenka pareiga įrodyti kitas tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: pareigūnų ir (ar) teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas. Ieškovas ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų neteisėtumą iš esmės tuo, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnai ikiteisminį tyrimą atliko aplaidžiai ir nerūpestingai. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad būtent dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų neveiklumo buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas.

17Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal BK 183 str. 1 d. dėl turto pasisavinimo. Vėliau, įteikiant pranešimą apie įtarimą A. B. jo veika buvo perkvalifikuota ir jam pateiktas įtarimas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 1 d., t.y. vagystę. Minėta, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nenustačius, jog A. B. padarė veikas pagal BK 183 str. ir 184 str. numatytus požymius, o pagal BK 178 str. 1 d., ikiteisminis tyrimas, vadovaujantis BK 11 str. 3 d., 95 str. 5 d. 1 p., 178 str. 1 d., 190 str., bei BPK 3 str. 1 d. 2 p., 212 str. 1 d. 1 p. ir 214 str. 1 d., buvo nutrauktas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Įvertinus tai, kad ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindus ieškovas skundė tiek aukštesniajam ikiteisminio tyrimo pareigūnui, tiek teismui, kurie nutarimu ir nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, taip pat atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu atliko neteisėtus veiksmus, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nepagrįstai.

18Pažymėtina, kad ieškovas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad nusikaltimas buvo įvykdytas laikotarpiu nuo 1994 m. iki 1997 m. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties institutas yra įtvirtintas BK 95 str. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis – tai baudžiamojo įstatymo nustatytas terminas, kuriam suėjus, nusikalstamą veiką padaręs asmuo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Šio baudžiamosios teisės instituto įtvirtinimas BK grindžiamas reikalavimu, kad baudžiamoji atsakomybė turi atsirasti tuoj pat po nusikalstamos veikos padarymo arba praėjus kuo trumpesniam laikui po jos padarymo. Priešingu atveju mažėja baudžiamosios atsakomybės efektyvumas, prevencinė reikšmė. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. yra įtvirtinta nusikalstamą veiką padariusio asmens teisė į įmanomai trumpiausią bylos procesą. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas asmuo, sužinojęs, jog galimai buvo padarytas nusikaltimas, turi pareigą kuo greičiau, nedelsiant, paaiškėjus tokioms aplinkybėms, kreiptis į teisėsaugos institucijas, siekiant kuo operatyviau ir efektyviau nustatyti nusikaltimo padarymo aplinkybes ir nusikaltimą padariusį asmenį (-is). Priešingu atveju, nusikaltimas gali likti neatskleistas. Taigi, įvertinus tai, jog ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2004-12-08, t.y. jau suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, taip pat tai, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas 2004-12-08, o nutrauktas 2005-03-31, t.y. ikiteisminis tyrimas vyko mažiau nei keturis mėnesius, ir vyko pakankamai intensyviai, nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti, jog ikiteisminis tyrimas tęsėsi pernelyg ilgai arba, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai pažeidė bendrąją pareigūnų rūpestingumo pareigą, taip pat bendrąją pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, ir dėl to suėjus senaties terminui ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Senaties terminas buvo suėjęs dar iki ieškovui besikreipiant dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Įvertinus tai, konstatuotina, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas dėl nepateisinamo delsimo kreiptis į teisėsaugos institucijas. Taigi, bylos nagrinėjimo metu nėra nustatytas ikiteisminio tyrimo nutraukimo neteisėtumas, t.y. nenustatyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėti veiksmai, o nesant neteisėtiems ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmams, valstybei neatsiranda pareiga atlyginti ieškovo nurodytą turtinę ir neturtinę žalą.

19Nors ieškovas neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, tačiau, teismas pasisako ir dėl reikalavimo priteisti turtinę žalą. CPK 178 str. įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga. Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindą. Ieškovui to neįrodžius, ieškinys netenkinamas. Pažymėtina, kad ieškovas nagrinėjamoje byloje nepateikė jokių objektyvių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, patvirtinančių jam padarytos turtinės žalos dydį. Nors ieškovas turtinę žalą grindžia, trečiojo asmens A. B. prisipažinimu, kad jis paėmė dalį daiktų priklausiusių ieškovui, ieškovas nepateikė leistinų įrodymų, pagrindžiančių, galimai paimtų daiktų kiekį ir vertę. Dėl nurodytų priežasčių, laikytina, jog ieškovas neįrodė dar vienos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos – turtinės žalos.

20Konstatuotina, kad ieškovas neįrodė savo teiginių nei faktiniais duomenimis, nei teisine argumentacija. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų neteisėtumas neįrodytas, taip pat nėra įrodytas turtinės žalos faktas, todėl valstybei neatsirado pareiga atlyginti ieškovo nurodomą neturtinę žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-319/2008).

21Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas terminas, per kurį galima ginti savo pažeistas teises ar interesus pareiškiant ieškinį teisme (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.125 str. 8 d., reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pagal 1.126 str. 2 d., ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. CK 1.127 str. 1 d. nustatyta bendroji taisyklė, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek kitą kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Sprendžiant, kada asmuo turėjo sužinoti apie pažeistą teisę, reikia išsiaiškinti, kada rūpestingas ir apdairus žmogus, esant tokioms aplinkybėms, turėjo ir galėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista. Teismas, spręsdamas ieškinio senaties termino taikymo klausimą, privalo be kita ko išsiaiškinti, ar nebuvo šį terminą sustabdančių ar nutraukiančių aplinkybių. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ieškovo teisė į ieškinį atsirado 2005-06-06, Klaipėdos rajono apylinkės teismui galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakius tenkinti ieškovo Stepono P. Š. skundą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Įvertinus tas aplinkybes, jog ieškovas viso ikiteisminio tyrimo metu buvo aktyvus ir visu ankstesnius ikiteisminio tyrimo pareigūnų sprendimus skundė, ieškovui nepateikus jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių jis laiku negalėjo susipažinti su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2005-06-06 nutartimi, laikytina, kad ieškovas kaip rūpestingas ir apdairus žmogus apie jo pažeistą teisę turėjo galimybę ir pareigą sužinoti iki 2005-07-31, t.y. per protingą terminą. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo 2005-08-01 ir atitinkamai baigėsi 2008-08-01. Ieškinys teismui pateiktas 2010-10-11, t.y. praleidus ieškinio senatį daugiau nei du metus. Nors ieškinio senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo konstatavimas yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str.), tačiau CK 1.131 str. 2 d. įpareigoja teismą svarstyti ir ieškinio senaties termino praleidimo priežastis, vertinti jų (priežasčių) svarbą, spręsti, ar yra galimybė atnaujinti šį terminą ir ginti pažeistą teisę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas susijęs su asmens galimybių apginti savo pažeistas teises ribojimu, todėl, siekiant užtikrinti visokeriopą ir efektyvią pažeistų subjektinių teisių teisminę gynybą, itin svarbu ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas taikyti tinkamai ir tiksliai. Taip pat pabrėžė, kad ,,negali būti tenkinamas atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį, jeigu tuo būtų paneigta kito asmens teisėta teisė, nes iš akivaizdžios neteisės teisė neatsiranda (ex injura jus non oritus), taip pat priešingas teisei tikslas – užtikrinti veiksmingą ekonominių santykių reglamentavimą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-205/2007, 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-338/2007). Taigi akivaizdu, kad ieškinio senaties termino taikymui reikšmingas ir ieškovo reikalavimo teisėtumas ir pagrįstumas. Galima ieškinį atmesti vien ieškinio senaties termino pasibaigimu, tačiau, kaip reikalauja ieškinio senatį reglamentuojančių normų visetas, tokia situacija galima tik ištyrus ir įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes. Ieškinio senaties termino institutu įstatymų leidėjas turėjo tikslą sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą bei kartu užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinant asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir tuo pačiu apsaugant abiejų proceso šalių interesus. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad ieškinio senaties terminas praleistas daugiau nei dviem metais, į tai, jog ieškovas nenurodė svarbių priežasčių sudarančių pagrindą termino atnaujinimui, teismas pripažįsta, jog atnaujinti senaties termino nėra pagrindo. Atsakovo atstovai prašo taikyti ieškinio senatį ir tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti. Dėl nurodytų priežasčių ieškinys atmestinas ir dėl ieškinio senaties termino praleidimo (CK 1.131 str. 1 d.).

22Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. iš ieškovo valstybės naudai priteistina 14,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str.).

23Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo Stepono P. Š., a.k. ( - ), valstybės naudai 14,75 Lt (keturiolika litų 75 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Mažeikaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovėms Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei... 4. trečiajam asmeniui A. B.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad dėl trečiojo... 7. Ieškovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku... 8. Ieškovo atstovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir... 9. Atsakovo atstovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Klaipėdos... 10. Atsakovo atstovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 11. Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu nesutinka. Trečiojo asmens manymu... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš baudžiamosios bylos Nr. 68-1-01397-04 medžiagos nustatyta, kad ieškovas... 14. Nustatyta, kad ieškovas 2008-04-18 kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės... 15. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 16. Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų... 17. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas... 18. Pažymėtina, kad ieškovas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad nusikaltimas... 19. Nors ieškovas neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš... 20. Konstatuotina, kad ieškovas neįrodė savo teiginių nei faktiniais... 21. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas terminas, per kurį galima ginti... 22. Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. iš ieškovo valstybės naudai priteistina 14,75... 23. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., teismas... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo Stepono P. Š., a.k. ( - ), valstybės naudai 14,75 Lt... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...