Byla 2-2313-773/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UADBB „MAI Baltics“, AB „Ūkio bankas“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Fotofabrikas“ atstovui direktoriui L. I., advokatui Aidui Venckui, atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, atstovei pagal įgaliojimą A. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fotofabrikas“ ieškinį atsakovui „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UADBB „MAI Baltics“, AB „Ūkio bankas“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Fotofabrikas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui „If P&C Insurance AS“, veikiančiam per „If P&C Insurance AS“ filialą, trečiajam asmeniui UADBB „MAI Baltics“ dėl žalos atlyginimo (b.l. 3-7), į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas AB „Ūkio bankas“. Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, 55967,76 Lt žalos atlyginimo, 6 (šešių) proc. metines palūkanas, jas skaičiuojant nuo termino išmokėti likusią neišmokėtą 55967,76 Lt žalos atlyginimo dalį praleidimo dienos t.y. nuo 2011 m. liepos 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. vasario mėn. su atsakovu buvo sudaryta draudimo sutartis, kurios pagrindu surašytas Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimas (polisas) Nr. 00020005, pagal kurį apdraustos ieškovo turimos atsargos, įranga šių produktų apdorojimui ir reklaminių produktų gamybai, foto technika, draudimo suma 350 000 Lt. Be to, ieškovo nurodymu, veiklos vykdymo metu jis įsigijo kompiuterinę įrangą, kuri buvo apdrausta tarp UAB „Fotofabrikas“ ir „If P&C Insurance AS“ filialo sudarant 2011 m. vasario mėn. draudimo sutartį, kurios pagrindu surašytas Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimas (polisas) Nr.00020005/001, draudimo suma 28 700 Lt. Vėliau ieškovas papildomai įsigijo biuro įrangos, kuri buvo apdrausta tarp UAB „Fotofabrikas“ ir „If P&C Insurance AS“ filialo sudarant 2011 m. vasario mėn. draudimo sutartį, kurios pagrindu surašytas Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimas (polisas) Nr. 00020005/002, draudimo suma 19 400 Lt. Visos draudimo sutartys su atsakovu sudarytos per draudimo brokerį UADBB „MAI Lietuva“, kurio pavadinimas nuo 2011 m. rugsėjo mėn. pakeistas į UADBB „MAI Baltics“. Ieškovas pažymėjo, kad visų trijų polisų draudiminės apsaugos skiltyje nurodyta, jog turtas draudžiamas ir nuo vagystės, o vienintelis draudiko reikalavimas dėl draudžiamo turto buvo suformuluotas poliso Nr. 00020005 papildomų sąlygų skiltyje, kurioje nurodyta, jog visos prekės/atsargos turi būti sandėliuojamos mažiausiai 12 cm aukštyje nuo grindų, nes nesilaikant šio reikalavimo draudikas (atsakovas) turi teisę atsisakyti mokėti arba mažinti draudimo išmoką. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2011 m. naktį iš birželio 29 d. į 30 d. UAB „Fotofabrikas“ nuomojamose patalpose, ( - ), kurias saugo apsaugos įmonė „Jungtis“, įvyko vagystė, kurios pasėkoje ieškovui padaryta 112.935,51 Lt žala. Ieškovo teigimu, prekybinės salės signalizaciją 2011 m. birželio 29 d. 21 val. 15 min. pridavė L. I., kuris 2011 m. birželio 30 d. į prekybinę salę pateko per pagrindinį įėjimą ir 7 val. 13 min. signalizaciją išjungė, tuo tarpu jam įėjus į patalpas buvo rastos išdaužytos prekių vitrinos, iš jų pavogtos prekės, o susisiekus su saugos tarnyba gauta informacija, kad jokių signalizacijos suveikimų ir iškvietimų adresu Savanorių pr. 352, Kaune, vagystės naktį nebuvo. Ieškovo nurodymu, jis apie vagystę informavo atsakovą ir tikėjosi, kad jis sumokės draudimo išmoką tokio dydžio, kokia buvo patirta žala, t.y. 112.935,51 Lt, tačiau atsakovas 2011 m. rugpjūčio 31 d. pranešime Nr. K/IT/00938 nurodė, kad atsižvelgdamas į aplinkybes ir vadovaudamasis draudimo sutarties bei Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 nuostatomis priėmė sprendimą mažinti mokėtiną draudimo išmoką 50 proc., t.y. atsakovas išmokėjo UAB „Fotofabrikas“ tik 55.967,75 Lt padarytos žalos atlyginimo. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad atsakovas sprendimą sumažinti draudimo išmoką grindžia Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių nuostatomis, kurios nuo 2011 m. birželio 1 d. nebegalioja, nes padarytos vagystės metu patirtos žalos atlyginimui turi būti taikomos Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklės Nr. 004 su pakeitimais ir papildymais nuo 2011 m. birželio 1 d., kadangi draudiminis įvykis įvyko po šių taisyklių pakeitimo, t.y. 2011 m. birželio 30 d. naktį. Kaip pabrėžė ieškovas, remdamasis nebegaliojančiomis taisyklėmis atsakovas draudimo rizikos padidėjimu laikė tą aplinkybę, kad vienoje iš bendrovės nuomojamų patalpų, per kurią ir buvo įsibrauta į prekybinę salę, nebuvo įjungta signalizacija, nors sudarydamas draudimo sutartį (polisą) nereikalavo, jog patalpose išvis būtų įrengta apsaugos ar priešgaisrinė signalizacija ir būtent dėl šios priežasties 50 proc. sumažino padarytos žalos atlyginimo išmoką. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis atsakovui 2011 m. rugsėjo 7 d. patikslino, jog sudarant draudimo sutartis atsakovas nereikalavo, kad draudžiamas turtas turi būti sandėliuojamas ir eksploatuojamas patalpose, kuriose yra įrengta apsaugos ir/ar priešgaisrinė signalizacija, todėl signalizacijos neįjungimą vienoje iš bendrovės patalpų, negalima laikyti draudiminės rizikos padidėjimu. Ieškovas pažymėjo ir tai, kad vaizdo stebėjimo ir signalizacijos įrangą jis įsigijo 2011 m. birželio 15 d., kas patvirtina, jog signalizaciją nuomojamose patalpose jis nusprendė įsirengti savo iniciatyva jau po ieškinyje nurodytos draudimo sutarties (poliso) Nr. 00020005 sudarymo, tačiau nepaisant šių aplinkybių 2011 m. rugsėjo 28 d. atsakyme Nr. K/IT/00938 atsakovas nurodė, kad neturi teisinio pagrindo keisti priimtą sprendimą ir išmokėti likusią draudimo išmokos dalį. Ieškovas pabrėžė, kad jis draudimo sutarčių sudarymui jokių prašymų neteikė, nes nei draudimo brokeris UADBB „MAI Baltics“, nei atsakovas to niekada nereikalavo. Kadangi, ieškovo nurodymu, atsakovas nepagrįstai sumažino vagyste padarytos žalos atlyginimo dydį 50 proc., jam atsiranda pareiga išmokėti likusią neišmokėtą padarytos žalos dalį. Ieškovo skaičiavimu, kadangi visa patirta žala sudaro 112.935,51 Lt, kurią atsakovas be pagrindo sumažino 50 proc. ir išskaičiavo 50 proc. frančizės 500 Lt sumoje bei išmokėjo tik 55.967,75 Lt, likusi neišmokėta 55967,76 Lt žalos atlyginimo dalis yra priteistina iš atsakovo. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad apie įvykdytą vagystę atsakovui buvo pranešta 2011 m. birželio 30 d., todėl nuo šios dienos skaičiuojamas 30 dienų terminas draudimo išmokai išmokėti, o kadangi atsakovui yra atsiradusi pareiga sumokėti 56.967,76 Lt likusią draudimo išmokos dalį, ši pareiga turėjo būti įvykdyta iki 2011 m. liepos 30 d. Ieškovo nuomone, kadangi atsakovas praleido šį terminą, iš jo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už uždelstą laiką, kurios skaičiuojamos nuo priteisti prašomos 55967,76 Lt sumos.

3Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (b.l. 31-34). Atsakovas nurodė, kad Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 (toliau - Taisyklės) pagrindu 2011 m. vasario 17 d. jis su ieškovu sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį, kurią patvirtina draudimo liudijimas serija IT Nr. 0020005 (toliau – Draudimo sutartis) ir kurios metu galiojo 2009 m. liepos 1 d. Taisyklių redakcija. Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant UADBB „MAI Lietuva“ (šiuo metu UADBB „MAI Baltics“), o naudos gavėju draudimo sutartyje buvo nurodytas AB „Ūkio bankas“. Atsakovo teigimu, 2011 m. birželio 30 d. gavęs UADBB „MAI Baltics“ atstovo pranešimą apie vagystę ( - ), kurios metu įsilaužus į parduotuvę buvo pavogtos ieškovo apdraustos atsargos, jis dėl šio įvykio pradėjo žalos bylos administravimo procedūrą bei atliko būtinus žalos reguliavimo veiksmus. Atsakovas pažymėjo, kad 2011 m. liepos 7 d. jis gavo Kauno apskr. VPK raštą, išsamiai aprašantį 2011 m. birželio 30 d. įvykio aplinkybes, kuriame nurodyta, jog ieškovo parduotuvės patalpose yra įrengta apsauginė signalizacija, tačiau ji vagystės metu nesuveikė. 2011 m. rugpjūčio 18 d. atsakovas gavo UAB „Jungtis“ raštą, kuriame nurodyta, jog UAB „Jungtis“ neturi sutarties su ieškovu. UAB „Jungtis“ pagal sutartį su UAB „Vardona“ vykdo UAB „Vardona“ biuro patalpų, esančių ( - ), techninę saugą, o laikotarpyje nuo 2011 m. birželio 29 d. 19:56 val. iki 2011 m. birželio 30 d. 08:14 val. iš ieškovui priklausančios patalpos, iš kurios įvykdyta vagystė, nebuvo gauta signalizacijos sistemos suveikimo pranešimų. Atsakovas nurodė ir tai, kad 2011 m. rugpjūčio 25 d. jis gavo Kauno apskr. VPK raštą, kuriame nurodyta, jog ikiteisminiame tyrime gauta duomenų, kad patalpas, esančias ( - ), ieškovas nuomojasi iš UAB „Vardona“, kuri atlieka šių pastatų priežiūrą ir tvarkymą. Rašte taip pat nurodyta, kad tyrimo metu nustatyta, jog ieškovo patalpose buvo sumontuota signalizacija, kuri paskirstyta į dvi saugos zonas (viena saugos zona - prekybos salė, kurioje sumontuotas vienas judesio daviklis, antra - pagalbinėse patalpose, prie įėjimo durų, pro kurias buvo įsibrauta, yra sumontuotas judesio daviklis), tačiau dėl kokių priežasčių signalizacija nesuveikė tyrimo metu nenustatyta. Kaip pažymėjo atsakovas, priėmęs sprendimą mažinti draudimo išmoką 50 proc. jis 2011 m. rugsėjo 6 d. 55967,76 Lt dydžio draudimo išmoką pervedė į naudos gavėjo AB „Ūkio bankas“ sąskaitą. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas yra neteisus teigdamas, jog 30 dienų terminas draudimo išmokai išmokėti turi būti skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pranešta apie įvykį, t.y. 2011 m. birželio 30 d., nes minėtas 30 dienų terminas turi būti skaičiuojamas nuo paskutinio draudimo išmokos išmokėjimui reikšmingo dokumento gavimo, šiuo atveju paskutinis draudimo išmokos išmokėjimui svarbus dokumentas buvo gautas 2011 m. rugpjūčio 25 d., o sprendimas sumažinti draudimo išmoką 50 proc. priimtas 2011 m. rugpjūčio 31 d., ko pasėkoje darytina išvada, jog atsakovas tinkamai ir išsamiai administravo 2011 m. birželio 30 d. įvykį ir nepažeidė jokių draudimo išmokos išmokėjimo terminų. Atsakovas pažymėjo, kad iš 2011 m. birželio 9 d. elektroninio laiško, kuris buvo siųstas UADBB „MAI Lietuva“ darbuotojos E. K. atsakovo darbuotojui Š. J. matyti, jog draudimo objekte buvo veikianti apsaugos sistema, vaizdo stebėjimas, žaliuzės. Ši aplinkybė patvirtina, kad draudimo objekte buvo sumontuota ir veikė apsaugos sistema, be to, buvo gauti policijos bei UAB „Jungtis“ raštai, kuriuose nurodyta, kad ieškovo nuomojamose patalpose signalizacija įvykio išvakarėse, t.y. 2011 m. birželio 29 d., buvo įjungta, bet vagystės metu jokių signalų apie įsilaužimą negauta. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad fototechnikos vagystė įvykdyta per pagalbines patalpas, kuriose nebuvo įjungta signalizacija dėl jose vykdytų apdailos remonto darbų, kas rodo, jog buvo pablogėjusi apdrausto objekto saugos būklė, kas pagal Taisyklių 29 punktą yra laikoma saugos būklės pablogėjimu ir dėl ko atsakovas turėjo pagrįstą teisę mažinti ieškovui mokėtiną draudimo išmoką, nepriklausomai nuo to, kad sudarant draudimo sutartį į draudimo liudijimą nebuvo įtrauktas reikalavimas dėl saugos sistemų įrengimo ieškovo nuomojamose patalpose. Kaip pažymėjo atsakovas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Draudimo sutarties bei Taisyklių nuostatomis jis priėmė sprendimą mažinti ieškovui mokėtinos draudimo išmokos dydį 50 proc. ir išmokėti 55967,75 Lt. Atsakovo teigimu, šiuo ginčo atveju svarbi aplinkybė yra tai, kad Draudimo sutartis buvo sudaryta per nepriklausomą draudimo tarpininką UADBB „MAI Lietuva“, todėl būtent jis laikytinas atsakingu už Draudimo sutarties sąlygų išaiškinimą ieškovui. Atsakovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiam ginčui turi būti taikoma ne įvykio, o Draudimo sutarties sudarymo metu galiojusi Taisyklių 2009 m. liepos 1 d. redakcija, todėl teigdamas jog atsakovas remiasi netinkama Taisyklių redakcija ieškovas yra neteisus.

4Tretysis asmuo AB „Ūkio bankas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 113) prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad atsakovas neteisingai aiškina Draudimo taisyklių 29 punktą. Trečiojo asmens teigimu, kadangi iš ieškinio matyti, jog signalizacija ieškovo patalpose įvesta po draudimo sutarties sudarymo, t.y. sudarant draudimo sutartį nebuvo nei reikalavimo įvesti signalizaciją, nei pačios signalizacijos, todėl aplinkybė apie tokios signalizacijos veikimą ar neveikimą negali būti laikoma draudžiamo objekto saugos pablogėjimu.

5Tretysis asmuo UADBB „MAI Baltics“ teismui pateiktame 2012 m. vasario 22 d. rašte Nr. 1202/22-33 nurodė, kad ieškinys pagrįstas ir teisėtas, todėl prašo jį tenkinti visiškai (b.l. 112).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Fotofabrikas“, kaip draudėjas, ir atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, kaip draudikas, 2011 m. vasario 9 d. sudarė Draudimo sutartį, pasirašydami Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimą (polisą) Nr. 00020005, pagal kurį apdraustos ieškovo turimos atsargos: sublimaciniai gaminiai iš Kinijos, įranga šių produktų apdorojimui ir reklaminių produktų gamybai, foto technika, adresas Savanorių pr. 352, draudimo suma 350 000 Lt, nurodant, kad draudiminės apsaugos sąlygos yra nuo ugnies, gamtinių jėgų, nuo vagystės, nuo vandens rizikų, dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (b. l. 10, 35, 36). Teismas taip pat nustatė, kad naktį iš 2011 m. birželio 29 d. į birželio 30 d. UAB „Fotofabrikas“ nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), įvyko vagystė, kurios metu buvo pavogta įvairios foto technikos ir ieškovui padaryta 112 935,51 Lt žala (b. l. 15, 16, 71). Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, kaip draudikas, 2011 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu Nr. K/IT/00938 ieškovą UAB „Fotofabrikas“ informavo, kad draudikas priėmė sprendimą mažinti mokėtiną draudimo išmoką ir išmokėti 55 967,75 Lt draudimo išmoką (b. l. 17). Šiame pranešime atsakovas nurodė, kad pagal Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 66.5 punktą draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti, jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą, ir nuostolio ar jo padidėjimo priežastis yra draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką. Atsakovas pranešime nurodė, kad pagal taisyklių 29 punktą saugos ar priešgaisrinės būklės pablogėjimas draudimo vietoje yra draudimo rizikos padidėjimas, tuo tarpu saugos būklės pablogėjimu laikomi tie atvejai, kai neveikia, netaikomos ar nenaudojamos saugos priemonės, kurios buvo nurodytos draudikui kaip įrengtos, veikiančios ir naudojamos pateikiant informaciją prieš sudarant draudimo sutartį. Atsakovas pranešime pažymėjo, kad administruojant draudimo įvykį buvo gauti duomenys, kad dviejose iš trijų UAB „Fotofabrikas“ nuomojamų patalpų signalizacija įvykio išvakarėse, t. y. 2011 m. birželio 29 d., buvo įjungta, tačiau vagystės metu jokių signalų apie įsilaužimą negauta, tuo tarpu vagystė įvykdyta per pagalbines patalpas, kuriose nebuvo įjungta signalizacija dėl šiose pagalbinėse patalpose vykdytų apdailos remonto darbų. Ieškovas UAB „Fotofabrikas“ ieškiniu ginčija atsakovo nurodytas aplinkybes dėl ko buvo sumažintas draudimo išmokos dydis, iš esmės nurodydamas, kad sudarant draudimo sutartis atsakovas nereikalavo, jog draudžiamas turtas turi būti sandėliuojamas ir eksploatuojamas patalpose, kuriose yra įrengta apsaugos ir/ar priešgaisrinė signalizacija, todėl signalizacijos neįjungimą vienoje iš bendrovės patalpų negali laikyti draudiminės rizikos padidėjimu.

8Dėl draudimo rizikos padidėjimo

9Teismas pažymi, kad pagal CK 6.1010 straipsnio 1 dalį draudimo rizikos padidėjimas laikytinas tada, kai draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika. Apie tokių aplinkybių pasikeitimą draudėjas privalo pranešti draudikui tuoj pat, kai apie tokius pasikeitimus jis sužinojo. Atsakovo „If P&C Insurance AS“, filialo patvirtintų Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 29 punkte nustatyta, kad draudimo rizikos padidėjimu inter alia laikoma saugos ar priešgaisrinės saugos būklės pablogėjimas draudimo vietoje; tai laikoma tada, jei neveikia, netaikomos ar nenaudojamos priešgaisrinės saugos ar saugos priemonės, kurios buvo nurodytos draudikui kaip įrengtos, veikiančios ir naudojamos pateikiant informaciją prieš sudarant draudimo sutartį (b. l. 42). Pagal šių taisyklių 66.5 punktą, jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti.

10Aiškinant ir taikant materialinės teisės normas, reglamentuojančias draudimo rizikos padidėjimą, būtina atsižvelgti į draudimo sutarties prigimtį ir specifinius draudiko ir draudėjo civilinius teisinius santykius. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje prapažįstama, kad draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikas perima iš draudėjo nuostolių atsiradimo riziką, be to, tai yra fiduciarinė, grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (lot. uberrimae fidei), sutartis. Draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Pozicija“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-486/2000; 2001 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“v. I. Z. N., bylos Nr. 3K-7-397/2001; 2003 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Vigidas“ v. UAB DK „ Censum“, bylos Nr. 3K-3-546/2003, 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Interselas“ v. UAB „IF draudimas“, bylos Nr. 3K-3-518/2008). Draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, turi įvertinti draudimo riziką. Nustatydamas draudimo riziką, draudikas vertina draudėjo pateiktą informaciją, nes faktai, kuriais remiantis gali būti nustatyta draudimo rizika, žinomi paprastai tik draudėjui. CK 6.993 straipsnio 1 dalyje nustatyta draudėjo pareiga suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui. Atsakovo patvirtintų Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 17 punkte nustatyta, kad prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui. Iš teismo išanalizuoto teisinio reglamentavimo matyti, kad draudimo rizikos padidėjimu negali būti laikomas tų aplinkybių pasikeitimas, dėl kurių šalys nebuvo susitarusios draudimo sutartyje, draudikas apie šių aplinkybių buvimą nebuvo informuotas prieš sudarant sutartį ir informacijos apie šias aplinkybes prieš sudarant draudimo sutartį iš draudėjo pateikti nereikalavo.

11Teismas konstatuoja, kad esminės byloje teisiškai reikšmingos aplinkybės yra tai, ar atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, prieš sudarant su ieškovu UAB „Fotofabrikas“ 2011 m. vasario 9 d. draudimo sutartį, kuria inter alia nuo vagystės rizikos buvo apdrausta ieškovo foto technika, esanti patalpose( - ), reikalavo iš ieškovo, kad patalpose, kuriose yra draudžiamos prekės, būtų įrengta signalizacija, ar tokia sąlyga buvo šalių sulygta sudarytoje draudimo sutartyje, ar atsakovas iš ieškovo šios informacijos reikalavo. Teismas pažymi, kad pats atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, atsiliepime į ieškinį pripažino, kad sudarant draudimo sutartį į draudimo liudijimą nebuvo įtrauktas reikalavimas dėl saugos sistemų įrengimo ieškovo nuomojamose patalpose (b. l. 33). Tai, kad tokios sutarties sąlygos šalys nesusitarė patvirtina ir šalių 2011 m. vasario 9 d. pasirašytas Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimo (poliso) Nr. 00020005 tekstas (b. l. 10). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovo „If P&C Insurance AS“, filialo atstovė A. V. teismo posėdžio metu savo paaiškinimuose nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų, kad atsakovas iš ieškovo reikalavo informacijos apie saugos sistemas prieš sudarant 2011 m. vasario 9 d. draudimo sutartį, tik nurodė, kad tokios informacijos iš ieškovo turėjo reikalauti draudiko vardu sutartį pasirašantis brokeris (b. l. 135). Liudytoju apklaustas sutartį pasirašęs UADBB „MAI Baltics“ brokeris P. M. (b. l. 36) parodė, kad sudarant draudimo sutartį draudimo kompanijai nebuvo pateikta informacija apie patalpose įrengtą signalizaciją, iš draudimo kompanijos jis negavo nurodymo, kad sudarant draudimo sutartį reikalinga įrengti signalizaciją, o jei tokia informacija būtų pateikta, draudimo kompanija būtų turėjusi dokumentus (b. l. 139). Tai, kad atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, prieš sudarant su ieškovu UAB „Fotofabrikas“ 2011 m. vasario 9 d. draudimo sutartį nereikalavo iš ieškovo informacijos apie signalizaciją, esančią patalpose, kuriose yra draudžiamos prekės, patvirtina šalių pateiktas 2011 m. birželio 9 d. UADBB „MAI Lietuva“ atstovės E. K. ir „If P&C Insurance AS“ filialo atstovo Š. J. susirašinėjimas elektroniniu paštu, iš kurio matyti, kad 2011 m. birželio 9 d. atsakovas „If P&C Insurance AS“ filialas neturėjo jokios informacijos apie ieškovo UAB „Fotofabrikas“ patalpų signalizavimą ir apie ją informacijos pradėta reikalauti tik sudarant kitą 2011 m. birželio 9 d. draudimo sutartį dėl kompiuterių draudimo, 2011 m. birželio 9 d. pasirašant atskirą Įmonių ir organizacijų turto draudimo liudijimą (polisą) Nr. 00020005/002 (b. l. 12-13). Teismas, įvertinęs visus ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, daro išvadą, kad atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, prieš sudarant su ieškovu UAB „Fotofabrikas“ 2011 m. vasario 9 d. draudimo sutartį nereikalavo iš ieškovo UAB „Fotofabrikas“, kad patalpose, kuriose yra draudžiamos prekės, būtų įrengta signalizacija, šalys dėl tokios sąlygos nebuvo susitarę, atsakovas nei tiesiogiai, nei atstovaujamas draudimo brokerio tokios informacijos iš ieškovo nereikalavo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad tai, jog draudiminio įvykio metu naktį iš 2011 m. birželio 29 d. į birželio 30 d. ne visos ieškovo nuomojamos patalpos, esančios Kaune, Savanorių pr. 352, buvo signalizuotos (pagalbinėse patalpose nebuvo įjungta signalizacija), negalima laikyti draudimo rizikos padidėjimu pagal ieškovo UAB „Fotofabrikas“ ir atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą 2011 m. vasario 9 d. sudarytą Draudimo sutartį, nes pagal šią sutartį dėl sąlygos, kad patalpos būtų signalizuotos, sudarant draudimo sutartį ir vertinant draudimo riziką, nebuvo susitarta (CK 6.1010 straipsnio 1 dalis, Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 29 punktas). Teismas konstatuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 96 straipsnio 6 dalį atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, kaip draudikas, neįrodė aplinkybių, suteikiančių teisę sumažinti draudimo išmoką, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 55967,76 Lt žalos atlyginimą, kaip nepagrįstai sumažintą draudimo išmokos dydį, yra tenkintinas.

12Dėl palūkanų priteisimo

13Ieškovas UAB „Fotofabrikas“ prašo priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, 6 proc. metines palūkanas, jas skaičiuojant nuo termino išmokėti likusią neišmokėtą 55967,76 Lt žalos atlyginimo dalį praleidimo dienos, t.y. nuo 2011 m. liepos 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Ieškovas nurodė, kad apie įvykdytą vagystę atsakovui buvo pranešta 2011 m. birželio 30 d., todėl nuo šios dienos skaičiuojamas 30 dienų terminas draudimo išmokai išmokėti. Tuo tarpu atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas yra neteisus teigdamas, jog 30 dienų terminas draudimo išmokai išmokėti turi būti skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pranešta apie įvykį, t.y. 2011 m. birželio 30 d., nes minėtas 30 dienų terminas turi būti skaičiuojamas nuo paskutinio draudimo išmokos išmokėjimui reikšmingo dokumento gavimo, šiuo atveju paskutinis draudimo išmokos išmokėjimui svarbus dokumentas buvo gautas 2011 m. rugpjūčio 25 d., o sprendimas sumažinti draudimo išmoką 50 proc. priimtas 2011 m. rugpjūčio 31 d.

14Teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 96 straipsnio 2 dalį draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį. Teismas nustatė, kad atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, 2011 m. birželio 30 d. gavęs pranešimą apie vagystę Kaune, Savanorių pr. 352, pagal minėtas įstatymo nuostatas atliko aplinkybių, būtinų draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, tyrimą, nedelsiant 2011 m. birželio 30 d. kreipėsi į policiją dėl įvykio fakto patvirtinimo (b. l. 54), surašė turto apžiūros aktą (b. l. 56-70), 2011 m. liepos 7 d. gavo policijos raštą dėl įvykio aplinkybių (b. l. 71), 2011 m. liepos 27 d. gavo ieškovo paaiškinimą dėl įvykio (b. l. 72), 2011 m. rugpjūčio 5 d. informavo ieškovą apie žalos bylos reguliavimo eigą (b. l. 73), 2011 m. rugpjūčio 18 d. gavo informaciją iš UAB „Jungtis (b. l. 74), 2011 m. rugpjūčio 25 d. gavo policijos raštą dėl papildomai nustatytų įvykio aplinkybių (b. l. 75), 2011 m. rugpjūčio 31 d. prašymu kreipėsi į AB Ūkio banką prašydamas nurodyti tinkamą draudimo išmokos gavėją (b. l. 76), tą pačią dieną priėmė sprendimą ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu informavo ieškovą apie išmokėtiną draudimo išmoką (b. l. 77), 2011 m. rugsėjo 5 d. gavo AB ūkio bankas atsakymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo (b. l. 78), 2011 m. rugsėjo 6 d. pranešimu informavo ieškovą apie išmokėtiną draudimo išmoką (b. l. 79), kurią pervedė 2011 m. rugsėjo 6 d. (b. l. 80). Teismas laiko, kad atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ filialą, visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį, gavo 2011 m. rugpjūčio 25 d., gavęs Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. raštą apie papildomas įvykio aplinkybes, todėl nuo šios dienos ne vėliau kaip per 30 dienų turėjo išmokėti draudimo išmoką, t. y. ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 29 d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos 55967,76 Lt sumos turi būti skaičiuojamos įskaitytinai nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

16Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Fotofabrikas“ patyrė bylinėjimosi išlaidas 2011 m. gruodžio 27 d. sumokant 5043 Lt dydžio žyminį mokestį (b. l. 24), tačiau turėjo sumokėti tik 1679 Lt žyminį mokestį, todėl permokėta 3364 Lt dydžio žyminio mokesčio dalis ieškovo prašymu grąžintina iš valstybės biudžeto (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Byloje taip pat yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Fotofabrikas“ patyrė 3630 Lt bylinėjimosi išlaidas sumokant advokatui už teisinę pagalbą: 1815 Lt už procesinio dokumento – ieškinio paruošimą ir 1815 Lt už įmonės interesų atstovavimą teisme (b. l. 97-101).

18Teismas, spręsdamas, ar ieškovo UAB „Fotofabrikas“ patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, pažymi, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 4) būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota darbo vieta; 5) turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 6) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 7) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 8) kitas svarbias aplinkybes. Pagal šių rekomendacijų 8 punktą už advokato ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį surašymą rekomenduojama maksimaliai priteisti 3 minimalias mėnesines algas arba 2400 Lt (3 X 800 Lt), už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 minimalios mėnesinės algos arba 120 Lt (800 Lt X 0,15). Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovo vardu procesinius dokumentus – ieškinį (T. 1, b. l. 3-7) surašė advokatas Aidas Venckus (b. l. 23), todėl laikytina, kad prašoma priteisti 1815 Lt bylinėjimosi išlaidų suma sumokant advokatui už procesinio dokumento – ieškinio – paruošimą nėra per didelė. Tačiau teismas, vertindamas ieškovo prašymą priteisti iš atsakovo 1815 Lt už įmonės interesų atstovavimą teisme, įvertina tai, kad advokatas A. Venckus ieškovą UAB „Fotofabrikas“ teisme atstovavo trijuose teismo posėdžiuose, kuriuose ieškovo atstovas praleido 2 valandas 30 minučių, todėl už atstovavimą teisme maksimalus dydis pagal nurodytą teisinį reglamentavimą gali būti 300 Lt, tuo tarpu prašoma priteisti suma yra net šešis kartus didesnė – 1815 Lt (b. l. 97, 100, 101). Teismas pažymi, kad civilinė byla tiek savo faktinėmis aplinkybėmis, tiek teisės aiškinimo ir taikymo prasme nėra sudėtinga, ginčo teisiniai santykiai teismų praktikoje nėra nauji, ieškovo atstovui nereikėjo teikti sudėtingų teisinių paslaugų komplekso, dalyvauti kitose bylose, išvykti į kitą vietovę nei yra registruota darbo vieta. Teismas taip pat pažymi, kad tai, jog kaip nurodė ieškovo atstovas advokatas A. Venckus, viena dalis atstovavimo išlaidų, įvardinta kaip atstovavimas teisme yra su ydomis, nes ją sudaro ne tik betarpiškas dalyvavimas teismo posėdyje, tačiau ir visas procesas, su atstovaujamuoju aptariant bylos eigą, svarstant, kokius dokumentus reikia pateikti, nepaneigia minėtose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių už advokato teikiamas teisines paslaugas, nes jų klasifikacija įvardinta minėtame rekomendacijų 8 punkte, tuo tarpu susipažinimas su bylos medžiaga, aptarimas ir konsultacijų teikimas atstovaujamajam yra dalis advokato teikiamos teisinės paslaugos prieš atstovaujamojo vardu surašant ieškinį ir atstovaujant jį konkrečioje byloje teisme. Be to, teismas įvertina, kad ieškinio dalis, susijusi su palūkanų priteisimo terminu nėra visiškai patenkinta – ieškovas prašė priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2011 m. liepos 31 d., teismas priteisia nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. Teismas taip pat įvertina ir tai, kad atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, procesinis elgesys šio proceso metu buvo tinkamas. Atsižvelgiant į visų šių aplinkybių visetą teismas laiko, kad ieškovui priteistinos išlaidų sumos už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose mažinimas iki 300 Lt visiškai atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 4 dalis, CPK 98 straipsnio 2 dalis). Viso iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, ieškovo UAB „Fotofabrikas“ naudai priteistina 2115 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą ir 1679 Lt išlaidų, patirtų sumokant žyminį mokestį, viso 3794 Lt atlyginimo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.18, 11 punktai).

19Valstybė patyrė 41,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurių atlyginimą, ieškinį iš esmės patenkinus, teisinga, protinga ir sąžininga valstybei priteisti iš atsakovo (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 1 dalimi, 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 2 dalimi, 96 straipsniu, 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 307, 375–385 straipsniais teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, 55967,76 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt septynis litus ir septyniasdešimt šešis centus) žalos atlyginimo.

23Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, 6 (šešių) proc. metines palūkanas nuo 55967,76 Lt (penkiasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt septynių litų ir septyniasdešimt šešių centų) sumos, jas skaičiuojant įskaitytinai nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

24Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, 3794 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

25Priteisti valstybės naudai iš atsakovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, 41,20 Lt (keturiasdešimt vieną litą ir dvidešimt centų)

26procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Grąžinti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš valstybės 3364 Lt (tris tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt keturis litus) per daug sumokėto žyminio mokesčio dalį.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Fotofabrikas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 3. Atsakovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance... 4. Tretysis asmuo AB „Ūkio bankas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 113)... 5. Tretysis asmuo UADBB „MAI Baltics“ teismui pateiktame 2012 m. vasario 22 d.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Fotofabrikas“, kaip draudėjas, ir... 8. Dėl draudimo rizikos padidėjimo... 9. Teismas pažymi, kad pagal CK 6.1010 straipsnio 1 dalį draudimo rizikos... 10. Aiškinant ir taikant materialinės teisės normas, reglamentuojančias... 11. Teismas konstatuoja, kad esminės byloje teisiškai reikšmingos aplinkybės... 12. Dėl palūkanų priteisimo... 13. Ieškovas UAB „Fotofabrikas“ prašo priteisti iš atsakovo „If P&C... 14. Teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 96... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 16. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Byloje taip pat yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Fotofabrikas“... 18. Teismas, spręsdamas, ar ieškovo UAB „Fotofabrikas“ patirtos bylinėjimosi... 19. Valstybė patyrė 41,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurių... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 1 dalimi, 79 straipsniu,... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo... 23. Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo... 24. Priteisti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš atsakovo... 25. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo „If P&C Insurance AS“,... 26. procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė... 27. Grąžinti ieškovui UAB „Fotofabrikas“, į. k. 136035036, iš valstybės... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...