Byla T-99-503/2012
Dėl nuteistojo M. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų, nuteistojo asmens priežiūros bylą, išklausęs laisvės atėmimo vietos administracijos atstovo, nuteistojo paaiškinimus ir prokurorės išvadą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Chmieliauskienei, dalyvaujant prokurorei D. Mekionienei, laisvės atlikimo vietos administracijos atstovui V. Š.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių TI-K administracijos vadovo teikimą dėl nuteistojo M. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų, nuteistojo asmens priežiūros bylą, išklausęs laisvės atėmimo vietos administracijos atstovo, nuteistojo paaiškinimus ir prokurorės išvadą,

Nustatė

3atstovas nurodė, jog nuteistasis M. K., g. ( - ), iki nuteisimo gyveno adresu: ( - ). Jis anksčiau neteistas. O nuteistas 2008-06-20 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo BK 145 str. 1 d., 140 str. 1 d., 253 str. 1 d., 63 str. 5 d. 1 p., 63 str. 1, 4 d.d. - 2 metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Vadovaujantis LR BK 75 str. 1,2 d.d., 67 str. 2 d. 4 p.,71 str. paskirtos bausmės vykdymą atidėti trejiems metams. 2010-08-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi panaikino bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiuntė atlikti skirtą 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

4Nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2010-09-30, nuo 2010-10-28 paliktas įstaigoje ūkio darbus atlikti. Neskatintas, 3 kartus baustas. Nuobaudos yra galiojančios. Motyvacija darbui silpna.

5M. K. pasižymi neigiamu pažiūriu į aplinką ir aplinkinius, visada randa pateisinamas priežastis dėl savo netinkamo elgesio, sunkiai prisitaiko prie pasikeitusios aplinkos. Dažnai konfliktuoja su kitais nuteistaisiais, paliktais įstaigoje atlikti ūkio darbus. Su administracijos darbuotojais nepakankamai mandagus, dažnai keikiasi vartodamas necenzūrinius žodžius.

6Išėjus į laisvę jam kiltų problemų su gyvenamuoju būstu. M. K. teigė, kad jo brolis nenori jo priimti pas save gyventi, taip pat jo draugė T. J. atsisako suteikti gyvenamąją vietą pas save. M. K. negalėjo konkrečiai nurodyti kur ir kaip ketina gyventi. Mano, kad visos šios problemos savaime išsispręs pačios, kai tik jis išeis iš įkalinimo vietos.

7Pažymėtina, kad įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis nėra gauta vykdomųjų raštų. Pagal 2008-06-20 Vilniaus m. l apylinkės teismo nuosprendį yra priteista 397,10 Lt civilinio ieškinio. Apie civilinio ieškinio padengimo faktą įrodančių dokumentų negauta.

8Bausmę atlieka paprastojoje grupėje.

9Bausmės pradžia: 2010-09-30

10Atliko: 1 m. 05 mėn. 12 d.

11Bausmės pabaiga: 2012-09-30

12Liko:

1306 mėn. 18 d.

14Atsižvelgiant į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu ir į tai, kad nuteistasis turi tris galiojančias nuobaudas, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija netarpininkauja dėl M. K. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

15Nuteistasis M. K. prašo lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietos, nes jam netrukus 54 metai, išvadas padarė, išėjęs į laisvę pasitaisys. Teismui atsakė, kad jam pagrįstai paskirtos trys drausminės nuobaudos.

16Prokurorė, atsižvelgdama į nuteistojo nusikalstamų veikų pavojingumą, į, tai, kad bausmės atidėjimo metu išvadų nepadarė, kad nuteistasis turi tris galiojančias drausmines nuobaudas, į administracijos nuteistojo charakteristiką, prieštaravo, jog jis būtų lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos.

17Nuteistasis nepaleistinas lygtinai iš pataisos įstaigų.

18Iš asmens priežiūros bylos nustatyta, kad nuteistasis M. K. nuteistas už du nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimą. Už teismo nustatytų įpareigojimų nevykdymą jis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-19 nutartimi pasiųstas atlikti skirtą 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu 3 kartus pagrįstai baustas drausmine tvarka, neskatintas, bausmę atlieka paprastojoje grupėje. Laisvės atėmimo vietos administracijos iš esmės charakterizuotas patenkinamai. Pagal tai ir įvertinęs nuteistojo byloje esančią charakteristiką, psichologo išvadą, teismas sprendžia, kad nuteistąjį negalima toliau taisyti neizoliavus nuo visuomenės.

19Be to, bausmė yra valstybės prievartos priemonė ir jos paskirtis yra tiek nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tiek ir užtikrinti teisingumo principą. Todėl pagal aukščiau nustatytas aplinkybes šiuo metu lygtinai paleidus nuteistąjį M. K. nebūtų įgyvendinta individualizuotos bausmės paskirtis.

20Vadovaudamasis LR BVK 157 str. 3 d., 3 p., ir LR BPK 360, 362 str. str., teismas

Nutarė

21atmesti nuteistojo M. K. prašymą dėl jo lygtinio paleidimo iš laisvės atlikimo vietų.

22Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai