Byla e2-1815-669/2017
Dėl skolos priteisimo už atliktus darbus

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant ieškovo V. S. atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,

4atsakovės UAB „Icarus LT“ atstovams Ramūnui Liebui ir advokato padėjėjui Vladimirui Tiurinui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovei UAB „Icarus LT“ dėl skolos priteisimo už atliktus darbus.

6Teismas,

Nustatė

7

 1. ieškovas ieškiniu prašė:
  1. priteisti iš atsakovės UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855, 12078,15 Eur skolą ieškovo V. S. naudai;
  2. priteisti iš atsakovės UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855, 206,55 Eur delspinigių ieškovo V. S. naudai;
  3. priteisti iš atsakovės UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo V. S. naudai;
  4. priteisti iš atsakovės UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855, ieškovo V. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2016-11-02, ieškovas ir atsakovė sudarė Statybos subrangos sutartį (toliau tekste Sutartis), dėl poilsio pastato kapitalinio remonto, adresu ( - ). Atliekamų darbų apimtis buvo įvardinta Sutarties 1.2. punkte. Bendra sutarties kaina sudarė 38 515 Eur be PVM (Sutarties 2.1. punktas). Sutartyje buvo numatyta, kad 95 % sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokama per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos, o 5% sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokama per 20 dienų po statybos darbų užbaigimo ir perdavimo užsakovui akto pasirašymo.

8Atsakovė iš dalies neatsiskaitė pagal jai išrašytą 2017-02-21 sąskaitą-faktūrą bei liko skolinga ieškovui 10538,15 Eur, bei neatsiskaitė pagal 2017-06-09 išrašytą sąskaitą-faktūrą 1540 Eur. Tokiu būdu bendras atsakovės įsiskolinimas pagal išrašytas jai sąskaitas sudaro 12078,15 Eur. Kadangi šalių pasirašyta Sutartis numato 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, o atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškovu, jis prašo priteisti delspinigius. Atsakovės vėlavimas ieškinio padavimo dienai sudarė 98 vėlavimo dienų, kas sudaro 10538,15 Eur: 0,02% = 2,10763 Eur × 98 d. = 206,55 Eur.

9Ieškovas ieškinyje nurodė, kad po Sutarties pasirašymo tarp šalių santykiai klostėsi gana sėkmingai, bet atsiskaitymai už atliktus darbus nuo metu pradžios vėluodavo, o paskui buvo gauta atsakovės pretenziją dėl, jų manymu, padaryto broko. Nurodo, kad į šią pretenziją ieškovas atsakė raštu, nurodydamas, kad jeigu tarp šalių kyla ginčas, jis neprieštarauja šį ginčą išspęsti geranoriškai ir organizuoti komisiją galimiems defektams nustatyti. Į jo pasiūlymą atsakovė neatsakė ir nepateikė jokių dokumentų, kurie turėjo įrodyti Ieškovo broką. Atsakovei neteikiant jokios informacijos apie galimai padarytą broką, jis toliau vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus pagal šalių pasirašytą sutartį, o atsakovė, iš dalies dengdama savo įsiskolinimą, 2017-03-08 padarė dalinį apmokėjimą 800 Eur sumai, o 2017-03-21 padarė dar vieną dalinį apmokėjimą 500 Eur sumai, tačiau galutinai su ieškovu neatsiskaitė.

 1. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovas savo reikalavimų neatsisakė ir prašė tenkinti ieškinį visa apimtimi. Papildomai teismui pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kad poilsio pastatas adresu ( - ), yra 100 % užbaigtas ir kadastriniai duomenys fiksuoti 2017-08-28. Į bylą atsakovės pateiktuose Statybos darbų žurnalo puslapiuose, grafose ties V. S. pavarde jokių pastabų dėl broko nėra, jo atlikti darbai priimti.
 2. Atsakovė, atsiliepdama į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė sekančius nesutikimo su ieškiniu motyvus:
  1. atsakovės atstovai ne kartą davė pastabas Ieškovui (Subrangovui) dėl statybos darbų grafiko nesilaikymo, statybos darbų kokybės nesilaikymo;
  2. ieškovas vienašališkai, negavus atsakovo parašo, sudarė Atliktų darbų aktą Nr. 4 (11302,15 Eur sumai), po ko atsakovas raštu sudarė darbų trūkumų sąrašą ir pareikalavo nurodytu terminu trūkumus pašalinti;
  3. ieškovui pareiškus apie darbų pagal sutartį atlikimą ir išrašius 2017-02-21 sąskaitą – faktūrą, atsakovė UAB „ICARUS LT“ žodžiu, o 2017-02-22 ir raštu informavo V. S. apie esamus ir taisytinus darbų trūkumus. Ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2017-03-08 nustatytiems trūkumams pašalinti. 2017-03-02 ieškovas atsiuntė „Atsakymą dėl pretenzijos“, kuriame nurodė, jog siūlo sudaryti komisiją defektams nustatyti, o jei nebus to imtasi, jis laikys, kad jokių darbų trūkumų nėra. Atsakovės nuomone sudarinėti komisiją esamiems trūkumams įvertinti neatitinka ekonomiškumo ir protingumo kriterijų, kadangi darbų techninę priežiūrą vykdo pati atsakovė ir jos atsakingas darbuotojas turi tam atitinkamą kvalifikaciją bei atestaciją;
  4. ieškovas, nevykdė Sutarties 3.3 p., numatančios jam pareigą ištaisyti darbų trūkumus, nors tos pačios sutarties 5.12 p. jis buvo įsipareigojęs savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo rangovo raštu pateikto reikalavimo gavimo momento, todėl atsakovė pasinaudojo savo teise sulaikyti apmokėjimą iki bus pašalinti darbų trūkumai;
  5. atsakovė niekada nepasirašė ant atliktų darbų akto, dėl to pagal Sutarties 8.1 p. ieškovas neturėjo teisės išrašyti sąskaitą – faktūrą apmokėjimui. Sutarties 8.1 p. numato apmokėjimo už atliktus darbus tvarką;
  6. dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo atsakovei UAB „Icarus LT“ teko perdaryti laiptus (LP-2, LP-3), buvo pirktas papildomas betonas – vertė 931,29 Eur. Sugadintų ir keičiamų klojinių vertė – 1000 Eur, jų transportavimas į objektą – 500 Eur. Buvo atlikti rūsio perdangos išlyginamieji darbai, kuriuos atlikti buvo samdoma UAB „Topstatyba“. Tai atsakovei kainavo 790 Eur (PVM sąskaita – faktūra Nr. TOP01103). Darbų brokas padarytas darbuose „Monolitinės rūsio perdangos įrengimas“, subrangovo atliktų darbų akto Nr. 4 antras punktas.
  7. Dėl netinkamai įrengtos pirmo aukšto perdangos - dėl kreivai surinktų konstrukcijų, atsakovė šalino lubų kreivumą papildomu tinko sluoksniu Lubų tinkavimas atsakovui atsiėjo 3882,12 Eur. Darbus atliko UAB „Artkesta“ (2017 m. birželio 19 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. ART 0000247);
  8. dėl kreivai sumūrytų sienų, atsakovei teko užsakyti sienų išlyginimo darbus. Šia darbai kainavo 600 Eur;
  9. ieškovas neįvykdė Sutarties 5.17 p. ir savo sąskaita nepašalino statybinio laužo ir kitų atliekų iš savo statybos aikštelės į atsakovės nurodytą vietą statybos objekte. Statybinių atliekų surinkimą atsakovė vertina 200 Eur, pats atliekų išvežimą 300 Eur suma;
  10. ieškovas iš objekto pasisavino ir išsivežė armatūros už 1984,43 Eur. Atsakovė yra paskaičiavusi, kad armatūros (12 mm diametro S500 klasės) rangovas į objektą buvo atvežęs 14106 kg, o pagal projektą, jos sunaudotas kiekis – 10653,3 kg. Nustatytas trūkumas 3425,7 kg. Tonos kainai esant 475 Eur + PVM, viso atsakovės patirtas nuostolis sudaro 1984,43 Eur.
  11. dėl ieškovo padaryto broko ir jo šalinimo, bei dėl armatūros pasisavinimo, atsakovė viso patyrė 10187,84 Eur nuostolių, todėl laikosi pozicijos, kad kol nuostoliai nėra atlyginti, apmokėjimas už atliktus darbus negali būti vykdomas.
 1. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.
 2. Ieškinys tenkintinas.
 3. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Kasacinio teismo praktika dėl rangos sutarties šalių priešpriešinių pareigų vykdymo yra gausi ir pakankamai išplėtota.
 4. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, vykdant sutartį dėti maksimalias pastangas, atitinkančias tokiose pat aplinkybėse esančio protingo asmens standartą. CK 6.687 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Tai reiškia, kad apmokėjimo tvarka už atliktus rangos darbus turi būti numatyta tarp šalių sudarytoje rangos sutartyje. Nagrinėjamoje byloje, tarp ginčo šalių sudarytoje Subrangos sutartyje (8.1.p.) rangovas įsipareigoja po dalinio/visiško subrangovo darbų atlikimo, Galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros išrašymo, sumokėti už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų, esant sąlygai, kai aktai pasirašyti abiejų šalių.
 5. Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 2 d., UAB „Icarus LT“ ir V. S. sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 11-02, dėl poilsio pastato kapitalinio remonto, adresu ( - ) (Sutarties 1.1.punktas).
 6. Atliekamų darbų apimtys įvardintos Sutarties 1.2. punkte.
 7. Ieškovas 2017-02-21 išrašė sąskaitą faktūrą UAB „Icarus LT“ 11302,15 Eur, serija SSID Nr. 02/21, ir kartu su Atliktų darbų aktu Nr. 4, sudarytu už 2017 metų sausio 13-31 dienas, pateikė atsakovei.
 8. Ieškovas 2017-06-09 išrašė sąskaitą faktūrą UAB „Icarus LT“ 1540 Eur, serija SSID Nr. 06/09, ir kartu su Atliktų darbų aktu Nr. 5, sudarytu už 2017 metų vasario 01-10 dienas, pateikė atsakovei.
 9. Sprendimo 11 ir 12 punktuose paminėtų Atliktų darbų aktų Nr. 4 ir 5, atsakovė nepasirašė, sąskaitų nepriėmė.
 10. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės, yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų.
 11. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Ieškovas nagrinėtinu atveju taip ir pasielgė, o atsakovai nereiškė reikalavimo ginčyti atliktų darbų aktų ir atlyginti žalą.
 12. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta vienašalio perdavimo akto pasirašymo tvarka. Šioje teisės normoje nurodyta, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Kasacinio teismo išaiškinta, kad ši įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009 ir kt.).
 13. Atsakovų argumentai, kad jų atstovui nepasirašius ant atliktų darbų akto, Sutarties 8.1 p. ieškovas neturėjo teisės išrašyti sąskaitą faktūrą apmokėjimui, o jie pareigos apmokėti, paneigia pačių atsakovų pateikti Atliktų darbų aktai Nr. 1 už 2016 metų lapkričio 2-15 dienas ir Nr. 3 už 2016 metų lapkričio 16-20 dienas, bei juos lydinčios sąskaitos faktūros atitinkamai išrašytos 2016-11-15 Serija SSID Nr. 11/15 ir 2016-12-01 Serija SSID Nr. 12/01. Nei Atliktų darbų aktai nei sąskaitos nėra atsakovų, kaip užsakovų pasirašyti, tačiau į bylą pateiktas ieškovo V. S. bankinės sąskaitos išrašas patvirtina, kad pagal minėtas sąskaitas faktūras atsakovas iš esmės mokėjo sąskaitose įvardintas sumas, nurodydamas mokėjimo paskirtyse tų sąskaitų serijas. Todėl, esant tarp šalių susiklosčiusiai praktikai, kada nebūdavo laikomasi Subrangos sutartyje 8.1 p. apmokėjimo už atliktus darbus sąlygų, atsakovų argumentai dėl nesavalaikio sąskaitų faktūrų išrašymo, atmestini.
 14. Atsakovai atsiliepime į ieškinį ir teisminio nagrinėjimo metu įvardija ieškovą padariusį įmonei nuostolių dėl nekokybiškai atliktų darbų.
 15. Pažymėtina, kad CPK 177 straipsnio 1 dalis apibrėžia įrodymų sąvoką. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra.
 16. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.).
 17. Nagrinėjamu atveju, vykdant statybos darbus, vertintinas Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 taikymas (toliau tekste Reglamentas).
 18. Statinio statybos darbams (Reglamento 33p.) vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.
 19. Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę (Reglamento 33.1.p.).
 20. Atsakovai į bylą yra pateikę duomenis, kad ginčo statybos darbus prižiūrėjo Ž. P., turintis statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą.
 21. Byloje atsakovų pateiktuose Statybos darbų žurnalo fragmentuose, kuriuose nuo 2016 lapkričio 14 dienos iki 2016 gruodžio 30 d. fiksuoti atsakingo darbų vykdytojo V. S. atlikti darbai, darbų rezultatų grafoje pažymėta, kad darbai priimti. Pastabų dėl darbų kokybės nėra. Duomenų apie padarytą broką - nefiksuota.
 22. Įvertintina tai, kad Statinio statybos techninė priežiūra yra statybos kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Statinio statybos techninė priežiūra yra statybos kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
 23. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo:

101) tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

112) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

123) tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

134) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;

145) atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

 1. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas:

151) pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;

162) pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų pažeidimus;

173) ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus.

184. Jei rangovas nevykdo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

 1. Nagrinėjamoje byloje atsakovai ne tai, kad net nereiškė reikalavimo dėl žalos atlyginimo ir neginčijo vienašališkai subrangovo V. S. pasirašyto atliktų darbų akto, tačiau viso bendradarbiavimo su ieškovu metu niekur teisės aktų nustatyta tvarka nefiksavo atsiliepime įvardijamo broko, nepasirašydami atliktų darbų aktų juose nefiksavo atsisakymo pasirašyti aktų priežasties.
 2. Vertinant atsakovų pateiktas fotonuotraukas, kuriose jie nurodo fiksavę V. S. atliktą broką, pateiktus garso įrašus bei pateiktas sąskaitas faktūras apie atsakovo pirktas paslaugas ar darbus iš kitų bendrovių ir kitų asmenų, pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos byloje būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017; 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 ir kt.).
 3. Nagrinėtinu atveju teismas pažymi, kad teismas atsižvelgdamas į aukščiau paminėtą teisinį reguliavimą, sprendžia, kad nors įstatymas nedraudžia savo poziciją įrodinėti nuotraukomis, garso įrašais, tačiau teismui pateiktos nuotraukos neatitinka įrodymams keliamo reikalavimo – jų sąsajumo su byla. Iš nuotraukose užfiksuoto nebaigto statyti pastato fragmentų iš viso neįmanoma identifikuoti objekto, kuris jose yra užfiksuotas. Net ir darant išvadas, kad tai tas pats objektas, identifikuoti, kad fiksuoti darbai yra užbaigti, yra statybos stadijoje ar priklauso rekonstravimui (nes statinys paaiškinant atsakovų, buvo perstatomas nuo pamatų) – neįmanoma, kaip ir neįmanoma patvirtinti pateiktuose įrašuose fiksuotų asmenų tapatybių, kada ir apie kokius objektus kalbama, neįvardijant vardų pavardžių, objektų ir pan. Todėl teismas spręsdamas bylą šiai įrodymais nesivadovauja.
 4. Atsakovų pateiktos sąskaitos faktūros apie jų turėtus sandorius su kitomis įmonėmis dėl medžiagų ir darbų atlikimo taisant ieškovo įvardintus brokus, taip pat vertintini kritiškai broko taisymo atveju, nesant darbų broko fiksavimo aktų ir sprendimų juos šalinti bei esant pateiktiems į bylą rašytiniams įrodymams, kad statybos techninis prižiūrėtojas garantavo ieškovo atliktų darbų kokybę.
 5. Tenkinat ieškinį, iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 6 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017-05-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi šalys yra verslo subjektai (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).
 6. Ieškovė teismo prašė priteisti iš atsakovo 206,55 Eur delspinigių, kurie paskaičiuoti už 98 dienas. Paskaičiavimas yra teisėtas ir pagrįstas.
 7. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.
 8. Iš atsakovės ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 276 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 650 Eur turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855, buveinės adresas Kulių g. 12, Varkaliai, Plungės r. sav., ieškovo V. S., asmens kodas ( - ) naudai 12078,15 Eur skolos, 206,55 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2017-05-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 926 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant ieškovo V. S. atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,... 4. atsakovės UAB „Icarus LT“ atstovams Ramūnui Liebui ir advokato... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas,... 7.
 1. ieškovas ieškiniu prašė:
  1. priteisti... 8. Atsakovė iš dalies neatsiskaitė pagal jai išrašytą 2017-02-21... 9. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad po Sutarties pasirašymo tarp šalių... 10. 1) tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą,... 11. 2) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją... 12. 3) tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio... 13. 4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;... 14. 5) atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės... 15. 1) pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos... 16. 2) pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų... 17. 3) ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus.... 18. 4. Jei rangovas nevykdo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Icarus LT“, juridinio asmens kodas 303702855,... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...