Byla 2-767-199/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Greta Jankauskaitei, dalyvaujant ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ atstovui D. J., nedalyvaujant atsakovui M. L., dalyvaujant jo atstovei advokatei Jolantai Ramoškienei, nedalyvaujant trečiajam asmeniui P. G., dalyvaujant jo atstovei Raimondai Kazlauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovui M. L., tretysis asmuo P. G. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2195,36lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 68lt žyminio mokesčio, 177lt už vertėjo paslaugas. Ieškovas nurodė ieškinyje bei jo atstovas nurodė teismo posėdžio metu, kad 2009-05-14 Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu P. G., vairuodamas automobilį FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ), apgadino automobilį VW Golf, valst. ( - ). Transporto priemonės FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ), civilinė atsakomybė buvo apdrausta AAS „Gjensidige Baltic" Lietuvos filiale, kuris atlygindamas eismo įvykio metu padarytus nuostolius dėl automobilio VW Golf, valst. Nr ( - ), sugadinimo išmokėjo 1271,64 EUR, t.y. 4 390,72 Lt. 2009-04-27 su M. L. buvo sudaryta draudimo sutartis ( - ), kurią sudarant draudikas įvertino riziką, kad transporto priemonės nevairuos asmenys, jaunesni kaip 30 metų amžiaus ir su mažesniu nei 7 metų vairavimo stažu. 2009-05-04 eismo įvykio metu P. G. neturėjo 30 metų vairavimo amžiaus ir 7 metų vairavimo stažo. Atsakovas nustatyta tvarka nepranešė ieškovui, kad transporto priemonę valdys asmuo, jaunesnis kaip 30 metų amžiaus ir neturintis 7 metų vairavimo stažo. Ieškovas nurodė LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str.2 d. kaip ieškinio teisinį pagrindą. Ieškovas nurodė, kad atsakovui 2010-09-15 buvo išsiųsta pretenzija Nr. ( - ), kurioje buvo prašoma sumokėti 2 195,36 Lt, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo geranoriškai nepatenkino. Atsakovas bei jo atstovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovas atsiliepime, jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad 2004m. pabaigoje, ar 2005m. pradžioje atsakovui priklausančią transporto priemonę FORD ESCORT, v/n. ( - ) atsakovas pagal skelbimą pardavė Vilniaus miesto gyventojui. Atsakovas transporto priemonę pardavę už 1000 Lt. Atsakovas su pirkėju sutarė, kad transporto priemonę išregistruos ir perregistruos pirkėjo vardu, tačiau sutartą dieną pirkėjas nepaskambino, o mėginant jį surasti, pastarojo nurodytu telefonu, nepavyko. Taip transporto priemonė liko registruota atsakovo vardu. 2009-05-23 atsakovas tą transporto priemonę išregistravo, išregistruojant VĮ „Regitra“ darbuotojams nurodė, kad nežino kas naudojasi ta transporto priemone. Pateikta teismui draudimo sutartis, kuri sudaryta 2009-04-27 atsakovo vardu su ieškovu, atsakovui nežinoma, parašas ant sutarties ne atsakovo. Nurodo, kad atkreiptinas dėmesys, kad sutartyje nurodytas atsakovo adresas ( - ), kur atsakovo gyvenamoji vieta buvo deklaruota iki 2002m., o nuo nurodyto laiko tiek deklaruota, tiek gyvenamoji vieta yra adresu ( - ). Be to, nurodytas sutartyje adresas yra dar ir klaidingas. Atsakovas nurodo, į tą aplinkybę, kad su transporto priemone pirkėjui perdavė ir transporto priemonės registracijos dokumentus, kuriuose buvo nurodytas jo adresas ( - ). Atsakovas nurodo, kad asmuo, sudaręs atsakovo vardu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, elgėsi nesąžiningai, todėl atsakovas negali būti atsakingas už transporto priemonės valdytojo kaltus veiksmus. Atsakovas nurodo, kad ieškovas žalą turėtų prisiteisti iš kalto ar atsakingo už sukeltą eismo įvykį asmens, o būtent iš P. G.. Atsakovas nurodo į tą aplinkybę, kad jis, be to, ir nepažeidė draudimo sutarties, nes transporto priemonės trečiajam asmeniui neturinčiam 30 metų amžiaus bei 7 metų vairavimo stažo, neperdavė, tuo metu jis nebuvo nei šios transporto priemonės savininku, nei valdytoju. Be to, nurodė atsakovas, kad pagal LR CK 6.270 str. 2d. didesnio pavojaus šaltinio valdytoju gali būti asmuo valdantis šį šaltinį nuosavybės, patikėjimo teise, ar kitokiu pagrindu, t.y. panaudos, nuomos ar kitokios sutarties pagrindu, pagal įgaliojimo ar kt. Atsakovas nurodo, kad negali būti atsakingu už žalą. Ekspertizės akte nėra konstatuota, kad sutartyje yra atsakovo parašas. Atsakovo atstovė nurodė, kad atsakovas išvykęs į Ispaniją nebuvo, jis buvo Lietuvoje, kai įvyko eismo įvykis. Atsakovo atstovė nurodė, kad atsakovas yra Mindaugas, o tretysis asmuo mini savo kalboje visai kitus asmenis. Trečiojo asmens atstovė su ieškiniu atsakovo atžvilgiu sutinka iš dalies. Tretysis asmuo apklaustas teismo posėdžio metu 2012-06-05 nurodė, kad automobilio savininko nepažįsta, kad Ispanijoje grįžtant jam iš parduotuvės įvyko eismo įvykis, jis važiavo pagrindiniu keliu, o ta pačia eile važiuojantis kitas automobilis, šalia trečiojo asmens automobilio, bandė rikiuotis į kitą eilę, taip buvo kliudomas trečiojo asmens automobilis. Tretysis asmuo nurodė, kad Ispanijos pilietis nemokėjo nei rusų, nei anglų kalbos, todėl buvo iškviesta Ispanijos policija, sudarė autoįvykio planą. Tretysis asmuo nurodė, kad važiavo trečia eismo juosta, nes Ispanijoje yra vienpusis eismas, todėl automobilį galima statyti tik dešinėje arba kairėje eismo juostoje. Kai atvyko į eismo įvykį Ispanijos policijos pareigūnai konstatavo, kad dėl eismo įvykio yra kaltas Ispanijos pilietis. Tretysis asmuo nurodė, kad kai grįžo, sumokėjo 150 EUR už padarytą žalą automobilio savininkui. Tretysis asmuo nurodė, kad automobilio savininkas skynė apelsinus, o jis tretysis asmuo, skynė arbūzus, automobilio savininko vardas buvo ar tai Remigijus, ar Raimundas, gerai neprisimena.. Susitikdavo tik, kai eidavo parūkyti. Tretysis asmuo nurodė, kad nuo 2009 m. kovo mėnesio galo iki birželio pradžios buvo Ispanijoje. Nurodė, kad Lietuvoje su automobilio savininku nebendravo, eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilio durelės. Tretysis asmuo nurodė, kad automobilis buvo ne jo, kai atvažiavo Ispanijos policija, tai nepaneigė to fakto, kad dokumentai yra tvarkingi. Kai skolinosi automobilį, nežiūrėjo kam priklauso automobilis. Deklaracijos dokumentuose yra trečiojo asmens klaidingas adresas, nes gali būti, kad deklaraciją užpildė Ispanijos policijos pareigūnai. Tretysis asmuo nurodė, kad ispanų kalbos nemoka, moka anglų kalbą. Tretysis asmuo nurodė, kad su automobilio savininku, kai grįžo į Lietuvą nebendravo/ b.l. 150-151/. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad 2009-05-14 Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu P. G., vairuodamas automobilį FORD ESCORT, v/n ( - ), apgadino automobilį VW Golf, v/n. ( - ). Iš Ispanijos policijos pažymos matyti, kad dėl eismo įvykio kaltas tretysis asmuo vairavęs a/m FORD ESORT , v/n ( - ) , kurio savininku nurodytas atsakovas/ b.l. 36-43/. Ieškovas nurodė, kad transporto priemonės FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ), civilinė atsakomybė buvo apdrausta AAS „Gjensidige Baltic" Lietuvos filiale, kad šią aplinkybę patvirtina transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ( - ) 2009-04-27, kurioje draudimo laikotarpis nurodytas nuo 2009-04-27 iki 2010-03-27. Šios draudimo sutarties 1.5.13p numatyta sąlyga, kad transporto priemonės perdavimas vairuoti asmeniui, kurio amžius yra mažesnis kaip 30 metų bei asmeniui, kurio vairuotojo stažas yra mažesnis kaip 7 metai, laikomi draudimo rizikos padidėjimu. Be to, šios sutarties 1.6p. numatyta sąlyga, kad draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus 15.13p draudimo rizikai, jeigu draudėjas neinformavo draudiką apie tą aplinkybę, tai draudikas gali reikalauti , kad draudėjas grąžintų iki 50 proc. dėl draudimo įvykio išmokėtos išmokos. Tokiu būdu, ieškovas draudimo sutartyje numatė sąlygą sutarties 15.13p, 16p. esant kuriai, pasiliko teisę išieškoti iš draudėjo 50proc. išmokėtos dėl draudiminio įvykio sumos/ b.l. 34-35/.. Tokiu būdu, įvykus draudiminiam įvykiui, eismo įvykio metu Ispanijoje, Alicante, kurio kaltininku pripažintas tretysis asmuo P. G., vairavęs automobilį FORD ESCORT, v/n ( - ) nuosavybės teise įregistruotą atsakovo vardu, ieškovas išmokėjo eismo įvykio dalyviui J. S. V., vairavusiam automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) dėl jo sugadinimo 1271,64 EUR, t.y. 4 390,72 Lt, šią aplinkybę patvirtina sąskaita faktūra Nr. 000404-1004, pareiškimas tarptautiniam pavedimui/ b.l 44-47/. 2012-08-28 raštu Nr /06/-1.10/ 1573 į Kauno miesto apylinkės teismo užklausimą dėl dokumentų, ieškovas nurodė, kad Ispanijos karalystėje galioja tokia pati eismo įvykių deklaracijos pildymo tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje, t.y. atvykus policijos pareigūnams deklaracija nepildoma. Nurodė, kad ieškovas 2009-05-04 eismo įvykio dalyvių pildytos deklaracijos neturi / b.l. 158/. Tačiau iš pateiktos Ispanijos policijos pažymos akivaizdu, kad eismo įvykio metu buvo kviesta policija. Ieškovas 2010-09-13 kreipėsi į atsakovą su pretenzija Nr ( - ), žalos byloje Nr ( - ), kurioje nurodė, kad atsakovas nepranešė, kad perdavė draustą pagal 2009-04-27 sutartį Nr SGB ( - ) automobilį FORD ESCORT, v/n ( - ) asmeniui neturinčiam 30 metų amžiaus bei 7 metų vairavimo stažo, todėl prašė sumokėti 50 procentų nuo Ispanijos piliečiui sumokėtos draudimo įmokos/ b.l. 48/. 2011-05-06 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymu pagal AAS „Gjensidige Baltic“ pareiškimą buvo priteista iš M. L. 2193,36lt žalos atlyginimui bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų, tačiau M. L. pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su įsakymu nesutinka. Be to, nurodė, kad gavęs ieškovo pretenziją kreipėsi į ieškovo juristą, išreikšdamas nesutikimą su pretenzija, tačiau atsakymo negavo. Be to, nurodė, kad sudaryta su ieškovu draudimo sutartis jam nežinoma, kad sutarties nepasirašė, tai yra ne jo, atsakovo parašas ant sutarties / b.l. 14, 20,21/. Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos pažymos „Apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą“ 2011-05-30 Nr /2011-47749-PD/-1767 matyti, kad atsakovas M. L. deklaravo savo gyvenamąją vietą nuo 2004-06-09 adresu ( - )/ b.l. 57/ . Iš VĮ „Regitra“ pažymos „Apie transporto priemonės išregistravimą“ 2009-05-23 Nr IP-5830252 matyti, kad atsakovas iki 2009-05-23 buvo įregistruotas kaip transporto priemonės FORD ESCORT , v/n ( - ) savininkas ir tik tai 2009-05-23 yra išregistruotas kaip šios transporto priemonės savininkas/ b.l. 58/. Tokiu būdu, eismo įvykio metu 2009-05-14 Ispanijoje, Alicante transporto priemonės FORD Escord, v/n. ( - ) savininku viešame registre buvo įregistruotas atsakovas. Byloje yra patektas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas 2011-06-27 Nr 176/11/07, kurį pagal atsakovo užsakymą atliko antstolė N. B.. Protokole konstatuota, kad atsakovas pardavė prieš 5-6 metus pagal skelbimą automobilį FORD ESCORT, v/n ( - ), dalyvavusį eismo įvykyje Ispanijoje, nuvykęs 2009-05-23 į VĮ „Regitra“ paaiškino, kad senai pardavęs automobilį, kad neranda savininko, jam nuėmė nuo įskaitos šį automobilį. Toliau konstatuota, kad atsakovas jokios 2009-04-27 draudimo sutarties nesudarė, sąlygos, kad šį automobilį nevairuos asmenys jaunesni kaip 30 metų bei neturintys 7 metų vairavimo stažo, nepasirašė, be to, nurodė, kad jam pačiam nėra 30 metų./ b. l. 63/. Tokiu būdu, iš pateiktų rašytinių įrodymų, tame tarpe ir atsakovo pavedimu sudaryto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 2009-04-27 Nr SGD 0206878 sudarymo metu atsakovui, kurio asmens kodas yra nurodytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole bei VĮ „Regitra‘ pažymoje, t.y. ( - ), o pažymoje apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gimimo datą, t.y. ( - ), akivaizdu, kad minėtos sutarties sudarymo metu atsakovui M. L. nebuvo sukakę 30 metų, be to, draudimo sutartyje apskritai nėra nurodytas automobilio savininko asmens kodas arba jo gimimo data, taip pat nėra nurodyta sutartyje draudėjo teisių vairuoti transporto priemonę išdavimo data, numeris, kategorija. Tokiu būdu, darytina išvada, kad atsakovas negalėjo pasirašyti sutarties su tokiomis sąlygomis, esant kurioms jam yra padidėjusi rizika vairuoti automobilį, nes sutarties pasirašymo metu atsakovui nebuvo 30 metų, be to, nebuvo aiškus ir jo vairavimo stažas, o pareikalavus draudikui, įvykus draudiminiam įvykiui, atsakovas turėtų grąžinti draudikui 50 procentų sumokėtos draudimo įmokos. Be to, esant nurodytai aplinkybei dėl atsakovo amžiaus sutarties sudarymo metu, tokia sutarties sąlyga apskritai yra absurdiška, nes atsakovui nesant 30 metų amžiaus sutarties sudarymo metu, nereikėtų pranešti apie jo amžių ieškovui, nes ieškovo pareiga prieš sudarant tokią sutartį bei įrašant tokią sąlygą, buvo pasidomėti draudėjo amžiumi bei vairavimo stažu, tačiau ieškovas apskritai neįrašė į sutartį draudėjo nei asmens kodo, nei gimimo datos, nei vairavimo stažo. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovas pats neturėdamas 30 metų, perdavė draustą aukščiau įvardinta sutartimi vairuoti automobilį FORD ESCORT ( - ) trečiajam asmeniui, kuris neturėjo 30 metų amžiaus bei neturėjo 7 metų vairavimo stažo. Apklaustas teismo posėdžio metu tretysis asmuo P. G. parodė, kad jam perdavė automobilį vairuoti, pasivadinęs šio automobilio savininku bei įteikęs automobilio dokumentus, asmuo vardu ar tai Raimundas, ar Remigijus, dirbęs su juo Ispanijoje. Be to, Ispanijos policijos pažymoje nenurodytas atsakovo kaip automobilio savininko nei asmens kodas, nei gimimo data, automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas jau buvo pasibaigęs eismo įvykio metu, nurodyta atsakovo gyvenamoji vieta, adresu ( - ), yra neteisinga, draudimo sutartyje taip pat nurodytas šis adresas, tačiau pažymoje apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nuo 2004 metų nurodytas adresas ( - ), kur yra deklaruotos gyvenamosios vietos atsakovo nepilnamečių vaikų, t.y. A. L., gim ( - ) bei K. L. gim. ( - )/ b.l. 57/. Be to, iš VĮ „Regitra“ išrašo matyti, kad transporto priemonė FORD ESCORT , v/n ( - ) buvo įregistruota atsakovo vardu 2003-12-20 bei buvo nurodytas adresas ( - ), o jau 2004-06-09 gyvenamoji vieta buvo pakeista. / b.l. 73/. Iš gyventojų registro tarnybos prie LR VRM matyti, kad tretysis asmuo P. G., gim. 1988-04-21 deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) nuo 2002-05-24 / b.l. 77/. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto 2012-04-10 Nr 11-956/12/ matyti, kad pagal 2012-03-08 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, atlikta rašysenos ekspertizė tikslu nustatyti ar ant 2009-04-27 įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties Nr SGB 0206878 pasirašė atsakovas M. L., ar kitas asmuo. Ekspertizės akto tyrimų dalyje konstatuota, kad lyginant tiriamąjį parašą su lyginimui pateiktais M. L. parašų pavyzdžiais, nustatyti pavieniai bendrųjų ir specialiųjų požymių sutapimai ir skirtumai, nesudarantys požymių visumos, pakankamos kokiai nors išvadai. Nustatyti daugiau sutapimų ar skirtumų nebuvo galima. Ekspertizės akto išvadoje konstatuota, kad nustatyti, ar 2009-04-27 įprastinėje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje Nr. SGB 0206878, skiltyje „Draudimo sutartį sudaręs asmuo", pasirašė M. L., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tyrimo dalyje nurodytų priežasčių / b.l. 134-135/. Tokiu būdu, ekspertizės akte nėra konstatuota, kad minėtą sutartį su joje esančiomis sąlygomis, kurių pagrindu ieškovas reiškia ieškinį atsakovui, pasirašė būtent atsakovas, o ne kitas asmuo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas, kuris neturėjo 2009-04-27 draudimo sutarties pasirašymo metu 30 metų amžiaus, kurio nei asmens kodas, nei gimimo data, nei vairavimo stažas neįrašyti šioje sutartyje, negalėjo pasirašyti šios sutarties su įvardintomis sąlygomis, nes tai prieštarauja pačiai sutarčiai bei protingumo kriterijams. Be to, ieškovas neįrodė, jog būtent atsakovas perdavė vairuoti transporto priemonę FORD ESCORT, v/n ( - ) trečiajam asmeniui, t.y. P. G., taip pat eismo įvykio metu neturėjusiam 30 metų amžiaus. Tokiu būdu, esanti šios transporto priemonės registracijai atsakovo vardu eismo įvykio metu, taip pat neįrodo, tos aplinkybės, kad atsakovas perdavė šią transporto priemonę vairuoti trečiajam asmeniui, neturinčiam 30 metų amžiaus bei 7 metų vairavimo stažo, ir tuo pažeidė sutarties sąlygas/ 15.13, 16/. Tokiu būdu, atsakovo nerūpestingi veiksmai, parduodant šią transporto priemonę, ją neišregistruojant iš VĮ „Regitra“ nepagrindžia ieškinio pagrįstumo, kadangi ieškinio dalykas yra draudimo sutartyje įrašytos sąlygos dėl draudimo perduoti draustą transporto priemonę trečiajam asmeniui, turinčiam mažiau nei 30 metų amžiaus bei 7 metų vairavimo stažo, bei perdavimo atveju tokiam asmeniui, nepranešimas apie šią aplinkybę draudikui, t.y. ieškovui, o šios sutarties bei sutarties sąlygų atsakovas negalėjo pažeisti, nes nesudarė šios sutarties su ieškovu bei nesutarė dėl sutarties 15.13p, 16p. įvardintų sąlygų, be to, ir neperdavė transporto priemonės asmeniui neturinčiam 30 metų amžiaus bei 7 vairavimo stažo, kuris sukėlė eismo įvykį, bei dėl kurio nukentėjusiam asmeniui ieškovas sumokėjo draudimo išmoką. Tačiau kaip jau minėta, sudaryta draudimo sutartis yra ne atsakovu, o jo vardu, ir tas aplinkybes patvirtina, visų pirma, atsakovo amžius, bei draudimo sutartyje neįvardintas atsakovo asmens kodas bei gimimo data šios sutarties sudarymo metu, t.y. 2009-04-27, nes kaip jau minėta, tuo metu atsakovui nebuvo sukakę 30 metų, o draudimo sutarties15.13p., 16p. sąlygos numato, kad jeigu draustą šia sutartimi transporto priemonę vairuoja asmuo neturintis 30 metų bei 7 metų vairavimo stažo, ir įvyksta draudiminis įvykis, tai draudėjas privalo grąžinti draudikui, t.y. ieškovui 50 procentų draudimo išmokos. Tokiu būdu, atsakovui sudaryti sutartį su tokiomis sąlygomis, nebuvo prasmės, nes jam pačiam sudarant tokią sutartį nebuvo 30 metų, ir tokiu būdu apdraudus transporto priemonę tokiomis sąlygomis, jos vairavimas jam sukeltų padidintą riziką, be to, kaip jau minėta, šioje sutartyje apskritai nenurodytas nei atsakovo asmens kodas, nei gimimo data, nei vairuotojo pažymėjimas, taip pat nurodytas neteisingas gyvenamosios vietos adresas. Be to, ieškovas neįrodė, kad būtent atsakovas perdavė šią transporto priemonę trečiajam asmeniui P. G., o pats P. G. teismo posėdžio metu, nurodė, kad jam šią transporto priemonę Ispanijoje, Alicante perdavė, asmuo dirbęs Ispanijoje vardu R., ar R., kuris skynė apelsinus, tuo trapu, atsakovas eismo įvykio metu buvo Lietuvoje bei lankėsi Kauno darbo biržoje, ką patvirtina atsakovo parašai apie registraciją darbo biržoje tuo metu. Be to, ekspertizė taip pat nepatvirtino, kad tai yra sutartyje atsakovo parašas, o apžiūrint vizualiai byloje atsakovo parašą, negalima taip pat teigti , kad sutartyje yra atsakovo parašas. Tokiu būdu, galima sutikti su atsakovo argumentais, kad ne jis sudarė su ieškovu draudimo sutartį, ne jis prisiėmė tokias jos sąlygas, bei ne jis perdavė trečiajam asmeniui P. G. vairuoti šią transporto priemonę. Be to, byloje yra pateikta ieškančio darbo atmintinė, iš kurios matyti, kad atsakovas lankėsi Kauno darbo biržoje laikotarpiu nuo 2009-02-24 iki 2010-04-05, yra atžymėtas atsakovo atvykimas į darbo biržą registruotis jo parašu 2009-04-24, 2009-05-08, 2009-05-19, be to, pateikta VSDFV valdybos Kauno skyriaus pažyma 2012-06-07 Nr 16A-3294, iš kurios matyti, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2009-08-23 buvo draustas nuo nedarbo bei gavo išmoką 894,52lt/ b.l. 155,156/. Tokiu būdu, atsakovas negali būti atsakingas už minėtos sutarties 15.13p numatytų sąlygų pažeidimą, o ieškinys, atsakovo atsižvelgiu, atsižvelgiant į aukščiau išnagrinėtas aplinkybes bei ištirtus įrodymus, negali būti tenkintinas. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22str2d numatyta, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Tačiau kaip jau minėta, eismo įvykio metu atsakovas nebuvo transporto priemonės dalyvavusios eismo įvykyje Ispanijoje, Alicante 2009-05-14 nei jos valdytoju, nei draudėju, todėl atsakovui negali būti taikytina civilinė atsakomybė, kuri sutinkamai su LR CK 6.245-6.249str, gali atsirasti esant jos 4 būtinosioms sąlygoms, t.y. neteisėtai veikai, žalai, priežastiniam ryšiui tarp neteisėtos veikos bei padarytos žalos bei esant kaltei. Tačiau nei vienos iš ieškovui tenkančių įrodyti būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas neįrodė, t.y. nei atsakovo neteisėtos veikos, nei jo veika padarytos žalos, nei priežastinio ryšio tarp padarytos žalos bei neteisėtos veikos. Priešingai ieškovui, atsakovas įrodė, kad jis nėra kaltas dėl atsiradusios žalos ieškovui, būtent, kad ne jis sudarė minėtą draudimo sutartį, ne jis perdavė transporto priemonę trečiajam asmeniui, ne jis eismo įvykio metu buvo šios transporto priemonės valdytoju, ne jis sukėlė eismo įvykį arba buvo šio eismo įvykio kaltininku, be to, įrodė, kad Ispanijoje tuo metu, kaip įvyko eismo įvykis , t.y. 2009-05-14 nebuvo, o buvo Lietuvoje bei lankėsi darbo biržoje Kaune. Be to, pagal LR CK 6.270str.2d. atsakovu pagal šį straipsnį gali būti didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, t. y. asmuo, valdantis šį šaltinį nuosavybės, patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu (panaudos, nuomos ar kitokios sutarties pagrindu, pagal įgaliojimą ir t. t.), o ne tik tai asmuo kieno vardu yra įregistruota transporto priemonė. Be to, ieškovas žalos dydį nepatvirtino pakankamais įrodymais, pateikęs tik tai pavedimą bei sąskaitą, tačiau nėra duomenų apie padarytą žalą nukentėjusio asmens automobiliui, t.y. sugadinto automobilio apžiūros akto, sąmatos, remonto aktų bei kitų įrodymų, t.y. duomenų ar iki to eismo įvykio 2009-05-14 Ispanijoje, Alicante transporto priemonė GOLF Nr ( - ) nedalyvavo kituose eismo įvykiuose. Teismas atkreipia dalyvaujančių šioje civilinėje byloje asmenų dėmesį į tą aplinkybę, kad teismas tokiose civilinėse bylose nėra aktyvus bei nerenka įrodymų, tokia pareiga bei teisė suteikta šalims/ LR CPK 178str/. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, šalių atstovų, trečiojo asmens paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškinys atsakovo atžvilgiu yra nepagrįstas bei neįrodytas, todėl atmestinas/ LR CPK 3str., 178str, LR CK 1.5str, 6.37str, 6.210str, 6.245str. - 6.249str, 6.251str., 6.253str, 6.263str, 6.270str, 6.280str, 6.281str,LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22str.2d., LAT Senato nutarimas Nr 27 ‘Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu“, Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklės, patv. LR Vyriausybės nutarimu 2004-06-23, su pakeitimais/. Atmetus ieškovo ieškinio reikalavimus, iš ieškovo atsakovui priteistinos būtinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. už ekspertizę, už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą pagal pateiktus kvitus, be to, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu/ LR CPK 79str, 88str 1d..3p, 8p., 93str , 98str /. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 12str, 17str, 42str, 176str., 177str, 178str, 185str, 259str, 263str-268str, 270str, 279str.

Nutarė

3Ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, į. k. ( - ) ieškinį atsakovo M. L., a.k. ( - ) atžvilgiu, atmesti. Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, į. k. ( - ) atsakovui M. L., a.k. ( - ) 200lt už antstolio paslaugas, 500lt sumokėto užstato už ekspertizę, bei valstybei 46,77lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojui valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM , į.k. 188659752 surenkamąją sąskaitą Nr LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedabank“ AB, į.k. 5660.. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai