Byla 2-9004-803/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. N., T. T., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. T. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. N., T. T., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja J. T. nurodė, kad 2007-02-13 mirė S. T., kuris buvo pareiškėjos sutuoktinis, suinteresuotų asmenų A. N. ir T. T. tėvas. Turto paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Po jo mirties liko nekilnojamasis turtas: butas, esantis ( - ) ir dalis žemės sklypo, esančio ( - ). Turtas buvo įgytas santuokoje, todėl yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Kadangi turtas yra bendroji jungtinė J. T. ir jos mirusio sutuoktinio S. T. nuosavybė, ½ dalis yra paveldima. Nurodo, kad dar iki S. T. mirties pareiškėja bute gyveno, mokėjo ir moka už jį mokesčius. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą po S. T. mirties pradėdama jį faktiškai valdyti. Nurodė, kad juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimui (b.l.1-2, 37-38).

4Suinteresuotas asmuo T. T. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka. Paaiškino, kad jos motina pareiškėja J. T., būdama santuokoje su palikėju S. T. įsigijo butą, esantį adresu ( - ) ir dalį žemės sklypo, esančio adresu ( - ). Po tėvo mirties motina gyvena bute, moka visus mokesčius, t.y. faktiškai valdo likusią jo turto dalį. Į savo palikimo dalį nepretenduoja, prašo patvirtinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. T. priėmė palikimą po jos sutuoktinio S. T. mirties pradėdama faktiškai jį valdyti (b.l. 59).

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka (b.l. 60).

6Suinteresuotas asmuo A. N. atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog su pareiškimu sutinka. Paaiškino, kad į savo palikimo dalį nepretenduoja, prašo patvirtinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. T. priėmė palikimą po jos sutuoktinio S. T. mirties pradėdama faktiškai jį valdyti (b.l. 75).

7Teismas,

konstatuoja:

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), ir žemės sklypo, esančio adresu ( - ), dalis nuosavybės teise priklauso J. T. ir S. T. pagal 2005-11-28 Pirkimo-pardavimo sutartį, Nr.2-13468 (b.l. 17,30). Palikėjo mirties metu pareiškėja J. T. gyveno bute, esančiame ( - ) (b.l. 7). S. T. mirė 2007 m. vasario 13 d. (b.l. 5). Pagal teismui pateiktus santuokos liudijimą ir Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pažymas nustatyta, kad S. T. yra J. T. sutuoktinis ir A. N., T. T. tėvas (b.l. 6,40). Suinteresuoti asmenys A. N. ir T. T. yra pirmos eilės palikėjo įpėdinės, pareiškėja J. T. kaip palikėją pergyvenusi sutuoktinė paveldi su pirmos eilės įpėdiniais. Per įstatymo nustatytą terminą dėl palikimo priėmimo įpėdinės į palikimo buvimo vietos notarų biurą nesikreipė (b.l. 31,32). Pagal pateiktą Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2011-03-28 pažymą Nr. (29)3V-760-2 nustatyta, kad bute adresu ( - ), savo gyvenamąją vietą deklaravo J. T. (b.l. 7).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan. Tai, kad J. T. po S. T. mirties rūpinasi ir prižiūri butą, patvirtina AB „City Service“ 2011-05-06 pažyma Nr. 60-15-527 Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, kurioje nurodyta, kad ji moka mokesčius, skolų už butą ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas paslaugas nėra. Teismas įvertinęs suinteresuotų asmenų A. N. ir T. T. paaiškinimus, jog pareiškėja faktiškai valdo turtą po tėvo mirties, sprendžia, jog pareiškėja J. T. įrodė, kad priėmė palikimą po S. T. 2007 m. vasario 13 d. mirties, pradėdama faktiškai jį valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 straipsniai).

10Pareiškėja įrodė, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turtintis faktas jai sukels teisines pasekmes (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

11Iš pareiškėjos priteistina 19,52 Lt teismo pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 442 straipsnio 1 punktu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po S. T., a.k. ( - ) mirties atsiradusį palikimą priėmė pareiškėja J. T., a.k. ( - ) faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

15Faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimui.

16Priteisti į valstybės biudžetą iš J. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 19,52 Lt (devyniolika Lt 52 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokamos į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai