Byla T-557-387/2011
Dėl nuteistojo A. C., a.k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Algimantas Valantinas, sekretoriaujant Jolantai Vainorienei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitalijui Šilkiniui, nuteistajam A. C., gynėjui advokatui A. G., vertėjui Giedriui Račkauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl nuteistojo A. C., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimą ir prokuroro išvadą,

Nustatė

3A. C. nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2005-10-29 nuosprendžiu pagal BK 129 str. 1 d. ir nubaustas 10 metų laisvės atėmimu. Nuosprendis įsiteisėjo 2006-02-02.

4Nuteistasis A. C. laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime nuo 2005-04-29. Nuo 2006-01-31 jis paliktas įstaigoje ūkio darbams atlikti. Bausmę atlieka lengvojoje grupėje.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija netarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, nes turi galiojančią drausminę nuobaudą.

6Prokurorė prašo teikimo netenkinti.

7Nuteistasis prašo teikimą tenkinti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad suprato savo kaltę, gailisi. Lygtinai paleistas vyktų gyventi pas giminaitį į Kauną. Jis jau pensinio amžiaus. Dirbti sunku, tad gyventų iš pensijos. Galiojanti drausminė yra už rūkymą neleistinoje vietoje.

8Gynėjas advokatas prašė teikimą tenkinti.

9Teikimas netenkintinas.

10Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytos laisvės atėmimo bausmės dalies atlikimas yra tik formali sąlyga teismui svarstyti nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą. Įstatymas suteikia teismui teisę ir pareigą įvertinti, ar nuteistasis gali būti toliau taisomas, neizoliuotas nuo visuomenės visapusiškai įvertinus jo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo vietoje. Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą teismas atsižvelgia į tai, jog A. C. šiuo metu atlieka bausmę už tyčinio labai sunkaus nusikaltimo žmogaus gyvybei padarymą. BK 129 str. 1 d. sankcijoje yra numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų. Tuo tarpu pripažinus A. C. kaltu pagal minėtą straipsnį, Vilniaus apygardos teismo 2005-10-29 nuosprendžiu jam buvo paskirta 10 m. laisvės atėmimo bausme, t. y. mažesnė negu sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

11Kartu teismas pažymi, jog bausmės atlikimo metu A. C. buvo du kartus skatintas ir penkis kartus baustas drausmine tvarka. Viena drausminė nuobauda yra galiojanti. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad savo darbo funkcijas nuteistasis atlieka atmestinai, į jam reiškiamas pastabas nereaguoja. Šių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu nuteistojo atžvilgiu dar nėra pasiekti bausmės tikslai, numatyti BK 41 str.

12Įvertinęs medžiagą pateiktą kartu su teikimu, išklausęs teismo posėdžio dalyvių pasisakymus teismas daro išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo manyti, kad nuteistasis iš tiesų yra įvertinęs savo praeitį, padaręs reikiamas išvadas bei pasiruošęs vykdyti savo įsipareigojimą doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, jog pasitaisys.

13Vadovaudamasis BVK 157 str., BPK 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

14Netenkinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės teikimo dėl nuteistojo A. C. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai