Byla 2-180-192/2011
Dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Vilijai Leckienei, dalyvaujant ieškovei G. K., dalyvaujant jos atstovei advokatei Reginai Kvalitienei, nedalyvaujant atsakovui A. K., nedalyvaujant trečiojo asmens AB „Swedbank“ atstovui, nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, uždarame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo ir

Nustatė

2ieškovė G. K. patikslintu ieškiniu (II tomas, b.l. 31-34) kreipėsi į teismą prašydama:

31/ santuoką, įregistruotą 2002-02-02 dieną Kauno miesto CMB, akto įrašo Nr.127 A. K. ir G. K. nutraukti dėl sutuoktinio A. K. kaltės,

42/ po santuokos nutraukimo ieškovei palikti V. pavardę,

53/ nustatyti sūnaus A. K., a/k ( - ) gyvenamąją vietą kartu su motina G. K.,

64/ priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus išlaikymui periodines išmokas po ½ dalį MMA kiekvieną mėnesį, pradedant mokėti nuo 2010-02-01 dienos iki sūnaus pilnametystės.

75/ priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus išlaikymui išlaikymo įsiskolinimą už 17 mėnesių, viso -6800 litų. Santuokoje įgytą turtą padalinti sekančiai:

8ieškovei G. K. nekilnojamo ir kilnojamo turto neskirti.

9Atsakovui A. K. paskirti asmeninės nuosavybės teise trijų kambarių ir virtuvės butą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), 149000 Lt vertės, automobilį Audi A6 v/n ( - ),pirmos registracijos data 2000-04-07 19000 Lt vertės, automobilį Audi A4 Avant, v/n ( - ), pirmos reg. data 2000-08-24,10000 Lt vertės;

10pripažinti atsakovo A. K. asmenine skola „Swedbank“ išduotą kreditą ir palūkanas: 23799,88 Lt paskolą bei už ją privalomas mokėti palūkanas pagal 2009-03-25 dienos sutartį Nr.09-024868-VA su AB „Swedbank“,

11iš atsakovo priteisti jos turėtas atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovas netrukus po santuokos įregistravimo ėmė keistis, mažiau domėtis šeima, išgerinėti, į namus vesdavosi nepažįstamus asmenis, visiškai nesirūpino šeima, nerėmė materialiai sūnaus ir jos. Vėliau sutuoktinis ėmęs smurtauti. Toks nedarnus gyvenimas tęsėsi iki 2005-01-02. Šią dieną atsakovas paliko šeimą ir išsikėlė gyventi atskirai.2005 m. gegužės mėnesį jie susitaikė, bandė gyventi kartu, ji dėjusi visas pastangas išsaugoti šeimą, tačiau 2008 m. rugsėjo mėnesį atsakovas antrą kartą paliko šeimą ir nuo to laiko jie gyvena atskirai, bendro ūkio neveda, šeimyninių santykių nepalaiko. Santuoka yra galutinai iširusi, nors teismas ir buvo skyręs susitaikymo terminą. Vienok, per susitaikymo terminą atsakovas neieškojo jokių kontaktų nei su ja, nei su sūnumi, nedėjo jokių pastangų atstatyti šeimos santykius. Šeima jam buvusi reikalinga tik formaliai, kadangi atsakovas tuo metu buvo sulaikytas dėl nusikalstamos veikos padarymo, jam buvo reikalingas pagrindas išeiti į laisvę, kai buvo skiriama kardomoji priemonė susijusi su laisvės atėmimu. Ieškovė mano, kad šeima iširo dėl atsakovo kaltės.

13Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos prašo teismo sūnaus A. K. gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ja, atsižvelgiant į tai, kad sūnus, yra labiau prisirišęs prie jos, ji gali vaikui sudaryti tinkamas sąlygas vaiko priežiūrai ir jo gyvenimui, vystymuisi. Ji turi gyvenamąją vietą ir pajamų šaltinių: be to pagal savo moralines ir dvasines savybes jis yra nestabilus, jis nuolat turi problemų su teisėsauga, yra agresyvus. Sūnus ne kartą yra ne kartą yra išreiškęs nuomonę gyventi kartu su ja.

14Dėl vaiko išlaikymo prašo priteisti periodinėmis išmokomis, prašo priteisti pusę minimalios algos. Kadangi atsakovas šeimos įsigytu turtu butu naudojasi vienas, be to butas yra įkeistas bankui, todėl neprašo vaikui išlaikymo turtu. Atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui buvo įsiskolinęs sūnaus išlaikymui už 17 mėnesių, t.y. nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio po 400 litų per mėnesį, iš viso-6800 litų. Vaiko išlaikymui skirtas lėšas prašo pavesti administruoti jai, ieškovei. Dėl santuokoje įgyto turto padalinimo, dėl skolų ir kreditų, ieškovė prašo teismo priteisti nekilnojamus daiktus ir automobilius, priteisti atsakovui. Ieškovė nurodė, kad buto ( - ), įsigijimui jie su atsakovu paėmė kreditą iš Nordea banko pagal 2008-05-26 busto kreditavimo sutartį Nr. BK 08/05/71SA. Paskutinė kredito grąžinimo data yra 2046-05-20. Iki šios dienos dalis kredito yra grąžinta. Pagal banko išduotą pažymą matyti, kad skola bankui pagal šią sutartį liko 92710,92 EUR. 2011-05-05 bankas nutraukė šią kreditavimo sutartį ir kaip naudos gavėjas kreipėsi į Būsto paskolų draudimo bendrovę dėl išmokos, nes kreditas buvo apdraustas –draudimo liudijimas Nr. ( - ) 34. Kadangi kreditavimo sutartis yra jau nutraukta, todėl laikytina, kad Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius nebėra jų kreditorius. Formaliai butas yra jų nuosavybė, jis įregistruotas nekilnojamojo turto registre jų vardu. Šiuo butu atsakovas naudojasi vienas, ji šiuo butu nesinaudojusi ir jame negyvenusi ,nes jų santykiai jau buvo pakankamai pašliję, kai jie ėmė šį kreditą. Be to, 2007-08-22 AB „Swedbank“ suteikė vartojimo kreditą buto remontui pagal sutartį Nr. 07-090527-VA. Vienok, po kurio laiko pastaroji sutartis buvusi pakeista ir 2009-03-25 dieną performinta kaip sutartis Nr. 09-024868-VA kredito pagal sutartį Nr.07-090527-VA grąžinimui. Kredito suma buvo pervesta į atsakovo vardu banke atidarytą sąskaitą ir šią sumą atsakovas panaudojo savo nuožiūra be jos sutikimo ir jai nežinant, nes buto remonto jie neatliko kaip tik dėl tos priežasties, kad atsakovas pinigais disponavo savo nuožiūra ir be jos sutikimo. Vartojimo kredito suma buvo panaudota atsakovo reikmėms, šiuo kreditu nebuvo tenkinami šeimos poreikiai. Bankas patvirtino tą aplinkybę, kad bendraskolei G. K. lėšos pervestos nebuvo. Ieškovė nurodo, kad kompensacijos už atsakovui paskirtą turtą ji nepageidauja.

15Ieškovė paaiškino, kad atsakovas sūnaus išlaikymui visiškai neskiria lėšų nuo 2008-08 mėn., t.y. kai visiškai paliko šeimą, o LAP nevykdo ir išlaikymo visiškai neteikia.

16Atsakovas A. K. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, nesidomėjo bylos eiga, priešieškinio neteikė, atsiliepimas į ieškinį negautas.

17Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Šalių santuoka įregistruota 2002-02-02 Kauno miesto Civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ). ( - )jiems gimė sūnus A. K. (b.l.11).2008-05-15 G. K. ir A. K. bendrosios jungtinės nuosavybės teise įsigijo butą ( - ), įregistruota hipoteka (b.l. I t. 13-14,19-30). A. K. vardu įregistruotos dvi transporto priemonės(I t. b.l.16,17). G. K. transporto priemonių neturi(b.l.18).2009-03-25 G. K. ir A. K. iš AB „Swedbanko“ gavo 23799,88 Lt vartojimo kreditą, kurį įsipareigojo grąžinti iki 2014-02-27 (b.l.31-33, I tomas).2010-01-22 dienai pagal 2008-05-26 Būsto kreditavimo sutartį negrąžinto kredito suteikto A. K. ir G. K. buvo 92710,92 EUR(b.l.34 I tomas).2009-07-15 dienos Vilniaus miesto II apylinkės teismo nutartimi A. K. buvo paskirta kardomoji priemonė- suėmimas dviems mėnesiams (b.l. 36-44, I tomas).

19Dėl santuokos nutraukimo

20Ieškovė prašė teismo nutraukti jos ir A. K. santuoką, įregistruotą 2002-02-02 dieną Kauno miesto CMB, nutraukus santuoką, jai palikti ikisantuokinę pavardę V. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas nesirūpino šeima, nebuvo lojalus, neišlaikė sūnaus ir jos, o 2005-01-02 paliko šeimą ir išsikėlė gyventi .2005 m. gegužės mėn. jie susitaikė, bandė gyventi kartu, tačiau 2008 m. rugsėjo mėnesį atsakovas ją ir sūnų paliko visiškai , nuo to laiko jie kartu negyveno, artimų ryšių nepalaikė. Teismas buvo skyręs šalims trijų mėnesių susitaikymo terminą (b.l. 89, t.1), tačiau šalys nesusitaikė. Ieškovės paaiškinimai ir byloje pateikti įrodymai dėl atsakovui skirtos kardomosios priemonės patvirtina, kad atsakovas nevykdė savo kaip sutuoktinio pareigos šeimai, nesirūpino jos materialine gerove, todėl laikytina, kad šalių santuokas yra tik formali, todėl nutrauktina, sutinkamai su LR CK 3.60 str.1 d. pagrindu, pripažįstant, kad santuoka iširo dėl atsakovo A. K. kaltės. Nutraukus santuoką ieškovės prašymu jai paliktina ikisantuokinė V. pavardė, o atsakovui-K..

21Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

22Ieškovė prašė teismo nustatyti sūnaus A. K. gyvenamąją vietą kartu su ja. Ieškovė nurodė, kad sūnumi rūpinasi ji viena, ji gali sudaryti tinkamas vaiko gyvenimo sąlygas, jį auklėti. Atsakovas prieštaravimų dėl vaiko gyvenamosios vietos nereiškė, VTAS neturi duomenų, kad G. K. nesirūpintų sūnumi. Todėl neesant ginčo tarp šalių dėl vaiko A. K. gyvenamosios vietos nustatymo ieškovės reikalavimas tenkintinas, nustatytina sūnaus A. K. gyvenamoji vieta kartu su motina G. K..

23Dėl vaiko išlaikymo.

24Ieškovė prašė teismo nutraukus santuoką, išspręsti sūnaus A. K. išlaikymo klausimą, priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus išlaikymui pusę MMA, t.y. 400 litų periodinių išmokų iki jo pilnametystės. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo 2010-02-05 dieną. 2010-02-08 dieną teismas taikė LAP ir priteisė iš atsakovo A. K. šalių sūnui A. K. po 400 litų periodinių išmokų iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Ieškovės prašoma vaiko išlaikymo suma nėra per didelė, atitinkanti Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką , kad vieno mėnesio vaiko išlaikymo vertė negali būti mažesnė už 1 MMA, t.y. 800 Lt, iš kurių pusę privalo teikti skyriumi gyvenantis tėvas. Atsakovas neginčija vaiko išlaikymo dydžio. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LR CK 3.192 str.), o atsakovas išlaikymo sūnui A. K. neteikia, todėl esant ieškovės reikalavimui pagrįstam, iš atsakovo A. K. sūnaus A. K. išlaikymui priteistinos periodinės išmokos po 400 litų kas mėnesį ir mokėtinos nuo 2011-12-23 dienos iki jo pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant vyriausybės nustatyta tvarka( LR CK 3.194 str.,3.196 str.).

25Dėl išlaikymo įsiskolinimo.

26Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti sūnaus išlaikymui išlaikymo įsiskolinimą už 17 mėnesių iki kreipimosi į teismą dienos, nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio, kai atsakovas visiškai paliko šeimą,iki jos kreipimosi į teismą dėl santuokos nutraukimo 2010-02-05 už mėnesį po 400 litų, iš viso -6800 litų. Atsakovas neginčija ieškovės reikalavimo. Ieškovė prašo išlaikymo įsiskolinimo tiktai nuo to laiko, kai atsakovas paliko visiškai šeimą, t.y. nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio iki kreipimosi į teismą. Ieškovė grindžia reikalavimą LR CK 3.200 str. nuostata, todėl reikalavimui esant pagrįstam, įrodytam, ieškovės paaiškinimu, neginčijant atsakovui, jis tenkintinas, iš atsakovo A. K. sūnaus A. K. išlaikymui priteistinas išlaikymo įsiskolinimas už 17 mėnesių už mėnesį po 400 litų, viso 6800 litų.

27Dėl santuokoje įgyto turto padalinimo.

28Ieškovė patikslintu ieškiniu neprašo sau santuokoje įgyto turto buto, įgyto už skolintas banko lėšas ( - ) ir automobilių Audi A6 v/n ( - ) ir Audi A4 Avant, v/n ( - ) ir prašo teismo kilnojamus daiktus automobilius ir nekilnojamą daiktą butą priteisti atsakovui bei pripažinti atsakovo A. K. asmenine skola banko išduotą kreditą 23799,88 Lt ir už ją privalomas mokėti palūkanas pagal 2009-03-25 dienos sutartį Nr.09-024868-VA su Swedbanku. Atsakovo prieštaravimai negauti.

29Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2008-05-26 dieną A. K. ir G. K. būsto ( - ) įsigijimui iš Nordea Bank Finlant Plc gavo 94126,51 EUR kreditą(b.l.19-30, t.1).2010-01-22 dienai bankui skola buvo 92710,92 EUR (b.l..34).Prievolė bankui yra solidari pagal kreditavimo sutartį kurią pasirašė G. K. ir A. K.. Ieškovė G. K. nurodė, kad po santuokos nutraukimo už prievolę bankui būtų asmeniškai atsakingas A. K. ir prašė priteisti jam abiejų santuokoje įgytą būstą. Kreditorius nesutiko su ieškovės reikalavimu(b.l. 60-61) ir prašė laikyti solidaria prievole. Būsto paskolų draudimas (b.l. 18, II t.) nurodė, kad A. K. ir G. K. netinkamai vykdant savo skolinį įsipareigojimą, Nordea Bank Finland 2011-05-05 nutraukė 2008-05-26 būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 08/05/71SA. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu nustatyta, kad šalys nesikreipė į banką dėl sutarties sąlygų pakeitimo ar pan. Ieškovė nurodė, kad atsakovas ginčo butu naudojasi vienas, ji bute niekada negyvenusi, prašo, kad ginčo butas būtų priteistas atsakovui. Ieškovės reikalavimas tenkintinas neesant ginčo su atsakovu, atsakovo asmeninėn nuosavybėn priteisiamas butas ( - ). Atsakovui priteistini ir santuokoje įgyti automobiliai Audi A6 v/n ( - ) ir Audi A4 ,v/n ( - ), kadangi ieškovė jų nepageidauja, todėl neesant ginčo reikalavimas tenkintinas (LR CK 3.123 str.). Atsakovų A. K. ir G. K. įsipareigojimai, kadangi susitarimą bankui pasirašė abu sutuoktiniai ir toliau lieka solidarūs, nes sutarties sąlygų pakeitimas galimas tik esant visų šalių susitarimui.

30Dėl kredito

31AB „Swedbank“ suteikė A. K. ir G. K. 2009-03-25 vartojamąją paskolą Nr.09-024868-VA, kurios likutis 2010-01-19 dienai buvo lygus 23905,84 Lt, kreditorius AB „Swedbank“ prieštarauja(b.l.56) ir nurodė, kad nutraukiant santuoką sutuoktinių prievolės bankui, kurios neįvykdytos ir kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos - buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai. Šiuo ginčo atveju abu bendraskoliai nesikreipė kartu į banką dėl jų prievolių padalijimo ir kreditoriaus nebuvo priimti sprendimai. Santuokos nutraukimas įstatymuose nenumatytas kaip pagrindas pasibaigti bent vieno iš sutuoktinių solidariųjų skolininkų pagal sutartį-pareigai atsakyti kreditoriams pagal solidariąją prievolę. Bendraskoliai savo turtinių santykių negali spręsti trečiųjų asmenų-kreditorių sąskaita, nes solidariąją prievolę pakeitus į dalinę arba asmeninę kyla grėsmė, kad prievolė bus neįvykdyta visiškai ar iš dalies.( LR Aukščiausiojo teismo 2009-05-18 dienos nutartis civilinėje byloje Nr.3k-7-229/2009.). Kadangi šalys nesikreipė dėl sutarties sąlygų pakeitimo į kreditorių, ieškovės reikalavimas dėl 23905,84 Lt paskolos ir palūkanų pripažinimo pagal 2009-03-25 dienos sutartį Nr.09-024868-VA su AB „Swedbank“ atsakovo A. K. asmenine skola, atmestinas ir tenkinant kreditoriaus AB „Swedbank „ reikalavimus (b.l.98-100) iš A. K. ir G. K. priteistina 24778,77 Lt skola, iš kurių 22665,30 Lt, negrąžinto kredito,1835,60 Lt palūkanų, 137,78 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 140,09 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

32Iš dalies patenkinus ieškovės reikalavimus iš atsakovo A. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei 5340 litų(LR CPK 93 str.). Taip pat iš atsakovo A. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (144+204)=348 Lt.(LR CPK 85, 88 str.), ir išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 83,81 (LR CPK 92 str.) valstybei.

33Iš dalies patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovo A. K. jos naudai priteistinos jos turėtos atstovavimo išlaidos 2000 litų(LR 98 str.).

34Vadovaudamasis LR CPK 263,265,268, 269,270 straipsniais ,teismas

Nutarė

35ieškinį patenkinti iš dalies.

36Santuoką, įregistruotą A. K. a/k ( - ) ir G. V. a/k ( - ) 2002-02-02 dieną Kauno miesto civilinės metrikacijos biure akto įrašo Nr. ( - ), nutraukti.

37Įregistruojant ištuoką G. K. palikti ikisantuokinę pavardę V., A. K.-K..

38Nustatyti nepilnamečio A. K. a/k ( - ) gyvenamąją vietą su motina G. K. a/k ( - ).

39Priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus A. K., a/k ( - ) išlaikymui periodines išmokas po 400 litų kas mėnesį ir mokėti nuo 2011-12-23 dienos iki jo pilnametystės.

40Priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus A. K. išlaikymui išlaikymo įsiskolinimą 6800 litų.

41Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti G. K..

42Padalinti santuokoje įgytą turtą G. K. ir A. K. sekančiai:

43A. K. asmeninės nuosavybės teise paskirti 3 kambarių butą ,unikalus numeris 1997-4017-1010:0005,esantį ( - ).

44A. K. asmeninės nuosavybės teise paskirti automobilį Audi A6, v/n ( - ) pirmos registracijos data 2000-04-07 ir automobilį A4 Avant v/n ( - ) pirmos registracijos data 2000-08-24.

45Priteisti iš A. K. ir G. K. kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai solidariai 22665,30 Lt negrąžinto kredito, 1835,60 Lt palūkanų, 137,78 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 140,09 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

46Priteisti iš atsakovo A. K. bylinėjimosi išlaidas valstybei 5340 litų

47Priteisti iš atsakovo A. K. bylinėjimosi išlaidas valstybei 348 Lt.

48Priteisti iš atsakovo A. K. išlaidas valstybei, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 83,81 Lt.

49Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovės G. K. naudai jos turėtas atstovavimo išlaidas 2000 litų.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė G. K. patikslintu ieškiniu (II tomas, b.l. 31-34) kreipėsi į... 3. 1/ santuoką, įregistruotą 2002-02-02 dieną Kauno miesto CMB, akto įrašo... 4. 2/ po santuokos nutraukimo ieškovei palikti V. pavardę,... 5. 3/ nustatyti sūnaus A. K., a/k ( - ) gyvenamąją vietą kartu su motina G.... 6. 4/ priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus išlaikymui periodines išmokas po ½... 7. 5/ priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus išlaikymui išlaikymo įsiskolinimą... 8. ieškovei G. K. nekilnojamo ir kilnojamo turto neskirti.... 9. Atsakovui A. K. paskirti asmeninės nuosavybės teise trijų kambarių ir... 10. pripažinti atsakovo A. K. asmenine skola „Swedbank“ išduotą kreditą ir... 11. iš atsakovo priteisti jos turėtas atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidas.... 12. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovas netrukus po santuokos... 13. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos prašo teismo... 14. Dėl vaiko išlaikymo prašo priteisti periodinėmis išmokomis, prašo... 15. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas sūnaus išlaikymui visiškai neskiria... 16. Atsakovas A. K. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, nesidomėjo... 17. Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Šalių santuoka įregistruota 2002-02-02 Kauno miesto Civilinės metrikacijos... 19. Dėl santuokos nutraukimo... 20. Ieškovė prašė teismo nutraukti jos ir A. K. santuoką, įregistruotą... 21. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 22. Ieškovė prašė teismo nustatyti sūnaus A. K. gyvenamąją vietą kartu su... 23. Dėl vaiko išlaikymo.... 24. Ieškovė prašė teismo nutraukus santuoką, išspręsti sūnaus A. K.... 25. Dėl išlaikymo įsiskolinimo.... 26. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti sūnaus išlaikymui išlaikymo... 27. Dėl santuokoje įgyto turto padalinimo.... 28. Ieškovė patikslintu ieškiniu neprašo sau santuokoje įgyto turto buto,... 29. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2008-05-26 dieną A. K.... 30. Dėl kredito... 31. AB „Swedbank“ suteikė A. K. ir G. K. 2009-03-25 vartojamąją paskolą... 32. Iš dalies patenkinus ieškovės reikalavimus iš atsakovo A. K. priteistinos... 33. Iš dalies patenkinus ieškovės ieškinį iš atsakovo A. K. jos naudai... 34. Vadovaudamasis LR CPK 263,265,268, 269,270 straipsniais ,teismas... 35. ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Santuoką, įregistruotą A. K. a/k ( - ) ir G. V. a/k ( - ) 2002-02-02 dieną... 37. Įregistruojant ištuoką G. K. palikti ikisantuokinę pavardę V., A. K.-K..... 38. Nustatyti nepilnamečio A. K. a/k ( - ) gyvenamąją vietą su motina G. K. a/k... 39. Priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus A. K., a/k ( - ) išlaikymui periodines... 40. Priteisti iš atsakovo A. K. sūnaus A. K. išlaikymui išlaikymo... 41. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti G. K..... 42. Padalinti santuokoje įgytą turtą G. K. ir A. K. sekančiai:... 43. A. K. asmeninės nuosavybės teise paskirti 3 kambarių butą ,unikalus numeris... 44. A. K. asmeninės nuosavybės teise paskirti automobilį Audi A6, v/n ( - )... 45. Priteisti iš A. K. ir G. K. kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai solidariai... 46. Priteisti iš atsakovo A. K. bylinėjimosi išlaidas valstybei 5340 litų... 47. Priteisti iš atsakovo A. K. bylinėjimosi išlaidas valstybei 348 Lt.... 48. Priteisti iš atsakovo A. K. išlaidas valstybei, susijusias su procesinių... 49. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovės G. K. naudai jos turėtas atstovavimo... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...