Byla N2-14848-101/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui padidinimo, institucija, teikianti išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Aldonė Biekšienė

2sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovei L. Š.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovui A. M. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui padidinimo, institucija, teikianti išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovė L. Š. prašė pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10 17 sprendimu priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko I. M. išlaikymui periodinėmis išmokomis po 400 Lt kiekvieną mėnesį nuo bylos iškėlimo iki vaiko pilnametystės (b.l.1-3). Nurodė, kad su atsakovu 1993 02 18 sudarė santuoką, kurioje ( - ) gimė dukra I. M.. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10 17 sprendimu šalių santuoka nutraukta dėl atsakovo kaltės, iš atsakovo dukrai I. M. priteistas 125 Lt išlaikymas, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2002 08 26 iki vaiko pilnametystės. 2005 03 19 ieškovė sudarė santuoką su H. Š.. Teismo 2002 10 17 sprendimu nustatytas išlaikymo dydis neatitinka esamos teismų praktikos ir padidėjusių dukters poreikių bei pasikeitusios ieškovės turtinės padėties. Ieškovės pajamų nebepakanka visapusiškam dukters lavinimui bei būtinųjų poreikių tenkinimui. Ieškovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, šiuo metu niekur nedirba, yra registruota darbo biržoje, jos materialinė padėtis sunki. Teismo posėdyje ieškovė palaikė ieškinį. Nurodė, kad yra susidarę virš 1000 Lt išlaikymo įsiskolinimo. Prašė priteisti 425 Lt dydžio išlaikymą nuo kreipimosi į teismą dienos. Vaikas auga, poreikiai yra didesni, kartais reikia pasamdyti papildomus mokytojus. Dukra mokosi 10 klasėje, didesnių specialių poreikių neturi. Reikalingi ortopediniai batai.

7Atsakovas A. M., kuriam procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo būdu paskelbiant specialiame interneto tinklapyje CPK 130 str. nustatyta tvarka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymų negauta. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

8Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodyta sutinka su ieškovės argumentais, kad nepilnamečio vaiko poreikiai yra padidėję, nurodė, kad išlaikymas nepilnamečiui vaikui turi būti padidintas (b.l.30-31). Gautas prašymas nagrinėti bylą Skyriaus atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas. Šalys L. Š. ir A. M. yra I. M., gimusios ( - ), tėvai, tai patvirtina Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus išduotas gimimo liudijimas (įrašo Nr.1343) (b.l.5). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10 17 sprendimu civilinėje byloje Nr.N-2-7137-19/2002 šalių santuoka nutraukta, iš atsakovo A. M. priteista dukters I. M. išlaikymui 125 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2002 08 26 iki vaiko I. M. pilnametystės (b.l.14-15).

10Teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (CK 3.201 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausias Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra konstatavęs, kad vaiko išlaikymo prievolė yra tęstinio pobūdžio ir ribota laiku, todėl šios prievolės turinys kinta, keičiantis vaiko poreikiams bei jo tėvų galimybėms patenkinti šiuos poreikius, užtikrinti sąlygas, būtinas vaikui vystytis. Dėl šių priežasčių išlaikymo dydį nustatęs teismo sprendimas neturi šalims res judicata galios ir išlaikymo teisinio santykio dalyviai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu pakeisti šį sprendimą. Pagrindas reikalauti keisti priteisto išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios skolininko turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-185/2006; 2011-07-18 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-325/2011). Tam, kad būtų pakeistas išlaikymo dydis, turi būti nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės: konkretaus vaiko poreikiai ir abiejų tėvų turtinė padėtis, nes išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

11Ieškovė prašo padidinti priteistą išlaikymą iki 425 Lt. Šiuo metu ieškovė nedirba (b.l.13). Nuosavybės teise nekilnojamojo turto ir transporto priemonių ieškovė neturi (b.l.11-12). Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis atsakovas taip pat nedirba (b.l.24). Nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi (b.l.25-27).

12Teismų praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-189/2009; 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-596/2009). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas yra nedarbingas, todėl pagal sveikatos būklę ir amžių privalo vykdyti savo pareigą išlaikyti vaiką. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas šiuo metu visiškai neteikia išlaikymo. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

13CK 3.192 str. 2d. nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, todėl teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Pagal susiformavusią teismų praktiką, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, taikant teisės analogiją, atsižvelgiama į CK 6.461str.2d. nuostatas, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA), kuri šiuo metu yra 850 Lt per mėnesį. Kadangi nepilnametį vaiką privalo išlaikyti abu tėvai, kiekvienas iš tėvų minimaliems vaiko poreikiams tenkinti privalėtų skirti po 425 Lt.

14Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, rašytinius dokumentus, ieškovės paaiškinimus, nustatė, kad 2002 m. teismo priteistas išlaikymas nebuvo keičiamas iki šiol, nors sudarė 125 Lt per mėnesį. Šiuo metu, pasikeitus aplinkybėms, t.y. išaugus vaiko poreikiams (mergaitei jau yra 16 metų) ir padidėjus infliacijai, brangstant produktams ir paslaugoms, vaikui yra reikalingas didesnis išlaikymas (CK 3.201 str.). Vadovaujantis CK 3.201 str., teismui yra pagrindas pakeisti teismo sprendimu priteistą išlaikymo dydį, jį padidinant. Vaiko teisėtas interesas gauti tinkamą išlaikymą ginamas prioritetiškai (LR CK 3.3 str. 1 d.). Įvertindamas nustatytas aplinkybes, atsižvelgdamas išimtinai į šalių vaiko interesus, bet taip pat ir tėvų turtinę padėtį, teismas ieškovės ieškinį tenkina, keičia teismo sprendimu iš atsakovo priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis nepilnametei I. M. dydį ir priteisia išlaikymą periodinėmis išmokomis po 425 Lt kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2012 08 16, iki I. M., gim. ( - ), pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.), bei nustato, kad ieškovė vaikui priteistą išlaikymo sumą tvarko uzufrukto teise.

15Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinas 108 Lt (425 Lt – 125 Lt) x12mėn.x3proc) žyminis mokestis (CPK 85 str. 1d.1, 3p.).

16Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 270str.,282 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10 17 sprendimu civilinėje byloje Nr.N-2-7137-19/2002 iš atsakovo A. M., a.k( - ) nepilnametei I. M., gim. ( - ), a.k( - ) priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis dydį ir padidinti jį iki 425 Lt (keturių šimtų dvidešimt penkių Lt) kas mėnesį nuo 2012 08 16 iki I. M. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

18Nepilnametės I. M., a.k( - ) išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise ieškovei L. Š., a.k( - )

19Priteisti iš A. M., a.k( - ) valstybės naudai 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) žyminio mokesčio (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

20Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Aldonė Biekšienė... 2. sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. Š.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š.... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovė L. Š. prašė pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10... 7. Atsakovas A. M., kuriam procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo... 8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 9. Ieškinys tenkintinas. Šalys L. Š. ir A. M. yra I. M., gimusios ( - ),... 10. Teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių... 11. Ieškovė prašo padidinti priteistą išlaikymą iki 425 Lt. Šiuo metu... 12. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę... 13. CK 3.192 str. 2d. nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 14. Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, rašytinius... 15. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.).... 16. Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 270str.,282 str. 2 d. 1 p., teismas... 17. Ieškinį tenkinti. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 10 17... 18. Nepilnametės I. M., a.k( - ) išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti... 19. Priteisti iš A. M., a.k( - ) valstybės naudai 108 Lt (vieną šimtą... 20. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...