Byla T-490-503/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Ragėnaitei, dalyvaujant prokurorei Ž. Žalėnaitei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui D. Atkočiui, vertėjui V. Visockui, nuteistojo gynėjui adv. A. Asovskiui nuteistajam A. F.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam A. F. laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,-

Nustatė

3teikime nurodyta, kad A. F., g. 1975-08-11, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, anksčiau teistas 4 kartus. Nuteistas Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu pagal BLR BK 328 str. 1 d., 228 str. 2 d., 228 str. 3 d., 71 str. 1 d., 72 str. 1, 3, 6 d. – 5 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. 2009-05-14 Gardino srities teismo nutartimi pakeisti 2009-03-09 nuosprendį dalyje dėl bausmių subendrinimo, pritaikyti BLR BK 72 str. 2, 3 d. ir paskirti 5 metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis 2009-05-05 įstatymo „Dėl amnestijos...“ 10 str., sumažinti bausmę vieneriems metams, galutinė bausmė – 4 metai laisvės atėmimo. Nuosprendis įsiteisėjo: 2009-05-14.

4Bausmės pradžia – 2008-10-15.

5Bausmės pabaiga – 2012-10-15.

6Pagal 1996-07-12 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartį „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo“ A. F. perkeltas iš Baltarusijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2009-09-18 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

7Vadovaujantis minėtos Sutarties 4 str. 1 d. 6 p., prašo nustatyti nuteistajam A. F. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

8Lukiškių TI-K atstovas Lukiškių TI-K administracijos vadovo teikimą palaikė.

9Nuteistasis prašo sušvelninti bausmę. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis disponavo nedideliu kiekiu psichotropinės medžiagos, panaikinti turto konfiskaciją.

10Prokurorė iš esmės nurodė, kad nuteistojo A. F. padarytos Baltarusijos Respublikoje nusikalstamos veikos atitinka LR BK 259 str. 1 d., 199 str. 2 d. Paskirtoji laisvės atėmimo bausmės trukmė nekeistina, kadangi paskirtoji laisvės atėmimo bausmė neprieštarauja LR baudžiamųjų įstatymų nuostatoms.

11Pagal 1996-07-12 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medikinio pobūdžio priemonės, perdavimo“ 7 straipsnio 1 dalį, jeigu teismo sprendimas priimtas vykdyti, tai Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismai, vadovaudamiesi šios Valstybės įstatymais, nustato laisvės atėmimo bausmę, maksimaliai atsižvelgdami į Valstybės, priėmusios nuosprendį, paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Pagal šio straipsnio 3 dalį į laisvės atėmimo bausmės vykdymo laiką įskaitomas laikas, atliktas Valstybėje, priėmusioje nuosprendį, o pagal 4 dalį laisvės atėmimo bausmės konversija (pakeitimas) vykdomas valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymų nustatyta tvarka.

12Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio nuostatas A. F. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat minėtos Sutarties, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

13Minėtuose Sutarties straipsniuose įtvirtintos bausmės atlikimo tęstinumo nuostatos teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje atliekama bausmė, suderinus su vykdančios bausmę valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmės trukmę, kuri savo esme kiek įmanoma atitiktų nuosprendžiu paskirtąją bausmę – neleidžia pasunkinti nuteistojo padėties, tačiau leidžia ją palengvinti.

14Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Baltarusijos Respublikos) teismo nuosprendžiu nuteistajam A. F. paskirtą bausmę, atsižvelgtina į valstybės, kuriai ji perduota bausmės atlikimui (Lietuvos Respublikos) įstatymus, laikantis minėtos Sutarties reikalavimų, nepabloginti nuteistojo teisinės padėties; atsitiktinai nesusieti minimalia sankcija, numatyta valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose; apsiriboti gautais duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie išaiškėja iš nuosprendžio, priimto asmenį nuteisusios valstybės.

15Pagal Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, konstatuojama, kad A. F. veikos, t.y. numatytos BBK 228 str. 2 d., 3 d., už kurias jis nuteistas Baltarusijos Respublikoje, atitinka ir yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d. („Kontrabanda 2. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“).

16A. F. veika, t.y. numatyta BBK 328 str. 1 d., už kurią jis nuteistas Baltarusijos Respublikoje, atitinka ir yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. („Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti - 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“).

17Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo nuosprendžiu 2009-03-09 nuosprendžiu paskirta galutinė subendrinta bausmės trukmė, įskaičius sumažinimą amnestija, t.y. 4 metai laisvės atėmimo, nekeistina, todėl, kad A. F. paskirtos bausmės, neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalyje bei 259 straipsnio 1 dalyje numatytų sankcijų maksimumo, subendrinta bausmė neprieštarauja LR įstatymo nuostatoms dėl bausmių subendrinimo.

18Bausmės atlikimo vieta nuteistajam A. F. nustatytina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą – atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą.

19Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu A. F. už jo padarytas nusikalstamas veikas paskirtos dvi bausmės – laisvės atėmimas su turto konfiskavimu. Už šias veikas A. F. pagal LR BK gali būti skiriama tik viena bausmė – laisvės atėmimas. Todėl Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu A. F. paskirta papildoma bausmė turto konfiskavimas, Lietuvos Respublikoje nevykdytinas.

20Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 365 straipsniais, teismas

Nutarė

21suderinti Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Baltarusijos Respublikos 228 str. 2 d., 3 d., ir 328 str. 1 d., A. F., a.k. ( - ) su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalimi ir 259 straipsnio 1 dalimi ir nustatyti jam ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

22Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu paskirtą A. F. papildomą bausmę turto konfiskavimą Lietuvos Respublikoje nevykdyti.

23A. F. bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2008-10-15, o bausmės pabaiga 2012-10-15.

24Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus –... 3. teikime nurodyta, kad A. F., g. 1975-08-11, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Bausmės pradžia – 2008-10-15.... 5. Bausmės pabaiga – 2012-10-15.... 6. Pagal 1996-07-12 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartį... 7. Vadovaujantis minėtos Sutarties 4 str. 1 d. 6 p., prašo nustatyti nuteistajam... 8. Lukiškių TI-K atstovas Lukiškių TI-K administracijos vadovo teikimą... 9. Nuteistasis prašo sušvelninti bausmę. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis... 10. Prokurorė iš esmės nurodė, kad nuteistojo A. F. padarytos Baltarusijos... 11. Pagal 1996-07-12 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties... 12. Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio... 13. Minėtuose Sutarties straipsniuose įtvirtintos bausmės atlikimo tęstinumo... 14. Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Baltarusijos Respublikos) teismo... 15. Pagal Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09... 16. A. F. veika, t.y. numatyta BBK 328 str. 1 d., už kurią jis nuteistas... 17. Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo nuosprendžiu 2009-03-09... 18. Bausmės atlikimo vieta nuteistajam A. F. nustatytina pagal Lietuvos... 19. Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu A.... 20. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 21. suderinti Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09... 22. Baltarusijos Gardino srities Ostrovec rajono teismo 2009-03-09 nuosprendžiu... 23. A. F. bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2008-10-15, o bausmės pabaiga... 24. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per...