Byla N1-167-816/2012

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus Vaiko ir šeimos priežiūros poskyrio vyriausiajai specialistei V. S., nukentėjusiajam T. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Josifo Gigevičiaus 2012 m. gegužės 30 d. nutarimo atleisti nepilnametę įtariamąją B. G., asmens kodas ( - ) gim. 1993-10-23 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietę, 6 klasių išsilavinimo, netekėjusią, gyvenančią adresu ( - ), nuo baudžiamosios atsakomybės už BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos padarymą, nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-1011-11 bei paskirti nepilnametei auklėjamojo poveikio priemones patvirtinimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras J. Gigevičius pateikė 2012 m. gegužės 30 d. nutarimą atleisti įtariamąją B. G. nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 15-1-1011-11 bei paskirti nepilnametei auklėjamojo poveikio priemones. Nutarime nurodoma, kad nepilnametė B. G. 2011-04-17 apie 19.00 val. name, adresu Draugystės g. 13, Vilniuje, iš T. Z. striukės kišenės atvirai ištraukė nukentėjusiojo piniginę, iš kurios pagrobė 980 litų, padarydama nukentėjusiajam T. Z. turtinę žalą 980 litų sumai.

3Prokurorė prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti ikiteisminį tyrimą, atleisti B. G. nuo baudžiamosios atsakomybės, skiriant jai auklėjamojo poveikio priemones - įspėjimą, elgesio apribojimą 7 mėnesiams, įpareigojant tęsti mokslus.

4Nepilnametė įtariamoji B. G. į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai per artimą šeimos narį. Ikiteisminiame tyrime įtariamoji B. G. savo kaltę dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai, nurodė, jog 2011 m. balandžio mėn. viduryje, apie 16.00 val. su D. V. atėjo į svečius adresu Draugystės g. 13, Vilniuje, kur buvo D. L. ir dar trys vaikinai. Visi vartojo alkoholį. Apie 19.00 val. vienas iš vaikinų stipriai prisigėrė ir jos paprašė palydėti iki kito kambario, nes norėjo miegoti. Eidama ji iš šio vaikino striukės kišenės ištraukė pinigine, po to vaikinas atsigulė. Ji iš piniginės ištraukė visus ten buvusius pinigus, o piniginę įdėjo į vaikino striukės kišenę. Pinigų buvo apie 500-700 litų. Iš karto išėjo į lauką, pinigus įdėjo į kibirą, kuris buvo prie įėjimo durų. Į kišenę pinigų nedėjo, nes galvojo, kad ją pradės tikrinti. Už kelių minučių atėjo minėtas vaikinas, iš kurio ji pavogė pinigus, ir pradėjo ją kaltinti dėl pinigų vagystes. Ji neigė šį faktą. Po to vaikinas surado savo pinigus kibire, vėl atėjo į kambarį, ir pradėjo ją įžeidinėti (b. l. 32-34).

5Savo parodymus įtariamoji B. G. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (b. l. 37-39).

6Nukentėjusysis T. Z. teisme iš esmės palaikė parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-04-17 apie 16.00 val. buvo svečiuose pas A. M., adresu Draugystes g. 13, Vilniuje, kartu su broliu V. Z. ir D. L.. Po to D. L. paskambino merginoms, ir apie 17. 00 val, atėjo dvi merginos: D. V. ir B. G.. Visi vartojo alkoholį. Apie 19.00 val. B. G. palydėjo jį į kitą kambarį miegoti, kur jis aptiko, kad iš vidinės striukės kišenės dingo jo piniginė su pinigais, nors prieš tai buvo. Iš karto B. G. išėjo į lauką, o jis aptikęs, kad nėra piniginės, nuėjo iš paskos ir aptiko piniginę kieme be pinigų. Broliui pasakė, kad reikia kviesti policiją, nes pavogė jo pinigus. Nors jis B. G. nieko nesakė, tačiau merginą iš karto pradėjo sakyti, kad pinigų nevogė ir pradėjo kažkam skambinti. Po to apžiūrėjus namo kiemą, po kibiru, rado pinigus (b. l. 12-13, 15-16). Papildomai parodė, kad vėliau atvykusi įtariamoji su keturiais vaikinais jį sumušė, atėmė pinigus. Žala negrąžinta. Atliekamas tyrimas.

7Apklaustas ikitesminio tyrimo metu liudytojas V. Z. davė analogiškus parodymus kaip ir nukentėjusysis T. Z. (b. l. 17-18).

8Liudytojas D. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-04-17 apie 14.00 val. su A. M., T. Z. ir V. Z. atėjo adresu Draugystės g. 13, Vilniuje, kur vartojo alkoholį. Apie 16.00 val. atėjo dvi merginos: D. V. ir B. G.. Vakare T. Z. su B. G. išėjo į kitą kambarį. Už kelių minučių T. Z. grįžo ir pasakė, kad iš jo piniginės dingo pinigai. Po to atėjo B. G., ir T. Z. pradėjo kaltinti B. G. dėl pinigų vagystės. B. G. neigė, kad pavogė pinigus. Po to T. Z. išėjo į lauką ir po kibiru rado savo pinigus (b. l. 24-25).

9Liudytojas A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-04-17 apie 13.00 val. kartu su T. Z., V. Z. ir D. L. buvo name adresu Draugystės g. 13, Vilniuje, kur vartojo alkoholinius gėrimus. Vakare D. L. paskambino merginoms, ir apie 18.00 val atėjo dvi merginos: B. G. ir D. V.. Kas vyko toliau pasakyti negali, nes buvo apsvaigęs nuo alkoholio (b. l. 22-23).

10Liudytoja D. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. balandžio mėn. viduryje, apie 16.00 val. buvo N. Vilnios rajone kartu su B. G.. Tuo metu paskambino pažįstamas D. L., kuris pakvietė į svečius adresu Draugystės g. 13, Vilniuje. Jos sutiko. Name buvo D. L., A. M., T. Z. ir V. Z.. Visi vartojo alkoholinius gėrimus. Apie 18.30 val. T. Z. prisigėrė alkoholio ir B. G. palydėjo jį iki kito kambario pamiegoti. Po to B. G. išėjo iš kambario į lauką, vėl grįžo atgal. Tuo metu grįžo T. Z., kuris iš karto pradėjo kaltinti B. G., kad ji iš jo striukės kišenės pavogė piniginę su pinigais. B. G. neprisipažino dėl šios vagystės, tada V. Z. paskambino į policiją. T. Z. išėjo į lauką, sugrįžęs pasakė, kad piniginė gulėjo koridoriuje, o pinigai buvo paslėpti lauke po kibiru (b. l. 19-21).

11Įvykio vietos apžiūros protokle fiksuota įvykio vieta, kibiras (šiukšlių dėžė) (b. l. 7-11).

12Posėdžio metu vaiko teisių apsaugos specialistė prašė iš esmės spręsti teismo nuožiūra.

13Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo netvirtintinas.

14BPK 212 straipsnio 8 punktas numato, jog ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, jei yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnyje numatyti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygos ir pagrindai. Būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygos: asmuo veikos padarymo metu turi būti nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės alternatyvūs pagrindai: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu, kuris patvirtina prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo (BPK 214 str. 2 d.).

15Įtariamoji B. G. anksčiau neteista, tačiau LITEKO duomenimis 2008-07-29 buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu už BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą, be to, teisme jos atžvilgiu nagrinėjama baudžiamoji byla; administracine tvarka ne kartą bausta (b. l. 51-53). Įtariamosios padaryta nusikalstama veika priskiriama prie tyčinių apysunkių nusikaltimų. Nukentėjusysis T. Z. įtariamajai B. G. byloje civilinio ieškinio nepareiškė, nes, kaip matyti iš bylos aplinkybių, surado savo piniginę su pinigais, tačiau posėdžio metu pateikė papildomų aplinkybių, iš kurių matyti, kad žalos atlyginimo klausimas nėra išspręstas.

16Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad nėra būtinos sąlygos, kuriai esant nepilnametis galėtų būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, o būtent, B. G. nebe pirmą kartą padaro nusikaltimą. Įtariamoji B. G. 2008-07-29 buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu už analogiškos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje, padarymą. Be to, nėra ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindų, numatytų BK 93 straipsnyje. Teismas neturi pagrindo, įvertinęs įtariamosios parodymus ikiteisminio tyrimo metu, kitų proceso dalyvių paaiškinimus, išvadai, jog B. G. gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir nuoširdžiai pripažįsta savo kaltę. Juo labiau, įvertinus įtariamosios asmenybę, nėra pagrindo išvadai, kad ji ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taip pat byloje nėra duomenų, jog įtariamoji būtų nukentėjusio asmens atsiprašiusi ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlyginusi arba pašalinusi padarytą turtinę žalą. Priešingai, pats nukentėjusysis rado paslėptus pagrobtus pinigus, o įtariamoji neigė jos paėmusi, vėliau yra duomenų, jog galėjo jį apvogti pakartotinai.

17Be to, teismo nuomone, šioje byloje netinkamai kvalifikuota įtariamosios veika, nes posėdžio metu nukentėjusysis parodė, kad tą pačią dieną vėliau įtariamoji ir keturiais vaikinais jį apiplėšė, pagrobdami tuos pačius pinigus ir sumušdami. Tad svarstytina ar: įtariamosios veika nebuvo tęstinė; ar ji nėra susijusi su išskirtu tyrimu; ar neturėtų būti tiriama kartu su išskirtu tyrimu, ar tęstinės veikos antras epizodas nebuvo įvykdytas tikslu paveikti nukentėjusįjį.

18Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82, 93 straipsniais, Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 212 straipsnio 8 punktu, 214 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

19atmesti prokuroro prašymą patvirtinti nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-1011-11, kurioje B. G. pareikštas įtarimas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, nutraukimo ir nepilnametės atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Jovita... 2. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras J. Gigevičius pateikė... 3. Prokurorė prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti... 4. Nepilnametė įtariamoji B. G. į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai... 5. Savo parodymus įtariamoji B. G. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu... 6. Nukentėjusysis T. Z. teisme iš esmės palaikė parodymus, duotus ikiteisminio... 7. Apklaustas ikitesminio tyrimo metu liudytojas V. Z. davė analogiškus... 8. Liudytojas D. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-04-17 apie 14.00... 9. Liudytojas A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-04-17 apie 13.00... 10. Liudytoja D. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. balandžio mėn.... 11. Įvykio vietos apžiūros protokle fiksuota įvykio vieta, kibiras (šiukšlių... 12. Posėdžio metu vaiko teisių apsaugos specialistė prašė iš esmės spręsti... 13. Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo netvirtintinas.... 14. BPK 212 straipsnio 8 punktas numato, jog ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, jei... 15. Įtariamoji B. G. anksčiau neteista, tačiau LITEKO duomenimis 2008-07-29 buvo... 16. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad nėra būtinos sąlygos,... 17. Be to, teismo nuomone, šioje byloje netinkamai kvalifikuota įtariamosios... 18. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 19. atmesti prokuroro prašymą patvirtinti nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo... 20. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus...