Byla 2-156-894/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės M. M. atstovei advokatei J. A., atsakovui E. R., atsakovo atstovei advokatei G. G., trečiojo asmens L. M. (iki 2011-08-19 pavardės pakeitimo – L. T.) atstovei advokatei I. K., nedalyvaujant ieškovei M. M., trečiajam asmeniui L. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. M. ieškinį atsakovui E. R., trečiajam asmeniui L. T. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti Kauno 8-ajame notarų biure notarės L. T. 2011-05-04 surašytą M. M. pareiškimą – atsisakymą nuo privalomosios K. M., mirusio 2011-04-11, palikimo dalies negaliojančiu.

3Ieškovė ieškinyje ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad 2011-04-11 mirė jos sutuoktinis K. M.. K. M. 19-ame notarų biure 2010-11-04 sudarytu testamentu jam priklausantį turtą paliko atsakovui E. R.. E. R. 2011-05-04 nuvyko į Kauno 8-ąjį notarų biurą pas notarę L. T. ir išreiškė valią priimti palikimą. Atsakovas E. R. atvažiavo pas ieškovę į namus ir nurodė važiuoti su juo pas notarę dėl palikimo. Kauno 8-ajame notarų biure ieškovei buvo duotas pasirašyti notarės lietuvių kalba surašytas pareiškimas. Išvertus jo tekstą į rusų kalbą, paaiškėjo, kad ieškovė pasirašė pareiškimą, kad atsisako nuo privalomosios palikimo dalies po K. M. mirties. Paaiškėjus pareiškimo turiniui, tuoj pat įteikė notarei L. T. 2011-06-16 pareiškimą, kad atšaukia atsisakymą nuo privalomosios palikimo dalies po K. M. mirties ir prašė įtraukti į įpėdinių sąrašą. Minėtas sandoris buvo sudarytas panaudojant apgaulę, suklaidinant ieškovę dėl sandorio esminių aplinkybių, ieškovė nesuprato sandorio esminių sąlygų. Ieškovė yra 89 metų amžiaus. Jos sveikatos būklė nėra gera.

4Nurodo, kad 2010 m. balandžio mėnesį bei palikėjo K. M. mirties dieną ieškovė gulėjo ligoninėje. 2010-04-28 vėl paguldyta į ligoninę. 2011-05-04 grįžus iš ligoninės, į mano namus atvykęs E. R., nepaisant mano blogos savijautos, paliepė važiuoti pas notarę dėl palikimo. Nuvažiavus į notaro kontorą, pareiškimą apie atsisakymą nuo privalomosios palikimo dalies lietuvių kalba surašė pati notarė. Dokumento turinio nepaaiškino, neišvertė į rusų kalbą. Nurodo, jog nemoka lietuviškai skaityti. Jo turinį ieškovė sužinojo vertimų biurui išvertus į rusų kalbą. E. R. pasinaudojo ieškovės silpna sveikata, apgaule, vartodamas spaudimą nuvežė pas notarą. Apgaulė pasireiškė tuo, kad buvo nuslėpta sandorio esmė. Ginčo sandoris neatitiko ieškovės valios, nes privalomoji palikimo dalis ieškovei yra reikalinga (1 t., 3-5 b.l.).

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ieškovė, mirus sutuoktiniui K. M., 2011-05-04 kreipėsi į Kauno miesto 8-ąjį notarų biurą su pareiškimu dėl privalomosios palikimo dalies atsisakymo (toliau - pareiškimas). Pareiškime buvo nurodoma, jog K. M. 2010-11-04 Kauno miesto 19-ojo notarų biuro notarės A. U. patvirtintu testamentu Nr. 19KU-2452 visą turtą paliko atsakovui E. R.. Ieškovė pareiškime patvirtino, jog jai yra išaiškintos teisės į privalomąją palikimo dalį bei pareiškė, jog privalomosios palikimo dalies atsisako. 2011-06-16 ieškovė kreipėsi į Kauno miesto 8-ojo notarų biuro notarę L. T. su pareiškimu - prašymu panaikinti savo vienašalį sandorį - atsisakymą nuo privalomosios paveldimo turto dalies. Kauno miesto 8-ojo notarų biuro notarė L. T. 2011-06-27 pranešimu pranešė ieškovei, jog į K. M. įpėdinių sąrašą ieškovės įtraukti negalinti, kadangi pagal paveldėjimo byloje esantį testamentą, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarės A. U. 2010-11-04, reg. Nr. 19KU-2452, mirusysis K. M. visą savo turtą yra palikęs atsakovui E. R.. Notarė pranešime nurodė, jog 2011-05-04 ieškovė pareiškė, jog jai išlaikymas yra nereikalingas, privalomosios savo palikimo dalies atsisako, o šis pareiškimas buvo rašomas notarų biure, dalyvaujant notarei, ieškovei bei atsakovui E. R., pareiškimo tekstas buvo išverstas žodžiu iš lietuvių į rusų kalbą, tai patvirtinant ieškovės parašu. Byloje pateiktuose medicininiuose dokumentuose nėra nurodyta, kad ieškovė negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, todėl laikytina, kad ieškovei buvo išaiškintos atsisakymo nuo privalomosios palikimo dalies pasekmės ir ji, patvirtindama ginčijamą pareiškimą, minėtas pasekmes suprato. Nurodoma jog ieškovė savo noru pasirašė ginčijamą sandorį, kadangi E. R. nuolat rūpinosi ieškove bei K. M.. Notarė išaiškino ieškovei sandorio pasekmes, išvertė pasirašomą tekstą į rusų kalbą. Ieškovė turi Lietuvos Respublikos pasą, todėl turėtų mokėti lietuvių kalbą. Tai, kad ieškovė moka lietuvių kalbą patvirtina ieškovės pasirašytas lietuvių kalba surašytas notarinis įgaliojimas L. Z., kuriame nėra prierašo, jog šis dokumentas buvo išverstas į rusų kalbą. Todėl atmestini ieškovės argumentai, jog ji nesuprato esminių sandorio aplinkybių (1 t., 23-29 b.l.).

6Trečiojo asmens Kauno 8-o notarų biuro notarės L. M. atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. 2011-05-04 į notarų biurą atvyko M. M. užvesti bylą po K. M. mirties. Nurodė, kad su ieškove ir atsakovu notarė bendravo apie 30-40 min. Notarė paaiškino apie privalomą palikimo dalį, aiškino M. M., kad jeigu santuokos metu buvo įgytas turtas, ji gali prašyti nuosavybės teisės liudijimo. Ieškovė su notare bendravo rusų kalba, bet M. M. suprato ir lietuviškai. Notarė gerai kalba rusų kalba. M. M. jai pasakė, jog sutinka, kad visas palikimas liktų E. R.. Išsiaiškinus M. M. valią, buvo surašytas atitinkamas pareiškimas. Notarė surašė pareiškimą lietuvių kalba, bet žodžiu jį išvertė į rusų kalbą. M. M. aiškiai išreiškė valią atsisakyti nuo privalomos palikimo dalies (2 t., 15-16 b.l.).

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad 2010-11-04 K. M. Kauno m. 19-ame notarų biure sudarė testamentą, kuriuo visą savo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą paliko E. R. (1 t., 133 b.l.). K. M. mirė 2011-04-11. E. R., po testatoriaus mirties, 2011-05-04 pareiškimu apie palikimo priėmimą kreipėsi į Kauno m. 8-ąjį notarų biurą. Pateiktoje paveldėjimo bylos Nr. VIII-35/2011 kopijoje yra pareiškimas, kuriuo mirusiojo sutuoktinė M. M. 2011-05-04 Kauno m. 8-ąjam notarų biurui pareiškė, kad atsisako nuo privalomosios K. M. palikimo dalies (1 t., 13, 130 b.l.). 2011-06-16 M. M. pateikė Kauno 8-ojo notarų biuro notarei L. T. pareiškimą-prašymą, kuriame nurodė, kad atšaukia savo 2011-05-04 atsisakymą nuo privalomosios K. M. palikimo dalies ir prašo įtraukti ją į mirusiojo sutuoktinio įpėdinių sąrašą (1 t., 30 b.l.). Kauno 8-ojo notarų biuro notarė L. T. 2011-06-27 raštu tai padaryti atsisakė, be kita ko, nurodydama, jog pareiškimas dėl privalomosios palikimo dalies atsisakymo, kaip vienašalis sandoris gali būti ginčijamas teismine tvarka (1 t., 31 b.l.). Nustatyta, kad L. T. 2011-08-19 pakeitė savo pavardę į „( - )“ (1 t., 173 b.l.). 2012-06-26 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 9P-8 Kauno miesto 8-ojo notaro biuro notarė L. M. atleista iš notaro pareigų nuo 2012-07-01 (1 t., 172 b.l.).

9Iš esmės ginčas vyksta dėl to, ar M. M. pasirašant pareiškimą dėl atsisakymo nuo privalomosios palikimo dalies ieškovės valia buvo su trūkumais, t.y. ar nebuvo ieškovės suklydimo dėl sandorio; ir ar ginčo sandoris ieškovės nebuvo sudarytas atsakovo naudoto psichologinio smurto ir (ar) apgaulės įtakoje.

10Pagal Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Šiame straipsnyje įtvirtinto pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu taikymo sąlygos yra tokios: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas, antra, suklydimas turi būti kvalifikuotas kaip esminis, trečia suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007, 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2012).

11Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 straipsnis) ir Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Todėl ieškovei teko pareiga įrodyti, kad ginčo sandorį ji sudarė suklydimo, psichologinio smurto ir (ar) apgaulės įtakoje.

12M. M. neginčijo, jog pasirašė paveldėjimo byloje Nr. VIII-35/2011 esantį notaro patvirtintą pareiškimą, kad ji atsisako nuo privalomosios K. M. palikimo dalies. Ieškovė įrodinėjo, jog nemoka lietuvių kalbos, todėl nesuprato lietuvių kalba surašyto ginčo sandorio turinio. Notariato įstatyme nėra nuostatos, įpareigojančios notarą, tvirtinantį ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečio sandorį, užtikrinti oficialų minėto sandorio vertimą į tokiam asmeniui suprantamą kalbą. Įstatymas taip pat nenustato, kad, notarui tvirtinant ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečio sandorį, būtų privalomas vertėjo dalyvavimas. Ginčijamame pareiškime yra įrašas, kad pareiškimo tekstas pareiškėjai notarės žodžiu buvo išverstas iš lietuvių į rusų kalbą. Pažymėtina, jog pareiškėja tai, kad pareiškimo tekstas jai yra išverstas iš lietuvių į rusų kalbą, patvirtino savo parašu. Ieškovės M. M. pasirašytame 2011-05-04 pareiškime yra įrašas, jog M. M. pareiškė, kad prašymo tekstas notarės balsiai perskaitytas, suprastas, atliekamų veiksmų prasmė ir pasekmės išaiškintos. Kitoje lapo, kuriame surašytas pareiškimas, pusėje virš notaro parašo ir spaudo yra įrašas, kad notarė liudija žodinio vertimo iš lietuvių į rusų kalbą tikslumą (1 t., 130 b.l.). Trečiojo asmens notarės advokatė I. K. teismo posėdyje paaiškino, jog L. M. notaro pareigose dirbo dar iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo, kai buvo privaloma gerai mokėti rusų kalbą, todėl rusų kalbą L. M. moka gerai (2 t., 15-16 b.l.).

13Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte, be kita ko, nustatyta, jog nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Akcentuotina, jog įsiteisėjusioje Kauno apylinkės teismo nutartyje, kuri yra galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-14583-364/2011 bei įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2012-03-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-672-273/2012 buvo konstatuota, jog nagrinėtoje byloje nebuvo jokių duomenų, liudijančių notarės L. T. veiksmų neteisėtumą tvirtinant ginčo sandorį (1 t., 43-45; 48-51 b.l.).

14Konstatuotina, jog sandorio turinys buvo parengtas notarės L. T. biure, šį sandorį ieškovė M. M. pasirašė dalyvaujant notarei. M. M. savo parašu patvirtino, kad notarė jai sandorio tekstą išvertė iš lietuvių į rusų kalbą bei išaiškino atliekamų veiksmų prasmę ir pasekmes. Atsakovas teismo posėdyje paaiškino, jog notarė viską ieškovei išvertė, išaiškino, kad ji turto atsisako ir palieka E. R.. M. M. pusiau lietuviškai, pusiau rusiškai notarei pasakė, kad viską suprato, kad jai nieko nereikia. Tuomet notarė surašė tekstą, vėl paaiškino ir davė pasirašyti (1 t., 117-118 b.l.). Minėti atsakovo paaiškinimai sutampa su trečiojo asmens L. M. advokatės I. K. teismo posėdyje duotais paaiškinimais. Akcentuotina, jog teismo posėdyje ieškovės M. M. paaiškinimai buvo itin nenuoseklūs ir prieštaringi. Viena vertus, ji teigė, kad notarė prieš pasirašant sandorį jį perskaitė rusų kalba. Paaiškino, kad suprato, ką notarė jai perskaitė (1 t., 114 b.l.). Vėliau teigė, jog notarė nei lietuviškai, nei rusiškai ginčo sandorio teksto prieš jį pasirašant jai neperskaitė (1 t., 116 b.l.). Teismas vertina, kad M. M. paaiškinimus, jog notarė jai ginčo sandorio prieš jį pasirašant neišvertė į rusų kalbą bei neišaiškino turinio esmės ir pasekmių paneigia ieškovės parašas pareiškime (1 t., 130 b.l.) bei atsakovo ir trečiojo asmens atstovo paaiškinimai. Įvertinus minėtas aplinkybes, spręstina, kad ieškovė neįrodė, jog notarė L. T. ginčijamo pareiškimo jai neišvertė į rusų kalbą bei neišaiškino pareiškimo turinio ir pasekmių. Todėl nėra pagrindo teigti, jog M. M. ginčo sandorio turinio nesuprato ir pasirašė jį dėl esminio suklydimo. Teismo nuomone, byloje esantys medicininiai dokumentai (1 t., 161-163; 2 t., 4 b.l.) patys savaime taip pat neįrodo, jog ieškovė galėjo nesuvokti ar neteisingai suvokti 2011-05-04 pas notarą sudaromo sandorio prasmę, t.y., neįrodo ieškovės esminio suklydimo dėl ginčijamo sandorio turinio fakto.

15Trečiojo asmens notarės atstovė advokatė I. K. teismo posėdyje paaiškino, jog notarei tvirtinant ginčo sandorį nesusidarė įspūdis, jog atsakovas nori ieškovę apgauti (2 t., 16 b.l.). Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus bei konstatavus, jog prieš pasirašant ginčo sandorį ieškovei notarė išvertė pasirašomo pareiškimo turinį į rusų kalbą bei išaiškino ieškovei jos atliekamo teisinio veiksmo – privalomosios palikimo dalies atsisakymo – prasmę bei teisinius padarinius, kaip neįrodytas atmestinas ieškinio argumentas, kad atsakovas E. R. naudojo apgaulę neteisingai apibūdindamas ginčo sandorio turinį, nuslėpdamas sandorio esmę ir kad šios apgaulės įtakoje ieškovė pasirašė jos valios neatitinkantį vienašalį sandorį.

16Ieškinio argumentą, kad E. R. ieškovę pas notarą nuvežė naudodamas psichologinę prievartą, teismo nuomone, paneigia ieškovės teismo posėdyje duoti paaiškinimai, kad atsakovas jos gražiai paprašė važiuoti pas notarą (1 t., 115 b.l.), taip pat advokatės I. K. paaiškinimai, kad 2011-05-04 tvirtinant ieškovės ir atsakovo sandorius, notarei susidarė įspūdis, jog atsakovas yra ieškovės giminaitis ar globėjas (1 t., 116, 118 b.l.; 2 t., 16 b.l.). Šį ieškinio argumentą taip pat paneigia ta aplinkybė, jog notaro kontoroje ieškovė atsakovui davė 10 Lt sumokėti už notaro paslaugas.

17Įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių viseto išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.), teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovė ginčo sandorį pasirašė laisva valia, suvokdama, kad atsisako privalomosios 2011-04-11 mirusio sutuoktinio K. M. palikimo dalies testamentinio įpėdinio E. R. naudai, o savo valią pakeitė vėliau, jau po sandorio sudarymo.

18Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui.

19Atsakovo advokatė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikta 2012-03-29 atstovavimo sutartis, pasirašyta tarp atsakovo ir advokato padėjėjos N. Š.. Pateikti 2012-03-29 sąskaita-faktūra ir pinigų priėmimo kvitai 2012-03-29 400,00 Lt sumai bei 2012-04-23 100,00 Lt sumai, pagal kuriuos atsakovas sumokėjo advokato padėjėjai N. Š. už atsiliepimo parengimą (1 t., 52-53, 55, 74-75 b.l.). Šios išlaidos priteistinos atsakovui, kaip pagrįstos ir įrodytos. Pateikta 2012-04-06 atstovavimo sutartis, pasirašyta tarp atsakovo ir advokatės G. G. (1 t., 54 b.l.). Pateikta bylinėjimosi išlaidų detalizacija (1 t., 72-73 b.l.). Pateikti 2012-06-22 sąskaita-faktūra ir pinigų priėmimo kvitas 302,50 Lt sumai už advokatės G. G. atstovavimą 2012-06-25 teismo posėdyje (1 t., 76-77 b.l.). Advokatė atstovavo 2012-06-25 parengiamajame teismo posėdyje, kuris truko 39 min. (1 t., 78-80 b.l.). Pateikti 2012-08-06 sąskaita-faktūra ir pinigų priėmimo kvitas 302,50 Lt sumai už advokatės G. G. atstovavimą 2012-08-07 teismo posėdyje (1 t., 97-98 b.l.). Advokatė atstovavo 2012-08-07 parengiamajame teismo posėdyje, kuris truko 25 minutes (1 t., 99-101 b.l.). Pateikti 2012-10-09 sąskaita-faktūra ir 2012-10-11 pinigų priėmimo kvitas 121,00 Lt sumai už advokatės G. G. atstovavimą 2012-10-11 teismo posėdyje (1 t., 107-108 b.l.). Advokatė atstovavo 2012-10-11 teismo posėdyje, kuris truko 2 val. 34 min. Pateikti 2012-10-31 sąskaita-faktūra ir 2012-10-23 pinigų priėmimo kvitas 181,50 Lt sumai už advokatės G. G. atstovavimą 2012-10-11 teismo posėdyje (2 t., 9-10 b.l.). Pateikti 2012-11-29 sąskaita-faktūra ir 2012-11-26 pinigų priėmimo kvitas 302,50 Lt sumai už advokatės G. G. atstovavimą 2012-11-21 teismo posėdyje (2 t., 11-12 b.l.). Advokatė atstovavo 2012-11-21 teismo posėdyje, kuris truko 17 min. (1 t., 174-175 b.l.). Todėl, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas, į teisinių paslaugų kompleksiškumą, teisinių paslaugų teikimo pobūdį bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, atsakovui iš ieškovės priteistinas advokatei sumokėtas užmokestis už atstovavimo teisme paslaugą mažintinas iki 637,00 Lt (CPK 98 str. 2 d., Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 p., 8.18 p., 9 p.). Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovui iš viso priteistina 1 137,00 Lt (400,00 Lt+100,00 Lt+ 637,00 Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

20Atmetus ieškinį, iš ieškovės valstybės naudai priteistinas valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas – 21,61 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

21Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti atsakovui E. R., a.k. ( - ), iš ieškovės M. M., a.k. ( - ), 1 137,00 Lt ( vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt septyni litai) išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti.

24Priteisti valstybei iš ieškovės M. M., a.k. ( - ), 21,61 Lt (dvidešimt vienas litas 61 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė sekretoriaujant... 2. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti Kauno 8-ajame notarų biure notarės L.... 3. Ieškovė ieškinyje ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad 2011-04-11... 4. Nurodo, kad 2010 m. balandžio mėnesį bei palikėjo K. M. mirties dieną... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje nurodė, kad su... 6. Trečiojo asmens Kauno 8-o notarų biuro notarės L. M. atstovė teismo... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Nustatyta, kad 2010-11-04 K. M. Kauno m. 19-ame notarų biure sudarė... 9. Iš esmės ginčas vyksta dėl to, ar M. M. pasirašant pareiškimą dėl... 10. Pagal Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas... 11. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 straipsnis)... 12. M. M. neginčijo, jog pasirašė paveldėjimo byloje Nr. VIII-35/2011 esantį... 13. Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte, be kita ko, nustatyta, jog... 14. Konstatuotina, jog sandorio turinys buvo parengtas notarės L. T. biure, šį... 15. Trečiojo asmens notarės atstovė advokatė I. K. teismo posėdyje paaiškino,... 16. Ieškinio argumentą, kad E. R. ieškovę pas notarą nuvežė naudodamas... 17. Įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 18. Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl teisiškai... 19. Atsakovo advokatė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikta... 20. Atmetus ieškinį, iš ieškovės valstybės naudai priteistinas valstybės... 21. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti atsakovui E. R., a.k. ( - ), iš ieškovės M. M., a.k. ( - ), 1... 24. Priteisti valstybei iš ieškovės M. M., a.k. ( - ), 21,61 Lt (dvidešimt... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...