Byla 2-1278-877/2011
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovės D. V. atstovui advokato padėjėjui T. Z., atsakovams I. M., A. S. M., atsakovų I. M., A. S. M., 115-osios butų savininkų bendrijos atstovei advokatei L. S., nedalyvaujant ieškovei D. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovams 115-ajai butų savininkų bendrijai, I. M., A. S. M., dėl pažeistų teisių gynimo ir

Nustatė

2Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2009-12-06 115-osios butų savininkų bendrijos (toliau-Bendrija) narių susirinkimo sprendimo dalį, kuria bendrijos valdybos nariais išrinkti atsakovai I. M. ir A. S. M., neteisėta ir negaliojančia nuo jo priėmimo dienos; pripažinti 2010-04-21 115-osios butų savininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimo dalį, kuria bendrijos valdybos pirmininke išrinkta atsakovė I. M., neteisėtu ir negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovas patikslintame ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog ieškovė yra 115-osios butų savininkų bendrijos narė ir buto, esančio ( - ), savininkė. 115-oji butų savininkų bendrija yra įsteigta 119 butų name, esančiame ( - ). 2009 12 06 įvyko bendrijos narių susirinkimas (b.l. 9-12). Šiame susirinkime svarstant darbotvarkės klausimą Nr.2 buvo išrinkta nauja bendrijos valdyba. Be eilės kitų asmenų, valdybos nariais buvo išrinkti atsakovas A.S. M. ir atsakovė I. M., kurie negalėjo būti renkami į bendrijos valdymo organus, nes šio sprendimo priėmimo metu nebuvo bendrijos valdomo namo patalpų savininkais ir bendrijos nariais. 2010 04 21 įvykusiame bendrijos narių susirinkime (b.1.13-19), atsakovė M. buvo išrinkta/perrinkta bendrijos pirmininke, nepaisant to, jog ji nebuvo bendrijos nare (bendrijos namo patalpų savininke).

4Mano, kad senaties termino ginčyti bendrijos narių susirinkimų sprendimus nepraleido, nes apie priimtą sprendimą sužinojo tik 2010 m. rugpjūčio 25 d., pažymėdama, kad 2009 12 06 ir 2010 04 21 susirikimuose ieškovė nedalyvavo, apie aplinkybes, jog bendrijos pirmininke buvo išrinkta atsakovė M., o vienu iš valdybos atsakovas M. ir šie asmenys neturi nuosavybės teisių name (yra išrinkti neteisėtai), ji sužinojo tik kai kiti bendrijos nariai, O.J. M. ir D. L. supažindino ją su VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010 08 25 atsakymu (b.1.22). Pažymėtina, kad šios aplinkybės 2010 08 25 ieškovei nebuvo žinomos, nes ji niekada nebuvo šaukiama dalyvauti bendrijos susirinkimuose. Jokių pranešimų apie šaukiamus 2009 12 06 ir 2010 04 21 susirinkimus ji taip pat negavo. Ieškovė nurodė, kad ir šiuo metu bendrijos nariai nėra tinkamai informuojami apie valdybos susirinkimus ir juose priimamus sprendimus (mano, dėl to, kad kuo mažiau bendrijos narių galėtų dalyvauti bendrijos veikloje, kontroliuoti, sekti jos veiklą). Visos šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė apie savo teisės pažeidimus (būti atstovaujamai tinkamai ir tinkamų atstovų-bendrijos narių) sužinojo tik susipažinusi su 2010 08 25 VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010 08 25 atsakymu (b.l. 22), todėl numatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 4 d., LR CK 1.127 str. 1 d.) nėra praleistas (b.l.84).

5Su šiuo patikslintu ieškiniu atsakovai atsiliepimuose ir teismo posėdžio metu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodė, kad ieškinys dėl juridinio asmens sprendimų teisėtumo yra pareikštas pasibaigus ieškinio senaties terminui, o tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.), be to, ieškovė nėra bendrijos narė ir neturi reikalavimo teisės.

6Atsakovo 115-osios butų savininkų bendrijos atstovė advokatė L. S. nurodė, jog ieškinio teiginiai, kad A. S. M. ir I. M. į bendrijos valdymo organus buvo išrinkti neteisėtai, yra neteisingi ir nepagrįsti. Minėti asmenys turėjo teisę bendrijos susirinkimo sprendimais būti išrinktais į bendrijos valdymo organus. Procedūriniai pažeidimai, susiję su bendrijos susirinkimų sprendimais, renkant bendrijos valdymo organus, jų buvimas iš esmės nesuponuoja ieškovei teisės ir pagrindų ginčyti bendrijos susirinkimo nutarimus vien dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų padarinių nei pačiam juridiniam asmeniui, nei jos dalyviams arba viešajam interesui. Duomenų, kad ginčijami bendrijos susirinkimo sprendimai būtų padarę žalos bendrijai, jos nariams ar pačiai ieškovei, nėra. Ieškovė savo patikslintame ieškinyje išdėsto aplinkybes apie, jos manymu, netinkamą atsakovų A. S. M. ir I. M., atstovavimą bendrijai. Ieškovės išdėstyti faktai ir aplinkybės yra neteisingi, neatitinka tikrovės. Duomenų, kuo šie sprendimai pažeidė jos teises bei teisėtus interesus, ieškovė nepateikė, atsakovai tinkamai atstovavo bendrijos narius ir užtikrino jų teises bendrame valdyme. Bendrijos valdybos nariai prisiima atsakomybę už visus valdybos priimtus sprendimus ir patvirtina, kad jie buvo priimti detaliai išanalizavus turimą informaciją, dokumentus ir niekas valdybos sprendimams nedarė poveikio. Visi sprendimai buvo daromi siekiant gerovės bendrijai, kas realiai pasitvirtino atliktuose darbuose: likviduota avarinė vamzdynų būklė, užtikrintas tolygus šilumos paskirstymas butuose. Revizijos komisija atlikus 2009.12.06- 2011.01.01 laikotarpio bendrijos organizacinės ir finansinės veiklos reviziją pažeidimų bendrijos pirmininkės I. M. ir valdybos veikloje neužfiksavo, nerado pažeidimų ir bendrijos finansinėje veikloje I. M. darbo laikotarpyje (Revizijos aktas 2011-02-21).

7D. V. patikslintame ieškinyje apie bendrijos pirmininko ir valdybos veiklą neatitinka tikrovės ir žemina Bendrijos orumą. Ieškovės bendravimo su bendrija būdas (pateikiant nepagrįstą ieškinį teismui), nesivadovaujant bendrijos įstatuose numatyta bendrijos veiklos tyrimo tvarka negali būti laikomas sąžiningu ir protingu. Į bendrijos revizijos komisiją dėl valdybos ir valdybos pirmininko veiklos trūkumų niekas nesikreipė, jokių nuostolių bendrijai nepadaryta, ginčų tarp D. V. ir valdybos pirmininko (valdybos) nebuvo, nes Bendrijos valdyba jos nepažįsta, niekada jos nematė. Esant tokioms aplinkybėms atsakovė prašo pripažinti, kad ieškovė piktnaudžiauja teise ir pažeidžia civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principus ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo pricipus (CK 1.2str., 1.5 str.).

8A. M. ir I. M. darbu, renkant informaciją, gaunant teisines konsultacijas ir medžiagą svarstymui pateikiant valdybai, pavyko operatyviai išspręsti buvusias problemas. Problemų buvimą įrodo rašytiniai dokumentai (pridedama pretenzija pareikšta A. S. dėl vilkinimo perduodant bendrijos dokumentaciją).

9Ieškovės D. V., kurios buvę ir esami valdybos nariai niekada nėra matę, ieškinyje pateikta informacija neatitinka tikrovės, kaltinimai atsakovų netinkamumu atstovauti bendrijai, žemina atsakovus, žemina bendrijos narius, kurie personaliai dalyvavo renkant bendrijos valdybą ir jos pirmininką.

10D. V. ieškinys teismui atsirado po 2010.10.25 d. valdybos susirinkimo (susirinkimo protokolas Nr.l), kuriame buvo svarstomas 2-os laiptinės bendrijos narių skolų mokėjimo klausimas. Susirinkime dalyvavo įsiskolinimų turinčios šio ieškinio iniciatorės ir liudytojos teisme O. M. ir D. L. ir kurios įteikė bendrijos pirmininkei I. M. grasinantį raštą teismais, jeigu ir toliau bus reikalaujama iš jų gražinti skolas. Revizijos komisija nenustatė O. M. ir kitų skolininkų skolų susidarymo nepagrįstumo. Šio ieškinio pateikimą teismui iniciavo bendrijos skolininkai, todėl akivaizdu, kad D. V. ieškiniu siekiama grupei skolininkų išvengti skolų gražinimo bendrijai. Būtent I. M. ir A. M. ėmėsi iniciatyvos, surinko visą informaciją apie skolų susidarymo aplinkybes ir dėl šių priežasčių jiems pateiktas ieškinys.

11Iš viso įvyko 11 (vienuolika) valdybos susirinkimų per nepilnus veiklos metus. Jų metu buvo sprendžiami klausimai dėl skolų (įsiskolinimų) bendrijai išieškojimo. Atlikti kiti būtini ir svarbūs bendrijai darbai: buvo įdiegtas šildymo sistemos kompiuterinis valdymas, tuo išspręstos šildymo sistemos ekonomiškumo ir netolygaus šildymo skirtinguose namo aukštuose problemos. Visi klausimai buvo aptariami valdybos posėdžiuose, dėl kiekvieno jų priimant valdybos nutarimus. Svarbiausi klausimai buvo sprendžiami organizuojant išplėstinius valdybos posėdžius, kviečiant į juos pageidaujančius dalyvauti bendrijos narius ir tos srities specialistus. Visi darbai buvo planuojami ir vykdomi vadovaujantis valdybos nutarimais. Bendrijos valdybos veikla buvo vieša, buvo aktyviai bendraujama su bendrijos nariais, jų išsakytos problemos buvo įtraukiamos į valdybos susirinkimų posėdžiuose nagrinėjamus klausimus.

12Jei teismas pripažintų ieškovei teisę ginčyti bendrijos susirinkimų sprendimus, prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė pateikė ieškinį dėl juridinio asmens sprendimo pripažinimo negaliojančiu pasibaigus įstatyme numatytam 3 mėnesių terminui ( CK 2.82str. 4d.). Ieškovė turi teises dalyvauti bendrijos veikloje ir gauti informaciją apie bendrijos veiklą. Bendrijos susirinkimų sprendimai yra vieši, kiekvieną laiptinę atstovauja atskiras valdybos narys, tuo tikslu, kad visi bendrijos nariai ir butų savininkai būtų tinkamai atstovaujami ir informuojami apie bendrijos reikalus. Informacija iš VĮ Registrų centro apie nuosavybės (daiktines) teises, esanti bendrijoje, taip pat yra prieinama visiems bendrijos nariams. Tokiu būdu laikytina, kad ieškovei turėjo būti žinoma apie ginčijamą sprendimą nuo jo priėmimo dienos. Nėra svarbių priežasčių atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

13Ji nepasinaudojo buto savininko teisėmis, neįstojo į bendriją įstatymų numatyta tvarka, visiškai nedalyvavo bendrijos veikloje ( DNSB įstatymo 27str. 8d., 29str.2d.).

14Ieškinys pateiktas teismui, nepasinaudojusi bendrijos narių teise kreiptis į bendrijos valdymo organus dėl ginčijamų bendrijos sprendimų. Ieškovės pateikta 2010-08-25 VĮ Registrų centro pažyma „Dėl informacijos pateikimo“ adresuota 115-ajai butų savininkų bendrijai adresas - ( - ). Šios pažymos turinys neįrodo ieškovės teiginių, susijusių su ieškinio senaties terminu. Jei D. V. įrodytų esanti bendrijos narė, bendrijos nario atsiribojimas nuo bendrijos veiklos, nedalyvavimas bendrijos susirinkimuose negali būti pripažįstama svarbia priežastimi sprendžiant ieškinio senaties termino praleidimo klausimą.

15Įsigijusi nuosavybės teises į dalį buto, ieškovė neinformavo apie tai bendrijos valdymo organo, nepateikė savo kontaktinių duomenų. Ji niekada jokiu klausimu į bendriją nesikreipė. Atsakovų duomenimis, ji niekada šiame bute negyveno, butas yra nuomojamas tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai atsiskaitydavo su bendrija. Ieškovė nesidomėjo bendrijos veikla, nedalyvavo bendrijos veikloje ir susirinkimuose nei asmeniškai, nei per atstovus, jos niekas nepažįsta, bendrijos pirmininkas negali jos surasti, jos buto nuomininkai atsisako pateikti ieškovės kontaktinius duomenis.

16Po šio ieškinio pareiškimo paaiškėjo naujos aplinkybės, susijusios su ieškovės naryste bendrijoje. Bendrijoje nėra duomenų, patvirtinančių ieškovės D. V. įstojimą į bendriją: nėra jos prašymo dėl įstojimo į bendriją, ji į bendriją niekada jokia forma nesikreipė (Bendrijų Įstatymo 27.2; 27.8 straipsnis ir LR Konstitucijos 35 straipsnis). Tą faktą patvirtina pridedamas buvusios pirmininkės A. S. pareiškimas. Darytina išvada, kad D. V. nėra bendrijos narys, todėl ji neturi teisės kelti ieškinio bendrijai.

17Atsakovas A. S. M. iš esmės pakartojo 115-osios butų savininkų bendrijos atsiliepime į ieškinį išdėstytus teiginius ir nurodė, kad ieškovė ginčija juridinio asmens - 115-osios butų savininkų bendrijos sprendimus, todėl jis be pagrindo patrauktas atsakovu šioje byloje, prašo bylą nagrinėti iš esmės ir ieškovės ieškinį atmesti. Ieškinio teiginiai, kad į bendrijos valdymo organus A. S. M. išrinktas neteisėtai, nes nėra jokių patalpų savininkas name (neturi jokių nuosavybės teisių), yra neteisingi, neatitinkantys tikrovės, kadangi jam kartu su sutuoktine I. R. K. M., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), tai patvirtina santuokos liudijimas, buto namų knygos išrašas, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, įgaliojimas.

18Atsakovė I. M. nurodė, kad ieškovė ginčija juridinio asmens - 115-osios butų savininkų bendrijos sprendimus, todėl ji be pagrindo patraukta atsakove šioje byloje, prašo bylą ieškovės ieškinį atmesti. Ieškinio teiginiai, kad ji į bendrijos valdymo organus yra išrinkta neteisėtai, nes nėra patalpų savininkas name (neturi jokių nuosavybės teisių), yra neteisingi, neatitinkantys tikrovės. Jos išrinkimo metu atsakovės motinai A. B., gim. ( - ), nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ), kuriame ji nuolatos gyvena nuo pat namo pastatymo. Atsakovė buvo bendrijos susirinkimo sprendimais -bendrijos narių valia - išrinkta į bendrijos valdymo organus, remiantis LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostata, bendrijos narys- fizinis asmuo turi teisę savo teises įgyvendinti per atstovą, t.y. gali raštu įgalioti vietoje savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį (atstovą), nurodydamas įgaliojimo terminą, bet ilgesnį kaip 3 metai (DNSB įstatymo 27str. 3p.). Po ieškinio pateikimo iš esmės pasikeitė aplinkybės, susijusios su nuosavybės teisėmis butą ( - ). 2011-03-08 dovanojimo sutartimi I. M. įgijo nuosavybės teisę į 1/2 dalį minėto buto.

19Ieškinys atmestinas.

20Byloje nustatyta, kad ( - ), gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai įsteigė 115-ąją butų savininkų bendriją (įstatai, b.l. 132-137). Bendrijos įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 1996-01-11 (b.l. 169-172). Ieškovė D. V. yra ½ dalies buto, esančio ( - ), savininkė (b.l. 6). Buto savininke ji tapo, paveldėjusi butą pagal testamentą, šį faktą patvirtina Nekilnojamojo turto registre 2009-09-28 įregistruota ieškovės nuosavybės teisė (b.l. 6). 2009 m. gruodžio 6 d. įvyko 115-osios butų savininkų bendrijos susirinkimas, jame buvo svarstoma: 1) bendrijos pirmininko perrinkimas; 2) valdybos išrinkimas; 3) revizijos komisijos išrinkimas (b.l.7, 9). Susirinkime valdybos nariais buvo nutarta išrinkti ir atsakovus I. M., A. S. M. (susirinkimo protokolas, b.l. 9). 2010 m. balandžio 21 d. įvykusio 115-osios butų savininkų bendrijos susirinkime be kitų klausimų buvo svarstoma valdybos pirmininko perrinkimas, bendrijos valdybos pirmininke išrinkta I. M. (b.l.14).

21Dėl ieškinio senaties termino

22Aplinkybės, kad bendrija yra juridinis asmuo, o bendrijos narių susirinkimas yra bendrijos valdymo organas, yra įtvirtintos įstatyme ir nekvestionuotinos (DNSBĮ 3 str. 2 d., 19 str., 20 str.). Ieškinio senaties terminas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais yra įstatymų leidėjo specialiai aptartas kaip bendrojo ieškinio senaties termino išimtis, todėl sprendžiant aptariamo pobūdžio ginčą teismas privalo taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 1.125 str. 4 d., 2.82 str. 4 d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, kad apie atsakovų išrinkimą į bendrijos valdymo organus ji sužinojo anksčiausiai 2010 m. rugpjūčio 25 d. iš O. J. M., kuri parodė VĮ Registrų centro Kauno filialo raštą (b.l. 22), o ieškinys teisme pareikštas 2010 m. lapkričio 23 d., dar nepasibaigus ieškinio senaties terminui. Kadangi ieškovė nedalyvavo ginčijamuose susirinkimuose, byloje nepateikta kitų įrodymų, kad apie juose priimtus nutarimus jai buvo pranešta ir žinoma, ieškinio senaties pradžia skaičiuotina nuo 2010 m. rugpjūčio 25 d., kaip nurodė ieškovės atstovas ir laikytina, kad terminas ieškiniui paduoti nepraleistas.

23Dėl narystės 115-ojoje butų savininkų bendrijoje

24Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.

25115-oji butų savininkų bendrijos įstatai (toliau- Įstatai) patvirtinti 1996 m. sausio 11 d. Kauno miesto mero potvarkiu Nr. 14 (b.l. 132), galiojant 1995 m. vasario 21 d. redakcijos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui Nr. I-798. Įstatų 3, 8 punktai numatė, kad bendrijos nariai yra šio namo (namų) butų ir negyvenamųjų patalpų savininkai. Bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės atsiradimo į patalpas dienos. Namo patalpų savininkų prašymas ar sutikimas tapti bendrijos nariu nereikalingas (b.l.132-137). Remiantis Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (įsigaliojusios 2000 07 12 redakcijos) 27 str. 1 d., 2 d., 4 d., 6 d., 8 d. bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkas, į bendriją įstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka, bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos, bendrijos nariai registruojami registravimo knygoje; fizinis ar juridinis asmuo, pirkęs, paveldėjęs ar kitaip įsigijęs patalpas bendrijos valdomame name per 10 darbo dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo raštu praneša bendrijos valdybai (pirmininkui).

262000 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1741 2 straipsnis, galiojęs nuo 2000-07-12 iki 2001-10-26 įpareigojo daugiabučių namų savininkų bendrijas pakeisti ir papildyti savo įstatus, atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas ir įregistruoti juos per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybėje. VĮ Registrų centro duomenų bazėje toks įstatų pakeitimas neužregistruotas. Iš byloje esančių Bendrijos narių susirinkimų, vykusių 2009-12-06 ir 2010-04-21 protokolų (b.l.9,16-19) nustatyta, kad juose Bendrija savo nariais nurodė 119 asmenų, t.y. tiek, kiek gyvenamajame name yra butų. Tokia situacija realiai būtų galima, jei bendrijos nariais būtų tampama 1995 m. vasario 21 d. redakcijos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 ir jo pagrindu patvirtintų Bendrijos įstatų 3 ir 8 punktuose nustatyta tvarka, kuria savo narystę Bendrijoje grindė ir ieškovė. Tačiau 2000 m. gruodžio 21 d. Konstituciniam Teismui pripažinus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas, kuriose nurodyta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos (tokia nuostata kaip jau minėta buvo įtvirtinta ir Bendrijos įstatų 3, 8 punktuose) prieštaraujančiomis Konstitucijos 35 straipsnio 1,2 dalims, konstatavus, kad joks fizinis asmuo negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, todėl tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to savaime negali būti laikomi bendrijos nariais. Tapti nariu turi būti aiškiai išreikšta buto savininko valia, todėl 2001 m. spalio 9 d. Įstatymu Nr. IX-532 panaikinus Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies nuostatą, prieštaraujančią Konstitucijai, priimant į bendriją naujus narius negali būti taikomos taip pat ir jos pagrindu priimtos Bendrijos įstatų nuostatos. Esant prieštaravimui tarp negaliojančių Bendrijos įstatų ir įstatymo, priimant naujus narius į Bendriją, reikia vadovautis įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad 115-osios butų savininkų bendrijos nariais gali būti visi namo ( - ), butų savininkai, įgiję nuosavybės teisę į butus šiame name iki 2001 m. spalio 26 d., o taip pat butų savininkai, įgiję nuosavybės teisę į patalpas po 2001 m. spalio 26 d. ir Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka bendrijos valdybai pateikę prašymą tapti bendrijos nariais.

27Atsakovai ginčija ieškovės D. V. reikalavimo ginčyti juridinio asmens sprendimus teisę, teigdami, kad ji nėra bendrijos narė ir negali ginčyti bendrijos narių susirinkimo nutarimų. Atsakovai nurodė, kad ilgą laiką iki 2010 04 21 bendrijos narių susirinkimai nebuvo šaukiami, iš ankstesnės bendrijos pirmininkės perėmus dokumentus, sunku buvo nustatyti bendrijos narių skaičių, kadangi kai kurie butai perėjo kitų asmenų nuosavybėn, dalyje gyvena nuomininkai ir paaiškino, kad šiuo metu yra 115 bendrijos narių, tą patvirtina 2010-04-21 Bendrijos narių registracijos žurnalas (Knyga Nr. 2), šiame žurnale ieškovė nenurodyta bendrijos nare, kadangi į atsakovus su pareiškimu tapti bendrijos nare nesikreipė. Ieškovės atstovo nuomone, ankstesnis Bendrijos narių registracijos žurnalas laikytinas tik gyventojų sąrašu, iš kurio nėra galimybės nustatyti, kurie gyventojai yra bendrijos nariai, kada ir kokiu pagrindu įgijo nuosavybės teisę ir tapo bendrijos nariais, kada žurnale padarytas paskutinis įrašas, o kitas žurnalas atsakovų teigimu iki 2010-04-21 nebuvo vedamas, todėl įrašai, esantys senajame žurnale, negali nei patvirtinti, nei paneigti ieškovės priklausymą bendrijai. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai išdėstytą teisinį reglamentavimą, sutinka su tokia šalių pozicija. D. V. yra ginčo name ( - ) buto bendrasavininkė, tą patvirtina VĮ Registrų centro duomenys (b.l. 6). Buto savininke ji tapo, paveldėjusi šį butą pagal testamentą, šį faktą patvirtina Nekilnojamojo turto registre 2009-09-28 įregistruota ieškovės nuosavybės teisė (b.l. 6), nuo šio momento ieškovė įgijo teisę tapti bendrijos nare, tačiau ji nuosavybės teisę šiame name įgijo po 2001-10-26, kai įsigaliojo LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio (2001 m. spalio 9 d. įstatymo Nr. IX-532 redakcijos) 2 dalies nuostata, jog į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto savininko prašymu, pateikiamu Bendrijai. Atsakovai nurodė, kad priimant naujus narius, vadovaujamasi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, nes įstatai neatitinka įstatymo (b.l.155). Iš A. S., buvusios 115-osios butų savininkų bendrijos pirmininke nuo 1994-05-10 iki 2010-05-11 pareiškimo (b.l. 126) ir atsakovės I. M. paaiškinimų nustatyta, kad buto ( - ), savininkės D. V. ir D. Ž. su pareiškimais priimti į Bendriją nesikreipė, todėl vien tik dėl to, kad įgijo nuosavybę name ( - ), savaime negalėjo tapti 115-osios butų savininkų bendrijos narėmis. Byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovės narystę Bendrijoje. Byloje esantys 2009-12-06 ir 2010-04-21 susirinkimų protokolai (b.l.9,16-19), kuriuose įrašyta ieškovės pavardė, neįrodo, kad ieškovė yra bendrijos narė. Pažymėtina ir tai, kad atsakovai teismo posėdžio metu pripažino, jog dabartiniai bendrijos vadovai nuo 2009-12-06 perėmę vadovavimą iš ankstesnės valdybos ir gavę bendrijos narių sąrašą, suformuotą nesilaikant įstatymo reikalavimų, t. y. nepatikrinę, ar minėti asmenys yra išreiškę valią tapti bendrijos nariais. Atmestinas ieškovės argumentas, kad ji buvo gera bendrijos narė, nes mokėjo mokesčius. Būdama patalpų savininke, ieškovė turi pareigą proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti ir nebūdama bendrijos nare, tokią praktiką formuoja kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Pažymėtina, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnyje nustatytos bendrijos nario pareigos, taip pat ir dalyvavimas bendrijos veikloje. Byloje esantys susirinkimuose dalyvavusių asmenų sąrašai, liudytoja O. J. M. (b.l.154) patvirtina tą faktą, kad ieškovė bendrijos veikloje nedalyvavo (b.l.11-12, 16-19). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad ieškovė D. V. 2009-12-06 ir 2010-04-21 susirinkimų metu bendrijos nare nebuvo.

28Kaip jau minėta, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 str. 1 d., bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkas. Tuo atveju, kai patalpos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, bendrijos nario teises ir pareigas gali įgyvendinti vienas iš sutuoktinių, tokia išvada darytina pagal CK 3.87 straipsnio 1 dalį ir 3.117 straipsnio 1 dalį ir laikytina, kad vienas sutuoktinis veikia turėdamas kito sutuoktinio sutikimą. I. R. K. M. nuosavybės teisė į butą ( - ), registruota 1992-02-25 Gyvenamųjų namų statybos bendrijos pažymos pagrindu (iki 2001 m. spalio 26 d.), duomenų apie santuokos nutraukimą nėra, todėl jos sutuoktinis A. S. M. ginčijamų susirinkimų metu teisėtai dalyvavo bendrijos veikloje ir galėjo būti renkamas į jos valdymo organus. I. M. nuosavybės teisę į patalpas įgijo tik 2011-03-08 Dovanojimo sutarties Nr. RK-938 pagrindu, ir tik nuo šios dienos įgijo teisę tapti bendrijos nare (b.l.106), todėl 2009-12-06 ir 2010-04-21 susirinkimų metu į bendrijos valdymo organus negalėjo būti renkama, ir jei juridinio asmens sprendimų teisėtumą įstatymų nustatyta tvarka ginčytų reikalavimo teisę turintis asmuo, šis faktas galėtų būti pagrindu pripažinti juridinio asmens sprendimą negaliojančiu.

29Dėl teisės ginčyti juridinio asmens organo sprendimus

30Pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį ieškinį dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti to juridinio asmens dalyvis. Atsižvelgiant į vieną iš teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principo (CK 1.2 straipsnio 1 dalis) aspektų – pagarbą įgytoms teisėms, taip pat į siekį užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir jų subjektinių teisių bei pareigų apibrėžtumą, tiems asmenims, kurie, juridinio asmens organui priimant ginčijamą sprendimą, nebuvo to juridinio asmens dalyviai, CK 2.82 straipsnio 4 dalies nuostatos negali būti taikomos. Tai reiškia, kad asmuo, juridinio asmens organo sprendimo priėmimo metu nebuvęs to juridinio asmens dalyvis, neturi teisės pasinaudoti CK 2.82 straipsnio 4 dalyje suteikiama teise ginčyti šį sprendimą. Darytina išvada, jog byloje nėra nustatyti faktai, patvirtinantys ieškovės narystę 115-ojoje BSB 2009-12-06 ir 2010-04-21 susirinkimų metu, dėl to ji neturi galimybės ginčyti bendrijos priimtų nutarimų teisėtumo, grįsdama savo reikalavimą būtent narystės bendrijoje teisiniais santykiais, jos, kaip bendrijos narės, teisių pažeidimu (būti atstovaujamai tinkamai ir tinkamų atstovų-bendrijos narių), todėl jos ieškinys atmestinas, kaip paduotas neturinčio reikalavimo teisės asmens (CK 2.82 str. 4 d.). Pažymėtina ir tai, kad dėl šiuose susirinkimuose priimtų sprendimų į teismą nei vienas bendrijos narys nesikreipė.

31Teismas pažymi, kad visais atvejais teismas taikydamas įstatymus turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis). Teisingumo principas yra universalus principas. Šis principas nereiškia teisės piktnaudžiauti teise ir kreiptis į teismą su ieškiniu, kuriuo neginama besikreipiančio asmens pažeista teisė, todėl ieškinys atmestinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Ieškinį atmetus iš ieškovės valstybei priteistina 27,41 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.). Sutinkamai su CPK 93 str., 88 str. 1 d. 6 p. iš ieškovės atsakovui priteistina 800 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 62). Byloje buvo parengti atsakovo atsiliepimai į ieškinį ir patikslintą ieškinį (b.l. 47-48), atstovė advokatė L. S. dalyvavo parengiamuosiuose ir teismo posėdžiuose (b.l. 77-79; 101-102; 141-143; 148-157). Viso atstovavimo posėdžiuose laikas sudaro daugiau kaip 5 val. Remiantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Rekomendacijų 1-2 p.p., 5 p., 7 p., 8.2 p., 8.18 p., 8.16 p.) teismas mano, kad atsakovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma yra pagrįsta (CK 1.5 str.). Pažymėtina tai, kad vadovaujantis nurodytomis Rekomendacijų nuostatomis ši suma yra žymiai mažesnė nei pagal Rekomendacijų nuostatas galėtų būti priteista.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 str., 98 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

35Ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovės D. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovui 115-ajai butų savininkų bendrijai, į.k. ( - ), 800 Lt (aštuonis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš ieškovės D. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 27,41 Lt (dvidešimt septynis litus 41 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2009-12-06... 3. Ieškovės atstovas patikslintame ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog... 4. Mano, kad senaties termino ginčyti bendrijos narių susirinkimų sprendimus... 5. Su šiuo patikslintu ieškiniu atsakovai atsiliepimuose ir teismo posėdžio... 6. Atsakovo 115-osios butų savininkų bendrijos atstovė advokatė L. S. nurodė,... 7. D. V. patikslintame ieškinyje apie bendrijos pirmininko ir valdybos veiklą... 8. A. M. ir I. M. darbu, renkant informaciją, gaunant teisines konsultacijas ir... 9. Ieškovės D. V., kurios buvę ir esami valdybos nariai niekada nėra matę,... 10. D. V. ieškinys teismui atsirado po 2010.10.25 d. valdybos susirinkimo... 11. Iš viso įvyko 11 (vienuolika) valdybos susirinkimų per nepilnus veiklos... 12. Jei teismas pripažintų ieškovei teisę ginčyti bendrijos susirinkimų... 13. Ji nepasinaudojo buto savininko teisėmis, neįstojo į bendriją įstatymų... 14. Ieškinys pateiktas teismui, nepasinaudojusi bendrijos narių teise kreiptis į... 15. Įsigijusi nuosavybės teises į dalį buto, ieškovė neinformavo apie tai... 16. Po šio ieškinio pareiškimo paaiškėjo naujos aplinkybės, susijusios su... 17. Atsakovas A. S. M. iš esmės pakartojo 115-osios butų savininkų bendrijos... 18. Atsakovė I. M. nurodė, kad ieškovė ginčija juridinio asmens - 115-osios... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Byloje nustatyta, kad ( - ), gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai... 21. Dėl ieškinio senaties termino... 22. Aplinkybės, kad bendrija yra juridinis asmuo, o bendrijos narių susirinkimas... 23. Dėl narystės 115-ojoje butų savininkų bendrijoje... 24. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinių asmenų... 25. 115-oji butų savininkų bendrijos įstatai (toliau- Įstatai) patvirtinti 1996... 26. 2000 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų... 27. Atsakovai ginčija ieškovės D. V. reikalavimo ginčyti juridinio asmens... 28. Kaip jau minėta, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 str. 1... 29. Dėl teisės ginčyti juridinio asmens organo sprendimus ... 30. Pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį ieškinį dėl juridinio asmens organo... 31. Teismas pažymi, kad visais atvejais teismas taikydamas įstatymus turi... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Ieškinį atmetus iš ieškovės valstybei priteistina 27,41 Lt išlaidų,... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 str., 98 str.,... 35. Ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovės D. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovui 115-ajai butų... 37. Priteisti iš ieškovės D. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 27,41 Lt... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Kauno...