Byla 1-2084-651/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant Ingridai Šiugždaitei, dalyvaujant prokurorui Dariui Dziegoraičiui, nukentėjusiajam K. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2L. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ) darbininku, gyv. ( - ), teistas :

32000-10-13pagal BK 271 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn., pritaikius amnestijos įst. nuo neatliktos laisvės atėmimo bausmės atleistas;

42002-07-19 pagal BK 225 str. 2 d. – 6 mėn. pataisos darbų, 2003-06-25 nutartimi pakeista 5 MGL dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą;

52008-03-06 pagal BK 259 str. 1 d. – 10 MGL (1300 Lt) bauda. Bauda sumokėta,

6kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8L. G., 2011-03-28, apie 18.30 val., ties Eivenių g. 2-o pastato tvora, Kaune, tyčia sudavė vieną smūgį kojos keliu nukentėjusiajam K. K. į veidą, tuo padarydamas poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose- paakio srityje-skruoste, kraujosruva dešinės akies obuolio išorinėje srityje, dešinės akiduobės dugno ir lateralinės sienelės, dešinio žandinio ančio lateralinės sienelės, dešinio skruostikaulio lanko lūžimus, tokiu būdu padarė K. K. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

9Kaltinamasis L. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad nukentėjusįjį pažįsta iš anksčiau, nes turėjo reikalų dėl narkotinių medžiagų ir dėl vienos merginos. 2011-03-28 apie 18.30 val. važiavo automobiliu, kai prie KMUK pamatė nukentėjusįjį, todėl išlipo, nes norėjo su juo pakalbėti, kadangi nukentėjusysis prekiauja narkotinėmis medžiagomis ir jis nenorėjo, kad narkotinių medžiagų duotų pažįstamai merginai. Jie susikibo ir jis pasilenkusiam nukentėjusiajam sudavė vieną kartą kojos keliu į veidą. Nukentėjusiojo atsiprašė, susitarė dėl žalos atlyginimo. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi.

10Be kaltinamojo visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir šiais teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais:

11Nukentėjusysis K. K. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, nes šis sumušė jį antrą kartą. Dėl pirmo karto niekur nesikreipė, o šiuo atveju jam buvo padaryti veido sužalojimai, todėl kreipėsi į medikus ir į policiją. Su kaltinamuoju susipažino priklausomybės ligų centre, kur jis, kaltinamasis ir mergina vardu Justė gydėsi nuo priklausomybės narkotikams. Kaltinamajam nepatiko, kad jis susitinka su šia mergina, todėl mano, kad buvo sumuštas dėl pavydo. Su kaltinamuoju susitaikė, susitarė dėl žalos atlyginimo.

12Rašytine medžiaga :

13Protokolu pareiškimu nustatyta, kad K. K. pareiškė, kad 2011-03-28, apie 18.30 val., ties Eivenių g. 2-o pastato tvora, Kaune, buvo sumuštas iš matymo pažįstamo vardu Linas (b.l.3).

14Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad nusikaltimo vieta yra prie Eivenių g. 2-o pastato, Kaune ( b.l. 4-6).

15Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, kad K. K. atpažino L. G. kaip jį sumušusį asmenį (b.l.12-13).

16Specialisto išvada K. K. konstatuota poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose- paakio srityje-skruoste, kraujosruva dešinės akies obuolio išorinėje srityje, dešinės akiduobės dugno ir lateralinės sienelės, dešinio žandinio ančio lateralinės sienelės, dešinio skruostikaulio lanko lūžimai, kurie atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šio sužalojimo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui (b.l.19).

17Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis L. G. dėl asmeninių priežasčių panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo K. K. atžvilgiu, padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, todėl jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 138 str. 1 d.

18Kaltinamojo L. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

20Kaltinamasis L. G. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, laikytinas neteistu, dirba, savo noru atlygino padarytą žalą, dėl padaryto nusikaltimo gailisi, yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis padarys teigiamas išvadas ir bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant laisvės apribojimo bausmę su įpareigojimais. Kaltinamajam skirtinas įpareigojimas per laisvės apribojimo laikotarpį neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (BK 48 str.).

21Kaltinamajam savanoriškai atlyginus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos ministerijos pareikštą civilinį ieškinį 244,84 Lt sumai, procesas dėl civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nutraukiamas (BPK 107 str.).

22Daiktinių įrodymų nėra.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas,

Nutarė

24L. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 138 str. 1 d., ir skirti bausmę – laisvės apribojimą šešiems (6) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 30 valandų per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Taip pat per laisvės apribojimo laikotarpį L. G. privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

25Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant... 2. L. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, išsiskyręs, vidurinio... 3. 2000-10-13pagal BK 271 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn., pritaikius... 4. 2002-07-19 pagal BK 225 str. 2 d. – 6 mėn. pataisos darbų, 2003-06-25... 5. 2008-03-06 pagal BK 259 str. 1 d. – 10 MGL (1300 Lt) bauda. Bauda sumokėta,... 6. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. L. G., 2011-03-28, apie 18.30 val., ties Eivenių g. 2-o pastato tvora, Kaune,... 9. Kaltinamasis L. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad... 10. Be kaltinamojo visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir šiais... 11. Nukentėjusysis K. K. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, nes šis sumušė... 12. Rašytine medžiaga :... 13. Protokolu pareiškimu nustatyta, kad K. K. pareiškė, kad 2011-03-28, apie... 14. Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad nusikaltimo vieta yra prie... 15. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, kad K. K.... 16. Specialisto išvada K. K. konstatuota poodinės kraujosruvos dešinės akies... 17. Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad... 18. Kaltinamojo L. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 19. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 20. Kaltinamasis L. G. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, laikytinas neteistu,... 21. Kaltinamajam savanoriškai atlyginus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 22. Daiktinių įrodymų nėra.... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 24. L. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 138 str. 1 d., ir... 25. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...