Byla 2-1401-807/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Š. S., tretiesiems asmenims A. S. ir S. P. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Š. S. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą pagalbinio ūkio paskirties statinį, kurio ilgis 5,5 m., plotis 4,5 m., aukštis 3,5 m., kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o šiam nepašalinus, prašė leisti ieškovui pašalinti statybos padarius atsakovo lėšomis. Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų, reglamentuojančių statybos teisinius santykius, reikalavimus, neturėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto statybos projekto bei leidimo statybai, jam bendrosios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatė pagalbinio ūkio paskirties statinį. 2011-11-16 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, kuriame pateiktas reikalavimas nevykdyti jokių statinio, t. y. pastatyto pagalbinio ūkio paskirties statinio, esančio ( - ), statybos darbų, išskirus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką, tačiau atsakovas šių reikalavimų neįvykdė.

3Vadovaujantis ( - ) straipsnio nuostatomis, atsakovui buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, kurie buvo tinkamai įteikti. Vis dėlto atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Tretiesiems asmenims A. S. ir S. P. buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, kurie buvo tinkamai įteikti, tačiau tretieji asmenys per nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

6( - ) straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos savo ieškinyje yra pareiškusi, ( - ) straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovas buvo tinkamai informuotas.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (( - ) str. 2 d., 286 str. 1 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2011-11-16 Savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-111116-00224 (b.l. 4-5), kuriame nustatyta, kad yra pastatytas pagalbinio ūkio paskirties medinio karkaso statinys 5,5 m. ilgio ir 4,5 m. pločio uždengtas vienšlaitis stogas, 1 metro atstumu nuo greta esančių sklypų, neturint gretimų sklypų savininkų sutikimų, pastatytas savavališkai; 2011-11-16 Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-111116-00210 (b.l. 6-7), kuriame nurodytas reikalavimas nugriauti pagalbinio ūkio paskirties statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2012-05-29 Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto Nr. RPA-00-120529-00082 (b.l. 8) - matyti, kad atsakovas neįvykdė jam pateikto reikalavimo, t. y. nenugriovė pagalbinio ūkio paskirties pastato; 2012-06-06 ir 2012-06-13 VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 10-12, 13-15) matyti, kad ¾ žemės sklypo Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui A. S. ir gretimas žemės sklypas Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui S. P. - ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo savavališkos statybos faktą, t. y. kad atsakovas Š. S., neturėdamas nustatyta tvarka normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų (statybos projekto ir leidimo statyti naują statinį) savavališkai pastatė pagalbinio ūkio paskirties statinį kurio ilgis 5,5 m., plotis 4,5 m., aukštis 3,5 m., kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), todėl atsakovui nustatytu terminu nepašalinus savavališkos statybos padarinių bei neįrodžius Statybos įstatymo reikalavimų tinkamą įvykdymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys iš esmės tenkintinas, įpareigojant atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti pagalbinio ūkio paskirties statinį, kurio ilgis 5,5 m., plotis 4,5 m., aukštis 3,5 m., kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius savavališkos statybos padarinių, - suteikti ieškovui teisę padarinius pašalinti atsakovo lėšomis (( - ) straipsnis).

9Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 143 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir 11,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso 154,80 Lt (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 273, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti sprendimą už akių.

12patenkinti ieškinį visiškai.

13Įpareigoti atsakovą Š. S. (asmens kodas ( - ) per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti pagalbinio ūkio paskirties statinį kurio ilgis 5,5 m., plotis 4,5 m., aukštis 3,5 m., kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

14Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas įgyja teisę nugriauti pagalbinio ūkio paskirties statinį kurio ilgis 5,5 m., plotis 4,5 m., aukštis 3,5 m., kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, atsakovo lėšomis ir išsiieškoti šias išlaidas iš atsakovo.

15Priteisti iš atsakovo Š. S. (asmens kodas ( - ) 154,80 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt keturis litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovui, jog 154,80 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai jis privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas, mokėjimo kvitas turi būti pateiktas teismui.

17A. Š. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Įpareigoti ieškovą imtis visų priemonių įteikti šį sprendimą atsakovui ar jo artimam šeimos nariui, taip pat paskelbti jį savavališkos statybvietės vietoje, šiuos dokumentus pateikiant teismui.

19I. V. teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai