Byla 2-1729-192/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Jurgitai Malickaitei, dalyvaujant ieškovui G. P., dalyvaujant jo atstovei advokato padėjėjai E. P., dalyvaujant atsakovei E. G., dalyvaujant jos atstovei advokatei E. M. Š., dalyvaujant institucijoms, teikiančioms išvadas byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, jo atstovui E. B., K. R. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R. V., nedalyvaujant trečiajam asmeniui P. P., neviešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti 2009-12-01 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 nustatytą P. P., gim.( - ) , gyvenamąją vietą kartu su motina E. P. ir nustatyti dukters P. P. gyvenamąją vietą kartu su tėvu G. P., priteisti iš atsakovės E. G. dukters P. P. išlaikymui periodines išmokas po 300 Lt kas mėnesį ir mokėti iki P. P. pilnametystės.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad po 2009-12-01 dieną priimto teismo sprendimo santuokos nutraukimo byloje iš esmės pasikeitė aplinkybės, lėmusios vaiko gyvenamosios vietos nustatymą su jos motina E. G.. Ieškovas nurodė, kad dukrai P. P. jau yra keturiolika metų ir nors teismo sprendimu jos gyvenamoji vieta yra nustatyta pas jos motiną E. G., tačiau dukra išreiškė norą gyventi su savo tėvu ieškovu G. P.. Dukra P. jau kurį laiką gyvena pas ieškovą ir su ieškovu nori gyventi toliau, kadangi jis galėtų užtikrinti geresnes jos gyvenimo sąlygas nei atsakovė. Ieškovas pilnai gali sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas savo dukrai ir mano, kad dukters gyvenamosios vietos nustatymas su ieškovu tikrai neprieštarautų dukters interesams. Nustačius dukters P. P. gyvenamąją vietą kartu su tėvu iš atsakovės vaiko motinos priteistinas išlaikymas P. P. po 300 Lt periodinių išmokų kas mėnesį iki jos pilnametystės.

4Ieškovas paaiškino, kad atsakovė atimdavo dukters P. daiktus, jei mergaitė nepaklusdavo, naudodavo prieš mergaitę psichologinį ir fizinį smurtą.2011 m .liepos mėnesį įvyko konfliktas tarp atsakovės ir dukters P. dėl ko dukra apsisprendė gyventi pas jį ir prašė ją pasiimti. Dukrai gyventi pas jį yra geriau ir dėl to, kad atsakovė neturi jokių pajamų ir yra bedarbė. Mergaitė su motina bendrauti vengia, o su seserimi G. ji bendrautų, tačiau sesuo G. gyvena kartu su motina. Ieškovas nurodė, kad netrukdo dukrai P. bendrauti su motina ir su seserimi G.. Gyvendama pas jį mergaitė turi atskirą kambarį.

5Atsakovė E. G. prašo ieškinį atmesti, savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas yra bedarbis, gyvena savo sugyventinės bute. Kartu gyvena ir jos šešiolikmetis sūnus, todėl ieškovas neturi jokios galimybės užtikrinti dukrai tinkamų gyvenimo sąlygų bei ja rūpintis. Beje, ieškovas dukters P. niekada nelankė ir ja nesirūpino, ką patvirtina ir antstolio 2011-07-27 dienos pažyma, kurioje nurodytas ieškovo išlaikymo įsiskolinimas 10022,73 Lt. Mano, kad ieškovas kreipdamasis į teismą dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo su juo siekia išvengti išlaikymo dukrai mokėjimo. Jos manymu pats ieškovas yra nesugyvenamo būdo, yra naudojęs prieš ją fizinį smurtą, dėl ko iširo jų santuoka, todėl dukrai su juo gyventi yra nesaugu. Dukra ketino mokytis K. M. gimnazijoje, tačiau nustačius jos gyvenamąją vietą su ieškovu, ji nebeturės galimybės mokytis šioje gimnazijoje . Ji nerimaujanti , kad duktė gyvendama pas tėvą, iš viso nelankys mokyklos. Jos manymu dukters gyvenamosios vietos nustatymas su ieškovu dėl jos nurodytų motyvų prieštarautų jos interesams.

6Atsakovė paaiškino, kad dukra iš jos namų yra išplėšta ir vaikui būtina reali pagalba, nes ieškovas trukdo mergaitei bendrauti su ja. Mergaitei yra teikta psichologo pagalba.

7Tretysis asmuo P. P. paaiškino, kad ji norėtų gyventi pas tėvą G. P., kadangi su motina dažnai pykdavosi, jų charakteriai dažnai nesutapdavo. P. P. nurodė, kad ji savo noru išėjo iš motinos namų, jai yra lengviau bendrauti su tėvu ir jam gali išsakyti savo nuomonę. Be to, jai nepatinka, kad motina ją verčia lankyti bažnyčią, kas jai nepatinka. Gyvendama pas tėvą ji turi geresnes gyvenimo sąlygas nei jos motina, su ja gerai elgiasi ir tėvo draugė. Nenorėtų bendrauti su motina, o su seserimi-norėtų. P. P. patvirtino, kad jos nuomonė nepasikeitusi, ji nori gyventi pas tėvą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šalių G. P. ir E. G. santuoka nutraukta 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009(b.l.10-12). Šalių dukros G. P. gimusi 1993-10-03(b.l.9), P. P.-( - )(b.l.8). Nutraukus santuoką šalių dukrų gyvenamoji vieta buvo nustatyta kartu su motina. Pagal Žaliakalnio seniūnijos pažymą (b.l.64) P. P. ir G. P. gyvenamoji vieta deklaruota kartu su motina.

10Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.

11Patikslintu ieškiniu (b.l.113-116) ieškovas prašė teismo pakeisti 2009-12-01 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 nustatytą P. P. gyvenamąją vietą- nustatyti jos gyvenamąją vietą kartu su juo, G. P.. Ieškovas nurodė, kad po teismo sprendimo įsiteisėjimo iš esmės pasikeitė aplinkybės, lėmusios vaiko gyvenamosios vietos nustatymą su jos motina E. G..2011-07-12 dieną ieškovas kreipėsi į teismą ir buvo užvesta civilinė byla Nr.2-1493-192/2011 dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.2011-07-15 dienos Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr.2-14693-192/2011 buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė iki teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje ir P. P., gim. ( - ) laikina gyvenamoji vieta nustatyta kartu su tėvu G. P.(b.l.16-17), kadangi šalių dukra P. P. išreiškė norą gyventi kartu su tėvu ir šiuo metu mergaitė gyvena kartu su juo.2011-07-15 E. G. kreipėsi į Kauno apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato Žaliakalnio PK prašymu padėti nedelsiant susigrąžinti dukrą P. P. iš tėvo G. P.(b.l.23). 2011-08-05 teisme užregistruotas E. G. prašymas toje pačioje byloje dėl bendravimo su dukra tvarkos nustatymo iki bylos išnagrinėjimo teisme, t.y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šis E. G. prašymas buvo nagrinėtas žodinio proceso tvarka 2011-08-18 dieną priimta nutartis (b.l.52-53) ir jos prašymas netenkintinas, nurodant, kad šalių nepilnametė dukra P. P. būdama 14-os metų amžiaus pati gali spręsti tokio pobūdžio klausimus, teismui nustačius bendravimo tvarką, neesant nepilnamečio vaiko sutikimo, teismas pažeistų vaiko teises. Įvykus P. P. konfliktui su motina E. G. ir mergaitei apsigyvenus pas tėvą G. P. K. R., K. R. Vaiko teisių apsaugos skyriuje mergaitė parašė paaiškinimą 2011-07-27 ir nurodė priežastį dėl ko ji išėjo gyventi pas tėvą, nurodydama, kad su motina jos dažnai barasi, nesutampa jų nuomonės, motina atima jos asmeninius daiktus. Motina nepagrįstai ją apkaltino vartojant narkotines medžiagas. Pas motiną ji grįžti nenori, nori gyventi pas tėvą, nes su motina ji labai nesutaria, taip pat nemato prasmės lankytis pas psichologus(b.l.38).2011-07-27 K. R. VTAS apsilankė ieškovo G. P. ir jo sugyventinės I. K. šeimoje, kur tuo metu jau gyveno ir P. P.. Šeimos aplankymo aktas (b.l.40-41) patvirtina, kad su P. P. buvo pravestas pokalbis, siekiant išsiaiškinti, dėl ko ji apsigyveno pas tėvą K. R.. Savo nuomonę mergaitė išdėstė raštu. Kauno apskrities VPK Žaliakalnio policijos nuovada priėmė nutarimą 2011-07-15 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal E. G. pareiškimą ir G. P. pareiškimą dėl nepilnametės jų dukters P. P. apsisprendimo gyventi kartu su savo tėvu G. P.. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad objektyvių ir neginčijamų įrodymų dėl adresu ( - ), kur gyvena I. K., buto savininkė su sūnumi ir G. P. bei P. P., kad minėti asmenys nuolat išgėrinėtų, smurtautų ar pažeidinėtų įstatymų nustatytą tvarką negauta. Patikrinimo metu 2011-07-14 Žaliakalnio policijos nuovadoje dėl P. P. apsisprendimo gyventi pas tėvą buvo suorganizuotas susitikimas, kuriame dalyvavo abu tėvai ir dukros G. ir P. bei Kauno miesto VTAS specialistas. P. P. dar kartą patvirtino, kad nori gyventi pas tėvą G. P.. Kadangi pareiškimų tyrimo metu nebuvo gauta objektyvių ir neginčijamų įrodymų, kad G. P. piktybiškai nevykdė teismo sprendimo, todėl pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 245 str., nėra pagrindo, taip pat negauta duomenų apie tai, kad šalių duktė Paulina būtų pagrobta ar laikoma prievarta ir būtų seksualiai išnaudojama ar yra verčiama vartoti narkotines medžiagas. Neesant duomenų apie veikos padarymą turinčią nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, vadovaujantis LR BPK 3 str.1 d., LR BPK 168 str., atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą(b.l.42-43).2011-09-15 savo paaiškinimu K. R. savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriui P. P. dar kartą patvirtino nesutinkanti gyventi pas motiną E. P. ir norinti gyventi pas tėvą ( - )..2011-09-15 pakartotinai Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai aplankė G. P. ir I. K. šeimą ir pateikė išvadą, kad P. P. jos tėvo namuose sudarytos geros gyvenimo ir auklėjimo sąlygos. Nepilnametės nuomone dėl bendravimo su motina yra nepakitusi, su ja bendrauti mergaitė nenori. Bendravimas per prievartą yra negalimas(b.l.107,109).2011-11-18 dienos Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr.2-14693-192/2011 teismas, tenkindamas G. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl laikino išlaikymo taikė laikinąją apsaugos priemonę-priteisė iš atsakovės E. G. laikiną materialinį išlaikymą dukrai P. P., gim.( - ) kas mėnesį po 300 litų periodinių išmokų nuo 2011-11-18 iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje (b.l.126). Pažymėtina, kad 2011-07-15 dienos nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 2011-08-18 dienos nutartis buvo apskųstos atskiraisiais skundais ir apeliacinės instancijos paliktos galioti.

12Bylos nagrinėjimo iš esmės metu buvo apklaustos liudytojos P. P. sesuo G. P. ir ieškovo G. P. draugė I. K.. I. K. parodė, kad P. P. atvažiavo pas juos 2011-07-04 dieną. Mergaitė turi atskirą kambarį, lanko K. R. K. G. gimnaziją. Liudytoja parodė, kad Paulina ne visuomet nori kalbėti telefonu su seserimi Gabriele, jai nedraudžiama bendrauti su seserimi ir motina. Jos nuomone, priežastys paskatinusios P. P. apsigyventi pas tėvą, tai, kad motina atimdavo iš jos drabužius, versdavo lankyti bažnyčią. G. P. parodė, kad šiuo metu jos ir sesers Paulinos santykiai yra nutrūkę, jos nuomone tėvas įtakoja ir neleidžia joms bendrauti. Jos nuomone, sesuo Paulina apsisprendė gyventi pas tėvą, nes pas jį yra geresnė materialinė padėtis ir tėvas mažiau viską draudžia nei motina.

13Bylos nagrinėjimo iš esmės metu teismas aiškinosi, kodėl atsirado būtinumas keisti P. P. gyvenamąją vietą ir ar jos pasirinkimas gyventi pas tėvą nepažeis jos teisių ir interesų ar ieškovas G. P. gali užtikrinti jai saugias gyvenimo sąlygas ir jos poreikių tenkinimą. Teisė kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ar jos pakeitimo suteikta vaiko tėvams. Šią teisę tėvai turi kai nesutaria tarpusavyje dėl jo gyvenamosios vietos , kai kilęs tėvų tarpusavio ginčas. Kilęs ginčas sprendžiamas vaiko interesais atsižvelgiant į vaiko norą. Teismas, spręsdamas ginčą tarp skyriumi gyvenančių tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo turi išsiaiškinti, ir nustatyti: 1/ kiekvieno iš tėvų galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normomis įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų, panaudojant iš valstybės teikiamą paramą įgyvendinimą;2/ kiekvieno iš tėvų šeimos aplinkos sąlygas;3/ vaiko norus ir pažiūras(Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato nutarimas Nr.35, 2002-06-21).

14Bylos nagrinėjimo iš esmės metu šalių duktė P. P. išreiškė kategorišką atsisakymą gyventi pas motiną E. G. ir būti jos ugdomai dėl visiško nesutarimo su motina, jos poreikių nesupratimo. Žaliakalnio policijos nuovada tyrė E. G. ir G. P. pareiškimus dėl dukters P. P. apsigyvenimo pas tėvą, dalyvaujant ir Kauno miesto VTAS specialistui bei jų dukrai G. P.. P. P. patvirtino savo apsisprendimą gyventi pas tėvą. Nutarime (b.l.42-43) taip pat nurodyta, kad nepasitvirtino E. G. teiginiai, kad duktė P. P. būtų pagrobta ar laikoma prievarta ir būtų seksualiai išnaudojama ar yra verčiama vartoti narkotines medžiagas. Pažymėtina, kad K. R. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai ne kartą lankėsi G. P. gyvenamojoje vietoje K. R., pravedė pokalbius su P. P., mergaitė išreiškė savo nuomonę dėl tėvų ginčo ir jos gyvenamosios vietos raštu. Mergaitė pagal savo brandą sugeba išreikšti savo pažiūras, žino savo apsisprendimą gyventi pas tėvą. K. R. VTAS savo išvadoje patvirtino, kad P. P. sudarytos geros gyvenimo ir auklėjimo sąlygos (b.l.102), P. P. K. R. K. G. gimnazijos charakterizuojama nepriekaištingai, gimnaziją lanko puikiai ir mokosi gerai, aktyviai dalyvauja klasės ir gimnazijos gyvenime. Jos pačios teigimu, gimnazijoje jai saugu ir čia ji jaučiasi gerai (b.l.146). Byloje surinkti rašytiniai įrodymai, ieškovo paaiškinimai, K. R. ir Kauno miesto VTAS išvados, liudytojos I. K. parodymai, pačios P. P. paaiškinimai patvirtina, kad mergaitės apsisprendimas pakeisti gyvenamąją vietą ir gyventi pas tėvą G. P. yra tvirtas, motyvuotas. Teismas nenustatė duomenų, kad jos apsisprendimas prieštarautų jos interesams ar pažeistų jos teises į mokslą, saugią aplinką. Liudytojos G. P. parodymai vertintini kaip išreiškiantys norą bendrauti su seserimi. Iš atsakovės paaiškinimų, liudytojos G. P. parodymų, darytina išvada, kad atsakovė , mergaitės motina, įgyvendindama motinos valdžią vaiko atžvilgiu, ja piktnaudžiauja, naudoja auklėjimo būdus, kurie pažeidžia vaiko asmens orumą ir jo neliečiamybę(Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 str., Vaiko teisių Konvencijos 16 str.)

15Teismas vertina, kad P. P. gyvenimo, auklėjimo ir ugdymo sąlygos yra geresnės pas tėvą G. P., jos ir tėvo emocinis ryšys yra stiprus, priešingai nei su motina E. G.. Ieškovas tinkamai įgyvendina tėvo valdžią mergaitės atžvilgiu ir yra motyvuotas sudaryti geras gyvenimo sąlygas mergaitės vystymuisi ir ugdymui. Todėl ieškovo G. P. reikalavimas dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo tenkintinas visiškai, pakeistina P. P. , gim. ( - ), 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės eismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 nustatyta gyvenamoji vieta ir nustatytina P. P. gyvenamoji vieta kartu su tėvu G. P.(LR CK 3.169 str., 3.170 str.).

16Dėl išlaikymo.

17Šalims nutraukus santuoką teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 buvo išspręstas ir vaikų išlaikymo klausimas, iš G. P. buvo priteita dukrų G. P. ir P. P. išlaikymui kiekvienai po 300 litų per mėnesį(b.l.10-12).2011-07-15 dienos nutartimi Nr.2-14693-192/2011 P. P. gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo priėmimo buvo nustatyta kartu su tėvu G. P., o G. P. 2011-11-15 dienos prašymu(b.l.123-125) 2011-11-18 dienos nutartimi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir priteisė iš atsakovės E. G. laikiną materialinį išlaikymą dukrai P. P. po 300 litų periodinių išmokų kas mėnesį nuo 2011-11-18 iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Ieškovas G. P. prašė teismo nustačius dukters gyvenamąją vietą kartu su juo priteisti iš atsakovės dukters išlaikymui po 300 litų kas mėnesį. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai(b.l.139) patvirtina, kad E. G. 2011-01-01 - 2012-01-31 draudžiamųjų pajamų neturėjo. Socialinės paramos skyriaus pažyma (b.l.142)patvirtina, kad jai nuo 2011-12-01 iki 2012-03-01 paskirta socialinė pašalpa. Atsakovė savo vardu nekilnojamų daiktų neturi(b.l.11-12), jos materialinė padėtis vertintina kaip sunki. Atsakovė privalo išlaikyti ir kartu gyvenančią G. P., kuri būdama jau pilnametė mokosi K. M. gimnazijoje, mergaitės išlaikymas iš tėvo buvo priteistas iki jos pilnametystės. I. K. R. VTAS yra nurodęs, kad jis dirba pagal verslo liudijimą , jo pajamos yra apie 1000 Lt(b.l.108). Įvertinęs abiejų šalių paaiškinimus ir byloje pateiktus rašytinius įrodymus apie jų turtinę padėtį, teismas iš atsakovės E. G. dukters P. P. išlaikymui priteisia po 130 litų periodinių išmokų kas mėnesį iki jos pilnametystės nuo teismo sprendimo priėmimo šioje byloje(LR CK 3.192 str., 3.194 str.,3.196 str.). Pažymėtina, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės taikytos 2011-11-18 dienos nutartimi dėl laikino išlaikymo P. P. iš motinos E. G. galioja iki teismo sprendimo priėmimo , t.y. 2012-05-02.

18Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, dalinai patenkinus reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo iš atsakovės E. G. priteisia 46,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei(LR CPK 85,88 str.str.).

19Vadovaudamasi LR ( - )265,268, 269,270 straipsniais teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti iš dalies.

21Pakeisti 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 nustatytą P. P., gim. ( - ) gyvenamąją vietą ir nustatyti P. P., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su tėvu G. P., a/k ( - )

22Pakeisti 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 nustatytą išlaikymą P. P. iš tėvo G. P. ir priteisti iš E. G. a/k ( - ) dukters P. P., gim. ( - ), išlaikymui periodines išmokas po 130 Lt kas mėnesį ir mokėti nuo 2012-05-02 dienos iki jos pilnametystės.

23Priteisti iš atsakovės E. G. bylinėjimosi išlaidas valstybei 46,80 litų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti 2009-12-01 Kauno miesto... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad po 2009-12-01 dieną priimto teismo sprendimo... 4. Ieškovas paaiškino, kad atsakovė atimdavo dukters P. daiktus, jei mergaitė... 5. Atsakovė E. G. prašo ieškinį atmesti, savo atsiliepime į ieškinį... 6. Atsakovė paaiškino, kad dukra iš jos namų yra išplėšta ir vaikui būtina... 7. Tretysis asmuo P. P. paaiškino, kad ji norėtų gyventi pas tėvą G. P.,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šalių G. P. ir E. G. santuoka nutraukta 2009-12-01 dienos Kauno miesto... 10. Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.... 11. Patikslintu ieškiniu (b.l.113-116) ieškovas prašė teismo pakeisti... 12. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu buvo apklaustos liudytojos P. P. sesuo G. P.... 13. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu teismas aiškinosi, kodėl atsirado... 14. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu šalių duktė P. P. išreiškė... 15. Teismas vertina, kad P. P. gyvenimo, auklėjimo ir ugdymo sąlygos yra... 16. Dėl išlaikymo.... 17. Šalims nutraukus santuoką teismo sprendimu Nr.2-023-54/2009 buvo išspręstas... 18. Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, dalinai patenkinus reikalavimą dėl... 19. Vadovaudamasi LR ( - )265,268, 269,270 straipsniais teismas... 20. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Pakeisti 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu... 22. Pakeisti 2009-12-01 dienos Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu... 23. Priteisti iš atsakovės E. G. bylinėjimosi išlaidas valstybei 46,80 litų.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...