Byla 2-10302-599/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo A. G

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja E. V.

2sekretoriaujant G. V.

3dalyvaujant ieškovo atstovei J. Č.

4atsakovo atstovei S. N. -Želvei

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui Seesam Insurance AS Lietuvos filialui dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo A. G.,

6Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-05-20 d. įvykusio autoįvykio metu nukentėjo A. K., o minėto eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas tretysis asmuo A. G., vairavęs automobilį AUDI A6, Valst. Nr. ( - ) kurio valdytojų civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas, o kadangi nukentėjusysis laikotarpiu nuo 2009-05-25 d. iki 2009-06-08 d. (imtinai) (N. P. D Nr. 5042515) buvo nedarbingas, tai ieškovas 2009-06-08d. Sprendimu Nr. 6-12-138872 nukentėjusiajam už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-05-27 d. iki 2009-06-08 d. (imtinai) paskyrė ir išmokėjo 517,86 Lt dydžio ligos pašalpą. Ieškovas nurodė, jog vadovaudamasis LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., LR CK 6.290 str., LR CK 6.263 str. 2 d. bei LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d. nuostatomis, yra teisinis pagrindas reikšti atsakovui regreso tvarka ieškinį dėl ieškovui padarytos žalos atlyginimo, tačiau atsakovas atsisakė atlyginti ieškovui padarytą žalą ir nepagrįstai vadovavosi LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatytu vienerių metų terminu pretenzijai pareikšti bei LR K. T. 2007-10-24 d. Nutarimo nuostatomis, kurios pagal LAT argumentus yra tik rekomendacinio pobūdžio metodinė medžiaga, bet ne teisės aiškinimo bei taikymo praktika. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.1015 str. nuostatomis, reglamentuojančiomis draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (t. y. subrogacija), nes tokiu būdu ieškovą atsakovas prilygino draudikui, kurio teisės ir pareigos kyla tik iš draudimo sutarties, nes ieškovo ir atsakovo nesieja jokie draudiminiai teisiniai santykiai, be to, LAT, remdamasis LR CK 6.988 str. 3 d. nuostatomis, yra konstatavęs tai, jog valstybinio socialinio draudimo teisiniai santykiai yra privalomojo draudimo teisiniai santykiai ir ši draudimo forma yra specifinė, t. y. teisiniai santykiai yra reglamentuojami socialinio aprūpinimo įstatymo normų, todėl reikalavimui kuris kyla iš regreso teisinių santykių turi būti taikomos LR CK 1.125 str. 8 d. nuostatos, nustatančios trejų metų ieškininės senaties terminą, kurio ieškovas šiuo atveju nepraleido, be to, LAT yra konstatavęs, jog tais atvejais, kai VSDFV teikia draudimo bendrovei reikalavimą atlyginti žalą, tarp šalių yra susiklostę ne draudimo, bet žalos atlyginimo teisiniai santykiai (LAT 2006-05-10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2006 m. bei LAT 2007-02-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007 m.) ir tai yra akivaizdu, sistemiškai analizuojant teismų praktiką bei LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. bei 2 str. 15 d. nuostatas, iš kurių matyti, kad 16 str. 4 d. nuostatose nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai pareikšti yra taikomas būtent nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, tačiau ne Valstybinio socialinio draudimo įstaigai, kuri nukentėjusiajam įstatymų nustatyta tvarka yra išmokėjusi valstybinio socialinio draudimo išmokas, nes ieškovas reikalauti atlyginti išmokėtas socialinio draudimo išmokų sumas įgyja teisę vadovaujantis LR CK 6.290 str. 3 d. nuostatų pagrindu, t. y. tik kai išmokėjo nukentėjusiajam ligos pašalpą, o iki ligos pašalpos išmokėjimo momento ieškovas jokiame teisiniame santykyje su atsakovu nedalyvavo. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 517,86 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka (b.l. 1-4). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad yra LAT išnagrinėjo civilines bylas (t. y. LAT 2012-10-24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-435/2012 m. bei LAT 2012-10-23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-368/2012 m.), kuriose buvo pakeista teismų praktika šios kategorijos bylose, tačiau nepaisant pasikeitusios teismų praktikos, LAT konstatavo aplinkybes dėl termino pretenzijai pareikšti, kuriose nurodė, jog net ir praleidus vienerių metų terminą, žalą atsakovas vis tiek privalo atlyginti, be to, ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido, kadangi apie teisės pažeidimą ieškovas sužinojo tik 2011-08-13 dieną, todėl laikytina, kad terminas pretenzijos pateikimui yra nepraleistas, todėl ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 65-66).

8Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo nesutiko su ieškovo ieškiniais reikalavimais ir nurodė, kad pagal egzistuojantį teisinį reglamentavimą, t. y. LR CK 6.290 str. 3 d. nuostatas, išmokėjęs socialinio draudimo išmokas, ieškovas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę apdraudusį draudiką, tačiau ieškovas yra praleidęs LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pateikšti, kurio nesilaikymo pasekmė, vadovaujantis LR CK 6.124 str. nuostatomis, yra žalą padariusio asmens draudiko prievolės pasibaigimas, nes paskutinė ligos pašalpos dalis nukentėjusiajam buvo išmokėta 2009-06-19 dieną, o savo pirmąjį reikalavimą ieškovas atsakovui pareiškė tik 2011-08-26 dieną, nes priešingu atveju ieškovui nepagrįstai būtų sukuriama daugiau teisių, nei jų turėjo pats nukentėjusysis bei toks nepagrįstas ieškovo teisių išplėtimas prieštarautų LR CK 6.1015 str. 2 d. nuostatose įtvirtintai subrogacijos esmei. Atsakovas taip pat nurodė, jog LR CK 6.290 str. 1 d. nuostatose yra numatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, todėl tokiu būdu yra kalbama ne apie ieškovui padarytą žalą, bet apie žalą, padarytą trečiajam asmeniui, kurią jam atlygina ieškovas, be to, atsakovo pareiga atlyginti nukentėjusiajam A. G. eismo įvykio metu patirtą žalą, kilo įprastinės Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties Nr. 3000091875 pagrindu, todėl tai traktuotini ne kaip deliktiniai, o kaip draudiminiai teisniai santykiai ir dėl šios priežasties turi būti vadovaujamasi LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo normomis, t. y. atitinkamai šio įstatymo 16 str. 4 d. nuostatomis (LAT 2006-04-07 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-166/2006 m.). Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip neįrodytą bei nepagrįstą bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 22-26). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti kaip neįrodytą bei nepagrįstą (b.l. 65-66).

9Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiajam asmeniui yra pranešta tinkamai (LR CPK 130 str. nustatyta tvarka), prašymo atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (b.l. 1-62, 63-64).

10Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2009-05-20 d. įvykusio autoįvykio metu nukentėjo A. K. ir minėto eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas tretysis asmuo A. G., vairavęs automobilį AUDI A6, Valst. Nr. ( - ) kurio valdytojų civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas (LR CPK 182 str.1 d. 5 p., 187 str.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog nukentėjusysis A. K. laikotarpiu nuo 2009-05-25 d. iki 2009-06-08 d. (imtinai) (N. P. D Nr. 5042515) buvo nedarbingas, todėl ieškovas 2009-06-08 d. Sprendimu Nr. 6-12-138872 nukentėjusiajam A. K. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-05-27 d. iki 2009-06-08 d. (imtinai) paskyrė ir išmokėjo 517,86 Lt dydžio ligos pašalpą (b.l. 8-10). Iš 2011-08-26 d. ieškovo rašto Nr. (9.52)3-51284 turinio nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl 517,86 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka ir 2011-09-13 d. raštu Nr. 09/300-1133 atsakovas informavo ieškovą, jog ieškovas yra praleidęs LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme 16 str. 4 d. nuostatose numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti, todėl atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo tenkinti šio ieškovo pareikšto reikalavimo atsakovui (b.l. 11-13).

12Sutinkamai su LR Asmenų draudimo valstybės lėšomis sąlygų 26 p. nuostatomis, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (t. y. regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis LR CK nuostatų nustatyta tvarka, o LR CK 6.290 str. 1,3 d.d. nuostatose yra numatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį ir draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį.

13Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad draudimo teisinių santykių atsiradimo tarp draudėjo ir draudiko pagrindas yra draudimo sutartis ir kai socialinio draudimo įstaiga žalą patyrusiam asmeniui išmoka socialinio draudimo išmokas, draudimo sutarties pagrindu atsiradusi žala padariusio asmens draudiko prievolė išmokėti draudimo išmokas, atlyginant žalą nukentėjusiajam asmeniui, nesibaigia, o tik pasikeičia prievolės šalis, t. y. socialinio draudimo įstaiga, išmokėjusi draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas toje pačioje draudimo sutarties pagrindu kilusioje prievolėje ir tai reiškia, jog socialinio draudimo įstaiga, perėmusi nukentėjusiojo teises ir pareigas (t. y. išmokėjusi socialinio draudimo išmokas) ir pareikšdama žalą padariusio asmens draudikui reikalavimą šias įmokas grąžinti, tampa draudimo teisinių santykio dalyviu ir jai turi būti taikomas draudimo teisinių santykių reguliavimas, be to, LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai pareikšti negali būti aiškinamas ir taikomas taip, jog dėl to būtų iš esmės paneigiama draudiko draudimo sutarties pagrindu atsiradusi pareiga atlyginti žalą, o nukentėjusiajam asmeniui per nurodytą terminą nepareiškus reikalavimo žalą padariusio asmens draudikui, žalą padaręs asmuo prarastų draudimo sutarties teikiamą apsaugą, nes priešingas normų aiškinimas iš esmės prieštarautų LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatose įtvirtinto privalomojo civilinės atsakomybės draudimo esmei bei tikslams, be to, LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas niš esmės nepanaikina nukentėjusiojo asmens materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš šią žalą padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį asmenį pagal deliktinės atsakomybės taisykles, todėl teismas pilnai sutinka su ieškovo išdėstytais argumentais šioje civilinėje byloje tiek dėl ieškinio dalyko bei pagrindo, tiek dėl ieškinio senaties taikymo bei ieškinio senaties terminų skaičiavimo, o atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.) (LAT 2012-10-24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-435/2012 m. bei LAT 2012-10-23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-368/2012 m.),

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 517,86 Lt žalos atlyginimas regreso tvarka.

15Sutinkamai su LR CPK 92 str. ir 96 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 72,00 Lt žyminis mokestis bei 13,51 Lt pašto išlaidos.

16Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

17Vadovaudamasis LR CPK 259 – 270 str. str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti pilnutinai.

19Išieškoti iš atsakovo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, į/k 302677744, buveinė Ulonų g. 2, Vilniuje, ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus, į/k 191683350, buveinė Laisvės pr. 28, Vilniuje, naudai 517,86 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka.

20Išieškoti iš atsakovo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, į/k 302677744, buveinė Ulonų g. 2, Vilniuje, valstybės naudai 72,00 Lt žyminį mokestį bei 13,51 Lt pašto išlaidas.

21Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai