Byla 1-64-816/2012
Dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja J. E., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant prokurorams Alai Petrenkio ir Pauliui Paukščiui, kaltinamajam R. F., jo gynėjai advokatei Stasei Kazlauskienei, kaltinamajam A. U., jo gynėjui advokatui G. A. Peredniui, kaltinamajam J. L., jo gynėjui advokatui E. A. Burokui, kaltinamajam E. F., jo gynėjui advokatui E. K., nukentėjusiems J. Ž., R. M., O. S., nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei V. B., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Alinai Skuder, V. S., ekspertui J. M. P., vertėjai Daivai Petrovienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: R. F. (R. F.), asmens kodas ( - ) gimęs 1993-04-07 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, šešių klasių išsimokslinimo, besimokantis septintoje klasėje, nevedęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, iki suėmimo gyvenęs adresu: ( - ), teistas keturis kartus:

21) 2010-10-27 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį - laisvės atėmimu 6 mėnesiams 6 dienoms. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-04-21 iki 2010-04-22 ir kardomojo kalinimo laikas nuo 2010-04-22 iki 2010-10-27 bei paleistas iš posėdžių salės atlikęs bausmę;

32) 2011-05-19 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos) - laisvės atėmimu 2 metams, paskirtos bausmės vykdymą atidedant 2 metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, iki 2011-07-15 pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje bei iki 2011-11-15 atlyginti nukentėjusiems nusikaltimais padarytą turtinę žalą. 2011-09-21 įrašytas į įskaitą Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos;

43) 2011-06-02 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu 8 mėnesiams, paskirtos bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones: iki 2011m. gruodžio 2 d. atlyginti civiliniam ieškovui - UAB „Suntukas“ nusikaltimu padarytą turtinę žalą, ir elgesio apribojimą 8 mėnesiams su įpareigojimais ir draudimais: iki 2011 m. lapkričio 2 d. pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, be kontroliuojančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos. 2011-09-23 įrašytas į įskaitą Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos; 2011-11-04 nutartimi nustatyta 2011-05-19 ir 2011-06-02 R. F. paskirtų bausmių vykdymo tvarka, paskiriant 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 2 (dvejų) metų laikotarpiui su įpareigojimais;

54) 2011-12-28 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos) - laisvės atėmimu 2 metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, prie griežtesnės bausmės, paskirtos Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011-11-04 nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011-05-19 ir 2011-06-02 nuosprendžiai, pridėta dalis šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirta galutinė subendrinta 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmės vykdymą 2 metams ir 6 mėnesiams. Nuosprendis įsiteisėjo 2012-01-18, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas, kaltinamas BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje, 310 straipsnyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 302 straipsnio 1 dalyje ir 284 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu; E. F. (E. F.), asmens kodas ( - ) gimęs 1987-09-20 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsimokslinimo, nesimokantis, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, nevedęs, iki suėmimo gyvenęs adresu: ( - ), teistas 2009-05-21 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį – 22 straipsnio 1 dalį – 20 MGL (2 600 Lt) bauda. 2010-05-18 bauda sumokėta, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas, kaltinamas BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje ir 310 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu; AIVARAS URBONAS, asmens kodas ( - ) gimęs 1988-05-21 Jurbarke, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsimokslinimo, nesimokantis, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, nevedęs, gyvenantis adresu: Baniškių g. 15 - 2, Vilniuje, teistas 2005-10-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos), 63 straipsnio 4 dalį – laisvės apribojimu 1 metams. 2006-11-10 išbrauktas iš įskaitos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos, Laikomas neteistu (BK 97 str. 3 d. 3 p. A pp, 4 d.); kaltinamas BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 310 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu; J. L. (J. L.), asmens kodas ( - ) gimęs 1989-10-18 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, devynių klasių išsimokslinimo, nesimokantis, dirbantis UAB „Rangovo darbai“ stogdengiu, nevedęs, gyvenantis adresu: ( - ), teistas 2004-09-21 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, 2010-05-06 atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 straipsnio pagrindu, laikomas neteistu, kaltinamas BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 310 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu,

Nustatė

6R. F. ir E. F. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

72010-11-27 apie 19.30 val. viešoje vietoje - prie A. K. g. 204 namo laiptinės, Vilniuje, E. F. be jokios priežasties iš chuliganiškų paskatų medine lazda sudavė nukentėjusiajam R. M. ne mažiau 5 smūgių į galvą, tuo sukeldamas R. M. fizinį skausmą, po ko E. F. tęsdamas savo nusikalstamą veiką kartu su R. F., apie 20.00 val., A. K. g. 204, Vilniuje, namo laiptinėje, be jokios priežasties iš chuliganiškų paskatų, abu pribėgę prie R. M., E. F. kumščiu sudavė jam 3 smūgius į galvą, o R. F. kumščiu sudavė jam 2 smūgius į galvą, tuo padarydami nukentėjusiajam bendrais veiksmais poodines kraujosruvas dešinės akies apatiniame voke ir kairės akies vokuose, kakle, odos nubrozdinimus viršugalvyje, kairiame žande ir smakre, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje nustatytas nosies kaulų lūžimas, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Šiais savo veiksmais R. F. ir E. F. padarė nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte.

8R. F., panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą ir fizinio asmens dokumentą, o būtent:

9jis, 2011-06-15 apie 22.00 val. stotelėje „Draugystė“, prie parduotuvės „Cento“, esančios S. Batoro g. 154, Vilniuje, turėdamas tikslą užvaldyti svetimą turtą, prieš nukentėjusįjį J. Ž. panaudojo fizinį smurtą, pasireiškusį tuo, kad kumščiu sudavė nukentėjusiajam 3 smūgius į veidą, koja spyrė 1 kartą į veidą, nuo ko J. Ž. nukrito ant šaligatvio, po to gulinčiam J. Ž. koja spyrė 3 smūgius į veidą, 5 smūgius spyrė į dešinę ranką, tuo padarydamas J. Ž. nežymų sveikatos sutrikdymą ir taip atimdamas galimybę nukentėjusiajam priešintis, pagrobė iš J. Ž. striukės dešinės kišenės invalidumo pažymėjimą 10 Lt vertės ir 150 Lt, tuo padarydamas nukentėjusiajam bendrą 160 Lt turtinę žalą. Šiais savo veiksmais R. F. padarė nusikaltimus, numatytus BK 180 straipsnio 1 dalyje ir 302 straipsnio 1 dalyje.

10Taip pat, R. F. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

11jis, 2011-06-15 apie 22.40 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų, viešoje vietoje prie A. K. g. 204, Vilniuje, namo, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu tuo, kad be jokios priežasties pribėgęs prie O. S. koja spyrė jai vieną smūgį į krūtinę, nuo ko nukentėjusioji nukrito ant žemės, tuo sukeldamas O. S. fizinį skausmą, tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Šiais savo veiksmais R. F. padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje.

12Taip pat R. F. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

13jis, 2011-05-26 apie 20.00 val., viešoje vietoje - prie A. K. g. 141, Vilniuje, namo, įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais, pasireiškusiais tuo, kad be jokios priežasties įbėgo į V. B. namo kiemą, koja spyrė 2 kartus nukentėjusiosios šuniui, V. B. bandant jį patraukti nuo šuns, dar kartą spyrė šuniui, nukentėjusiosios atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, V. B. įbėgus į namo verandą, plėšė namo duris, paėmė akmenį, metė jį į V. B., pataikydamas į verandos vidų, V. B. išbėgus į kiemą, paėmė kitą akmenį, metė į nukentėjusiosios pusę, pribėgo prie V. B., ranka sudavė jai 1 smūgį į veidą, ko pasėkoje nukrito V. B. 500 Lt vertės akiniai, ant kurių jis tyčia užmynė ir juos sulaužė, po to griebė rankomis iš priekio už palaidinės ir traukdamas ją suplėšė, paėmė nuo žemės akmenį ir metė į V. B. namo sieną, tuo padarydamas šuniui dešinės akies apatinio voko traumą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką. Šiais savo veiksmais R. F. padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje.

14Taip pat šioje byloje E. F., A. U. ir J. L. buvo kaltinami pažeidę viešąją tvarką ir žiauriai elgęsi su gyvūnu, o būtent tuo, kad jie 2011-05-26 apie 20.00 val., viešoje vietoje - prie A. K. g. 141, Vilniuje, namo, veikdami kartu, įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais, pasireiškusiais tuo, kad be jokios priežasties R. F. ir A. U. įbėgus į V. B. namo kiemą, R. F. koja spyrus 2 kartus nukentėjusiosios šuniui, o V. B. bandant jį patraukti nuo šuns, R. F. spyrus vėl kartą šuniui, nukentėjusiosios atžvilgiu vartojus necenzūrinius žodžius, V. B. įbėgus į namo verandą, R. F. plėšė duris, paėmė akmenį, metė jį į V. B., pataikydamas į verandos vidų, V. B. išbėgus į kiemą, jis paėmė kitą akmenį, metė į nukentėjusiosios pusę, pribėgo prie V. B., ranka sudavė jai 1 smūgį į veidą, ko pasėkoje nukrito V. B. 500 Lt vertės akiniai, ant kurių jis tyčia užmynė ir juos sulaužė, po to griebė rankomis iš priekio už palaidinės ir traukdamas ją suplėšė, paėmė nuo žemės akmenį ir metė į V. B. namo sieną, o A. U. išbėgus iš sklypo kojomis prispaudus šunį prie tvoros ir taip jį laikant, J. L., A. U. ir E. F. nukentėjusiosios atžvilgiu vartojant necenzūrinius žodžius ir kojomis spardant V. B. šunį, J. L. ne mažiau 3 kartų spyrus kojomis, E. F. sudavus 1 smūgį koja, tuo padarydamas šuniui dešinės akies apatinio voko traumą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir žiauriai elgėsi su gyvūnu. Šiais savo veiksmais E. F., A. U. ir J. L. kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 310 straipsnyje.

15R. F. taip pat buvo kaltintas tuo, kad jis žiauriai elgėsi su gyvūnu.

162010-11-27 R. M. nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų

17Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl R. M. nesunkaus sveikatos sutrikdymo nepripažino visiškai (t. 4, b. l. 125 - 127) bei teismui pasiūlius duoti parodymus apie šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, iš pradžių atsisakė juos duoti, bet po kito kaltinamojo E. F. parodymų davimo, sutiko bei parodė, kad stovėjo kieme ( - ), kai priėjo R. M., pasisveikino su jais ir pasitraukė. Tuo metu ėjo kaimynas V. R., kuris įstūmė R. M. į koridorių ir jie nuėjo. Jie pastovėjo ir po to jis palydėjo brolį į traukinį. Brolis išvažiavo, o jis parėjo namo ir daugiau nieko nematė. Nepamena, su kuo dar stovėjo, nes seniai buvo. Kaimynas V. R. įstūmė R. M. į koridorių, kadangi pastarasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir pavartojęs narkotikų. R. M. buvo visiškai sveikas, tik girtas, sužalotas nebuvo. Nei jis, nei brolis jo nemušė. R. M. buvo vienas, šalia jo jokios kompanijos nebuvo. Iki įvykio R. M. pažinojo iš matymo, tik pasisveikindavo. Konfliktų su juo iki tol nebuvo. Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio neprižįsta, nes nieko R. M. nedarė.

18Pažymėtina, kad teisiamojo posėdžio metu duoti kaltinamojo R. F. parodymai iš esmės dėl esminių šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių skiriasi nuo jo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kai jis parodė, kad grįždamas namo pats priėjo pasisveikinti prie namo stovinčios vaikinų kompanijos, kurioje buvo V. R. ir R. M., ir pasisveikinęs nuėjo namo, bei jau būdamas namuose pro langą išgirdo triukšmą ir pro langą pamatė iš namo išbėgantį R. M., kuris nubėgo link geležinkelio (t. 2, b. l. 9).

19Kaltinamasis E. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl R. M. nesunkaus sveikatos sutrikdymo nepripažino visiškai (t. 4, b. l. 125) ir parodė, kad 2010 metais lapkričio mėnesio pabaigoje apie 19.30 val. su broliu Ruslanu ėjo pas močiutę, gyvenančią ( - ). Su jais buvo dar kažkas, bet nepamena kas. Priėjo prie namo. Nuošaliau, gal už 10 metrų nuo laiptinės stovėjo vaikinų kompanija. Vienas iš jų, šiuo atveju R. M., priėjo prie jų. Jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio ar dar kažko. R. M. priėjęs pradėjo pokalbį. Prasidėjus garsiam pokalbiui iš tos kitos kompanijos atėjo kaimynas V. R., kuris įsistūmė R. M. į koridorių ir jie nuėjo. Nei jis, nei jo brolis R. M. netrenkė. Kadangi jam turėjo būti traukinys, jis su broliu nuėjo į traukinių stotį, brolis jį palydėjo, jis įsėdo į traukinį ir išvažiavo. Mano, kad R. M. jį šmeižia, nes taip, kaip jis sako, negalėjo būti. Kitoje kompanijoje, be R. M. ir V. R., buvo dar keli žmonės, kurie jam buvo nepažįstami. Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio neprižįsta.

20Pažymėtina, kad teisiamojo posėdžio metu duoti kaltinamojo E. F. parodymai iš esmės dėl esminių šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių skiriasi nuo jo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kai jis parodė, kad 2010-11-27 apskritai nebuvo prie A. K. g. 204 namo, Vilniuje, o buvo pas savo draugę, o ar jo brolis R. F. galėjo būti minėtą dieną prie A. K. g. 204 namo, nežino (t. 2, b. l. 164, 189 - 190).

21Teisiamajame posėdyje apklaustas nukentėjusysis R. M. parodė (t. 4, b. l. 129 - 130), kad tos dienos įvykius pamena labai gerai, nes nebuvo apsvaigęs nei nuo alkoholio, nei kitokių medžiagų, kas yra užprotokoluota medicininėje apžiūroje. 2010-11-27, valandos nepamena, atėjo pas pažįstamą V. R. prie A. K. g. 204 namo. Kiek suprato, pas juos jau virė konfliktas kažkieno atžvilgiu tarp V. R. ir brolių F., kurių vardų nepamena, žino tik pavardę. Jis prisijungė pajuokaudamas ir nei iš šio, nei iš to, gavo smūgių krušą iš E. F.. Visi smūgiai buvo suduodami su beisbolo lazda, kuri iki to buvo paslėpta, nes kaip suprato, jau buvo suplanuotos muštynės. Jis kitų asmenų nepažįsta, jų buvo gal keturi, kurie šiai dienai paliudyti nenorėjo. Nurodo, kad jam sudavė su beisbolo lazda 3 - 4 kartus, tiksliai nepamena, į galvos sritį. Apsvaigęs nukrito, po to atsikėlė, paklausė už ką ir be jokio paaiškinimo toliau pasipylė smūgių kruša. Iš esmės smūgiavo vienas E. F.. Iš V. R. namų iškvietė policiją. Atvykę policijos pareigūnai jų nerado. Kadangi norėjo suvokti, už ką ir kaip gavo, parašęs pareiškimą policijoje, grįžo į tą pačią vietą. Laiptinėje toliau jie stovinėjo. E. F. norėjo paklausti, už ką mušė, kai prisijungė jo brolis R. F. ir vėl pasipylė smūgių kruša. Antrą kartą buvo smūgių kruša iš E. F., paskui iš jo brolio R. F., kuris dar puolė jį ir su peiliu. Pirmas įvykis ir antras įvykis buvo valandos laikotarpyje. Pirmą kartą nelabai kruvinas buvo, tačiau antrą kartą buvo labai kruvinas. Antrą kartą iš pradžių mušė su kumščiais, o paskui puolė su peiliu. Gerai matė rankoje blizgantį, gal drugelio formos, išlankstomą peilį. Civilinio ieškinio nereiškia, nes kaltinamieji jau nubausti. Į nukentėjusiųjų nuo smurto asmenų fondą dėl kompensacijos gavimo nesikreipė. Jo sveikata buvo sutrikdyta 10 dienų. Apie dvi savaites turėjo nedarbingumą, tuo metu dirbo oficialiai. Ligoninėje negulėjo, gydėsi namuose. Pirmas smūgis atėmė sąmonę, todėl negali patvirtinti, ar buvo 3 smūgiai, ar keturi. Pirmą kartą jį mušė tik E. F., o antrą kartą – dviese Erikas su Ruslanu. Antrą kartą policiją kvietė iš savo mamos namų. Bėgo per visą geležinkelį, nes jį R. F. vijosi su peiliu ir per tunelį, esantį prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties. Tunelyje esančios kameros galėjo užfiksuoti, kad jį vijosi ir jis bėgo kruvinas. E. F. antru atveju sudavė jam kumščiais į veidą, kaklo dalį 3 - 4 kartus. Nežino, kur yra beisbolo lazda. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, brolių F. nebuvo, jie tiesiog pasislėpė.

22Nukentėjusiojo R. M. parodymai, duoti teisme, iš esmės tapatūs ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams (t. 1, b. l. 42 – 43, 44 – 45, 46). Be to, nukentėjusysis R. M. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1. b. l. 47 – 49).

23Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. L. parodė (t. 4, b. l. 91 - 92), kad įvykio dieną stovėjo su broliu A. L. ir bendradarbiu V. R., pastarojo kieme, adreso nežino. Kita kompanija stovėjo toliau - dviese ar trise, vyrai, buvo tamsu, irgi V. R. kieme, gal 15 - 20 metrų atstumu nuo jų. Prie jų priėjo V. R. pažįstamas, kuris pasisveikino ir nuėjo prie kitos kompanijos. Ta kompanija pradėjo triukšmauti, keiktis, bartis, stumdytis, pačių muštynių nematė. Kai V. R. pamatė, kad ten kažkas prasidėjo, nubėgo prie kitos kompanijos ir nuvedė savo pažįstamą pas save į namus. Tada atvažiavo policija. Liudytojo V. L. teisme duoti parodymai iš esmės tapatūs ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams (t. 1, b. l. 70 – 71).

24Teisminio nagrinėjimo metu lydytojo A. L. apklausti nepavyko, nes šių metų sausio mėnesį jis išvyko nuolat gyventi į užsienį. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. L. parodė, kad 2010 metų lapkričio mėnesį, datos tiksliai neprisimena, vakare apie 19.30 val. su broliu V. L. susitiko su V. R., gyvenančiu A. K. g. 204, Vilniuje. Tą vakarą buvo išgėręs, todėl visų įvykio aplinkybių neprisimena. Su V. R. stovėjo lauke apie 10-15 metrų atstumu nuo namo laiptinės ir kalbėjosi. Vienu momentu prie jų priėjo nepažįstamas prieš tai R. M., kuris pasisveikino su V. R. ir nuėjo toliau. Kur jis tiksliai nuėjo, nekreipė dėmesio. Prisimena, kad netoli A. K. g. 204 namo vaikščiojo vaikinų kompanija iš kelių asmenų, kurie iš pradžių buvo prie namo kampo, po to prie namo laiptinės. Juos apibūdinti ir atpažinti negali, kadangi buvo tamsu ir į juos nekreipė dėmesio. R. M. buvo su jais. Jokių muštynių ar susistumdymo, pas minėtus asmenis jokių medinių ar kitų lazdų nematė. Po kurio laiko išgirdo kažkokį triukšmą prie laiptinės, sujudimą, todėl V. R. nuėjo prie minėtos kompanijos, nes lyg tai vyko kažkoks konfliktas ir R. M. jis nuvedė pas save į butą. Kur ir kokiu momentu išsiskirstė minėta likusi kompanija, neįsidėmėjo. Prisimena, kad atvažiavo policijos pareigūnai, su kuriais išvažiavo R. M.. Matė, kad jis kažkuo buvo uždengęs nosį, buvo kruvinas veidas. Kas ir kaip sumušė jį, pasakyti negali. Kas su juo vyko toliau, nežino (t. 1, b. l. 72-73).

25Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. R. parodė (t. 4, b. l. 132 - 133), kad kaltinamieji Erikas ir R. F., bei J. L. yra jo kaimynai, o kaltinamasis A. U. – pažįstamas. Nelabai detaliai atsimena įvykio aplinkybes. Stovėjo savo kieme su V. L. ir jo broliu A. L.. Atėjo R. M. ir priėjo jo kaimynai – E. F., R. F. ir dar vienas, nepamena kas. Jie stovėjo nuo jų šiek tiek toliau. Iš pradžių Raimondas priėjo prie jų, pasisveikino, paskui nuėjo prie kitų pasisveikinti. Jiems besikalbant išgirdo triukšmą. Kad nebūtų ginčo, jis priėjo prie Raimondo ir įstūmė jį į savo laiptinę, nusivedė jį namo. Raimondas iškvietė policiją, po kažkiek laiko atvažiavo policijos pareigūnai, su kuriais jis išvažiavo. Jis dar pastovėjo ir išsiskirstė. Kai vedė Raimondą į savo namus, jis atrodė normaliai. Ta kompanija išsiskirstė, kai atvažiavo policija, nes išsigando. Nepamena, kad pas kaltinamuosius būtų buvę kažkokie įrankiai ar lazdos. Jie stovėjo gal 20 metrų atstumu nuo tos kompanijos. Nematė, kas ten vyko, tik girdėjo triukšmą, muštynių nematė. Nematė, kad R. M. būtų sumuštas. Nežino, kiek kartų iš jo namų skambino policijai. Pats nematė, kas mušė R. M. ir kad jis pirmu atveju būtų sumuštas.

26Ikiteisminio tyrimo metu V. R. davė iš esmės skirtingus parodymus, kad prie laiptinės vyko susistumdymas, R. M. kažką šaukė. Kas ir kiek smūgių, su kuo, sudavė R. M. nepastebėjo, nes buvo tamsu, o prie namo apšvietimo nebuvo. Norėdamas padėti R. M. priėjo prie jo ir įstūmė jį į namo laiptinę ir pasakė eiti į jo butą. Pas R. M. matėsi sumuštas veidas, bet kraujo nematė. Atvykus policijos pareigūnams išėjo į kiemą, kur apie 3 metrus atstumu nuo laiptinės pamatė gulinčią savadarbę lazdą, kuri buvo apvyniota permatoma lipnia juosta (t. 1, b. l. 67 – 68).

27Iš 2012-11-27 Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės, kuri buvo užpildyta iškart po atvykimo į įvykio vietą, matyti, jog nukentėjusysis R. M. buvo blaivus (t. 1, b. l. 30).

28Teisiamajame posėdyje apklaustas ekspertas J. M. P. palaikė savo kolegės R. G., kuri šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, 2010-12-01 specialisto išvadą Nr G 4539/10 (01) (t. 1, b. l. 31, t. 5, b. l. 22 - 23).

29Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr.G 4539/10 (01) nustatyta, kad R. M. padaryta poodinės kraujosruvos dešinės akies apatiniame voke ir kairės akies vokuose, kakle; odos nubrozdinimai viršugalvyje, kairiame žande ir smakre, VGPUL nustatytas nosies kaulų lūžimas. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais, robotą paviršių turinčiais daiktais, galimai nukentėjusiojo nurodytu laiku, t. y. 2010-11-27d. Sužalojimai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (t. 1. b. l. 31).

30Iš 2010-12-13 įvykio vietos apžiūros protokolo, matyti, kad buvo apžiūrėta nusikalstamos veikos padarymo vietą – kiemas, esantis prie namo A. K. g. 204, Vilniuje, kuriame yra dviejų aukštų gyvenamasis namas, kurio įeinamosios durys yra iš pietų pusės kiemo (t. 1, b. l. 39 – 41).

31Nors kaltinamieji Ruslanas ir E. F. savo kaltės dėl R. M. nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl chuliganiškų paskatų nepripažino, tačiau abiejų kaltinamųjų parodymai ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo nuoseklūs, tarp parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, yra akivaizdžių prieštaravimų dėl esminių nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių. Kaltinamojo R. F., teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, kad jam stovint kieme matė, kaip kaimynas V. R. įstūmė R. M. į koridorių, kadangi pastarasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir pavartojęs narkotikų, prieštarauja jo parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu, kad grįždamas namo pats priėjo pasisveikinti prie namo stovinčios vaikinų kompanijos, kurioje buvo V. R. ir R. M., bei pasisveikinęs nuėjo namo, ir jau būdamas namuose pro langą išgirdo triukšmą ir pro langą pamatė iš namo išbėgantį R. M., kuris nubėgo link geležinkelio (t. 2, b. l. 9). Kito kaltinamojo E. F. parodymai, duoti teisme, kad jam su broliu Ruslanu stovint prie namo prie jų priėjo R. M., kuris buvo apsvaigęs nuo alkoholio ar dar kažko, todėl prasidėjus garsiam pokalbiui kaimynas V. R. įsistūmė R. M. į koridorių ir jie nuėjo koridoriumi, taipogi kardinaliai skiriasi nuo jo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-11-27 jis apskritai nebuvo prie A. K. g. 204 namo, Vilniuje, o buvo pas savo draugę (t. 2, b. l. 164, 189 - 190). Be to, kaltinamųjų parodymus, jog įvykio metu nukentėjusysis R. M. buvo girtas arba apsvaigęs, paneigia byloje esanti 2012-11-27 Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė, kuri buvo užpildyta iš kart po atvykimo į įvykio vietą, bei kurioje nustatyta, jog nukentėjusysis R. M. buvo blaivus (t. 1, b. l. 30). Tokie nenuoseklūs ir besikeičiantys, prieštaraujantys byloje nustatytoms aplinkybėms kaltinamųjų parodymai leidžia abejoti jų tikrumu bei vertinti juos, kaip siekimą išvengti atsakomybės. Liudytojo V. R. parodymai, duoti teisme, kad jis nuvedė pas save į butą R. M. tikslu išvengti busimo konflikto vertinami kritiškai, nes akivaizdžiai prieštarauja jo ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams, jog girdėjo, kad prie laiptinės vyksta susistumdymas, R. M. kažką šaukia, todėl būtent norėdamas padėti R. M. priėjo prie jo ir įstūmė jį į namo laiptinę ir pasakė eiti į jo butą; matė pas R. M. sumuštą veidą; atvykus policijos pareigūnams išėjo į kiemą, kur apie 3 metrus atstumu nuo laiptinės pamatė gulinčią savadarbę lazdą, kuri buvo apvyniota permatoma lipnia juosta (t. 1, b. l. 67 – 68). Be to, liudytojas V. R. yra kaltinamųjų Eriko ir R. F. kaimynas, jį su kaltinamaisiais sieja draugystės ryšiai, todėl toks kardinalus parodymų pakeitimas vertinamas kaip siekis padėti kaltinamiesiems išvengti baudžiamosios atsakomybės. Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręstina dėl jo atsakomybės pagal BK 235 straipsnį.

32Netikėti nukentėjusiojo R. M. parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, kurie iš esmės tapatūs ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams, be to, patvirtinti parodymų patikrinimo vietoje metu, nėra jokio pagrindo (t. 1. b. l. 47 – 49), nes juos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai: liudytojų Andrejaus ir V. L. parodymai, kurie nors pačių muštynių ir nematė, tačiau aiškiai matė kaip kompanija prie namo pradėjo triukšmauti, keiktis, bartis ir stumdytis; Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr.G 4539/10 (01), kurioje nustatyta, kad R. M. sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais, robotą paviršių turinčiais daiktais, galimai nukentėjusiojo nurodytu laiku; 2010-12-13 įvykio vietos apžiūros protokolas.

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta, kad kaltinamųjų Ruslano ir E. F. kaltė dėl R. M. nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl chuliganiškų paskatų yra visiškai įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

34Kaltinamųjų Ruslano ir E. F. įvykdyta veika kvalifikuota teisingai pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą nesunkus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas tada, kai jis padaromas dėl chuliganiškų paskatų. Šią veiką kvalifikuojanti aplinkybė yra įrodinėjimo dalykas. Chuliganiškos paskatos – tai nusikalstamo elgesio motyvas, kuris konstatuojamas nustačius, kad sveikatos sutrikdymo veiksmus lėmė noras pademonstruoti aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių moralės bei elgesio normų ignoravimą, siekis priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, kai nėra jokių smurtinius veiksmus pateisinančių priežasčių arba kaip pretekstas savo veiksmams panaudojama mažareikšmė dingstis. Tais atvejais, kai kaltininkas fizinį smurtą naudoja dėl kilusių asmeninių nesutarimų, konflikto su nukentėjusiaisiais, keršydamas šiems dėl jų pačių poelgių ir pan., t. y. kai nusikalstamus veiksmus lemia konkrečios, juos paaiškinančios priežastys, chuliganiškos paskatos (nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojanti aplinkybė) neinkriminuojamos (kasacinė nutartis Nr. 2K-454/2011). Nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių duomenų ir įrodymų, kad įvykio metu pats nukentėjusysis būtų buvęs neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, elgėsi įžūliai, provokavo konfliktą su kaltinamaisiais ar atliko kokius nors neteisėtus veiksmus; be to, patys kaltinamieji patvirtino, kad jokių konfliktų su nukentėjusiuoju iki įvykio nebuvo, kas patvirtina, kad tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiojo nebuvo asmeninio pobūdžio konflikto, jie iki įvykio vienas kito nepažinojo, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, akivaizdu, jog kaltinamųjų smūgių sudavimo nukentėjusiajam paskatos buvo chuliganiškos – tai jie padarė be jokios priežasties, todėl jų veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą kaip nesunkus sveikatos padarytas dėl chuliganiškų paskatų. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinio ieškinio

35Kaltinamieji byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (t. 1, b. l. 34 - 35) civilinio ieškinio nepripažino. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktas civilinis ieškinys dėl žalos už nukentėjusiojo R. M. gydymą atlyginimo pagristas gydymo paslaugų apskaitos išrašu (t. 1, b. l. 38), iš kurio matyti, kad VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje 2010-11-27 nukentėjusiajam R. M. suteiktų stacionarinių paslaugų suma yra 141,87 Lt, o 2010-12-03 VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje suteiktų ambulatorinių paslaugų suma 37,47 Lt, bendrai suteikta stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų 179,34 Lt sumai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes Vilniaus teritorinės ligonių kasos yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant solidariai iš abiejų kaltinamųjų 179,34 Lt išlaidų už nukentėjusiojo R. M. gydymą (BPK 115 str., CK 6.6, 6.263 straipsniai). Taip pat proceso išlaidomis pripažintinos nukentėjusiajam išmokėtos teismo išlaidos, jos priteistinos iš kaltinamųjų (BPK 105 str. 1 d., 5 t., b. l. 70)

362011-06-15 J. Ž. apiplėšimas ir dokumento pagrobimas

37Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl J. Ž. apiplėšimo ir dokumento pagrobimo nepripažino visiškai bei parodė, kad tuo metu miegojo namuose, ką gali patvirtinti jo močiutė (t. 4, b. l. 127).

38Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. F. parodė, kad 2011-06-15 maždaug nuo 20.00 val. prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo, S. Batoro gatvėje, su draugais J. L., Aivaru ir A. U., V. R., broliais E. F. ir A. F. ir kitais pažįstamais vaikinais, aikštelėje prie teismo vartojo alkoholinius gėrimus. Prisimena, kad ten buvo apie 1 - 1,5 valandos, o po to pabudo jau savo namuose A. K. g. 204-4, Vilniuje (t. 2, b. l. 189 – 190).

39Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas A. U. parodė (t. 4, b. l. 92 - 93), kad pats jis nieko nematė, tyrėja jam papasakojo kas nutiko. Patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-06-15 apie 19.00-20.00 val., tiksliai valandos neprisimena, būnant prie J. L. namo A. K. g. 145, Vilniuje, su R. F., savo broliu A. U., J. L. pussesere Julija, kažkuriam iš jų paskambino A. F. ir pakvietė ateiti prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo, pasiūlė išgerti. Visi nuėjo prie teismo, kur aikštelėje buvo A. F.. Su jais dar buvo pažįstama mergina, kurios duomenų nežino, su ja susipažino prieš porą dienų iki minėtos dienos Akropolyje, kuri prisistatė kaip „Braškė“, apie 20 metų amžiaus. Jos telefono, gyvenamosios vietos nežino, su ja daugiau kontakto nepalaiko. Minėtą dieną su ja atvažiavo į N. Vilnią pirmą kartą. Po to į aikštelę atėjo dar kažkas iš vaikinų, bet kas tiksliai, neprisimena, buvo ir V. R.. Ten visi jie vartojo alkoholinius gėrimus, jis negėrė. Aikštelėje visi buvo apie 1,5 valandos. Po to pamatė iš miesto pusės važiuojantį policijos automobilį, todėl visi pradėjo skirstytis. Minėti visi pažįstami ir brolis grupelėmis iš aikštelės nuėjo už teismo pastato iš upės pusės per S. Batoro gatvę link parduotuvės „Cento“ , o jis su pažįstama mergina „Braškė“ iš karto nuėjo iš kitos teismo pastato pusės, Priekalo gatve, po to prie buvusio kino teatro „Draugystė“ perėjo sankryžą, atėjo į stotelę „Draugystė“, prie parduotuvės „Cento“. Daugiau tą vakarą nieko iš minėtų buvusių prieš tai asmenų prie teismo, nematė, nežino, kur jie nuėjo ir ką darė. Šioje stotelėje pamatė, kad ant suoliuko sėdi 2 nepažįstami vyriškiai, kurie pasirodė girti, vienam iš jų buvo sužalota galva, matė kraują, o prie jų stovėjo policijos pareigūnai. Kas juos sužalojo ir kada, nežino. Ką vyriškiai aiškino pareigūnams taip pat nežino. Jis su „Braške“ šioje stotelėje laukė autobuso. Kažkuriuo momentu prie jų atėjo tuo pačiu keliu kaip jis nuo teismo J. L. pusseserė Julija, kuri tuo metu, kai visi skirstėsi, nuėjo į krūmus, kuri atėjusi prie jo ir „Braškės“ paklausė, kur visi. Jis kažkuriam iš prieš tai buvusių pažįstamų paskambino, paklausė, kur jie. Jam pasakė, kad jie eina prie brolių F. namo ir Julija nuėjo lyg tai pas juos. Po to atvyko greitoji pagalba kažkur į vieną iš stotelėje sužalotų vyriškių išvežė, o antras liko stotelėje. Tuo metu atvažiavo autobusas ir jis su „Braške“ išvažiavo į miestą. Tą vakarą R. F. buvo su subintuota dešine ranka, prie teismo jis tvarsčio nuo rankos nenuėminėjo, išėjo subintuota ranka. Kad R. F. būtų ką nors sumušęs, ar su kuo nors konfliktavęs, nematė. Taip pat eidamas nuo teismo iki stotelės, nematė, kad jis būtų stotelėje, ar netoliese. Gali būti, kad jis dar būnant aikštelėje prie teismo buvo pasišalinęs iš ten, tačiau tiksliai to nematė, kadangi kažkurie iš kompanijoje buvusių asmenų ėjo kelis kartus į naktinę parduotuvę prie teismo. Ruslanas tą vakarą buvo labai girtas, kadangi jis dar prieš tai vartojo alkoholinius gėrimus (t. 1. b. l. 228-229).

40Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas J. G. parodė (t. 5, b. l. 21 -22), kad 2011 m. birželio 15 d., važiuojant po darbo apie 22-23.00 val., stovėdamas su automobiliu, kol degė raudonas šviesoforo signalas, pastebėjo, kad stotelėje priešais dabar atidarytą parduotuvę „Maxima“ F. su kažkokiu kitu jaunuoliu, kurio negali atpažinti, spardo kojomis gulintį ant žemės žmogų. Pranešė policijos komisariatui, kad skubiai atsiųstų patrulį, bet jau prieš jam pranešant kažkoks fizinis asmuo numeriu 112 buvo pranešęs apie įvykį. Žino, kad F. yra du. Ten buvo R. F.. Jis tą dieną buvo pristatytas pas juos į komisariatą ir jo ranka buvo sugipsuota ar tai subintuota.

41Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas M. T. parodė (t. 5, b. l. 41 - 42), jog patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-06-15 vakare maždaug apie 22.00 val. su savo 6 metų sūnumi ėjo į parduotuvę „Cento“, esančią S. Batoro g. 154, Vilniuje. Kai buvo prie Pramonės ir Pergalės gatvių sankryžos, prie „Snoro“ filialo, esančio šalia buvusio kinoteatro „Draugystė“, laukdamas, kol užsidegs žalia šviesoforo šviesa pamatė, kad iš kitos gatvės pusės nuo stotelės „Draugystė“, esančios prie minėtos parduotuvės „Cento“ bėga per gatvę du nepažįstami vaikinai, kuriems maždaug 17-19 metų ir viena mergina. Jie perbėgo gatvę, prabėgo šalia jo su vaiku, tačiau netrukus vienas iš šių vaikinų, kuris buvo su subintuota dešine ranka, grįžo prie jo, pasakė „duok pinigų“ ir jam nieko neatsakius vaikinas kumščiu norėjo suduoti jam smūgį į veidą, bet spėjo sugriebti jam už rankos ir jis nesudavė. Tada prie jų atėjo antras su juo buvęs vaikinas, kuris pasirodė aukštesnis už pirmą, kažką sakė, bet tuo metu su jais buvusi mergina sušuko jiems, kad negalima mušti, nes jis yra su vaiku ir kadangi užsidegė žalia šviesoforo šviesa, jis tuo metu nuo jų nuėjo į kitą gatvės pusę link stotelės „Draugystė“, esančios prie parduotuvės „Cento“. Matė, kad jie visi nuėjo link naktinės parduotuvės Priekalo gatvėje. Priėjęs arčiau stotelės „Draugystė“, prie parduotuvės „Cento“, S. Batoro g. 154, stotelėje ant trinkelių pamatė gulinčius du vyriškius, vienas iš jų nejudėjo, o kitas bandė atsistoti. Kaip jie tiksliai atrodė, negali pasakyti, pasirodė panašūs į benamius. Supratęs, kad būtent minėti aukščiau du vaikinai sumušė šiuos vyriškius, jis paskambino ir apie tai pranešė pagalbos telefonu. Po ko nuėjo prie parduotuvės „Cento“, bet kadangi ji jau buvo uždaryta, nuėjo atgal ir perėjo vėl į stotelę prie buvusio kino teatro „Draugystė“. Prie vyriškių priėjęs nebuvo, kokie jiems buvo padaryti sužalojimai, nežino. Tuo metu autobusu atvažiavo žmona, išlipo stotelėje prie kino teatro ir kai visi ėjo Pergalės gatve, prie tilto pamatė atvažiuojantį policijos pareigūną automobilį, kurį sustabdė ir paaiškino situaciją. Kas toliau vyko, nežino, nes nuėjo namo. Pats nuo vaikinų nenukentėjo. Minėtų dviejų vaikinų ir merginos tiksliau apibūdinti negali, nes juos matė labai trumpai, jų neįsidėmėjo ir atpažinti negali ( t. 1, b. l. 183 – 184).

42Teisiamajame posėdyje apklaustas nukentėjusysis J. Ž. parodė (t. 5, b. l. 100 - 101), kad kaltinamųjų nepažįsta, o ar yra juos matęs, nelabai prisimena. Pamena, jog buvo sumuštas netoli Naujosios Vilnios geležinkelio stoties prie parduotuvės „Cento“ esančios autobusų sustojimo stotelės, po ko pateko į ligoninę. Sumušė jį jauni vyrai, kurių buvo tikrai pora. Jų skiriamųjų bruožų nepamena, nes buvo jau vėlokai, be to, jo atmintis šlubuoja, dėl ko jis jau turi antrą neįgalumo grupę. Patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-06-15 apie 22.00 val. su giminaičiu S. P. sėdėjo ant suoliuko stotelėje „Draugystė“, esančioje prie parduotuvės „Cento“, S. Batoro gatvėje. Tuo metu S. P. nuėjo kažkur į šoną, o prie jo iš Pergalės gatvės pusės į stotelę atėjo nepažįstami du vaikinai, apie 18 metų amžiaus. Vienas iš jų apie 175-180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų. Antrą vaikiną matė trumpiau ir jo daugiau apibūdinti negali. Tamsių plaukų vaikinas rusiškai paprašė pavaišinti jį cigarete, bet jis atsakė, kad neturi. Vaikinas buvo agresyvus, įžūlus, nervingas, pasirodė apsvaigęs nuo alkoholio, kuris iš karto pradėjo mušti. Kumščiu sudavė į veidą ne mažiau 3 kartų, koja spyrė į veidą 1 kartą, nuo ko jis nukrito ant betoninių plytelių ir šis vaikinas jam gulint pradėjo jį spardyti. Koja spyrė į veidą 3 kartus, todėl užsidengė veidą rankomis, todėl dar į dešinę ranką spyrė 5 kartus ir rankomis jėga atitraukinėjo jo ranką, kad galėtų pataikyti į veidą. Vaikinas sakė apie pinigus, vis klausinėjo, kiek jis turi pinigų. Nuo kažkurio smūgio prarado sąmonę, o atsipeikėjo tik tuo metu, kai atvyko greitoji, kuri jį gaivino. Kas iškvietė greitąją, kur pasišalino minėti du vaikinai, nežino. Jį nuvežė į ligoninę, po suteiktos pagalbos išleido ir tada pastebėjo, kad iš striukės dešinės kišenės dingo jo invalidumo pažymėjimas 10 Lt vertės ir 150 Lt, kupiūromis po 100 Lt, dvi po 20 Lt ir 10 Lt monetomis. Yra tikras, kad juos pavogė būtent vaikinas, kuris sumušė, nes mušdamas jis teiravosi apie pinigus. Papildomai paaiškino, kad šiuo metu jau pasidarė naują invalidumo pažymėjimą, už kurį nieko nemokėjo. Įvykio metu prarado virš 100 Lt, bet šioje byloje ieškinio nereiškia. Pinigus prarado sumušimo metu, nes iki sumušimo pinigai kišenėje buvo. Buvo išgėręs alaus ir šiek tiek vyno, buvo sąmoningas.

43Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja J. A. parodė (t. 4, b. l. 134 - 135), jog palaiko savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad tiksliai datos neprisimena, buvo 2011 metų vasarą, bet kokį mėnesį negali nurodyti, kelintą valandą neprisimena, vakare jai paskambino pusbrolis J. L., kuris pasiūlė ateiti prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pastato, kur jis buvo su kompanija. Ji autobusu atvažiavo viena prie teismo pastato, kur esančioje aikštelėje buvo J. L., Almantas ir A. U., nepažįstama mergina apie 17-18 m. amžiaus, Artūras, Erikas ir R. F., V. R. ir dar keli nepažįstami vaikinai, kurie aikštelėje vartojo alkoholinius gėrimus. Tą vakarą jų kompanijoje daugiau merginų nebuvo. Jokių konfliktų tarp niekuo taip pat nebuvo. Su jais pabuvo apie 1,5 val., po to maždaug 20.00 - 21.00 val. paprašė, kad J. L. palydėtų ją į stotelę, nes turėjo važiuoti namo. J. L. ją palydėjo į stotelę „Draugystė“, esančią prie buvusio kino teatro „Draugystė“. Kai atvažiavo autobusas, ji įlipo ir išvažiavo, o J. L. turėjo grįžti prie savo kompanijos. Ką visi minėti asmenys darė jai išvažiavus, kur ėjo, nežino. Ar R. F. tą dieną buvo su subintuota ranka, tiksliai neprisimena. Prisimena, kad jis buvo gerokai apsvaigęs nuo alkoholio. Tuo metu, kai J. L. palydėjo į stotelę daugiau su jais niekas neėjo, bent ji nematė, kad A. U. su minėta mergina būtų ėjęs į stotelę prie parduotuvės „Cento“. Ar tuo metu toje stotelėje buvo kokie nors žmonės, neatkreipė dėmesio, bet ten jokių muštynių arba konfliktų nematė. Į šią stotelę prie parduotuvės „Cento“ nuėjusi nebuvo, ten su A. U. ir su juo buvusia mergina nebendravo (t. 1, b. l. 230).

44Iš byloje esančio policijos įvykių registravimo sistemos išrašo matyti, kad 2011-06-15 21.55 val. iš J. G. buvo gautas pranešimas, kad jis matė kaip S. Batoro gatvėje R. F. sudavė vyriškiui į galvą ir su kitų jaunuolių pasišalino link Dūmų gatvės (t. 1, b. l. 131).

45Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje ir Paciento, patyrusio traumą, apžiūros lape pažymėta, kad nukentėjusysis J. Ž. įvykio metu buvo išgėręs (t. 1, b. l. 135, 137).

462011-08-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus išvadoje nustatyta, kad 2011-06-15 J. Ž. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje nustatyta muštinė kairės akies viršutinio voko žaizda, kuri galėjo būti padaryta kietu buku riboto paviršiaus ir galimai kontakto vietoje briauną turinčiu daiktu, ne už ilgo prieš kreipiantis medicinos pagalbos; padaryta žaizda atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą (t. 1, b. l. 143 – 144).

47Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl J. Ž. apiplėšymo ir dokumento pagrobimo nepripažįsta, tačiau jo parodymus paneigia kiti byloje esantys ir ištirti įrodymai: tiesioginio įvykio liudytojo J. G. parodymai, kad važiuodamas namo iš automobilio aiškiai matė, kaip kaltinamasis R. F. sudavė nukentėjusiajam; liudytojo M. T. parodymai, kad 2011-06-15 vakare maždaug apie 22.00 val., jam einant į parduotuvę, prie jo pribėgo du vaikinai, vienas iš vaikinų, kuris buvo su subintuota dešine ranka, pareikalavo iš jo pinigų, o jam nieko neatsakius norėjo jam suduoti, tačiau nesudavė ir pabėgo, nes jis sugriebė pastarajam už rankos; neužilgo S. Batoro g. 154, stotelėje ant trinkelių pamatė gulinčius du vyriškius, kuriuos kaip suprato, sumušė vaikinai prieš tai norėję užpulti jį, todėl apie įvykį pranešė policijai; nukentėjusiojo parodymai, kurių pagrįstumą patvirtina byloje esanti 2011-08-17 specialisto išvada bei kiti rašytiniai įrodymai. Netikėti nukentėjusiojo parodymais, kuris ikiteisminio tyrimo metu aiškiai ir nuosekliai paaiškino visas įvykio aplinkybes, savo parodymus patvirtino teisme, nėra jokio pagrindo, nes jų tikrumą patvirtina byloje apklaustų liudytojų J. G. ir M. T. parodymai bei rašytiniai įrodymai. Be to, pats kaltinamasis teisme neneigė, jog įvykio dieną apie 20.00 val. buvo prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo, kur su draugais apie 1 - 1,5 valandos gėrė alkoholinius gėrimus, paskui pabudo jau namuose, kas patvirtina, jog įvykio metu kaltinamasis buvo neblaivus ir gali neprisiminti visų įvykio aplinkybių.

48Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta, kad kaltinamojo R. F. kaltė dėl J. Ž. apiplėšimo ir dokumento pagrobimo yra visiškai įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

49Kaltinamojo R. F. įvykdyta veika kvalifikuota teisingai pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį, kadangi jis panaudodamas nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą pagrobė ne tik jam priklausantį turtą (pinigus), bet ir asmens dokumentą – invalidumo pažymėjimą – todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip nusikaltimų sutaptis pagal nurodytus BK 180 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinio ieškinio

50Kaltinamasis byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (t. 1, b. l. 147 - 148) civilinio ieškinio nepripažino. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktas civilinis ieškinys dėl žalos už nukentėjusiojo J. Ž. gydymą atlyginimo pagristas gydymo paslaugų apskaitos išrašu (t. 1, b. l. 149), iš kurio matyti, kad VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje 2011-06-15 nukentėjusiajam J. Ž. suteiktų stacionarinių paslaugų suma yra 68,82 Lt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes Vilniaus teritorinės ligonių kasos yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant iš kaltinamojo R. F. 68,82 Lt išlaidų už nukentėjusiojo J. Ž. gydymą (BPK 115 str., CK 6.6, 6.263 straipsniai).

512011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimas (O. S.)

52Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl 2011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimo nepripažino visiškai bei parodė, kad tuo metu miegojo namuose. Brolis Artūras jį pažadino, nes pas jį panelė atėjo. Jis išėjo į lauką. Ten stovėjo kažkokios dvi tetos ir jo brolis kažką rėkavo. Viena teta pasakė, kad jis jai spyrė ir kad tuoj iškvies policiją. Pamatė atvažiuojant policiją ir išėjo namo. Nieko nedarė, nieko nemušė. Nukentėjusioji O. S. galėjo apsipažinti, nes jį su Artūru visi labai painioja (t. 4, b. l. 127).

53Teisiamajame posėdyje apklausta nukentėjusioji O. S. parodė (t. 4, b. l. 87 – 88, 132 - 133), kad kaltinamajam atleido, jokių pretenzijų jam neturi. Įvykio dieną kartu su vyru V. S. šventė jos gimtadienį. Buvo išgėrusi, bet gerai pamena visas įvykio aplinkybes, nes girta nebuvo. Jos vyras V. S. išeidamas iš namų pasakė, kad greitai grįš, bet po pusvalandžio negrįžo, todėl ji nuėjo jo paieškot. Išėjusi išgirdo triukšmą, priėjo prie vyro, vyras su kaltinamuoju R. F. ir jo broliu tarpusavyje kažką aiškinosi, jai pasirodė, kad ten kaip ir muštynės prasideda, nes visi stovėjo ratu aplink jos vyrą, keikėsi, rėkė, todėl pasakė baigti, nes iškvies policiją. Paėmė telefoną ir apsisuko norėdama eiti, bet kaltinamasis R. F. pribėgo prie jos iš nugaros ir su koja jai trenkė į krūtinę vieną kartą, nuo ko ji nugriuvo. Pribėgdamas prie jos kaltinamasis jai nieko nesakė, o sudavęs iškart nubėgo į tą pusę kur jai pasirodė, kad vyko muštynės, nors iš tiesų muštynių nebuvo. Dėl kokios priežasties trenkė jai kaltinamasis nežino, gal dėl to, kad pasakė, jog iškvies policiją. Iš pradžių galvojo, kad R. F. brolis Erikas jai sudavė, bet paskui pats Erikas jai pasakė, kad trenkė jai ne jis, o jo brolis Ruslanas. Buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir policija. Policiją iškvietė jos vyro motina, kuriai ji paskambino ir pasakė, kad jai trenkė bei paprašė ateiti padėti. Greitoji medicinos pagalba ją išvežė į ligoninę, ten apžiūrėjo ir paleido. Jai buvo nustatytas nesunkus kūno sužalojimas. Į medicinos įstaigą nesikreipė. Civilinio ieškinio nereiškia. Žmonių įvykio vietoje buvo daug, bet neprisimena kas tiksliai, net iš veido negali pasakyti kas buvo. Posėdžio metu, pristačius nukentėjusiajai visus tris brolius F. (R., E., A.), ji tvirtai parodė, kad ją sumušė R. F. (4 t., b. l. 133).

54Savo parodymus nukentėjusioji O. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1, b. l. 212 – 216).

55Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. (V.) S. parodė (t. 4, b. l. 88 – 89), kad visi kaltinamieji yra jo draugai ir pažįstami, o nukentėjusioji O. S. yra jo žmona. Įvykio dieną su žmona namie šiek tiek baliavavo, šventė gimtadienį. Jam pasirodė per mažai, norėjo dar išgerti, todėl atsidūrė pas Rusakovą kieme, nors žmona jam ir neleido išeiti. Kieme jį kažkas pastūmė, o kas, nematė. Tada V. R. nuvedė jį namo. Iš kur V. R. atsirado nežino. Kai Rusakovas nuvedė jį namo, žmona tuo metu ėjo ieškoti jo. Paskui kartu su V. R. išėjo į lauką, kur jau buvo policija ir greitoji. Paskui važiavo su nukentėjusiąja O. S. į Lazdynų ligoninę, nes ją kažkas pastūmė ir ji nukentėjo. Pats nematė, kaip nukentėjo jo žmona, nes tuo metu buvo namuose, o sutuoktinė ieškojo jo. Apie tai, kad jo žmona nukentėjo, sužinojo, kai pamatė greitąją medicinos pagalbą, o po to papasakojo pati žmona, kad ją sumušė R. F.. Įvykio dieną buvo labai girtas. Dviese su žmona išgėrė du butelius brendžio po 0,7 l talpos ir alaus, nežino, kiek butelių, gal 5 butelius po 2 litrus talpos.

56Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. R. parodė (t. 4, b. l. 132 - 133), kad datos nepamena, pas ji su kolegomis buvo išgertuvės, po ko grįžo namo, paskambino O. S. vyrui, kad jis ateitų pas jį į svečius ir laukė jo. Pro atidarytus langus išgirdo triukšmą ir išėjo į kiemą, kur pamatė, kad V. S. guli susirietęs. Jis jį pakėlė ir nuvedė namo. Kadangi jo žmonos nebuvo namuose, pasėdėję, išėjo jos ieškoti. Pamatė, kad stovi greitoji medicinos pagalba, policija ir V. S. išvažiavo kartu su savo žmona į ligoninę. Į ligoninę vežė V. S. žmoną, nes ji buvo sumušta, o iš kur atsirado sumušimas, nežino. Nematė, kas mušė O. S., nes buvau namuose.

57Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja I. G. parodė (t. 4, b. l. 134 - 135), kad nukentėjusioji O. S. yra jos marti. Įvykio dieną jai paskambino marti ir paprašė atbėgti, nes jai trenkė ir ji prarado sąmonę. Ji atbėgo ten, kur ji pasakė, tai Ievų-Kojelavičiaus gatvių kampinis namas. Ten prie namo buvo labai daug jaunimo. Marti stovėjo prie gatvės ir verkė. Paklausus kas atsitiko, ji pasakė, kad jai sudavė, ji prarado sąmonę ir prašė iškviesti policiją. Kai skambino policijai, priėjo neaukšto ūgio jaunuolis su subintuota ranka ir norėjo ar kažką pasakyti, ar suduoti jos marčiai, bet ji patraukė marčią už nugaros ir pasakė, jog kviečia policiją ir jis atsitraukė. Ji paskambino į policiją, kur paklausė, ar nereikia greitosios, pasakė, jog reikia, atvažiavo ir policija, ir greitoji medicinos pagalba. Kai privažiavo policija, tas jaunuolis pabėgo. Paties įvykio nematė. Marti sakė, kad jai smogė iš kojos. Nepamena, ar marti sakė, ar ji pati suprato, kad tas priėjęs jaunuolis yra tas asmuo, kuris prieš ją naudojo smurtą.

58Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje pažymėta, kad nukentėjusioji O. S. įvykio metu buvo blaivi (t. 1, b. l. 191).

592011-08-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus išvadoje nustatyta, kad 2011-06-12 O. S. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje buvo nustatyta krūtinės (ląstos) dešinės pusės sumušimas, tačiau tai nepagrįsta objektyviais medicininiais dokumentais; kitų kūno sužalojimų, kurie būtų buvę padaryti prieš kreipiantis medicinos pagalbos, pas O. S. nenustatyta (t. 1, b. l. 196 – 197).

60Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino, tačiau jo duotus parodymus paneigia kiti byloje esantys ir ištirti įrodymai: nukentėjusiosios O. S. parodymai, kurie buvo nuoseklūs bei neprieštaraujantys jos duotiems ikiteisminio tyrimo metu parodymams, patvirtinti parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu, bei kurių pagrįstumą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. 2011-08-12 specialisto išvada ir Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje užfiksuota informacija; liudytojos I. G., kuri nors ir nebuvo tiesiogine įvykio liudininke, tačiau iš kart po įvykio bendravo su nukentėjusiąja bei pati matė, kaip agresyviai ir neadekvačiai elgėsi vaikinas su sugipsuota ranka; liudytojo V. R. parodymai, kad būdamas namuose girdėjo kieme triukšmą bei pro langą matė susirietusį V. S.; liudytojo V. S. parodymai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes matyti, kad būdamas neblaiviu bei panaudodamas viešoje vietoje fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją O. S., kaltinamasis R. F. tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį. Taip veikdamas, būdamas suaugęs ir sąmoningas asmuo, R. F. suvokė, kad savo veiksmais ne tik žemina nukentėjusiosios garbę ir orumą, sukelia jai skausmą, tačiau pažeidžia ir visuomenėje priimtas elgesio normas, demonstruoja nepagarbą viešoje vietoje esantiems ir galintiems į ją patekti aplinkiniams, numatė, kad jo veiksmais bus sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ir tokių padarinių norėjo, todėl jo veika visiškai teisingai kvalifikuota kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, o kaltė įrodyta byloje ištirtais įrodymais. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinio ieškinio

61Kaltinamasis byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (t. 1, b. l. 201 - 202) civilinio ieškinio nepripažino. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktas civilinis ieškinys dėl žalos už nukentėjusiosios O. S. gydymą atlyginimo pagristas gydymo paslaugų apskaitos išrašu (t. 1, b. l. 203), iš kurio matyti, kad VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje 2011-06-15 nukentėjusiajai O. S. suteiktų stacionarinių paslaugų suma yra 89,70 Lt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes Vilniaus teritorinės ligonių kasos yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant iš kaltinamojo R. F. 89,70 Lt išlaidų už nukentėjusiosios O. S. gydymą (BPK 115 str., CK 6.6, 6.263 straipsniai).

622011-05-26 Viešosios tvarkos pažeidimas ir žiaurus elgesys su gyvūnu (V. B.)

63Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir žiauraus elgesio su gyvūnu nepripažino visiškai (t. 4, b. l. 125 - 127) bei parodė, kad tą dieną su A. U. buvo bare, gėrė. Kadangi buvo girtas, jį iš baro nuvedė namo, kur jis miegojo. Atsibudęs, nuėjo į kambarį, kur pamatė brolį, kurio paklausė, ką jis daro. Brolis pasakė, kad buvo atvažiavusi policija, kad jis susipyko su kaimyne, parėkavo kažką ir viskas. Su nukentėjusiąja jis nekonfliktavo, akmenų nemėtė, šuns jos nelietė. V. B. civilinio ieškinio nepripažįsta visiškai.

64Kaltinamasis E. F. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir žiauraus elgesio su gyvūnu pripažino iš dalies (t. 4, b. l. 125 - 126) bei parodė, jog prisipažįsta, kad nukentėjusiosios V. B. atžvilgiu keikėsi, negražiai kalbėjo, dėl ko jos atsiprašė, bet dėl žiauraus elgesio su gyvūnu savo kaltės nepripažįsta visiškai, nes gyvūno nespardė. Kai jis atėjo, šuniui antakis jau buvo praskeltas. Pats nematė, kad tą šunį būtų kažkas mušęs. Kai jis su J. L. atėjo, A. U. jau stovėjo prie tvoros ir šalia gulėjo šuo, kuris jau buvo sužeistas. Kas prieš tai buvo su šunimi, kas jį sužeidė, nežino. Neneigia, kad su V. B. buvo žodinis konfliktas. Nukentėjusiosios V. B. civilinį ieškinį gali pripažinti, bet pats nieko nesulaužė jai, nieko nepadarė. R. F. tuo metu buvo namuose. Jie jį nuvedė namo, kad nesišlaistytų, nes jis buvo išgėręs.

65Kaltinamasis A. U. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir žiauraus elgesio su gyvūnu pripažino dalyje (t. 4, b. l. 127) bei parodė, jog prisipažįsta, kad vieną kartą spyrė šuniui ir keikėsi. Einant su R. F. iš baro takeliu gatvėje, už tvoros jį užpuolė šuo, griebė už šortų, pradėjo juos plėšyti. Tvoroje buvo plyšys, pro kurį šuo visą laiką išbėgdavo už namo teritorijos. Jis užėjo į V. B. kiemą pasakyti, kad pasiimtų savo šunį bei pasakė kaimynei, kad jį užpuolė šuo, į ką kaimynė pradėjo kažką rėkti ir tarp jų prasidėjo žodinis konfliktas. Gindamasis šuniui spyrė vieną kartą ir prakirto jam antakį, muštynių nebuvo. Necenzūrinius žodžius vartojo aiškindamasis su nukentėjusiąja dėl šuns. Dėl akinių viskas išgalvota, nes jokių nukentėjusiosios akinių nematė ir akmenų į sieną nemėtė. Buvo dviese su R. F.. E. F. atėjo tada, kai atvažiavo policija, šuo jau gulėjo. Per veidą nukentėjusiajai niekas nesudavė. V. B. civilinio ieškinio dėl sulaužytų akinių nepripažįsta visiškai. R. F. buvo kartu su juo, bet šuo jo nepuolė ir šuniui Ruslanas nieko nedarė, nespardė. Jis nevedė Ruslano namo, laukė policijos. J. L. atėjo su E. F. po įvykio. Nematė, kad J. L. spardytų šunį, jis nespardė jo.

66Jau pirminiame paaiškinime A. U. nurodė, kad nukentėjusiosios šuo jį užpuolė ir du kartus įkando, todėl norėdamas išsiaiškinti, kodėl šuo palaidas laksto už tvoros, nuėjo pas nukentėjusiąją, su kuria dėl šuns kilo žodinis konfliktas (t. 1, b. l. 78 - 79). Paimant pirminį A. U. paaiškinimą, buvo užfiksuotos nuotraukoje šuns suplėšytos jo kelnės (t. 1, b. l. 80).

67Kaltinamasis J. L. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir žiauraus elgesio su gyvūnu pripažino dalyje (t. 4, b. l. 128) bei parodė, jog prisipažįsta, kad keikėsi necenzūriniais žodžiais. Kartu su E. F. buvo atėję pas A. U., kai jis laukė policijos. Įsivėlė į konfliktą su nukentėjusiąja, nes buvo išgėręs. Šuniui įspyrė vieną kartą. Šuo jau buvo sužalotas, kai jis su E. F. atėjo. Prieš nukentėjusiąją V. B. smurto nenaudojo, tik žodžiu įžeidė. Nematė, kad kas ją muštų. Nepamena, ar V. B. buvo su akiniais. Akmenų niekas nemėtė. Prie V. B. namo buvo trise – jis, A. U., ir E. F.. R. F. jis nematė. Prieš konfliktą jis su E. R. nuvedė jį namo. Į tą vietą atėjo pažiūrėti, kas vyksta, kai išgirdo triukšmą. Rėkavo A. U. ir kaimynė, buvo konfliktas tarp jų. Kai jie atėjo, Aivaras viską papasakojo ir jie pradėjo konfliktuoti su V. B.. Šuo buvo nedidelis. Nematė, kad šuo būtų ką nors iš jų puolęs. Spyrė šuniui, nes jis lojo ir jis bijojo, kad neįkąstų. Šuo tupėjo prie tvoros, kur jie priėjo. Spyrė šuniui, galima sakyti be jokios priežasties, nes tą dieną buvo išgėręs. Kai jie priėjo, šuo buvo viešoje erdvėje, ne sklypo pusėje. Nematė, ar varteliai buvo uždaryti, ar atidaryti. Anksčiau varteliuose buvo skylė, o kada ji dingo, nežino. Nepamena, ar skylė buvo įvykio metu. Šuo buvo be antsnukio, be pavadėlio, nepririštas. Jis galėjo griebti už kojos (t 4, b. l. 128-129).

68Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis J. L. patvirtino savo parodymus parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 3, b. l. 44 –48).

69Teisiamajame posėdyje apklausta nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. B. parodė (t. 4, b. l. 130 - 132), kad 2011-05-26 po darbo 20.00 – 20.30 val. grįžo namo, išnešė šiukšles, atsirakinusi vartus ir po to vartų neužrakino, tik uždarė, buvo į žemę įkišti kaiščiai. Kartu su ja vaikščiojo šuniukas, kurį ji prieš 4 metus priglaudė. Paskui nusprendė pasitvarkyti darže ir atsitūpusi ravėjo, šuo gulėjo jai už nugaros. Išgirdo, kaip iš už posūkio pareina Ruslanas ir A., kurie garsiai rėkavo, keikėsi, juokėsi. Girdėjo žodžius „įkando, įkando“, palydimus keiksmažodžiais. Kadangi jos vartai buvo uždaryti, ji ramiai ravėjo, net galvos nepakeldama, nekreipdama dėmesio. Šuo nubėgo prie vartų ir pradėjo loti. Staiga už nugaros išgirdo bėgančio žmogaus žingsnius. Atsigręžusi pamatė, kad šuo bėga link namo pirmas, o jam iš paskos bėga R. F., kuris daržo gale, įbėgęs apie 20 metrų į jos namo teritoriją, pasivijęs šunį pradėjo jį spardyti kojomis. Spyrė labai stipriai du kartus. Metusi ravėjimo įrankius, nubėgo prie Ruslano ir bandė jį su ranka nuo šuns atstumti, klausdama, ką jis daro, bet šis nieko nepaaiškino, dar kartą spyrė šuniui ir puolė ją. Bijodama nubėgo į namo verandą, uždarė duris ir laikė jas iš vidaus, o kita ranka paskambino policijai ir savo vyrui E.. A. tuo metu stovėjo už tvoros ir rėkavo necenzūrinius žodžius, kaip ir skatino R.. Pribėgęs R. F. bandė plėšti duris, nuolat vartojo necenzūrinius žodžius, prie verandos pasilenkęs paėmė akmenį. Bijodama, kad gali išdaužyti langus, paėmė verandoje stovėjusį šepetį su ilgu kotu, atidarė duris ir pradėjo šaukti. Tuo metu R. F. metė akmenį, bet į ją nepataikė, akmuo įlėkė į verandos vidų. Šaukdama „dink iš čia, nes šausiu“, atstačiusi šepečio kotą, išbėgo į lauką. R. F. išsigandęs puolė bėgti ir ji jam dar spėjo 2 kartus šepečiu suduoti. Jis, šokdamas per gėlyną ir akmenų krūvą, nugriuvo aukštielninkas, o ji pribėgusi, su šepečiu prispaudė jį, tikėdamasi, kad tuoj atvažiuos policija ir taip galės jį užlaikyti. R. F. akimirką gulėjo nejudėdamas, paskui staigiai pašoko, išplėšė iš rankų šepetį, metė link namo, taikydamas į langą, pasilenkęs pagriebė iš krūvos didelį akmenį, sviedė į jos pusę, bet nepataikė. Jo judesiai buvo nekoordinuoti, kalba nerišli, garsiažodžiai, keiksmažodžiai, nes jis buvo girtas. Tada jis prišoko prie jos, ranka trenkė 1 kartą į veidą, nuo ko nukrito jos akiniai. Nuo smūgio pajuto fizinį skausmą. Rankomis jį nuo savęs atstūmė, jis dar kartą prišoko, griebė iš priekio jai už palaidinės, traukdamas ją perplėšė. Tuo metu jis užmynė akinius ir juos sulaužė. Ji pagriebė ant kaladės gulėjusią apie 20 cm ilgio medžio šaknį, šaukdama „nudėsiu“, bėgo link jo. Tuo metu jis buvo pasilenkęs ir ėmė dar vieną akmenį, bet išgirdęs jos žodžius leidosi bėgti link išėjimo. Tuo tarpu link jo garsiai lodamas pribėgo jau atsigavęs šuniukas. R. F. taikydamas į namo langą metė akmenį, kuriuo pataikė į namo sieną. Ji garsiai šaukė, šuniukas garsiai lojo, todėl jis keikdamasis ir šaukdamas „šaudo“ leidosi bėgti link vartų, kur apie 15 metrų į jos namo teritoriją buvo įėjęs A. U., kuris nešėsi butelį alaus, bet pamatęs bėgantį R. F. irgi leidosi bėgti. Jie išbėgo už vartų, palikę atidarytus vartus, o šuo juos nusivijo. Daugiau R. F. nematė, o A. U., nubėgęs šalia jos tvoros esančiu takeliu apie 20 metrų, kitoje tvoros pusėje prispaudė kojomis šuniuką ir jį taip laikė, keikdamasis jos atžvilgiu necenzūriniais žodžiais. Staiga prie jo pribėgo J. L. ir Ruslano brolis Erikas, kurie šaukdami klausė, kas sužeidė R., keikėsi. Ji, stovėdama kitoje tvoros pusėje savo teritorijoje, paprašė paleisti šunį. Po šio prašymo J. L. spyrė šuniui 1 kartą sakydamas, kad šuns nepaleis, reikalavo duoti 100 Lt ir grasino, kad pakars šunį. Jie visi vartodami necenzūrinius žodžius, triukšmaudami, grasindami, kad jai galas, kad padegs namus, pradėjo spardyti šunį. Šunį spardė visi trys vis keikdamiesi ir jai grasindami. Po kiek kartų spyrė kiekvienas iš jų, tiksliai negali pasakyti, tačiau matė, kad J. L. spyrė šuniukui 2 kartus, o E. F. 1 kartą. Dar kartą paprašė paleisti šunį, bet kadangi jie nuo to dar aršiau puolė jį, pasitraukė į šoną. Tada J. L. ir E. F. pasišalino link A. K. g. 145 namo, o A. U. toliau stovėjo prie šuns, vis keikėsi ir įžeidinėjo. Tuo metu atvažiavo jos vyras, paskui jį, policijos pareigūnai. A. U. gražiai pasisveikino su vyru, pasakė, kad „va jūsų šuniukas, jis suplėšė man kelnes“. Priėjus pareigūnams, pamatė, kad kelnės buvo perplėštos priekyje, įkandimo žymių nebuvo. Šuo tuo metu išsigandęs tupėjo prie tvoros, ten kur jį spardė, po akimi buvo prakirsta žaizda, kraujavo, šuo drebėjo. Vedė šunį pas veterinarijos gydytoją, nes negijo prakirsta akis. Civilinį ieškinį reiškia R. F., nes jis sumušė šuniuką. Šuns gydymo išlaidų neprašo priteisti. J. L. vėliau jos atsiprašė, siūlė kompensuoti už vaistus, ji jam atleido. E. F. nerodė pirminės agresijos. Žiauriausiai su gyvūnu elgėsi R. F.. R. F. buvo įėjęs į jos namo teritoriją. E. F. atbėgo vėliau. Šuo nebuvo išbėgęs už teritorijos vartų. Plyšio tvoroje niekada nebuvo. Palaiko civilinį ieškinį dėl akinių sulaužymo. Ruslanas netyčia užmynė jos akinius, kai dar kartą puolė prie jos. A. U. nesakė jai, kad jį užpuolė jos šuo. Ją užpuolė Ruslanas. Negali tiksliai pasakyti, kas rėkavo žodžius „įkando, įkando“, nes nusisukusi ravėjo.

70Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji parodė, kad būdama darže išgirdo juoką, keiksmažodžius, todėl šuo išgirdęs triukšmą nubėgo prie vartų (t. 1, b. l. 100 – 101). Savo parodymus nukentėjusioji V. B. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, parodydama vietas: kur R. F. spyrė jos šuniui du kartus, t. y. 20 m. atstumu nuo vartų į dešinę pusę; vietą verandoje, kur ji pasislėpė; vietą ant namo sienos, kur R. F. pataikė su akmeniu; vietą, kur R. F. jai trenkė; vietą prie gyvatvorės, kur A. U. prispaudė šunį (t 1. b. l. 115-118).

71Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja A. Ž. parodė (t. 4, b. l. 90), jog patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-05-26 patruliuodama kartu su patruliu L. J., apie 20.10 val., iš Vilniaus apskrities VPK OVS gavo pranešimą apie konfliktą adresu A. K. g. 141, Vilniuje. Atvykus minėtu adresu į juos kreipėsi V. B., kuri paaiškino, kad jai būnant aptvertoje savo namo teritorijoje, į kiemą be jokios priežasties įbėgo girti pažįstami vaikinai - R. F. ir A. U., kurie dažnai ateina pas kaimynystėje gyvenantį J. L.. R. F. pradėjo spardyti jos šunį, o V. B. bandant apginti šunį, R. F. užpuolė ir ją, įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais, trenkė jai į veidą, mėtėsi akmenimis į namo sienas, suplėšė jos palaidinę ir užminęs ant akinių juos sulaužė, o po to pabėgo. Iš jos teritorijos išbėgęs A. U. prie tinklinės tvoros prispaudė kojomis jos šunį, po ko atbėgo J. L. ir E. F. ir jie trise spardė šunį, įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais nukentėjusiąją, grasino susidoroti su ja ir šunimi. Jiems atvykus šuo buvo kiemo teritorijoje prie V. B.. Šuo buvo kruvinas, po dešine akimi matėsi sumušimas - prakirsta žaizda, jis buvo išsigandęs, tupėjo drebėdamas. Prie šio namo tvoros ne kiemo teritorijoje stovėjo A. U., kuris aiškino, jog minėtas šuo jį užpuolė ir suplėšė jo šortus. Šio asmens šortų priekinėje pusėje buvo suplėšyta nedidelė skylė, jis neigė spardęs šunį. A. U. buvo sulaikytas. Taip pat V. B. nurodžius, kad kiti vaikinai pabėgo į A. K. g. 143 namą, šio namo laiptinėje buvo sulaikyti J. L. ir E. F.. Akivaizdžiai matėsi, kad šie vaikinai yra neblaivūs, nuo jų sklido alkoholio kvapas. R. F. rastas nebuvo. Sulaikytieji buvo pristatyti į Vilniaus miesto 4 policijos komisariatą. V. B. dėl jų veiksmų parašė pareiškimą (t. 1 b. l. 128 – 130).

72Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas E. B. parodė (t. 4, b. l. 90 - 91), kad įvykio dieną jam į darbą paskambino žmona ir paprašė skubiai grįžti namo, nes ją užpuolė vaikinai ir dar spardo šuniuką. Kai grįžo namo, pamatė, jog vartai atidaryti buvo jėga, nes buvo matyti vartų atidarymo žymės. Tai, kad varteliai buvo atidaryto jėga matėsi, nes jie fiksuojami įbedant kaiščiais į žemę ir nepakėlus kaiščio, vartų neatidarysi, o tada buvo išarta vaga, vartai atidaryti su visais kaiščiais, įbestais į žemę. Šalia už 10 metrų stovėjo A., kuris jo paklausė, ar čia jų šuniukas. Iš pradžių šuniuko nematė, apėjo tvorą, priėjo prie jo ir pamatė savo šuniuką, kuris buvo apmiręs, net nepakėlė galvos, buvo sukruvintas. A. pasakė, kad šuo jam įdrėskė kelnes. Po minutės atvažiavo policijos ekipažas. Grįžęs iš policijos komisariato pamatė kieme išmėtytus akmenis, nors jie buvo anksčiau sudėti krūvoje. Buvo matyti, kad akmenys buvo mėtyti į namo sieną, buvo matyti žymės, vienas akmuo įmestas į verandą. Eidamas pamatė sulaužytus žmonos akinius. Po to žmona papasakojo, kaip užpuolė, bandė įsiveržti į namus. Iš pradžių žmona atrodė susijaudinusi, visa virpėjo iš baimės, po to ilgai vartojo vaistus, nes negalėdavo nusiraminti. Pats įvykio nematė, nes atvažiavo, kai jau buvo iškviesta policija. Šuo išgyveno. Po to įvykio jį vežė pas veterinarijos gydytoją. Šuniui buvo sukruvintas paakys, smarkiai bėgo kraujas, jis nejudėjo. Šuo buvo aptvertoje teritorijoje. Žmona ravėjo daržą, kaip ji pasakojo, o šuo gulėjo šalia jos, vartai buvo uždaryti. Prie vartų skambučio nėra, įspėjančio užrašo jokio nėra, nes šuo nepiktas ir nei karto nebuvo atvejo, kad ką nors užpultų, įkąstų, ar kad kas skųstųsi, o loja tik ant to, kuris jį erzina. Niekas aplinkui nesiskundė, kad šuo būtų puolęs pravažiuojančius dviračiu. Pačio įvykio nematė, bet kadangi vartai buvo praviri, tai šuo galėjo išbėgti, nes jis suspardytas buvo už vartų.

73Iš 2011-06-03 Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta nusikalstamos veikos padarymo vieta – buto A. K. g. 141 – 3, Vilniuje, kiemas; įvažiavimas į kurį yra iš vakarų pusės; iš dešinės kiemo pusės yra daržas. Įvykio vietos apžiūros protokole nėra užfiksuotos nuotraukos su nukentėjusiosios kiemo vartais ir tvora, iš kurių galima būtų spręsti apie vartų sandarumą ir galimybę šuniui pralįsti pro uždarytus vartus.

74Iš 2011-05-31 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti nukentėjusiosios V. B. akiniai, kurių rėmelis yra metalinis gelsvos spalvos; dešinio akinio stiklo nėra; dešinės pusės stiklo rėmelis yra sulaužytas; sulenktos abi akinių auselės (t. 1, b. l. 92 – 95).

752011-07-22 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad nukentėjusioji V. B. pateikė apžiūrai suplėšytą priekinėje kaklo pusėje raudonos spalvos palaidinę ir Vilniaus „OPTIKA“ recepto knygelę su kvitais (t. 1, b. l. 102), kurie po apžiūros buvo grąžinti nukentėjusiajai (t. 1, b. l. 103 – 107, 108).

762011-07-29 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuotos nukentėjusiosios V. B. pateiktos šuns nuotraukos (t. 1, b. l. 109 - 111).

77Iš uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė“ pranešimo matyti, kad nukentėjusioji V. B. 2011-06-03 buvo atvedusi savo šunį apžiūrai; apžiūros metu jam buvo nustatyta dešinės akies apatinio voko trauma bei paskirtas akies gydymas (t. 1, b. l. 120).

78Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo nepripažino, tačiau jo kaltę dėl šios nusikalstamos veikos padarymo patvirtina kiti byloje surinkti ir teismo posėdyje ištirti įrodymai. Kaltinamojo R. F. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, kad įvykio dieną jis su A. U. gėrė bare, iš baro jį nuvedė namo, kur jis miegojo; su nukentėjusiąja jis nekonfliktavo, akmenų nemėtė, šuns jos nelietė, vertinami kritiškai, nes jie visiškai prieštarauja jo parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu, kad iki grįžimo namo jis gėrė pas J. L. bute, kur buvo ir jo brolis Erikas; paskui užmigo ir pabudo nuo to, kad išgirdo triukšmą kieme; išėjęs į kiemą pamatė kaimynystėje gyvenančią moterį ir A. U., kurie dėl kažko konfliktavo (t. 2, b. l. 24 – 25). Be to, kaltinamojo R. F. parodymai prieštarauja ir kito kaltinamojo A. U. parodymams, kuris teisminio nagrinėjimo metu aiškiai parodė, kad V. B. šuo jį užpuolė, kai jis su R. F. ėjo iš baro takeliu; žodinio konflikto su V. B. metu R. F. buvo su juo ir jis jo nevedė namo, kol neatvažiavo policija.

79Bylos nagrinėjimo metu nukentėjusioji V. B., tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek duodama parodymus teisme, aiškiai ir nuosekliai nupasakojo visas įvykio aplinkybes, be to, ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje, iki įvykio nukentėjusiąją su kaltinamaisiais nesiejo jokie konfliktiški ar kitokie santykiai, todėl netikėti jos parodymais nėra pagrindo (t 1. b. l. 115-118).

80BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis, arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Viešosios tavrkos pažeidimas turi pasireikšti bent vienu iš šių būdu. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra tai, kad minėtais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką, ir nori taip veikti (BK 15 str. 2 d. 1 p.). Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Apie visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali liudyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. Tai vertinamieji požymiai, ir jų turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių, taip pat nuo nusikalstamos veikos motyvų (LAT kasacinė byla Nr. 2K-248/2008).

81Iš nukentėjusiosios parodymų bei ikiteisminio tyrimo metu atlikto nukentėjusiosios parodymų patikrinimo įvykio vietoje protokolo, kaltinamųjų parodymų matyti, kad konflikto tarp nukentėjusiosios ir kaltinamųjų priežastimi buvo nukentėjusiajai priklausantis šuo, kuris, kaip nurodė nukentėjusioji, buvo šalia jos, kai kaltinamieji ėjo šalia jos tvoros esančiu takeliu, tačiau, išgirdęs triukšmą, nubėgo prie vartų (t. 1, b. l. 100 – 101). Iki įvykio nukentėjusioji buvo atsirakinusi kiemo vartus ir po to vartų neužrakino, o tik uždarė, šuo buvo suspardytas už kiemo vartų, kas leidžia manyti, jog išgirdęs triukšmą šuo galėjo išbėgti iš kiemo teritorijos ir užpulti takeliu einančius kaltinamuosius, tuo labiau atsiželgiant į tai, kad eidami takeliu jie buvo girti ir triukšmavo, o vieno kaltinamųjų kelnės buvo suplėšytos. Jau duodamas pirminį paaiškinimą ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kaltinamasis A. U. nurodė, kad konfliktas su nukentėjusiąja kilo dėl to, kad jos šuo jį užpuolė (t. 1, b. l. 78 - 79). Tokios pačios pozicijos kaltinamasis A. U. laikėsi ir teisminio nagrinėjimo metu. Byloje esanti kaltinamojo A. U. kelnių nuotrauka, padaryta iškart po įvykio, įrodo, jog kaltinamojo kelnės buvo suplėšytos (t. 1, b. l. 80). Nustatytos aplinkybes patvirtina, jog nukentėjusiosios šuo galėjo užpulti kaltinamąjį A. U., tačiau iš byloje esančių nukentėjusiosios parodymų, parodymų patikrinimo įvykio vietoje protokolo, nukentėjusiosios civilinio ieškinio pareikšto tik vienam kaltinamajam, akivaizdu, jog pagrindiniu kaltininku sukėlusiu konfliktinę situaciją viešoje vietoje buvo ne kaltinamasis A. U., o kaltinamasis R. F., kuris viešoje vietoje, įžeidinėdamas nukentėjusiąją necenzūriniais žodžiais, pasivydamas šunį bei spirdamas jam kelis kartus, mėtydamas akmenis į nukentėjusiosios namą, tampydamas nukentėjusiąją bei jai suduodamas, akivaizdžiai demonstravo atliekamus įžeidžiančius ir smurtinius veiksmus. Taip veikdamas, būdamas suaugęs ir sąmoningas asmuo, R. F. suvokė, kad savo veiksmais ne tik žemina nukentėjusiosios garbę ir orumą, sukelia jai skausmą, bet ir pažeidžia ir visuomenėje priimtas elgesio normas, demonstruoja nepagarbą viešoje vietoje esantiems ir galintiems į ją patekti aplinkiniams, numatė, kad jo veiksmais bus sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ir tokių padarinių norėjo, todėl jo veika visiškai teisingai kvalifikuota kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, o kaltė įrodyta byloje ištirtais įrodymais. Papildoma kaltinamojo R. F. veikos kvalifikacija pagal BK 310 straipsnį netinkama, kadangi jo veikoje nėra nusikalstamų BK 310 straipsnyje numatytų pasekmių.

82Sprendžiant klausimą dėl kaltinamųjų E. F., A. U. ir J. L. kaltės pažeidus viešąją tvarką, pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu visi kaltinamieji neneigė, jog žodinio konflikto metu nukentėjusiosios atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, tačiau neigė darę kitus veiksmus, kurie galėjo sutrikdyti viešąją tvarką. A. U. pripažino, kad gindamasis šuniui spyrė vieną kartą ir prakirto jam antakį, o E. F., kad spyrė šuniui, nes jis lojo ir jis bijojo, kad šuo jo neįkąstų, J. L. laikė šunį koja prispaudęs. Šitie jų parodymai sutapo ir su nukentėjusiosios parodymais. Įvertinus kaltinamųjų E. F., A. U. ir J. L. viešoje vietoje atliktus veiksmus bei atsižvelgus į tai, kad tam tikri kaltinamųjų veiksmai - smūgių sudavimai šuniui - buvo padaryti tikslu apsiginti nuo šuns, be to, smūgiai buvo suduoti šuniui esant už namo kiemo teritorijos ribų, šuniui esant palaidam ir be antsnukio, prieš nukentėjusiąją joks fizinis smurtas panaudotas nebuvo, kitų veiksmų, galinčių sukelti baudžiamąją atsakomybę pagal BK 284 straipsnį (įžūlus elgesys, grasinimai, patyčios, vandališki veiksmai), ir įvertinus kaltinimo formulavimą (kai jiems priskiriami iš esmės vien R. F. veiksmai), - konstatuojama, jog dėl šių kaltinamųjų atliktų neteisėtų veiksmų padarinių viešajai tvarkai neatsirado, todėl jie negali būti kvalifikuojami pagal BK 284 straipsnį, o atsakomybė už jų padarymą numatyta administracine tvarka (ATPK 174 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat tai, jog teismas nagrinėja bylą neperžengdamas pareikšto kaltinimo ribų, kaltinamieji E. F., A. U. ir J. L., vadovaujantis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, pagal BK 284 straipsnio 1 dalį išteisintini, kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

83Be viešosios tvarkos pažeidimo visų kaltinamųjų veiksmai papildomai kvalifikuoti kaip žiaurus elgesys su gyvūnu pagal BK 310 straipsnį. Baudžiamajame kodekse kriminalizuota veika, sukėlusi gyvūno žūtį, suluošinimą, kankinimą. Kitaip veika (žiaurus elgesys su gyvūnu) galėtų būti kvalifikuota pagal ATPK 90 str. arba, esant tam tikriems visuomenės rimtiems ar tvarkos trukdymams, pagal BK 284 straipnį. Iš byloje esančio uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė“ pranešimo matyti, kad apžiūros metu nukentėjusiosios šuniui buvo nustatyta dešinės akies apatinio voko trauma bei paskirtas akies gydymas (t. 1, b. l. 120). Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji patvirtino, jog šuo pasveiko, kas patvirtina, jog patirta trauma šuniui nesukėlė sunkių pasekmių, šuo nebuvo suluošintas, kas yra būtinas požymis norint kvalifikuoti žiaurų elgesį su gyvūnu pagal BK 310 straipsnį. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kaltinamieji R. F., E. F., A. U. ir J. L., vadovaujantis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu pagal BK 310 straipsnio išteisintini, kaip nepadarę veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

84Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręstina dėl E. F. ir J. L. atsakomybės administracine tvarka už žiaurų elgesį su gyvūnais (ATPK 90 str.). Pažymėtina, kad R. F. veiksmuose, pažeidusiuose viešąją tvarką ir taip sutrikdžius visuomenės rimtį ir tvarką, įeina faktinės aplinkybės dėl šuns spardymo įrodančios aiškų kaltinamojo įžūlumą, vandališką elgesį, kas sudaro (nesant BK 310 sr. numatytų pasekmių) BK 284 str. sudėtį. Tuo tarpu A. U. netrauktinas atsakomybėn ir dėl to, jog jis spirdamas kartą šuniui veikė savigynos aplinkybėmis. Byloje yra duomenys, kad šuo jam suplėšė kelnes viešoje erdvėje, paneigiančių šias aplinkybes įrodymų byloje neužfiksuota. Dėl V. B. civilinio ieškinio

85Nukentėjusioji V. B. pareiškė civilinį ieškinį kaltinamajam R. F. dėl 520 Lt turtinės žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 113). Kaltinamasis R. F. civilinio ieškinio nepripažino. Iš pareikšto civilinio ieškinio matyti, kad prašomą atlyginti turtinę žalą sudaro išlaidos už suplėšytą palaidinę ir sudaužytus akinius. Kaip matyti iš bylos duomenų, ikiteisminio tyrimo metu iš nukentėjusiosios V. B. 2011-05-26 įvykio metu dėvėti marškiniai ir akiniai buvo paimti ir apžiūrėti. Byloje esantys daiktų apžiūros protokolai patvirtina, kad įvykio metu V. B. marškiniai ir akiniai buvo nepataisomai sugadinti ir yra nebetinkantys naudoti. Būten dėl kaltinamojo R. F. nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajai padaryta žala ir ji turi teisę reikalauti ją atlyginti. Tačiau pažymėtina, kad žala nėra preziumuojama, todėl ją ir jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą išdėstęs poziciją, kad, taikant BPK nuostatas, reglamentuojančias civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje pareiškimą ir nagrinėjimą, o būtent - BPK 7 straipsnyje nurodytą taisyklę, kad bylos teisme nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, BPK 113 straipsnio nuostatas apie ieškinio įrodinėjimą- tampa akivaizdu, jog ieškinio dydžio nustatymui esminę reikšmę turi paties nukentėjusiojo pozicija, kurią jis turi pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-29/2009 ). Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašomos priteisti turtinės žalos dydį, todėl jos civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti, neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir negavus papildomos medžiagos negalima, todėl civilinei ieškovei V. B. pripažintina teisė į ieškinio patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotinas nagrinėti civilinio proceso tvarka ( BPK 115 straipsnio 2 dalis).

86Dėl bausmių skyrimo

87Kaltinamojo R. F. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad vieno veikos metu jis buvo nepilnametis (V. B.) (BK 59 str. 2 d.), o jų atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, R. M. veikos metu jie veikė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.), o R. F. kitas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

88Kaltinamasis R. F. iki suėmimo niekur nedirbo (t. 2, b. l. 92), administracine tvarka baustas (t. 2, b. l. 95), teistas keturis kartus (t. 2, b. l. 96 – 105, t. 3, b. l. 140 - 149), tačiau veikų padarymo šioje byloje metu buvo teistas tik kartą, pirmos veikos darymo metu buvo nepilnametis, gydėsi Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nuo 2005-02-24 iki 2005-03-18 dėl socializuoto elgesio sutrikimo (t. 2, b. l. 155), į Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašytas (t. 2, b. l. 156), 2012-01-24 specialisto išvadoje nustatyta, kad skirti teismo psichiatrijos ekspertizę kaltinamajam R. F. netikslinga (t. 1, b. l.160), 2004-05-14 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu R. F. buvo nustatyta nuolatinė globa Vilniaus miesto ketvirtojoje internatinėje mokykloje, 2008-10-14 nutartimi nepilnamečio rūpintoju buvo paskirti Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“, 2009-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento direktoriaus įsakymu R. F. buvo išsiųstas į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą iki aštuoniolikos metų (t. 4, b. l. 104).

89Kaltinamasis E. F. iki suėmimo niekur nedirbo (t. 2, b. l. 201), administracine tvarka baustas (t. 2, b. l. 203 - 204), anksčiau teistas vieną kartą (t. 2, b. l. 205 - 206), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (t. 2, b. l. 213), į Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašytas (t. 2, b. l. 215).

90Skiriant bausmes kaltinamiesiems atsižvelgtina į BK 56, 91 str., nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, motyvus, pavojingumo laipsnį ir pobūdį (dalis smurtinių nusikaltimų), į kaltės formą – tiesioginę tyčią, į nusikalstamų veikų stadijas (baigtos nusikalstamos veikos), į kiekvieno kaltinamojo kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, į kaltinamųjų asmenybes (R. F. teistas 4 kartus, E. F. – kartą, R. F. atžvilgiu nagrinėjama byla Vilniaus apygardos teisme), atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, teismas sutinka su prokuroro pozicija, jog šioje byloje bausmės tikslai gali būti pasiekti kaltinamiesiems paskyrus laisvės atėmimo bausmes.

91Į kaltinamojo R. F. bausmės laiką įskaitytina dvi laikino sulaikymo paros nuo 2011-06-02 iki 2011-06-03 ir nuo 2011-06-16 iki 2011-06-17 bei suėmimo laikotarpis nuo 2011-06-17 iki nuosprendžio įsiteisėjimo (BK 66 str., BPK 140 str. 9 d., t. 2, b. l. 5, 11, 16, 32 – 33, 39- 40, 52 – 54, t. 3, b. l. 151 – 153, t. 4, b. l. 139 - 141).

92Į kaltinamojo E. F. bausmės laiką įskaitytina viena laikino sulaikymo para nuo 2012-01-09 iki 2012-01-10 bei suėmimo laikotarpis nuo 2012-01-10 iki nuosprendžio įsiteisėjimo (BK 66 str., BPK 140 str. 9 d., t. 2, b. l. 186, 197 – 198, t. 4, b. l. 12 – 14, t. 5, b. l. 47 - 49 ).

93Įvertinus tai, kad E. F. yra tik kartą teistas, baudą sumokėjęs, jauno amžiaus, duomenų apie naujus ikiteisminius tyrimus nėra, todėl darytina išvada, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir kaltinamojo elgesys labioau koreguojamas be realaus laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant ir paskiriant kaltinamajam įpareigojimus, išaiškinant įpareigojimų nevykdymo teisines pasekmes (BK 75 str.).

94Kaltinamajam R. F. paskirtos už atskirus nusikaltimus laisvės atėmimo bausmės bendrintinos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais (180 str. 1 d. ir 302 str. ideali sutaptis)(BK 63 str. 6 d.). Taip pat šiam kaltinamajam šioje byloje, įvertinus, kad jis nusikaltimų darymo metu buvo teistas tik kartą 2010-10-27 nuosprendžiu ir pagal jį bausmę atlikęs, paskirta laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu bendrintina su 2011-11-28 nuosprendžiu paskirta galutine bausme (BK 63 str. 9 d.).

95Kaltinamajam R. F. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo (BPK 307 str. 1 d. 6 p.).

96Kaltinamajam E. F. paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, išnykus būtinumui, pakeistina į rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo (BPK 139 str.). Kaltinamasis paleistinas posėdžių salėje (BPK 309 str. 1 d. 7 p.).

97Įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikintinos kaltinamajam J. L. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir kaltinamajam A. U. skirtos kardamosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (BPK 307 str. 1 d. 6 p.; t. 3, b. l. 10, 12 – 13, 49 - 50).

982011-11-25 nutarimu kaltinamajam R. F. laikinai apribotos nuosavybės teisės į 50 Lt (t. 2, b. l. 79 – 83). Įvertinus priteistų ieškinių sumas, šie pinigai užskaityti ligonių kasų reikalavimų tenkinimui.

99Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

100I. Pripažinti R. F. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje (2011-05-26 viešosios tvarkos pažeidimas), 180 straipsnio 1 dalyje, 302 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnio 1 dalyje (2011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimas), ir paskirti:

101- pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – 2 (dvejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

102- pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2011-05-26 viešosios tvarkos pažeidimas) -1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę;

103- pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę;

104- pagal BK 302 straipsnio 1 dalį – 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę;

105- pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimas) – 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę;

106Išteisinti R. F. pagal BK 310 straipsnį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

107Vadovaujantis BK 63 straipsnio 6 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir apėmimo būdais, paskiriant subendrintą 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

108Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, prie paskirtos šiuo nuosprendžiu bausmės pridėti dalį paskirtos ir neatliktos Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011-11-28 nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą pagal abu nuosprendžius 4 (ketverių) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

109Į atliktos bausmės laiką įskaityti 2 (dvi) laikino sulaikymo paras nuo 2011-06-02 iki 2011-06-03 ir nuo 2011-06-16 iki 2011-06-17 bei suėmimo laiką nuo 2011-06-17 iki nuosprendžio paskelbimo.

110Bausmės pradžią R. F. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

111Kardomąją priemonę – suėmimą – R. F. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

112II. išteisinti E. F. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 310 straipsnį, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

113Pripažinti E. F. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, ir paskirti jam 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

114Į atliktos bausmės laiką įskaityti vieną laikino sulaikymo parą nuo 2012-01-09 iki 2012-01-10 bei suėmimo laikotarpį nuo 2012-01-10 iki nuosprendžio priėmimo.

115Vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėti E. F. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 (dvejiems) metams, įpareigojant jį:

1161) per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti turtinę žalą;

1172) per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir registruotis visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį,

1183) per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti mokytis ar įgyti specialybę, užsiregistruojant į konkrečią mokymo įstaigą ar kursus.

119Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią E. F. skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

120Kardomąją priemonę – suėmimą – E. F. pakeisti į rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

121Paleisti E. F. teismo posėdžių salėje.

122III. išteisinti A. U. ir J. L. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 310 straipsnį, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

123Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti A. L. skirtas kardomąsias priemones - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o kaltinamajam A. U. kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

124IV. patenkinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinius ieškinius.

125Priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. F. ir E. F. Valstybinei ligonių kasai 179,34 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus 34 ct) išlaidų už nukentėjusiojo R. M. gydymą, taip pat iš kaltinamojo R. F. 68,82 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus ct) už nukentėjusiosios O. S. gydymą.

126Nuosrendžiui įsiteisėjus, užskaityti 2011-11-25 nutarimu kaltinamajam R. F. laikinai apribotas nuosavybės teises į 50 Lt (t. 2, b. l. 79 – 83) kaip ieškinio reikalavmų patenkinimą, pervedant šiuos pinigus Valstybinei ligonių kasai.

127Priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. F. ir E. F. valstybei 142,50 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus 50 ct) proceso išlaidų (R. M. išmokėtos išlaidos).

128Išaiškinti nukentėjusiajam R. M. teisę kreiptis dėl žalos sveikatai sutrikdymo atlyginimo į Teisingumo ministeriją arba į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio), pateikiant joms nustatytos formos prašymą (daugiau informacijos Tel. (8 5) 266 29 81, El. paštas: rastine@tm.lt).

129Pripažinti civilinei ieškovei V. B. teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka.

130V. Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręsti dėl liudytojo V. R. atsakomybės už melagingus parodymus (BK 235 str.).

131Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręsti dėl E. F., J. L. atsakomybės administracine tvarka už žiaurų elgesį su gyvūnais ir/ar viešosios tvarkos pažeidimą, bei A. U. atsakomybės administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimą (ATPK 90, 174 str.).

132Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja J. E., sekretoriaujant teismo... 2. 1) 2010-10-27 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 3. 2) 2011-05-19 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2... 4. 3) 2011-06-02 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2... 5. 4) 2011-12-28 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2... 6. R. F. ir E. F. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų... 7. 2010-11-27 apie 19.30 val. viešoje vietoje - prie A. K. g. 204 namo... 8. R. F., panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą ir fizinio asmens... 9. jis, 2011-06-15 apie 22.00 val. stotelėje „Draugystė“, prie parduotuvės... 10. Taip pat, R. F. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 11. jis, 2011-06-15 apie 22.40 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų,... 12. Taip pat R. F. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 13. jis, 2011-05-26 apie 20.00 val., viešoje vietoje - prie A. K. g. 141,... 14. Taip pat šioje byloje E. F., A. U. ir J. L. buvo kaltinami pažeidę... 15. R. F. taip pat buvo kaltintas tuo, kad jis žiauriai elgėsi su gyvūnu.... 16. 2010-11-27 R. M. nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų... 17. Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl R. M. nesunkaus... 18. Pažymėtina, kad teisiamojo posėdžio metu duoti kaltinamojo R. F. parodymai... 19. Kaltinamasis E. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl R. M. nesunkaus... 20. Pažymėtina, kad teisiamojo posėdžio metu duoti kaltinamojo E. F. parodymai... 21. Teisiamajame posėdyje apklaustas nukentėjusysis R. M. parodė (t. 4, b. l.... 22. Nukentėjusiojo R. M. parodymai, duoti teisme, iš esmės tapatūs ikiteisminio... 23. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. L. parodė (t. 4, b. l. 91 -... 24. Teisminio nagrinėjimo metu lydytojo A. L. apklausti nepavyko, nes šių metų... 25. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. R. parodė (t. 4, b. l. 132 -... 26. Ikiteisminio tyrimo metu V. R. davė iš esmės skirtingus parodymus, kad prie... 27. Iš 2012-11-27 Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės, kuri buvo... 28. Teisiamajame posėdyje apklaustas ekspertas J. M. P. palaikė savo kolegės R.... 29. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 30. Iš 2010-12-13 įvykio vietos apžiūros protokolo, matyti, kad buvo... 31. Nors kaltinamieji Ruslanas ir E. F. savo kaltės dėl R. M. nesunkaus sveikatos... 32. Netikėti nukentėjusiojo R. M. parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu,... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje... 34. Kaltinamųjų Ruslano ir E. F. įvykdyta veika kvalifikuota teisingai pagal BK... 35. Kaltinamieji byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 36. 2011-06-15 J. Ž. apiplėšimas ir dokumento pagrobimas... 37. Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl J. Ž. apiplėšimo... 38. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. F. parodė, kad 2011-06-15 maždaug... 39. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas A. U. parodė (t. 4, b. l. 92 -... 40. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas J. G. parodė (t. 5, b. l. 21... 41. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas M. T. parodė (t. 5, b. l. 41 -... 42. Teisiamajame posėdyje apklaustas nukentėjusysis J. Ž. parodė (t. 5, b. l.... 43. Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja J. A. parodė (t. 4, b. l. 134 -... 44. Iš byloje esančio policijos įvykių registravimo sistemos išrašo matyti,... 45. Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje ir Paciento, patyrusio... 46. 2011-08-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 47. Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl J. Ž. apiplėšymo ir dokumento... 48. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei ištyrus ir įvertinus byloje... 49. Kaltinamojo R. F. įvykdyta veika kvalifikuota teisingai pagal BK 180... 50. Kaltinamasis byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 51. 2011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimas (O. S.)... 52. Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl 2011-06-15... 53. Teisiamajame posėdyje apklausta nukentėjusioji O. S. parodė (t. 4, b. l. 87... 54. Savo parodymus nukentėjusioji O. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 55. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. (V.) S. parodė (t. 4, b. l. 88... 56. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas V. R. parodė (t. 4, b. l. 132 -... 57. Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja I. G. parodė (t. 4, b. l. 134 -... 58. Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje pažymėta, kad... 59. 2011-08-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 60. Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo... 61. Kaltinamasis byloje pareikšto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 62. 2011-05-26 Viešosios tvarkos pažeidimas ir žiaurus elgesys su gyvūnu (V.... 63. Kaltinamasis R. F. teisiamajame posėdyje savo kaltės dėl viešosios tvarkos... 64. Kaltinamasis E. F. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos... 65. Kaltinamasis A. U. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos... 66. Jau pirminiame paaiškinime A. U. nurodė, kad nukentėjusiosios šuo jį... 67. Kaltinamasis J. L. teisiamajame posėdyje savo kaltę dėl viešosios tvarkos... 68. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis J. L. patvirtino savo parodymus parodymų... 69. Teisiamajame posėdyje apklausta nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. B.... 70. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji parodė, kad būdama darže išgirdo... 71. Teisiamajame posėdyje apklausta liudytoja A. Ž. parodė (t. 4, b. l. 90), jog... 72. Teisiamajame posėdyje apklaustas liudytojas E. B. parodė (t. 4, b. l. 90 -... 73. Iš 2011-06-03 Įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 74. Iš 2011-05-31 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti... 75. 2011-07-22 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad... 76. 2011-07-29 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuotos... 77. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus veterinarijos klinikinė... 78. Nors kaltinamasis R. F. savo kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo... 79. Bylos nagrinėjimo metu nukentėjusioji V. B., tiek ikiteisminio tyrimo metu,... 80. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas viešoje vietoje... 81. Iš nukentėjusiosios parodymų bei ikiteisminio tyrimo metu atlikto... 82. Sprendžiant klausimą dėl kaltinamųjų E. F., A. U. ir J. L. kaltės... 83. Be viešosios tvarkos pažeidimo visų kaltinamųjų veiksmai papildomai... 84. Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręstina dėl E. F. ir J. L. atsakomybės... 85. Nukentėjusioji V. B. pareiškė civilinį ieškinį kaltinamajam R. F. dėl... 86. Dėl bausmių skyrimo... 87. Kaltinamojo R. F. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad vieno... 88. Kaltinamasis R. F. iki suėmimo niekur nedirbo (t. 2, b. l. 92), administracine... 89. Kaltinamasis E. F. iki suėmimo niekur nedirbo (t. 2, b. l. 201),... 90. Skiriant bausmes kaltinamiesiems atsižvelgtina į BK 56, 91 str.,... 91. Į kaltinamojo R. F. bausmės laiką įskaitytina dvi laikino sulaikymo paros... 92. Į kaltinamojo E. F. bausmės laiką įskaitytina viena laikino sulaikymo para... 93. Įvertinus tai, kad E. F. yra tik kartą teistas, baudą sumokėjęs, jauno... 94. Kaltinamajam R. F. paskirtos už atskirus nusikaltimus laisvės atėmimo... 95. Kaltinamajam R. F. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – paliktina iki... 96. Kaltinamajam E. F. paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, išnykus... 97. Įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikintinos kaltinamajam J. L. skirta kardomoji... 98. 2011-11-25 nutarimu kaltinamajam R. F. laikinai apribotos nuosavybės teisės... 99. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301,... 100. I. Pripažinti R. F. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 138... 101. - pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – 2 (dvejų) metų ir 6... 102. - pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2011-05-26 viešosios tvarkos pažeidimas)... 103. - pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo... 104. - pagal BK 302 straipsnio 1 dalį – 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo... 105. - pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2011-06-15 viešosios tvarkos pažeidimas)... 106. Išteisinti R. F. pagal BK 310 straipsnį, nepadarius veikos, turinčios... 107. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 6 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio... 108. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, prie paskirtos šiuo nuosprendžiu... 109. Į atliktos bausmės laiką įskaityti 2 (dvi) laikino sulaikymo paras nuo... 110. Bausmės pradžią R. F. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 111. Kardomąją priemonę – suėmimą – R. F. palikti iki nuosprendžio... 112. II. išteisinti E. F. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 310 straipsnį,... 113. Pripažinti E. F. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 2... 114. Į atliktos bausmės laiką įskaityti vieną laikino sulaikymo parą nuo... 115. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėti E. F. paskirtos laisvės atėmimo... 116. 1) per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti... 117. 2) per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba... 118. 3) per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti mokytis ar... 119. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią E. F. skaičiuoti nuo nuosprendžio... 120. Kardomąją priemonę – suėmimą – E. F. pakeisti į rašytinį... 121. Paleisti E. F. teismo posėdžių salėje.... 122. III. išteisinti A. U. ir J. L. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 310... 123. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti A. L. skirtas kardomąsias priemones -... 124. IV. patenkinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 125. Priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. F. ir E. F. Valstybinei ligonių... 126. Nuosrendžiui įsiteisėjus, užskaityti 2011-11-25 nutarimu kaltinamajam R. F.... 127. Priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. F. ir E. F. valstybei 142,50 Lt... 128. Išaiškinti nukentėjusiajam R. M. teisę kreiptis dėl žalos sveikatai... 129. Pripažinti civilinei ieškovei V. B. teisę į ieškinio patenkinimą... 130. V. Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręsti dėl liudytojo V. R. atsakomybės už... 131. Įsiteisėjus nuosprendžiui, spręsti dėl E. F., J. L. atsakomybės... 132. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...