Byla T-76-497/2011

1Vilniaus m. 2 apylinkės teismo teisėjas A. C., sekretoriaujant R. V., dalyvaujant prokurorei J. J., Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo administracijos atstovui Z. K.-P., nuteistajam D. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimą dėl nuteistajam D. M., a.k. ( - ) Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu (byloje Nr. 1410-09) skirtos bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais ir bausmių vykdymo įstatymų reikalavimais, bei pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

3,-

4D. M. Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu (byloje Nr. 1410-09) nuteistas pagal Baudžiamojo įstatymo (1968:64) dėl bausmės paskyrimo už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis 3 str., ir pagal Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 6 str., - 8 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme.

5Vakarų Švedijos apeliacinis teismas 2009-08-27 (byloje Nr. B3074-09) paliko galioti Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendį.

6Bausmės pradžia – 2009-10-01. Bausmės pabaiga – 2017-05-08. Ankščiausia lygtinio paleidimo į laisvę data – 2014-08-06.

7Į teismą kreipėsi Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo administracija, prašydama nustatyti nuteistajam D. M. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

8Teikimas tenkintinas.

9Vadovaujantis 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencijos (toliau Konvencija) 9 str. 1 d. „b“ p. D. M. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2011-01-19 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Pagal Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas pagal LR BK atitinkamus straipsnius, bei sutinkamai su LR BPK 362 str. 365 str., nustatytina pataisos įstaigos rūšis.

10Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Pagal Konvencijos 11 straipsnio 1 dalies „d“ punktą draudžiama pabloginti perduoto nuteistojo teisinę padėtį.

11Pagal Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, laikytina, kad D. M. padarytos nusikalstamos veikos atitinka - LR BK 199 str. 2 d. (tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius)) už kurio padarymą sankcijoje nustatyta nuo trejų iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė ir LR BK 260 str. 3 d. (tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, už kurio padarymą sankcijoje nustatyta nuo dešimties iki penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmė). Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu D. M. skirta 8 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė nekeičiama, kadangi paskirta bausmė neviršija BK 199 str. 2 d., ir 260 str. 3 d. nustatytų sankcijų ribų ir maksimalios laisvės atėmimo bausmės dydžio.

12Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu nustatyta, kad anksčiausia nuteistojo lygtinio išleidimo data yra 2014-08-06 todėl, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato ankstesnių lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos terminų, teikimas dėl D. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos gali būti nagrinėjamas nuo 2014-08-06.

13D. M. Lietuvos Respublikoje laisvės atėmimo bausmę nustatoma atlikti pataisos namuose.

14Vadovaujantis LR BPK 362, 365 str., „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ konvencijos 9, 11 str.,

Nutarė

15Nustatyti, kad D. M., gim. ( - ), nuteisto Švedijos Karalystės Geteborgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu, pagal Baudžiamojo įstatymo (1968:64) dėl bausmės paskyrimo už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis 3 str., veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 260 str. 3 d., pagal Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 6 str., veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 199 str. 2 d., ir D. M. skirti 8 (aštuonerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

16Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009-10-01. Bausmės pabaiga 2017-05-08.

17Nustatyti, kad jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato ankstesnių lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos terminų, D. M. turi teisę į lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos klausimo nagrinėjamą nuo 2014-08-06.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai