Byla T-313-870/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam S. Z., gim. (duomenys neskelbtini), (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam S. Z., gim. ( - ), (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą, ir

Nustatė

3S. Z., gim. ( - ), ankščiau teistas 5 kartus: 2007-08-31 pagal LR BK 182 str. 1 d. (34 nusikalstamos veikos), 182 str. 3 d. (7 nusikalstamos veikos); 2007-11-20 pagal LR BK 182 str. 1 d. (3 nusikalstamos veikos); 2008-12-12 pagal LR BK 182 str. 1 d. (5 nusikalstamos veikos), 182 str. 3 d. (5 nusikalstamos veikos); 2009-01-30 pagal LR BK 182 str. 1 d.; 2009-02-12 pagal LR BK 182 str. 1 d.; 2009-06-29 pagal LR BK 182 str. 1 d., 22 str., 182 str. 1 d. Šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu pagal LR BK 182 str. 1 d. (2 nusikalstamos veikos), vadovaujantis BK 63 str. 4 d., 9 d. paskirtos bausmės subendrintos su 2009-06-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme ir paskirta galutinė 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2008-11-21, pabaiga – 2014-08-01, į bausmės laiką įskaityta 3 mėnesiai 20 dienų.

4Nuteistasis faktiškai atliko daugiau kaip pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos priimtu nutarimu Nr. 89-1 nutarė taikyti nuteistajam S. Z., lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 straipsnio 2 dalį. Tokį savo sprendimą Komisija motyvuoja, tuo, jog nuteistasis S. Z. dėl įvykdytų nusikaltimų kaltę pripažįsta ir gailisi. Rodo iniciatyvą atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. Įstaigoje dirba kirpėju, darbą atlieka gerai. Turi grafinio dizainerio specialybę. Per bausmės atlikimo laiką 1 kartą baustas, 4 kartus skatintas. Nori aktyviai dirbti ir bendrauti su jį prižiūrinčiais pareigūnais. Formuoja gerus darbo santykius su aplinkiniais. Nepradeda nieko daryti, prieš tai neapgalvojęs pasekmių. Atpažįsta problemas ir gali pateikti aiškius pavyzdžius. Turi aiškai suformavęs ilgalaikius tikslus. Nėra įrodymų, kad nuteistasis yra susijęs su kriminaline subkultūra. Komisija siūlo taikyti nuteistajam S. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Siūlo teismui nuteistajam nustatyti Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 numatytas pareigas: pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą iki 2014-08-14, nes tai skatins užsidirbti pragyvenimui, gerins integraciją į visuomenę bei suteiks galimybę padengti finansinius įsiskolinimus; dalyvauti elgesio pataisos programoje iki 2014-08-01, nes tai turės įtakos valios ugdymui.

5Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė atsiliepime „Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo“ prašo teismo atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 89-1 taikyti nuteistajam S. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir nurodo, jog nuteistasis S. Z. ankščiau buvo teistas 6 kartus, bausmės vykdymas buvo atidėtas, bet išvadų nepadarė ir šiuo metu atlieka subendrintą laisvės atėmimo bausmę už tyčinių nusikaltimų padarymą. Pritaikius nuteistajam lygtinį paleidimą, nebūtų pasiekti bausmės tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Jam likusi didelė neatliktos bausmės dalis, todėl šiuo metu pritaikius S. Z. lygtinį paleidimą, nebūtų patenkinti nukentėjusiųjų lūkesčiai dėl teisingumo įgyvendinimo.

6Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam S. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytinas tvirtinti.

7Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

8Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo įstaigos taikomas tik tuo atveju, jei įvertinus visas aplinkybes, galima pagrįstai manyti, kad lygtinai paleistas asmuo pakankamai pakeitė savo elgesį, kad toliau jį galima taisyti neizoliuotą nuo visuomenės ir toks nuteistojo paleidimas užtikrina bausmės tikslų realizavimą bei teisingumo principo įgyvendinimą, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje.

9Susipažinus su visa Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teismui pateikta medžiaga, nustatė, jog S. Z., viso teistas šešis kartus, Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu pagal LR BK 182 str. 1 d. (2 nusikalstamos veikos), vadovaujantis BK 63 str. 4 d., 9 d. paskirtos bausmės subendrintos su 2009-06-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme ir paskirta galutinė 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2008-11-21, pabaiga – 2014-08-01, į bausmės laiką įskaityta 3 mėnesiai 20 dienų. Nuteistasis faktiškai atliko daugiau kaip pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės, šiuo metu yra atlikęs 3 metus 9 mėnesius 9 dienas laisvės atėmimo bausmės (nutarties priėmimo dienai likęs neatliktos bausmės laikas yra 1 metai 11 mėnesių 1 diena). LR BVK 158 straipsnyje reglamentuotų aplinkybių, kurioms esant lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas, nenustatyta.

10Nors nuteistasis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarime charakterizuojamas tik teigiamai, pagal „OASys“ metodiką pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema (29 balai), baigęs 12 klasių, turi grafinio dizainerio specialybę, palaiko socialinius ryšius su tėvais, draugais skambindamas telefonu, susirašydamas laiškais, lankomas pasimatymų metu, keturis kartus skatintas, tačiau vien šios aplinkybės nėra pakankamas pagrindas jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, bausmės atlikimo metu skatintas keturis kartus. Teigiama nuteistojo charakteristika patvirtina, jog nuteistasis elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad S. Z. bausmės atlikimo metu režimo reikalavimus pažeidė 1 kartų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuteistasis šiuo metu atlieka bausmę už tyčinius nesunkius nusikaltimus nuosavybei, minėtos veikos buvo padarytos bausmės atidėjimo metu. S. Z. viso teistas šešis kartus už tyčinius nusikaltimus nuosavybei, taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę už tyčinių nusikaltimų padarymą. Nuteistasis šiuo metu neatlikęs pakankamai didelės jam paskirtos bausmės dalies – 1 metų 11 mėnesių 1 dieną. Nors Socialinio tyrimo išvada patvirtina, kad nuteistojo pakartotinio nusikaltimo rizika vertinama kaip žema, tačiau nurodoma, jog nuteistajam būdingi tokie kriminogeniniai veiksniai kaip bendras atskirų teisės pažeidimų, už kuriuos buvo nuteistas skaičius, ankstesni teistumai, dideli finansiniai sunkumai. Šiuo atveju teismas įvertina ir visuomenės interesą, kad nusikalstamas veikas padaręs asmuo atliktų adekvačią jo padarytoms nusikalstamoms veikoms bausmę, kurią, įvertinęs visas aplinkybes, paskyrė teismas, ir kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis.

11Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistajam S. Z. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos netaikytinas – atsisakytina partvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 89-1 taikyti nuteistajam S. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 2 p., 4 ir Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5 d. 2 p., teismas,

Nutarė

13Atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 89-1 taikyti nuteistajam S. Z. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos

14Nutartis per 5 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai