Byla 2-1752-807/2011

1Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei L. P., atsakovei S. Š.,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. Š., tretiesiems asmenims Vilniaus vaikų globos namams „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas apriboti atsakovės motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų – D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, ir E. Š., gim. 2010-05-01, - atžvilgiu, nustatyti vaikams nuolatinę valstybės globą ir jų globėju skirti Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ (E. Š. globėju skirti Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus), iš motinos priteisiant periodines išmokas nepilnamečiams vaikams išlaikyti. Ieškovas nurodė, kad atsakovė savo sūnumis nesidomi, jų globos namuose nelanko, nerodo jokių pastangų ar iniciatyvos susigrąžinti vaikus savo globai.

4Atsiliepimuose į ieškinį tretieji asmenys patvirtino ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, nurodė su ieškiniu sutinkantys.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus.

6Atsakovė posėdžio metu nurodė su ieškiniu sutinkanti iš dalies. Paaiškino, kad sutinka dėl jos valdžios apribojimo jauniausio sūnaus atžvilgiu, tuo tarpu dėl motinos valdžios apribojimo kitų sūnų atžvilgiu nesutinka. Nurodė, kad jos gyvenamosios sąlygos kol kas iš esmės nepagerėjo, tačiau atsakovė planuoja įsigyti būstą, įsidarbino kavinėje indų plovėja, atlyginimas – 800 Lt. Šiuo metu atsakovė gyvena sugyventiniui priklausančiame bute Pavilnio g. 51-1a, Vilniuje.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė turi penkis nepilnamečius sūnus – D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, ir E. Š., gim. 2010-05-01 (b.l. 4, 7, 10, 13, 16). Šiems atsakovės sūnums Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-03 ir 2010-06-03 įsakymais (b.l. 35-38, 43) buvo nustatyta laikinoji valstybės globa Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose (E. Š. atveju).

9Ieškovas, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią E. Š. atžvilgiu ir berniukui nustatyti nuolatinę valstybės globą, šį reikalavimą motyvuoja tuo, kad per laikinosios globos laikotarpį atsakovė S. Š. nė karto neaplankė sūnaus globos namuose, nesidomėjo, kaip berniukas auga, vystosi. P. S. Švaikovskaja pripažino, kad nejaučia motiniškų jausmų E. Š., sutinka, kad būtų apribota jos motinos valdžia šio sūnaus atžvilgiu.

10Išklausius byloje dalyvaujančių asmenų (jų atstovų) paaiškinimų, darytina išvada, kad atsakovė savo požiūrio į E. Š. priežiūrą ir auklėjimą per laikinosios globos laikotarpį iš esmės nepakeitė, nerodė jokios iniciatyvos bendrauti su sūnumi, juo rūpintis, pasiimti savo globai. Tad konstatuotina, kad sąlygos, sudariusios pagrindą atsakovės sūnaus Eugenijaus globai Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose, per laikinosios globos laikotarpį nepakito, todėl, turint omenyje tai, kad nurodyta padėtis, vaiko laikinoji globa užsitęsė, nesant indikatorių, leidžiančių spręsti apie galimą tokios padėties pagerėjimą, darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai prašo neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią jos nepilnamečio sūnaus E. Š. atžvilgiu, todėl teismas šį reikalavimą tenkina (CK 3.180 str. 1, 2 d.).

11Siekiant padėti įgyvendinti, apsaugoti ir apginti be motinos globos likusio E. Š. teises bei interesus, mažamečiui nustatytina nuolatinė globa ligi šiol jį tinkamai globojusiuose Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose (CK 3.248, 3.256, 3.261, 3.263 str.).

12Reikalavimą neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, atžvilgiu ieškovas grindžia tuo, kad atsakovė šių savo sūnų globos namuose nelanko, su sūnumis bendrauja tik tada, kai juos į savo namus pasiima atsakovės pilnametė dukra L. B..

13CK 3.180 str. 1, 2 d. numato, kad tėvų valdžia gali būti apribojama tuomet, kai jie vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais; neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

14Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad per laikinosios globos laikotarpį nuo 2009-09-03 atsakovė savo sūnų D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“ beveik nelankė, nerodė iniciatyvos pasiimti juos namo savaitgaliais ar per šventes (b.l. 46, 47, 52-53). Vilniaus vaikų globos namų „Gilė“ turimais duomenimis, atsakovė linkusi piktnaudžiauti alkoholiu (b.l. 47), gyvena kartu su sugyventiniu A. A. vieno kambario bute mediniame name be patogumų, pastovaus ir oficialaus pragyvenimo šaltinio paprastai neturi.

15Vis dėlto tos aplinkybės, kad atsakovė su savo nepilnamečiais sūnumis kartais bendrauja (tuomet, kai juos savaitgaliais ar švenčių dienomis pas save į namus pasiima atsakovės vyriausioji dukra L. B.; taip pat Vilniaus vaikų globos namų „Gilė“ administracija nurodo, kad 2009-2011 metais atsakovė savo sūnus globos namuose aplankė 5-6 kartus), šiuo metu dirba, siekia pagerinti gyvenimo sąlygas, stengiasi keisti gyvenimo būdą, neleidžia tvirtinti, jog atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo bendravimo su sūnumis D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, kad visiškai nėra galimybių, jog atsakovės santykis su vaikais, požiūris į jų auklėjimą ir priežiūrą gali pasikeisti, kad ateityje atsakovė galės užtikrinti vaikams tinkamas gyvenimo sąlygas. Nesant CK 3.180 str. 2 d. įtvirtintų neterminuoto tėvų valdžios apribojimo taikymo pagrindų, tačiau kartu pripažįstant, kad atsakovė savo pareigas minėtų sūnų atžvilgiu atlieka vangiai ir nepatenkinamai, sūnumis rūpinasi minimaliai, tikslinga S. Š. motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų – D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, - atžvilgiu apriboti laikinai (CK 3.180 str. 1 d.).

16Apribojus atsakovės motinos valdžią jos sūnų atžvilgiu, siekiant padėti įgyvendinti, apsaugoti ir apginti be motinos globos likusių atsakovės nepilnamečių sūnų teises bei teisėtus interesus, jiems nustatytina laikinoji valstybės globa, globėju paliekant ligi šiol tinkamai D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, globojusius Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ (CK 3.248, 3.256, 3.261, 3.263 str.). Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatytina globėjo buveinėje (CK 3.265 str. 3 p.).

17Iš atsakovės priteistinos lėšos jos nepilnamečiams sūnums išlaikyti (CK 3.192, 3.195 str.). Nors atsakovės turtinė padėtis yra sunki, tačiau pripažintina, jog tokią padėtį iš dalies susikūrė ji pati, gyvendama neatsakingai, amoraliai, nerūpestingai. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad paskutiniu metu atsakovė įsidarbino, gauna minimalų darbo užmokestį. Todėl, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pagal kurią nepilnamečiams vaikams priteistino išlaikymo dydis visais atvejais turi būti nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą (kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties), vaikų vystimuisi būtinų sąlygų užtikrinimą, kuris apima ne tik minimalių (fiziologinių) vaikų poreikių tenkinimą, bet ir sąlygų fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus užtikrinimą, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl 250 Lt dydžio periodinių išmokų priteisimo kiekvieno S. Š. nepilnamečio sūnaus išlaikymui yra pagrįstas bei tenkintinas, priteisiant šias lėšas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sūnų pilnametystės (CK 3.192 str., 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija: 72.2). Atsakovės sūnus globojančioms įstaigoms (jų administracijoms) išaiškintina, kad globotinių išlaikymui skirtas lėšas jos privalo tvarkyti tik vaikų interesais, uzufrukto teise (CK 3.185 str. 1 d., 3.203 str. 1 d., 3.275 str.).

18Iš atsakovės į valstybės pajamas taip pat priteistina 589 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą (139 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl motinos valdžios apribojimo ir 450 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo) (CPK 80 str. 1 d. 1, 2 p., 83 str. 1 d. 5 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.184, 3.252, 3.256 straipsniais, 3.257 straipsnio 3 punktu, Civilinio proceso kodekso 96, 197, 406, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Atsakovei S. Š., asmens kodas ( - ) neterminuotai apriboti jos motinos valdžią nepilnamečio sūnaus E. Š., gim. 2010-05-01, asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

22Atsakovei S. Š., asmens kodas ( - ) laikinai apriboti jos motinos valdžią nepilnamečių sūnų – D. Š., gim. 1999-02-09, asmens kodas ( - ) V. Š., gim. 2002-06-26, asmens kodas ( - ) B. Š., gim. 2004-11-28, asmens kodas ( - ) A. Š., gim. 2006-11-10, asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

23Nustatyti E. Š., gim. 2010-05-01, asmens kodas ( - ) nuolatinę valstybės globą, jo globėju skiriant Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus, juridinio asmens kodas 191645111, ir vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje adresu Žolyno g. 47, Vilnius.

24Nustatyti D. Š., gim. 1999-02-09, asmens kodas ( - ) V. Š., gim. 2002-06-26, asmens kodas ( - ) B. Š., gim. 2004-11-28, asmens kodas ( - ) A. Š., gim. 2006-11-10, asmens kodas ( - ) laikinąją valstybės globą, jų globėju skiriant Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“, juridinio asmens kodas 190978821, ir vaikų gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje adresu Lakštingalų g. 9, Vilnius.

25Priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) jos nepilnamečių sūnų - D. Š., gim. 1999-02-09, asmens kodas ( - ) V. Š., gim. 2002-06-26, asmens kodas ( - ) B. Š., gim. 2004-11-28, asmens kodas ( - ) A. Š., gim. 2006-11-10, asmens kodas ( - ) E. Š., gim. 2010-05-01, asmens kodas ( - ) - išlaikymui periodines išmokas po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kiekvienam sūnui kas mėnesį nuo 2011-08-18 iki sūnų pilnametystės, lėšas pervedant į vaikų vardais atidarytas asmenines banko sąskaitas, o vaikų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytojais skiriant vaikų globėjus – atitinkamai Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus.

26Iš atsakovės S. Š. į valstybės pajamas priteisti 589 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

27Išaiškinti atsakovei, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas ji privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

28Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Diana... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas apriboti atsakovės motinos... 4. Atsiliepimuose į ieškinį tretieji asmenys patvirtino ieškinyje nurodytas... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas... 6. Atsakovė posėdžio metu nurodė su ieškiniu sutinkanti iš dalies.... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė turi penkis nepilnamečius sūnus... 9. Ieškovas, prašydamas neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią 10. Išklausius byloje dalyvaujančių asmenų (jų atstovų) paaiškinimų,... 11. Siekiant padėti įgyvendinti, apsaugoti ir apginti be motinos globos likusio... 12. Reikalavimą neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią jos... 13. CK 3.180 str. 1, 2 d. numato, kad tėvų valdžia gali būti apribojama tuomet,... 14. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad per laikinosios globos laikotarpį... 15. Vis dėlto tos aplinkybės, kad atsakovė su savo nepilnamečiais sūnumis... 16. Apribojus atsakovės motinos valdžią jos sūnų atžvilgiu, siekiant padėti... 17. Iš atsakovės priteistinos lėšos jos nepilnamečiams sūnums išlaikyti (CK... 18. Iš atsakovės į valstybės pajamas taip pat priteistina 589 Lt žyminio... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Atsakovei S. Š., asmens kodas 22. Atsakovei S. Š., asmens kodas 23. Nustatyti E. Š., gim. 2010-05-01, asmens kodas 24. Nustatyti D. Š., gim. 1999-02-09, asmens kodas 25. Priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas 26. Iš atsakovės S. Š. į valstybės pajamas priteisti 589... 27. Išaiškinti atsakovei, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 28. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...