Byla 2-7091-615/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjams V. P., M. D. M., A. Č., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjai patikslintu pareiškimu, taip pat teismo posėdžio metu prašo tikslu gauti nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisinį statusą, nustatyti, kad pareiškėjai V. P., M. D. M., A. Č., ir jų tėvai A. Č., gim. 1894 m., ir M. Č., gim. 1905 m., buvo įtraukti į tremiamųjų sąrašus, ir dėl to jie negalėjo gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir buvo priversti slapstytis.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjai A. Č., V. P., M. D. M. prašė patikslintą pareiškimą tenkinti, patvirtino patikslintame pareiškime nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad pareiškėjų šeima nuo 1945- 1946 m. buvo įtraukta į sąrašus asmenų, numatytų ištremti iš Lietuvos. Pareiškėjai ir jų tėvai slapstėsi nuo 1946 m. pas gimines Marijampolės rajone. Pareiškėjų šeima slapstėsi atskirai, slapstėsi pas įvairius gimines, tarpusavyje ryšio nepalaikė. Juos vesdavo ir pas įvairius kaimynus, liepė jei kas ateis nesakyti savo pavardės, sakyti, kad gyvena čia. Nustojo slapstytis po Stalino mirties.

4Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rašytiniu atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, išnagrinėjus pridedamus dokumentus ir išklausius liudytojų parodymus.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius rašytiniu atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

6Liudytojas J. K. teismo posėdžio metu parodė, kad yra buvęs pareiškėjų kaimynas, bendramokslis. Pareiškėjai slapstėsi nuo trėmimų, frontui pasitraukus, pareiškėjai slapstėsi kažkur pas gimines, namie negyveno.

7Liudytoja A. B. teismo posėdžio metu parodė, kad pareiškėjai yra jos buvę kaimynai. Pareiškėjai slapstėsi nuo tremties, tame tarpe ir pas liudytojos tėvus, nakvodavo tvarte. Pareiškėjų šeima viską paliko ir slapstėsi.

8Liudytojas L. A. M. teismo posėdžio metu parodė, kad pareiškėjai yra jo buvę kaimynai. Pareiškėjų šeima slapstėsi, dal pas liudytojo tėvus buvo palikę daiktų. Stribai kiekvieną dieną atvažiuodavo griauti namų tų žmonių, kurie buvo pabėgę, nugriovė ir pareiškėjų tėvų namus.

9Suinteresuoto asmens Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą suinteresuotas asmuo informuotas pasirašytinai, gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

10Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą suinteresuotas asmuo informuotas pasirašytinai, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta. Rašytiniu atsiliepimu prašo civilinę bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Kaip matyti iš pareiškėjų patikslintame pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 6-29, 53), pareiškėjų paaiškinimų, liudytojų J. K., A. B., L. A. M. parodymų teismo posėdžio metu, pareiškėjai ir jų tėvai A. Č. ir M. Č. buvo įtraukti į tremiamųjų sąrašus ir 1945- 1953 m. laikotarpiu negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, todėl slapstėsi. Jokio ginčo dėl to, kad pareiškėjai su tėvais slapstėsi, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, nėra. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes (b.l. 6-8, 27-29, 53). Todėl pareiškėjų reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (Civilinio proceso kodekso 444 str. 2 d. 9 p.).

13Iš pareiškėjų lygiomis dalimis priteistinos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 448 str.,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), M. D. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), bei jų tėvai A. Č. ir M. Č. buvo įtraukti į tremiamųjų sąrašus, ir dėl to 1945- 1953 m. laikotarpiu jie negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir buvo priversti slapstytis.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu gauti nuo okupacijų nukentėjusių asmenų tremtinių statusą. Priteisti iš pareiškėjų V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), M. D. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 7,34 Lt iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai