Byla 2-13891-877/2012
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės restruktūrizuojamos UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ ieškinį atsakovei UAB Ūkio banko lizingas dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir

Nustatė

2Ieškovė restruktūrizuojama UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ prašė pripažinti neteisėtu atsakovės UAB Ūkio banko lizingas vienašalį lizingo sutarčių Nr. 705615747, Nr. 706615757, Nr. 707641991 nutraukimą.

32012 m. rugsėjo 20 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią, prašydami patvirtinti, 2012-09-25 pateikė Kauno miesto apylinkės teismui. Prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo nurodyta, kad taikos sutartyje šalys susitarė dėl tam tikrų veiksmų atlikimo iki 2012-09-28, todėl prašo teismo rašytinio proceso tvarka taikos sutartį patvirtinti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2012-09-27, taikos sutarties patvirtinimo pasekmės šalims yra žinomos.

4Dėl civilinę bylą nagrinėjančios teisėjos Reginos Agrbos ligos šalių pateikta taikos sutartis iki nurodyto termino nebuvo patvirtinta. 2012 m. spalio 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos Dianos Labokaitės patvarkymu Nr. 638 civilinė byla buvo perduota nagrinėti teisėjai Ritai Liukaitytei, civilinės bylos Nr. 2-13891-877/2012.

52012 m. spalio 19 d. gautas atsakovės prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo prašoma, nepaisant to, kad yra suėjęs vienas iš taikos sutartyje numatytų terminų (2012-09-28), rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2012-09-20 šalių sudarytą taikos sutartį esamomis sąlygomis ir civilinę bylą nutraukti. Prašyme nurodyta, kad taikos sutarties sąlygos buvo vykdomos: trišalė skolos perkėlimo sutartis nebuvo pasirašyta, todėl, kaip numato taikos sutarties 6 p., lizingo sutartimis ieškovei perduotos transporto priemonės buvo pristatytos į UAB „Ardovitė“ aikštelę ir šiuo metu yra ieškomas skolos perėmėjas (pirkėjas), kuris perimtų ieškovės skolą ir atsiskaitytų su atsakove taikos sutartyje nustatyta tvarka.

6Prašymas tenkintinas.

7CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali baigti taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra pridedamas prie bylos. Teismas priima nutartį patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukia. Šalims turi būti žinomos bylos nutraukimo pasekmės. Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias procesinės teisės normas ir į tai, kad ieškovė ir atsakovė teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, nurodė, kad nepaisant to, jog yra suėjęs vienas iš taikos sutartyje numatytų terminų (2012-09-28), taikos sutartis patvirtintina rašytinio proceso tvarka sutartyje esamomis sąlygomis, bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos, teismas vertina, kad pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl šalių pateikta taikos sutartis yra tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 5 p.).

8Ieškovė, pareikšdama ieškinį, 2012-07-24 įmokos mokėjimo kvitu, op. archyvo kodas: 2012072400494585, AB „Swedbank“ sumokėjo 142 Lt žyminio mokesčio, kurio 75 procentai, t.y. 106,50 Lt, grąžintina ieškovei (CPK 87 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei priteistinos iš ieškovės, ir ji į valstybės biudžetą turėtų sumokėti 18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu (CPK 7 str. 1 d.), užskaito priešpriešines sumas ir ieškovei iš valstybės biudžeto grąžina 88,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalį (106,50 Lt – 18 Lt = 88,50 Lt).

9Panaikintinos Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-30 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - draudimas atsakovei iki sprendimo civilinėje byloje priėmimo atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizingo sutartyse Nr. 705615747, Nr. 706615757, Nr. 707641991 numatytų lizinguojamų daiktų (mikroautobuso „Ford Transit 300M“, ratinio ekskavatoriaus „Volvo EW 160C“, ekskavatoriaus-krautuvo „Volvo BL71“) valdymo perėmimu (CPK 149 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 1 d., 149 str. 1 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

11Patvirtinti 2012-09-20 tarp ieškovės restruktūrizuojamos UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“, buveinė Telšių g. 2, Plungėje, juridinio asmens kodas 300620901, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ir atsakovės UAB Ūkio banko lizingas, buveinė K. Donelaičio g. 60, Kaune, juridinio asmens kodas 234995490, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

12Restruktūrizuojama UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai, atstovaujama direktoriaus Vygando Parkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Ieškovė), ir UAB Ūkio banko lizingas, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Janonio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus įsakymą, (toliau – Atsakovė), abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, Ieškovu, Atsakovu, atsižvelgdamos į tai, kad:

13A. Ieškovė ir Atsakovė yra sudarę lizingo sutartis Nr. 705615747, Nr. 706615757, Nr. 707641991 (toliau - Lizingo sutartys);

14B. Atsakovė 2012 m. sausio 11 d. pranešimu Nr. 5-4221 „Dėl lizingo sutarčių nutraukimo“ informavo Ieškovę, kad nuo 2012 m. sausio 25 d. vienašališkai nutraukia Lizingo sutartis;

15C. Ieškovė 2012 m. liepos 24 d. ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydama pripažinti Lizingo sutarčių nutraukimą neteisėtu ir taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti Atsakovei atlikti veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto valdymo perėmimu;

16D. Teismo 2012-07-30 nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patenkintas;

17E. Atsakovės 2012-08-10 pateiktas atskirasis skundas dėl 2012-07-30 nutarties teisėtumo;

18F. Šalys susitarė išspręsti kilusį teisminį ginčą taikiai ir todėl abipusių nuolaidų pagrindu sudaro šią taikos sutartį (toliau - Sutartis).

191. Šia Sutartimi Šalys nustato sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria ir išsprendžia Šalių reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-13891-877/2012 (ankstesnis Nr. 2-13891-364/2012), ir kitų su šios civilinės bylos nagrinėjimu susijusių (buvusių ir esamų) reikalavimų išsprendimo bei išlaidų atlyginimo klausimą ir prašo civilinę bylą Nr. 2-13891-877/2012 nutraukti.

202. Šalys, išspręsdamos kilusį ginčą dėl Lizingo sutarčių nutraukimo ir turto, perduoto Ieškovei pagal Lizingo sutartis, grąžinimo ir atsižvelgdamos į tai, kad:

212.1. Ieškovė iki 2012-09-28 įsipareigoja savo sąskaita atlikti Lizingo sutartimis perduoto turto vertinimą Šalių susitarimu Šalims priimtinoje vertinimo kompanijoje ir jį pateikti Atsakove;

222.2. iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (2012-02-29) Lizingo gavėjos (Ieškovės) skola:

232.2.1. pagal 2007-05-23 Lizingo sutartį Nr. 705615747 - 26108,27 Lt (turto dalis – 24255,36 Lt, palūkanos – 423,68 Lt, delspinigiai – 1429,23 Lt);

242.2.2. pagal 2007-06-29 Lizingo sutartį Nr. 706615757 - 65348,46 Lt (turto dalis – 60471,52 Lt, palūkanos – 1538,46 Lt delspinigiai – 3338,48 Lt);

252.2.3. pagal 2007-07-25 Lizingo sutartį Nr. 707641991 - 15751,09 Lt (turto dalis –

2614689,89 Lt, palūkanos – 423,10 Lt, delspinigiai – 638,10 Lt);

272.2.4. Ieškovės (Lizingo gavėjos) palūkanų skola už laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2012-09-28 – 3937,68 Lt;

282.2.5. iš viso Ieškovės skola Atsakovei 2012-09-28 yra 111145,50 Lt (toliau – Skola), susitaria:

293. Lizingo gavėja (Ieškovė) įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2012-09-28 sumokėti Atsakovei Skolą, numatytą Sutarties 2.2.5 punkte ar surasti Skolos ir pagal Lizingo sutartis perduoto turto perėmėją, kuris ne vėliau kaip iki 2012-09-28 sumokėtų Ieškovės Skolą Atsakovei pagal šalių pasirašytą trišalę atlygintinę, ne mažesnę nei 2.2.5 punkte nurodyta suma, Skolos perkėlimo sutartį.

303.1. Šalys susitaria dėl šių esminių trišalės sutarties sąlygų:

313.1.1. Ieškovė Skolos perėmėjui perleidžia teisę naudotis Atsakovei nuosavybės teise priklausančiu turtu: ekskavatoriumi - krautuvu „Volvo BL71“, identifikavimo Nr. ( - ), ratiniu ekskavatoriumi „Volvo EW 160C“, mikroautobusu „Ford Transit 300M“, kėbulo Nr. ( - ), ir perduoda Skolą, kurią Ieškovė skolinga Atsakovei, t.y. 111145,50 Lt pagal Ieškovės ir Atsakovės sudarytas Lizingo sutartis Nr. 705615747, 706615757, 707641991, bei visus su tuo susijusius įsipareigojimus, teises ir pareigas, o Skolos perėmėjas perima Skolą, nuomojamą turtą, visus su tuo susijusius įsipareigojimus, teises ir pareigas;

323.1.2. Lizingo gavėjos (Ieškovės) surastas Skolos perėmėjas įsipareigoja sumokėti lizingo gavėjos (Ieškovės) Skolą lizingo davėjai (Atsakovei) už įgyjamą turtą, nurodytą Sutarties 2.2.5 punkte ne vėliau kaip iki 2012-09-28, bei Ieškovės ir Skolos perėmėjo sutartą sumą pervesti Ieškovei.

333.1.3. Skolos perėmėjui sumokėjus Sutartyje nurodytą Ieškovės Skolą Atsakovei, Atsakovė (lizingo davėja) išduos pirkėjui įgaliojimą perregistruoti nuosavybės teisę į turtą Skolos perėmėjo vardu. Išlaidas, jei tokios būtų, susijusias su nuosavybės teisių perdavimo įforminimu, apmoka Skolos perėmėjas ar Ieškovė;

343.1.4. Sutarties 2.2.5 punkte nurodyta I. S. Atsakovei yra apskaičiuota iki 2012-09-28 dienos. Jeigu Skola Atsakovei nebūtų sumokėta iki 2012-09-28, lizingo gavėjos (Ieškovės) Skola Atsakovei didėtų Lizingo sutarčių sąlygose numatyto palūkanų dydžio suma. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Ieškovė ir/ar Skolos perėmėjas būtų laikomi solidariais skolininkais ir jiems taikomos ir Lizingo sutarčių 12.3.3 ir 12.3.4 punktų nuostatos.

354. Pasirašius trišalę sutartį, Ieškovė išrašys sąskaitą Skolos perėmėjui, o atsiskaitymai bus vykdomi Sutarties 3.1.2 punkte numatyta tvarka.

365. Už turto perdavimą pirkėjui bus atsakinga Ieškovė (lizingo gavėja).

376. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei iki 2012-09-28 į Atsakovės sąskaitą nebus pervesta 2.2.5 punkte nurodyta suma, Ieškovė įsipareigoja ne vėliau kaip 2012-10-02 dieną savo sąskaita ir rizika pristatyti Lizingo sutarčių turtą ir visus su juo susijusius dokumentus (techninį pasą ir kt.) į UAB „Ardovitė“ aikštelę, adresu ( - ), LT-53282, tel. +370 686 33030, tokios būklės, kokios jai buvo perduotas, neskaitant normalaus nusidėvėjimo. Turto sugrąžinimas neatleidžia Ieškovės ir Skolos perėmėjo, kaip solidarių skolininkų, nuo pareigos sumokėti palūkanas iki turto gražinimo dienos bei atlyginti nuostolius Atsakovei CK 6.574 str. nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu Ieškovės nurodytas Skolos perėmėjas iki 2012-09-28 neatsiskaitys su Atsakove, Ieškovė turės pareigą, o Atsakovė turės teisę ieškoti kito Skolos perėmėjo, kuris perimtų Ieškovės Skolą Atsakovei šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Įgyvendindama savo pareigą Ieškovė privalo ne vėliau kaip po dviejų mėnesių pateikti atnaujintą turto vertinimą bei užtikrinti viešų skelbimų apie turto pardavimą paskleidimą. Visas turto saugojimo išlaidas iki pilno atsiskaitymo su Atsakove dienos įsipareigoja padengti Ieškovė. Tuo atveju, jei Ieškovė neras Skolos perėmėjo iki 2013-07-01 arba rastas Skolos perėmėjas iki 2013-07-01 neatsiskaitys su Atsakove, Atsakovė turi teisę savo nuožiūra realizuoti turtą, o Ieškovė praranda teisę reikšti Atsakovei bet kokias pretenzijas, susijusias su 3.1.1 punkte nurodytu turtu, su turtu susijusiomis išlaidomis, nuostoliais, taip pat kitas pretenzijas ar reikalavimus, kilusius iš Lizingo sutarčių ar šios Sutarties.

387. Ieškovė patvirtina, kad Šalims sudarius Sutartį ir teismui ją patvirtinus bei Šalims tinkamai ir laiku įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Ieškovė atsisako visų ieškinio reikalavimų ir pareiškia, kad ateityje neturės ir nereikš Atsakovei jokių reikalavimų ir/ar pretenzijų, susijusių su šia civiline byla.

398. Šalys Sutartimi prašo teismo panaikinti Atsakovei 2012-07-30 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje 2-13891-364/2012 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - draudimą Atsakovei atlikti veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto valdymo perėmimu.

409. Šalys susitaria, jog kiekvienos iš Šalių turėtos ir/arba faktiškai patirtos bylinėjimosi išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis advokato pagalbai apmokėti, žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidomis ir pan.) yra padengiamos kiekvienos iš tokias išlaidas faktiškai patyrusių Šalių ir jokių reikalavimų dėl šių išlaidų padengimo Šalys viena kitai neturi (t.y., tokios išlaidos nėra paskirstytinos tarp Šalių). Taip pat Šalys susitaria, kad nereikalaus iš viena kitos atlyginti ir jokių kitų bet kurios iš Šalių patirtų ir/ar patirtinų bylinėjimosi išlaidų.

4110. Šalys susitaria, kad Ieškovė atlygins teismo priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

4211. Šalys Sutartimi prašo teismo grąžinti Ieškovei už ieškinį jos sumokėto žyminio mokesčio dalį, lygią 75%.

4312. Šalys patvirtina, kad Sutartis yra visoms Šalims priimtinas susitarimas. Šalims yra žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

4413. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-13891-877/2012 būtų nutraukta. Šalys pareiškia, kad Sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

4514. Sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisines galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių Sutarties Šalims ir vienas - Kauno miesto apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2- 13891-877/2012.

4615. Šalys pasirašo kiekviename šios Sutarties lape.

4716. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., prašo teismo šią Sutartį tvirtinti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka.

48Civilinę bylą Nr. 2-13891-877/2012 (ankstesnis Nr. 2-13891-364/2012) nutraukti.

49Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti restruktūrizuojamai UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“, buveinė Telšių g. 2, Plungėje, juridinio asmens kodas 300620901, 2012-07-24 įmokos mokėjimo kvitu, op. archyvo kodas: 2012072400494585, AB „Swedbank“ sumokėto žyminio mokesčio dalį – 88,50 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis litus 50 ct).

50Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-13891-877/2012 (ankstesnis Nr. 2-13891-364/2012) taikytas laikinąsias apsaugos priemones - draudimą UAB Ūkio banko lizingas iki sprendimo civilinėje byloje priėmimo atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizingo sutartyse Nr. 705615747, Nr. 706615757, Nr. 707641991 numatytų lizinguojamų daiktų (mikroautobuso „Ford Transit 300M“, ratinio ekskavatoriaus „Volvo EW 160C“, ekskavatoriaus-krautuvo „Volvo BL71“) valdymo perėmimu.

51Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso... 2. Ieškovė restruktūrizuojama UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ prašė... 3. 2012 m. rugsėjo 20 d. šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią,... 4. Dėl civilinę bylą nagrinėjančios teisėjos Reginos Agrbos ligos šalių... 5. 2012 m. spalio 19 d. gautas atsakovės prašymas dėl taikos sutarties... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali... 8. Ieškovė, pareikšdama ieškinį, 2012-07-24 įmokos mokėjimo kvitu, op.... 9. Panaikintinos Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-30 nutartimi taikytos... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140... 11. Patvirtinti 2012-09-20 tarp ieškovės restruktūrizuojamos UAB „Vakarų... 12. Restruktūrizuojama UAB „Vakarų inžinieriniai tinklai, atstovaujama... 13. A. Ieškovė ir Atsakovė yra sudarę lizingo sutartis Nr. 705615747, Nr.... 14. B. Atsakovė 2012 m. sausio 11 d. pranešimu Nr. 5-4221 „Dėl lizingo... 15. C. Ieškovė 2012 m. liepos 24 d. ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto... 16. D. Teismo 2012-07-30 nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. E. Atsakovės 2012-08-10 pateiktas atskirasis skundas dėl 2012-07-30 nutarties... 18. F. Šalys susitarė išspręsti kilusį teisminį ginčą taikiai ir todėl... 19. 1. Šia Sutartimi Šalys nustato sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria ir... 20. 2. Šalys, išspręsdamos kilusį ginčą dėl Lizingo sutarčių nutraukimo ir... 21. 2.1. Ieškovė iki 2012-09-28 įsipareigoja savo sąskaita atlikti Lizingo... 22. 2.2. iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos... 23. 2.2.1. pagal 2007-05-23 Lizingo sutartį Nr. 705615747 - 26108,27 Lt (turto... 24. 2.2.2. pagal 2007-06-29 Lizingo sutartį Nr. 706615757 - 65348,46 Lt (turto... 25. 2.2.3. pagal 2007-07-25 Lizingo sutartį Nr. 707641991 - 15751,09 Lt (turto... 26. 14689,89 Lt, palūkanos – 423,10 Lt, delspinigiai – 638,10 Lt);... 27. 2.2.4. Ieškovės (Lizingo gavėjos) palūkanų skola už laikotarpį nuo... 28. 2.2.5. iš viso Ieškovės skola Atsakovei 2012-09-28 yra 111145,50 Lt (toliau... 29. 3. Lizingo gavėja (Ieškovė) įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2012-09-28... 30. 3.1. Šalys susitaria dėl šių esminių trišalės sutarties sąlygų:... 31. 3.1.1. Ieškovė Skolos perėmėjui perleidžia teisę naudotis Atsakovei... 32. 3.1.2. Lizingo gavėjos (Ieškovės) surastas Skolos perėmėjas įsipareigoja... 33. 3.1.3. Skolos perėmėjui sumokėjus Sutartyje nurodytą Ieškovės Skolą... 34. 3.1.4. Sutarties 2.2.5 punkte nurodyta I. S. Atsakovei yra apskaičiuota iki... 35. 4. Pasirašius trišalę sutartį, Ieškovė išrašys sąskaitą Skolos... 36. 5. Už turto perdavimą pirkėjui bus atsakinga Ieškovė (lizingo gavėja).... 37. 6. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei iki 2012-09-28 į Atsakovės... 38. 7. Ieškovė patvirtina, kad Šalims sudarius Sutartį ir teismui ją... 39. 8. Šalys Sutartimi prašo teismo panaikinti Atsakovei 2012-07-30 Kauno miesto... 40. 9. Šalys susitaria, jog kiekvienos iš Šalių turėtos ir/arba faktiškai... 41. 10. Šalys susitaria, kad Ieškovė atlygins teismo priteistas išlaidas,... 42. 11. Šalys Sutartimi prašo teismo grąžinti Ieškovei už ieškinį jos... 43. 12. Šalys patvirtina, kad Sutartis yra visoms Šalims priimtinas susitarimas.... 44. 13. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 45. 14. Sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisines galios egzemplioriais, po... 46. 15. Šalys pasirašo kiekviename šios Sutarties lape.... 47. 16. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3... 48. Civilinę bylą Nr. 2-13891-877/2012 (ankstesnis Nr. 2-13891-364/2012)... 49. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti restruktūrizuojamai... 50. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-30 nutartimi civilinėje... 51. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos...