Byla 2-1605-600/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Laurai Gruodienei, dalyvaujant ieškovo Tiverton Group, Ltd. atstovui adv. Andžejui Seliavai, atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovei Ievai Gaveikienei, atsakovo UAB „Drola“ atstovams direktoriui D. G., adv. pad. Mindaugui Sadauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Tiverton Group, Ltd. ieškinį atsakovams UAB DK „PZU Lietuva“, UAB „Drola“ dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 4524 USD sumą, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-03-17 krovinio siuntėjas Silvertrans Impex LLP susitarė su ieškovu dėl krovinio pervežimo iš Estijos į Rusiją per Lietuvą. 2011-03-18 ieškovas dėl to paties krovinio pervežimo susitarė su atsakovu UAB „Drola“. Krovinys turėjo būti pristatytas krovinio gavėjui OOO „East Wild“ Maskvoje. Viso krovinio vertė – 122 773,90 USD. Atsakovas UAB „Drola“ krovinį iš Estijos į Lietuvą išvežė 2011-03-23. Krovinys buvo vežamas atsakovui UAB „Drola“ priklausiusiu vilkiku SKANIA (valst. Nr. ( - )) su puspriekabe Krone (BT 091). Ieškovo žiniomis, įvažiavęs į Lietuvą krovinį vežęs atsakovo UAB „Drola“ vairuotojas R. B. sustojo nakčiai nesaugomojoje stovėjimo aikštelėje, esančioje Pasvalio rajone, Talačkonių kaime, prie degalinės „Luktarna“. 2011-03-25 ryte vairuotojas pastebėjo, kad buvo nuplėšta puspriekabės plomba, atidarytos puspriekabės durys ir pavogta dalis krovinio. Kai krovinys buvo pristatytas į UAB „Vingės transsphere logistika“ terminalą, buvo konstatuotas trūkumas. Nustatyta, kad prarasta krovinio už 4524 USD. Ieškovas atlygino visą žalą siuntėjui, todėl turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Atsakovas UAB „Drola“ nesirinko saugomos aikštelės, nors galėjo, toks atsakovo UAB „Drola“ elgesys yra laikytinas dideliu neatsargumu prilyginamu tyčiai, todėl atsakovui UAB „Drola“ kyla atsakomybė atlyginti žalą visa apimtimi. Kadangi atsakovas UAB „Drola“ yra apdraudęs civilinę atsakomybę UAB DK „PZU Lietuva“, todėl jis atsakingas už nuostolių atlyginimą solidariai su atsakovu UAB „Drola“.

5Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 183-187). Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Mano, kad ieškinys atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu turėtų būti atmestas. Nurodė, kad draudimo liudijimo PZULT Nr. 1257894 priede Nr. 2 nurodyta, kad vairuotojai privalo poilsiui, sustojimui ir stovėjimui, išskyrus neišvengiamų ir privalomų sustojimų atvejus, pasirinkti vietą saugomojoje aikštelėje arba prie stacionarių milicijos postų. Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos už žalą, atsiradusią neįvykdžius aukščiau išvardintų nurodymų, kai bus nustatyta, kad žala atsirado dėl draudėjo, jo atstovo ar su juo susijusių asmenų tyčios ar didelio neatsargumo. Dėl 2011-03-25 įvykio buvo pradėtas minėto įvykio bylos administravimas pagal su draudėju sudarytą draudimo sutartį. Ieškinio gavimo dienai administravimas nebuvo baigtas.

6Atsakovas UAB „Drola“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 193-194). Nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovas, turėdamas galiojantį CMR draudimo polisą, pagrįstai tikėjosi ir tikisi, kad atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atlygins ieškovui visą patirtą žalą, kadangi draudiminė apsauga tokiam įvykiui galioja. Dėl atsakovui UAB „Drola“ iki šiol nesuprantamų aplinkybių atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ neatlygina patirtos žalos ieškovui. Atsakovas UAB „Drola“ pripažįsta žalą, kurią dėl įvykdytos vagystės iš transporto priemonės patyrė ieškovas. Atsakovas UAB „Drola“ dalį krovinio pervežimo ieškovui atliko, pristatė krovinį į Lietuvos Respublikoje esantį terminalą, tačiau ieškovas už šį pristatymą neatsiskaitė. Atsakovas dalinai pripažįsta savo įsipareigojimus ieškovui, iš reikalaujamos 4524 USD patirtų nuostolių sumos atimant 700 EUR už atliktą vežimą.

7Posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, jog laiko, kad sutartis neįvykdyta, nes krovinys Rusijos nepasiekė.

8Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Paaiškino, kad vairuotojas važiavo naktį ir sustojo degalinėje, kuri buvo pažymėta kaip vilkikų sustojimo vieta. Degalinė yra su kameromis, prie judrios magistralės, aikštelė buvo apšviesta. Aikštelėje buvo ir kitų vilkikų. Atsakovo nuomone, vairuotojas padarė viską, kad krovinys būtų apsaugotas. Be to, UAB DK „PZU Lietuva“ nenurodo sąrašo aikštelių, kurias jie laiko saugiomis, kokie joms keliami reikalavimai, nepridėtas sąrašas. Atsakomybė kyla draudikui, kuris turi išmokėti žalą ieškovui.

9Atsakovo atstovas UAB „Drola“ direktorius nurodė, kad vairuotojas darbo stažas yra didelis. Vairuotojas važiuoja pagal grafiką ir eigoje likus valandai iki sustojimo pradeda dairytis ir ieškoti vietos sustojimui. Planuoti konkrečią sustojimo vietą neišeina, nes būna kamščiai ir kitos nenumatytos sąlygos.

10Atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Savo poziciją palaikė atsiliepime nurodytais motyvais. Paaiškino, kad vairuotojas sustojo degalinėje, kuri neteikia saugojimo paslaugų.

11Ieškinys tenkintinas atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-03-17 krovinio siuntėjas Silvertrans Impex LLP užsakė ieškovui pervežti krovinį maršrutu Estija-Lietuva-Rusija (2011-03-17 paraiška tarptautiniam krovinių pervežimui Nr. 03 krovinio (restoranų įranga, + indai, skirti restoranams) pervežimui maršrutu Estija-Lietuva-Rusija (b.l. 14-15, 20-32). Ieškovas, veikdamas kaip ekspeditorius priimtos 2011-03-17 paraiškos pagrindu, 2011-03-18 išsiuntė atsakovui UAB „Drola“ Paraišką 05/18/03/2011-ISPR dėl tarptautinio krovinių pervežimo maršrutu Estija (Maardu) – Lietuva (Vilnius) – Latvija / Baltarusija – Maskva (b.l. 16-17, 18-19). Atsakovas UAB „Drola“ krovinį pervežimui priėmė 2011-03-23 (b.l. 33-35). 2011-03-25 9:23 val. Pasvalio rajono PK buvo gautas pranešimas, kad Pasvalio rajone Talačkonių kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje prie degalinės LUKTARNA patekta į atsakovui UAB „Drola“ priklausančio vilkiko SKANIA, valst. Nr. ( - ), puspriekabę KRONE, valst. Nr. BR091, ir pavogta dalis krovinio (b.l. 36). Nustatyti trūkumai fiksuoti UAB „Vingės transsphere logistika“ 2011-03-29 Prekių priėmimo į sandėlį aktu, 2011-03-31 Bureu Veritas LIT tyrimo ataskaita (b.l. 37, 38-39, 40-44, 45-61). Siuntėjo Silvertrans Impex LLP 2011-05-12 paskaičiuotą 4524 USD nuostolių sumą (b.l. 62-63) ieškovas kaip ekspeditorius apmokėjo 2011-05-23 (b.l. 64-65, 66-67).

13Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijimas PZULT Nr. 1257894 patvirtina atsakovo UAB „Drola“ nurodytą aplinkybę, kad jis savo atsakomybę krovinio praradimo ar dingimo atveju buvo apdraudęs pas atsakovą UAB DK „PZU Lietuva“ (b.l. 259-261, 262). Ieškinys UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu pareikštas remiantis minėta draudimo sutartimi. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad krovinio dalis buvo pagrobta iš nesaugomos aikštelės, nes draudimo sutarties priede Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ skiltyje „Vairuotojas privalo“ nurodyta, kad vairuotojas poilsiui, sustojimui ir stovėjimui, išskyrus neišvengiamų ir privalomų sustojimų atvejais, privalo pasirinkti vietą saugomose stovėjimo aikštelėse arba prie stacionarių milicijos postų (4 p., b.l. 264). Minėti nurodymai vairuotojams buvo įteikti ir žinomi atsakovo UAB „Drola“ vadovui (b.l. 264, CPK 178 str.). Šie reikalavimai buvo žinomi ir atsakovo UAB „Drola“ vairuotojui, kadangi pats vadovas patvirtino aplinkybę, kad krovinį vežęs vairuotojas buvo patyręs, nes turėjo didelį darbo stažą, todėl šiuo atveju pripažintina, kad atsakovui UAB „Drola“, kuris užsiima krovinių tarptautiniais maršrutais pervežimu, yra suprantama saugomos aikštelės sąvoka, t.y. kad saugoma aikštelė turi būti aptverta, pastoviai saugoma, tamsiu paros metu apšviesta teritorija, į kurią įvažiavimas galimas tik pagal saugojimą patvirtinantį dokumentą / kasos aparato čekį ar kitokį mokėjimą patvirtinantį dokumentą (LR CPK 178, 185, 187 str. str.). Atsakovo paaiškinimas, kad buvo sustota vilkikų sustojimo vietoje negali būti vertinama kaip sustojimas, atitinkantis tinkamą Draudimo sutarties priede Nr. 2 nurodytą privalomos vairuotojos pareigos įvykdymą. Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių (toliau – Taisyklių) Nr. 011 14.1.2 p. nurodyta, kad draudikas neįpareigojamas patenkinti pretenzijų, kai nuostoliai atsiranda dėl Draudėjo arba jo vadovaujančių darbuotojų tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.). Todėl nustatytų aplinkybių pagrindu vadovaujantis Taisyklių Nr. 011 14.1.2 punktu pripažintina, kad UAB DK „PZU Lietuva“ turėjo pagrindą šį įvykį pripažinti nedraudiminiu (b.l. 187, 276, LR CK 6.1014 str. 1 d.). Kadangi atsakovas UAB „Drola“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad prie degalinės LUKTARNA esanti aikštelė yra saugoma ir tokiomis paslaugomis atsakovas naudojosi, todėl ieškinys atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atžvilgiu atmetamas. Tokią išvadą teismas daro, įvertinęs draudiko pateiktas UAB „Drola“ tachografų korteles, iš kurių matyti, kad vairuotojas buvo pravažiavęs 3 valandas, todėl dar galėjo važiuoti (1970-07-01 Ženevoje sudaryto Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) 6 str. 1 d.), be to, sustojimas buvo Lietuvoje, todėl pripažintina, kad vairuotojui yra gerai žinomos saugomų aikštelių vietos, kad iš anksto būtų galima tinkamai suplanuoti kelionės maršrutą, duomenų apie aplinkybes, įtakojusias pasirinkto maršruto keitimą ir pan. (automobilių kamštis keliuose, blogos oro sąlygos ir pan.), atsakovas nenurodė. Nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad šiuo atveju taikytinas CMR konvencijos 29 str. 1 d. nuostatos, ir iš atsakovo UAB „Drola“ kaip vežėjo priteistini ieškovo patirti nuostoliai.

14Pagal CMR konvenciją atlyginami faktiniai nuostoliai, atsiradę dėl vežėjo veiksmų, nuostolių faktą ir priežastinį ryšį turi įrodyti juos patyręs asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009). Ginčo dėl ieškovo patirtų nuostolių dydžio byloje nekilo, todėl ieškovo patirta nuostolių suma, pagrįsta teismui pateiktais rašytiniais įrodymais, priteistina iš atsakovo UAB „Drola“ (LR CK 6.38, 6.245, 6.254, 6.820 str. str.). Atsakovo argumentai, kad iš nuostolių sumos turi būti minusuotas atsiskaitymas už atsakovo kaip vežėjo suteiktas paslaugas, t.y. turi būti atliktas įskaitymas, išeina už ieškinio reikalavimų ribų, o atskiro savarankiško reikalavimo atsakovas nereiškė (LR CPK 135 str. 1 d. 4 p., 178 str.). Tokie argumentai teismo nevertintini ir LR CK 6.134 str. 1 d. 1 punkto pagrindu (b.l. 194).

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsniu, skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi abi šalys yra ūkio subjektai, todėl atsakovo atžvilgiu taikytinas CK 6.210 str. 2 d. nustatytas palūkanų dydis - 6 procentų, ir procesinės palūkanos priteisiamos iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 1). Ieškovo reikalavimai dėl palūkanų priteisimo pagrįsti įstatymo nuostatomis, todėl tenkintini pilnai (CPK 178 str.).

16Ieškinį tenkinus atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 320 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4), ir 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų byloje, atsižvelgus į tai, kad reikalavimas buvo patenkintas tik vieno atsakovo atžvilgiu, ir 817,96 Lt už dokumentų vertimą, viso priteisiant 3137,96 Lt (b.l. 212, 213, CPK 93, 98 str. str., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2, 8.17, 8.18 p.p.).

17Ieškinį tenkinus atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų, teismo pranešimų, šaukimų siuntimu – 22 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str.str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 265-270 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Drola“ ieškovo Tiverton Group, Ltd. naudai 4524 USD (keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi) nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3137,96 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą trisdešimt septynis litus 96 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Drola“ į valstybės biudžetą 22 Lt (dvidešimt du litus) teismo pašto išlaidų, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, teismui pasiekiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Tiverton... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 4524 USD... 5. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l.... 6. Atsakovas UAB „Drola“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 193-194).... 7. Posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes.... 8. Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 9. Atsakovo atstovas UAB „Drola“ direktorius nurodė, kad vairuotojas darbo... 10. Atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 11. Ieškinys tenkintinas atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu.... 12. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-03-17 krovinio siuntėjas Silvertrans Impex... 13. Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo liudijimas PZULT Nr. 1257894... 14. Pagal CMR konvenciją atlyginami faktiniai nuostoliai, atsiradę dėl vežėjo... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsniu, skolininkas... 16. Ieškinį tenkinus atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu, iš atsakovo ieškovo... 17. Ieškinį tenkinus atsakovo UAB „Drola“ atžvilgiu, iš atsakovo į... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Drola“ ieškovo Tiverton Group, Ltd. naudai... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Drola“ į valstybės biudžetą 22 Lt... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...