Byla 2YT-41-829/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant O. D. J., J. V. J., J. J

1Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. E. I., jos atstovei advokatei I. H., suinteresuotiems asmenims J. V. J., O. D. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. E. I. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant O. D. J., J. V. J., J. J.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjos V. E. I. atstovė advokatė I. H. teismo posėdžio metu prašė patenkinti pareiškimą – nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po E. J., asmens kodas ( - ), mirties – ( - ), priėmė jos palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti ir tvarkyti savo interesais.

5Pareiškėja V. E. I. teismo posėdžio metu prašė patenkinti pareiškimą. Pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad tėvas J. J. mirė ( - ), o motina E. J. – ( - ). Po tėvo mirties palikimą priėmė sesuo bei motina, kadangi jos kartu gyveno namuose, adresu: ( - ). Po tėvo mirties motina žemę išdalino visiems vaikams. Ji žemės neėmė. Ši atiteko jos sūnui. Po motinos mirties liko paveldimo turto: buities reikmenys, pusė namo, kuriam priklauso du kambariai ir virtuvė. Mokesčius už namą mokėjo sesuo, kadangi ten gyvena. Taip pat likęs namų valdos žemės sklypas, kuriame yra pastatai bei sodelis. Motinai mirus turtu rūpinosi sesuo, kadangi ji ten liko gyventi ir iki šiol gyvena. Likusia žeme naudojasi sesuo. Ji nei sėjo, nei sodino. Po motinos mirties ji pavasarį padėjo sesei ir davė šiai pinigų trąšoms ir žemės apsėjimui. Ji per mėnesį laiko po mamos mirties pasiėmė metalinius – alkūninius ramentus, rūbų, patalynę. Daugiau nebuvo ką imti. Be to ramentų jai tuo metu reikėjo. Ji dažnai nuvažiuoja pas seserį. Po motinos mirties tvarkėsi namuose kartu su seserimi bei sūnėnu, tada pasiėmė ir medinius ramentus. Juos pasidėjo kaip relikviją. Kartu su seserimi rūpinosi šermenimis ir laidotuvėmis. Taip pat tvarko kapus, sodina gėles. Seniau atvažiuodavo dažniau pas sesę (b. l. 70, 2017 m. rugpjūčio 24 d. teismo posėdžio garso įrašas, 10:38:07-10:54:09; 11:40:20-11:42:38; b. l. 113, 2017 m. gruodžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas, 10:23:55-10:35:17).

6Suinteresuotas asmuo O. D. J. parodė, kad gyvena motinos namuose. Po motinos mirties likęs turtas: dalis seno namo, kurioje yra du kambariai ir virtuvė, žemė ir baldai bei drabužiai. Pareiškėja iš šio turto pasiėmė lazdas (metalines po laidotuvių, o medines – kai tvarkėsi namus), keletą drabužių ir patalynę. Visu kitu turtu rūpinasi ji – moka mokesčius, tvarko sodybą. Taip pat naudojasi žeme: sėja, sodina. Žemę motina paliko jai, kadangi šia rūpinosi. Sesuo davė 500 Eur žemei susitvarkyti (patręšti, apsodinti). Laidotuves padėjo suorganizuoti sūnus bei pareiškėja. Kapus taip pat prižiūri ji, sūnus bei sesuo, kuri atvažiuoja į savaitę kartą. Pareiškėja jai nežadėjo perleisti savo palikimo dalies. Paveldėjimo teisės liudijimas dar nėra išduotas (b. l. 70, 2017-08-24 teismo posėdžio garso įrašas, 10:54:16-11:03:02, 11:42:38-11:46:02; b. l. 113, 2017 m. gruodžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas, 10:35:17-10:40:26).

7Suinteresuotas asmuo J. V. J. parodė, kad su pareiškėja artimai nebendrauja. Jis žino, kad pareiškėja atsisakė palikimo. Pareiškėja buvo pas notarę, kuri išaiškino koks yra turtas. Suinteresuotas asmuo O. D. J. jį su broliu vertė atsisakyti savo teisių į palikimą, tačiau jie to nepadarė. Kai tėvas mirė, sesuo O. D. J. taip pat agitavo, kad visi atsisakytų turto motinos naudai. Tada visi taip ir padarė. Motina turėjo ramentus, drabužių, audinių. Taip pat motinai priklausė namas, žemės sklypas. Po motinos mirties, praėjus dviem savaitėms, sesuo paskambino ir paklausė, kada jis atsiims savo lentas, kadangi neturi teisės šių ten laikyti. Po motinos mirties kartą su broliu nuvažiavo į sodybą apsitarti, tačiau buvo iškoneveikti, buvo iškviestas sūnus ir išprašyti piktuoju. Laidotuvėse bei šermenyse buvo. Jis su broliu neprisidėjo prie šių išlaidų. Tėvo žemė nėra išdalinta. Šios paveldėti taip pat niekas negalėjo (b. l. 70, 2017-08-24 teismo posėdžio garso įrašas, 11:03:02-11:13:11; b. l. 113, 2017 m. gruodžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas, 10:40:26-10:47:38).

8Byloje yra suinteresuoto asmens J. J. atsiliepimas į pareiškimą. Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepime nurodė, kad pareiškėja atsisakydama palikimo nerealizavo savo teisės į faktinį valdymą ir tai ji aiškiai suprato, nes manė, kad mirusiosios visas turtas liko O. D. J. ir būtent O. D. J. pareiškėja laikė vienintele teisėta turto paveldėtoja, bet ne save iki kol sužinojo, kad palikimą priėmė ir jos broliai. Prašo pareiškėjos prašymą netenkinti jį atmetant bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 49-50). Suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėtina suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

9Liudytoja G. G. parodė, kad pažįsta pareiškėją V. E. I., kadangi su jos seserimi gyvena kaimynystėje. Pareiškėjos tėvas mirė ( - ) metais, o motina E. J. – ( - ) m. balandžio mėnesį. Šie turėjo keturis vaikus: J., J., O. ir V., kurie šiuo metu yra gyvi. Motinos šermenimis ir laidotuvėmis rūpinosi mirusiosios dukros. Tikslaus mirusiosios turto nežino. Vidutė po motinos mirties pasiėmė pora lazdų, kadangi buvo pablogėjusi jos sveikata. Su medinėmis lazdomis matė ją vaikščiojant sesers namuose. Taip pat drabužių, kurie jai tiko, nes yra vienodo sudėjimo su motina. Po mirties seserys tvarkėsi, atlaisvino kambarį. Į kapus eina V., kuri dažnai atvažiuoja pas savo seserį O. Tai mato, kadangi jų šeima padeda darbuose (b. l. 70, 2017-08-24 teismo posėdžio garso įrašas, 11:13:11-11:19:47).

10Liudytoja N. J. parodė, kad pažįsta pareiškėją V. Pareiškėjos sesuo O. jos draugė. Ši gyvena per tris namus nuo O. Salėje sėdi ir pareiškėjos brolis. Pareiškėjos tėvas mirė jau seniai, o motina prie 2 metus pavasarį. Šie turėjo keturis vaikus: J., J., V. ir O. Motinos šermenimis ir laidotuvėmis rūpinosi V. bei O. O. po motinos mirties liko gyventi mamos namuose. E. J. naudojosi ramentais. Mirusioji turėjo drabužių bei patalynės. Pareiškėja iškart po motinos mirties paėmė šios ramentus bei patalynę. Dar nebuvo praėję trys mėnesiai. Tuo metu V. sirgo, negalėjo paeiti, todėl labai džiaugėsi ramentais. Tai buvo medinės lazdos. Po motinos mirties V. padėjo tvarkyti namus. Seserys gerai sutaria. Vidutę dažnai sutinka, kadangi ši rūpinasi kapais. Brolių nėra mačiusi pas O. Kai mirė E. J. buvo Lietuvoje, tačiau nedalyvavo laidotuvėse. Buvo tik šermenyse (b. l. 71, 2017-08-24 teismo posėdžio garso įrašas, 11:19:47-11:31:23).

11Liudytojas A. J. parodė, kad pareiškėja yra jo teta, su kuria santykiai yra geri. Senelis mirė seniai, o močiutė E. J. prieš 2 metus pavasarį. Jie turėjo keturis vaikus. Močiutės laidotuvėmis rūpinosi jo motina, teta bei jis. Mirusioji paliko dalį namo, kuriame yra du kambariai ir virtuvė. Šiame liko gyventi jo motina. Taip pat liko žemės sklypas, kuriuo rūpinasi jo motina. Močiutė naudojosi lazdomis. Turėjo medines bei metalines. Taip pat turėjo drabužių bei patalynės. Po močiutės mirties jis kartu su motina bei teta tvarkė kambarius. Tada teta ir pasiėmė ramentus, kadangi buvo pablogėjusi sveikata. Matė, kad dažnai naudoja ramentus. Taip pat pasiėmė patalynės bei drabužių. Teta visada atvažiuoja ant kapų (b. l. 71, 2017-08-24 teismo posėdžio garso įrašas, 11:31:23-11:40:20).

12Pareiškimas atmestinas.

13Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėjas negali įgyvendinti savo teisių paveldėti, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

14Iš bylos medžiagos matyti, jog po E. J. mirties – ( - ), liko paveldimo turto – 5/8 buto, unikalus Nr. ( - ), 5/8 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 5/8 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 5/8 viralinės, unikalus Nr. ( - ), 5/8 kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), dalis 0,1000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalis 1,0300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bei kiti mirusiojo asmens daiktai bei dokumentai (b. l. 10-12, 13-14, 15). Mirusioji testamento nepaliko.

15Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas sprendžia iš veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio.

16Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus).

17CK 5.50 straipsnio 1 dalyje draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, todėl įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant, ar yra pagrindas konstatuoti palikimo priėmimą, pradėjus faktiškai valdyti turtą, reikšmingi ne tik įpėdinio veiksmai, bet ir turto, sudarančio palikimą, pobūdis.

18Palikėjo daiktą įpėdinis gali paimti kitiems įpėdiniams sutikus, jiems leidus, kaip mirusiojo atminimą. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu.

19Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

20Tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

21Pareiškėja reikalavimą pripažinti, kad ji po motinos mirties atsiradusį palikimą priėmė, faktiškai pradėjusi valdyti turtą, grindė savo veiksmais pasiimant motinai priklausiusius daiktus: ramentus, dalį drabužių bei patalynę, taip pat tuo, kad po motinos mirties atvažiuodavo į motinos sodybą ir padėdavo sesei tvarkytis namuose bei padėjo suinteresuotam asmeniui O. D. J. duodama pinigų apsodinti žemę. Teismo posėdžio metu liudytoja G. G. parodė, kad pareiškėja pasiėmė motinos medines lazdas, su kuriomis vaikščiojo, drabužius, kadangi jai jie tiko, nes buvo vienodo sudėjimo su motina. Po mirties seserys tvarkėsi namus, atlaisvino kambarį. Motinos kapus lanko pareiškėja. Liudytoja N. J. nurodo tas pačias aplinkybes, papildomai nurodydama, kad pareiškėja iškart po motinos mirties, nepraėjus trims mėnesiams, paėmė jos lazdas bei patalynę. Liudytojas A. J. taip pat parodė, kad pareiškėja pasiėmė patalynės, ramentus bei drabužius, tačiau paminėjo, kad žemės sklypu rūpinasi jo motina. To neginčija ir suinteresuotas asmuo O. D. J., kuri patvirtina, jog pareiškėja pasiėmė mirusiosios lazdas, kelis drabužius ir patalynę, kai tvarkė namus, tačiau visu kitu turtu rūpinasi ji – gyvena motinos namuose, moka mokesčius ir tvarko sodybą. Taip pat naudojasi žeme: sėja, sodina. Ir pati pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog mokesčius už namą mokėjo sesuo, kadangi ten gyvena. Taip pat žeme nesinaudoja – ji nei sėjo, nei sodino, tik vieną kartą davė seseriai pinigų trąšoms ir sėklai, nes ši jų neturėjo.

22Asmuo, grindžiantis savo reikalavimą – palikimo priėmimą faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis, kaip įpėdinis, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja gyveno atskirai, nekilnojamojo turto po motinos mirties neperėmė, mokesčių už nekilnojamąjį turtą nemokėjo, žeme taip pat nesinaudojo.

23Pareiškėjos V. E. I. atstovė advokatė I. H., prašydama pareiškimą tenkinti, remiasi apeliacinės instancijos teismo priimtu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1081-357/2015, tačiau teismas pažymi, jog paminėtoje byloje faktinės aplinkybės yra skirtingos nuo šios nagrinėjamos bylos – minimoje byloje pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nieko nežinojo apie tai, jog į palikimo sudėtį įeina ir nekilnojamasis turtas, apie kurio buvimą nuo pareiškėjo nuslėpė suinteresuotas asmuo, todėl pareiškėjas kilnojamuosius daiktus po palikėjo mirties priėmė galvodamas, jog tai vienintelis turtas, kurį galima paveldėti. Šioje nagrinėjamojoje byloje pareiškėja žinojo apie nekilnojamojo turto buvimą, tačiau manydama, jog šis turtas turi atitekti seseriai, kuri su mirusia mama gyveno ir šią prižiūrėjo, nekilnojamuoju turtu po mamos mirties nesirūpino, jo neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių. Tai, kad po mamos mirties pareiškėja padėjo seseriai sutvarkyti mamos kambarį, pasiėmė keletą asmeninių daiktų, davė seseriai pinigų žemei apsėti, nesudaro pagrindo spręsti, jog pareiškėja po motinos mirties priėmė visą palikimą faktiniu jo valdymu.

24Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos V. E. I. prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po E. J. mirties 2015 m. balandžio 22 d. priėmė palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti, atmestinas.

25Atkreiptinas dėmesys, kad prašymo atmestimas neužkerta kelio pareiškėja kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, jei jis yra praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 576 straipsnis).

26Remiantis CPK 443 straipsnio 6 dalimi, pareiškimą atmetus, iš pareiškėjo priteistinos suinteresuotų asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

27Suinteresuoti asmenys J. V. J. ir J. J. prašo iš pareiškėjos priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą nepateikia jokių įrodymų apie patirtas išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidos iš pareiškėjos nepriteistinos.

28Taip pat iš pareiškėjos valstybei priteistinos 14,14 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

30pareiškimą atmesti.

31Priteisti iš pareiškėjos Vidutės E. I., asmens kodas ( - ), valstybei 14,14 Eur (keturiolika eurų keturiolika centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmus.

Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V.... 3. Teismas... 4. pareiškėjos V. E. I. atstovė advokatė I. H. teismo posėdžio metu prašė... 5. Pareiškėja V. E. I. teismo posėdžio metu prašė patenkinti pareiškimą.... 6. Suinteresuotas asmuo O. D. J. parodė, kad gyvena motinos namuose. Po motinos... 7. Suinteresuotas asmuo J. V. J. parodė, kad su pareiškėja artimai nebendrauja.... 8. Byloje yra suinteresuoto asmens J. J. atsiliepimas į pareiškimą.... 9. Liudytoja G. G. parodė, kad pažįsta pareiškėją V. E. I., kadangi su jos... 10. Liudytoja N. J. parodė, kad pažįsta pareiškėją V. Pareiškėjos sesuo O.... 11. Liudytojas A. J. parodė, kad pareiškėja yra jo teta, su kuria santykiai yra... 12. Pareiškimas atmestinas.... 13. Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėjas... 14. Iš bylos medžiagos matyti, jog po E. J. mirties – ( - ), liko paveldimo... 15. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 16. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti... 17. CK 5.50 straipsnio 1 dalyje draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su... 18. Palikėjo daiktą įpėdinis gali paimti kitiems įpėdiniams sutikus, jiems... 19. Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis... 20. Tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas... 21. Pareiškėja reikalavimą pripažinti, kad ji po motinos mirties atsiradusį... 22. Asmuo, grindžiantis savo reikalavimą – palikimo priėmimą faktiškai... 23. Pareiškėjos V. E. I. atstovė advokatė I. H., prašydama pareiškimą... 24. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos V. E. I. prašymas nustatyti juridinę... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymo atmestimas neužkerta kelio pareiškėja... 26. Remiantis CPK 443 straipsnio 6 dalimi, pareiškimą atmetus, iš pareiškėjo... 27. Suinteresuoti asmenys J. V. J. ir J. J. prašo iš pareiškėjos priteisti... 28. Taip pat iš pareiškėjos valstybei priteistinos 14,14 Eur procesinių... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi,... 30. pareiškimą atmesti.... 31. Priteisti iš pareiškėjos Vidutės E. I., asmens kodas ( - ), valstybei 14,14... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...