Byla 2-1804-235/2013
Dėl darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3ieškovui O. P., jo atstovui adv. pad. Mantui Mikalopui,

4viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo O. P. ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką,

Nustatė

5ieškovas O. P. su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ 863,45 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 301,37 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 13 751, 91 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki ieškinio padavimo dienos, 400 Lt už automobilio nuomą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo darbo sutarties nutraukimo dienos bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad darbo sutartis su darbdaviu (atsakovu) buvo sudaryta 2011-03-02, nutraukta 2011-07-15 jo prašymu pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnį. Darbo sutarties nutraukimo dienai su juo nebuvo atsiskaityta. Atsakovas nesumokėjo darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Be to, atsakovas privalo jam sumokėti vidutinį darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. Priimant jį į darbą buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis, už automobilio nuomą jam turėjo būti mokama po 800 Lt kas mėnesį, atleidus iš darbo atsakovas nesumokėjo (liko skolingas) 400 Lt už automobilio nuomą (b. l. 63-65).

6Atsakovas su ieškovo reikalavimasis nesutiko. Nurodė, kad ieškovo reikalavimai yra visiškai nepagrįsti. Pateikta ieškovo banko sąskaitų istorija liudija apie tai, kad atleidus iš darbo su juo buvo visiškai atsiskaityta. Ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, šis ieškovo prašymas buvo atmestas. Toks ieškovo elgesys vertintinas kaip spaudimas jiems, norint nepagrįstai praturtėti. Bankroto byloje buvo konstatuota, kad jokia skola ieškovui neegzistuoja. Be to, ieškovui yra apmokėta ir automobilio nuoma, ieškovui yra permokėta už automobilio nuomą 300 Lt, nes automobilio nuomos terminas baigėsi 2011-05-31. Atsakovas už ieškovo piktnaudžiavimą savo teisėmis prašė ieškovui paskirti baudą (b. l. 80-88).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė. Ieškovas dėl bylos nagrinėjimo nedalyvaujant atsakovui neprieštaravo. Atsakovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, iš atsakovo pareiškimas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant nebuvo gautas. Kadangi yra ieškovo prašymas, teismas priima sprendimą už akių (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad su ieškovu O. P. darbo sutartis buvo sudaryta 2011-03-02. Jis buvo priimtas į darbą statybos darbų vadovu, darbo sutartis nutraukta 2011-07-15, darbo užmokestis buvo nustatytas nuo 800 Lt iki 1 572 Lt per mėnesį (b. l. 3).

10Į bylą yra pateikti tokie įrodymai: pažyma apie priskaičiuotą darbo užmokestį (b. l. 5), pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (b. l. 29), atsakovo pateiktas susirašinėjimas su ieškovu (b. l. 45-51), sąskaitų istorija (b. l. 46-47), ieškovo pateikta skolos skaičiuotė (b. l. 66-68), skola už automobilio nuomą (b. l. 89-91), kasos išlaidų orderiai (b. l. 89-97), automobilių panaudos sutartis (b. l. 104), ieškovo sąskaitos išrašas (b. l. 120-128).

11DK 141 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys privalo atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo asmeniu jo atleidimo dieną, o kai darbdavys uždelsia atsiskaityti su darbuotoju ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką.

12Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas su ieškovu pilnai atsiskaitė per visą jo darbo laiką: už 2011 m. kovo-balandžio mėn.

13Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2011-07-15. Pagal į bylą pateiktus SODA duomenis jam turėjo būti išmokėta už 2011 m. liepos mėnesį 1466,19 Lt (b. l. 4).

14Atsakovas pripažino, kad ieškovui priskaičiuotos draudžiamosios pajamos nuo 2011-07-01 iki 2011-07-15 sudaro 1466,19 Lt, tai matyti iš SODRA pažymos (b. l. 4). Ieškovas neigia, kad jis gavo darbo užmokestį už 2011 m. liepos mėn. ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad ieškovui buvo išmokėtas darbo užmokestis būtent už 2011 m. liepos mėn. ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, todėl laikytina, kad atsakovas neišmokėjo ieškovui 863,45 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. liepos mėn. (atskaičius visus privalomus mokėjimus) ir 301,37 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

15Ankstesniuose atsakovo mokėjimuose ieškovui nėra nurodyta, kad ieškovui avansu mokamas darbo užmokestis už 2011 m. liepos mėn., nors ieškovui išmokėtos pinigų sumos viršija atsakovo deklaruotas draudžiamąsias pajamas SODRA.

16Atsakovas taip pat yra skolingas ieškovui už 2011 m. liepos mėn. automobilio nuomą, kuri sudaro 400 Lt. Ieškovas pagrįstai teigia, kad automobilio nuomos sutartis galiojo ne iki 2011-05-31, o iki 2011 m. liepos mėnesio. Tai, kad automobilio nuomos sutartis galiojo ir po 2011 m. gegužės 31 d., liudija paties atsakovo pateikta jų sąskaitos istorija, iš kurios matyti, kad atsakovas dar mokėjo už automobilio nuomą ieškovui 2011 m. birželio mėn., todėl darytina išvada, kad automobilio nuomos terminas tęsėsi iki ieškovas nutraukė darbo sutartį su atsakovu (b. l. 46-47).

17Ieškovui jo prašomas priteisti vidutinis darbo užmokestis 13 751,91 Lt už uždelstą atsiskaityti laiką mažintinas. Nors atsakovas neatsiskaitė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną, tačiau atsiskaitymas su ieškovu iki tol buvo vykdomas. Su juo buvo neatsiskaityta tik už 2011 m. liepos mėnesį. Suma, kurios nesumokėjo atsakovas ieškovui, nėra didelė. Be to, atsižvelgiama į tai, kad atsakovas iki tol mokėjo ieškovui daugiau, negu yra deklaruota SODA pažymoje (b. l. 4).

18Priteistino vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką sumažinimas ieškovui atitinka teismų praktiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-02 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-82/2008) išaiškinta, kad DK 141 str. 3 d. nustatyta sankcija darbdaviui, kuris neatsiskaito su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo iš darbo dienai. Tai yra sankcija, kuri turi būti adekvati pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams.

19Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad jam turi būti priteistas 13 751,91 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Kaip minėta, ieškovui darbo užmokestis buvo mokamas, neišmokėtų išmokų suma nėra didelė. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 1 500 Lt darbo užmokestis už uždelstą atsikaityti laiką.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovėms iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už 400 Lt sumą nuo 2012-06-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 1000 Lt (b. l. 117). Ieškovo reikalavimus patenkinus iš dalies, iš dalies jam priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų jo reikalavimų daliai (CPK 93-96 straipsniai). Patenkinta ieškinio reikalavimų dalis sudaro 20 procentų. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 200 Lt bylinėjimosi išlaidos.

22Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio atleidžiami darbuotojai bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, valstybės naudai iš atsakovo priteistinas 91,94 Lt žyminis mokestis (3064,82 Lt x 3 proc. = 91,94 Lt).

23Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, proporcingai atmestų reikalavimų daliai, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos 21 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti O. P., a.k. ( - ) naudai iš UAB „Psyops Media“, juridinio asmens kodas 302337880, 863,45 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt tris Lt keturiasdešimt penkis ct) neišmokėtą darbo užmokestį, 301,37 Lt (tris šimtus vieną Lt trisdešimt septynis ct) kompensaciją už nepanaudotas atostogas (atskaičius visus privalomus mokesčius), 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus Lt) darbo užmokesčio už uždelstą atsikaityti laiką, 400 Lt (keturis šimtus Lt) už automobilio nuomą, 5 proc. metines palūkanas nuo 400 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 200 Lt už advokato padėjėjo paslaugas. Likusią ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Psyops Media“, juridinio asmens kodas 302337880, 91,94 Lt (devyniasdešimt vieną Lt devyniasdešimt keturis ct) žyminį mokestį ir 21 Lt (dvidešimt vieną Lt) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT72 7044 0600 0786 9964, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki sprendimo už akių įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

28Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

29Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

30Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. ieškovui O. P., jo atstovui adv. pad. Mantui Mikalopui,... 4. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, atsakovui už akių... 5. ieškovas O. P. su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. Atsakovas su ieškovo reikalavimasis nesutiko. Nurodė, kad ieškovo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė.... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad su ieškovu O. P. darbo sutartis... 10. Į bylą yra pateikti tokie įrodymai: pažyma apie priskaičiuotą darbo... 11. DK 141 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys privalo atsiskaityti su... 12. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas su ieškovu pilnai... 13. Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2011-07-15. Pagal į bylą pateiktus SODA... 14. Atsakovas pripažino, kad ieškovui priskaičiuotos draudžiamosios pajamos nuo... 15. Ankstesniuose atsakovo mokėjimuose ieškovui nėra nurodyta, kad ieškovui... 16. Atsakovas taip pat yra skolingas ieškovui už 2011 m. liepos mėn. automobilio... 17. Ieškovui jo prašomas priteisti vidutinis darbo užmokestis 13 751,91 Lt už... 18. Priteistino vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką... 19. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad jam turi būti priteistas 13 751,91 Lt... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 21. Ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 1000 Lt (b. l. 117).... 22. Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bylose, kurias nagrinėja... 23. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, proporcingai atmestų reikalavimų daliai,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti O. P., a.k. ( - ) naudai iš UAB „Psyops Media“, juridinio asmens... 27. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Psyops Media“, juridinio... 28. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 29. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 30. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...