Byla 2-4321-886/2012
Dėl fizinio asmens - J. Z. - pripažinimo neveiksniu, išvadą teikianti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba, suinteresuotas asmuo – J. Z

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai Laimutei J. S., išvadą teikiančios institucijos atstovei Hertai Gurskaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Laimutės J. S. pareiškimą dėl fizinio asmens - J. Z. - pripažinimo neveiksniu, išvadą teikianti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba, suinteresuotas asmuo – J. Z.,

Nustatė

2Pareiškėja Laimutė J. S. prašo pripažinti neveiksnia jos mamą J. Z., gim. 1927-04-08. Pareiškėja pareiškime nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad J. Z. po patirto insultų yra tokios būklės, kad visiškai negali savimi pasirūpinti, beveik nekalba, nevaikščioja, ji nežino dukters vardo, nežino, kad turi vaikų, pareiškėją vadina mama. Jai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Pareiškėja nurodo, kad ji yra vienintelis žmogus, kuris rūpinasi J. Z. ir ją prižiūri. Mano, kad J. Z. reikalinga pastovi priežiūra ir slauga, todėl pripažinus ją neveiksnia turi būti nustatyta globa. Pareiškėja sutinkanti prižiūrėti savo motiną ir ją globoti.

3Išvadą teikiančios institucijos - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnybos - atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti, nes yra atlikta teismo psichiatrinė ekspertizė, kurios išvadoje nurodyta, jog dėl psichikos sutrikimo J. Z. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CK 2.10 straipsnio 1 dalies ir Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 4 straipsnio nuostatas, yra du būtini neveiksnumo nustatymo kriterijai: medicininis - asmens psichinė liga ar proto negalia, nustatyta arba patvirtinta asmens psichinei būsenai nustatyti teismo paskirtos teismo psichiatrijos ekspertizės metu (CPK 466 straipsnis, 467 straipsnio 4 dalis), ir juridinis - psichinės ligos ar proto negalios nulemtas asmens negalėjimas suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Tiek medicininis prašomo pripažinti neveiksniu asmens vertinimas, teismui skiriant ir kompetentingiems asmenims atliekant teismo psichiatrijos ekspertizę, tiek asmens negalėjimo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti svarstymas (juridinis kriterijus) yra sudėtinės asmens neveiksnumo nustatymo proceso dalys, kurios yra būtinos ir vienodai svarbios kiekvienos bylos dėl asmens pripažinimo neveiksniu atveju. Pagal CK 2.10 straipsnio 1 dalies ir Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 4 straipsnio nuostatas tik tuo atveju, kai psichikos liga ar proto negalia yra tokios formos, kad dėl jos asmuo negali suvokti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, galima pripažinti jį neveiksniu.

6Pareiškimą dėl J. Z. pripažinimo neveiksnia pateikė jos duktė Laimutė J. S. (3 b.l.), t.y. asmuo, turintis teisę paduoti tokį pareiškimą teismui (CPK 463 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7Iš medicininių dokumentų išrašo matyti, kad J. Z., gim. 1927-04-08, nuo 2010-12-27 iki 2011-01-07 buvo gydoma VĮ Kauno II klinikinės ligoninės Neurologijos skyriuje, jai diagnozuota kraujagyslinė demencija, hipertenzija, žymi sensorinė motorinė afazija (5 b.l.). Nuo 2011-10-10 iki 2014-10-09 jai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (6 b.l.).

8Pagal CPK 466 ir 469 straipsnių nuostatas asmens psichinei būklei nustatyti būtina teismo psichiatrijos eksperto išvada. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi J. Z. paskirta teismo psichiatrijos ekspertizė, kurią atliko Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno pirmasis teismo psichiatrijos skyrius. 2012 m. birželio 12 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 83TPK-192/2012 išvadoje nurodyta, kad J. Z. konstatuotas psichikos sutrikimas – kraujagyslinė demencija; dėl psichikos sutrikimo J. Z. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti; dėl sunkios psichinės ir somatinės būklės jos dalyvavimas teismo posėdyje nerekomenduojamas (35-36 b.l.).

9Įvertinus teismo psichiatrijos ekspertizės išvadą, kitus byloje esančius įrodymus, pareiškėjos ir išvadą teikiančios institucijos atstovės paaiškinimus, nustatyta, kad J. Z. dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, todėl yra pagrindas pripažinti ją neveiksnia (CK 2.10 straipsnis).

10Asmenį pripažinus neveiksniu, teismo iniciatyva pradėtina byla dėl globos šiam asmeniui nustatymo ir globėjo paskyrimo (CPK 505 straipsnio 1 dalis, 506 straipsnio 1 dalis).

11Teismas pažymi, kad pagal CPK 469 straipsnį, jeigu pripažintas neveiksniu fizinis asmuo pasveiksta arba labai pagerėja jo sveikatos būklė, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagal asmens globėjo ar kitų CPK 463 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų (neveiksnaus asmens sutuoktinio, tėvų, pilnamečių vaikų, prokuroro) pareiškimą, remdamasis teismo psichiatrijos išvada, priima sprendimą panaikinti pirmiau priimtą savo sprendimą ir pripažinti pasveikusįjį veiksniu arba pripažinimą neveiksniu pakeisti į pripažinimą ribotai veiksniu.

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 263-268, 468 straipsniais,

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Pripažinti neveiksnia J. Z., gim. 1927 m. balandžio 8 d. (asmens kodas ( - ) gyv. Sodininkų g. 5-1, Kaune (deklaruota gyvenamoji vieta - M. R. g. 21-14, Kaune).

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai