Byla L2-10992-294/2009
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su kreditoriaus UAB „General Financing“ pareiškimu skolininkui D. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko 1259,46 Lt skolos, 2010,75 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

3Kreditoriaus pareiškimą priimti atsisakytina, nes jis neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų.

4CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

6Iš kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktų priedų matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko 2010,75 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2007-10-15 iki 2009-03-14. Delspinigių dydis pagal kartu su pareiškimu pateiktos vartojimo kredito sutarties nuostatas yra 0,5 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tokio dydžio delspinigiai per metus sudaro 182,5 proc. negrąžintos sumos. Iš pareiškimo priedų taip pat matyti, kad skolininkė savo įsipareigojimus pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį iš dalies vykdė, delspinigiai, paskaičiuoti už vienuolika mėnesių yra didesni nei negrąžinta paskolos dalis. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai šiuo atveju yra aiškiai per dideli ir neprotingi.

7Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškimą, kaip aiškiai nepagrįstą, atsisakytina priimti (CPK 435 str. 1 d. 4 p.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 432 str., 435 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „General Financing“ pareiškimą skolininkui D. K. dėl 1259,46 Lt skolos, 2010,75 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

10Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai