Byla 1-100-818/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Renatai Kvaraciejūtei, dalyvaujant prokurorei Irenai Pavliukevič, Marijui Normantui, kaltinamajam A. D., kaltinamojo A. D. gynėjoms adv. Ingridai Botyienei, Rasai A. Kučinskaitei, nukentėjusiajam A. S., nukentėjusiojo A. S. atstovui Mindaugui Kukaičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. D., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, vedęs, gyv. ( - ), gyv. vietą deklaravęs ( - ), dirba UAB ( - ), teistas: 1) 2009-02-23 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 154 str. 2 d., 155 str. 2 d. – 30 MGL (3900 litų) bauda; 2) 2010-04-26 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 245 str. – paskirta bausmė – laisvės apribojimas vieneriems metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu, kaltinamas pagal LR BK 245 straipsniį,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4kaltinamasis A. D. nevykdo teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:

5jis nevykdo 2009-04-10 priimto Vilniaus 1 apylinkės teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, kuris įsiteisėjo 2009-05-10, kuriuo jam ir UAB ( - ) yra uždrausta savaitraštyje ( - ) publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Tai yra jis būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir savaitraščio ( - ), kurio redakcija yra ( - ), redaktoriumi, 2010-05-01 savaitraštyje ( - ) (2010 gegužės 1-7 d. Nr. 17) straipsnyje „Teisėjas Artūras Pažarskis apribojo ( - ) redaktoriaus laisvę“ perspausdinęs 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendį bei pateikęs savo nuomonę ir pamastymus apie šį nuosprendį, išspausdino straipsnį, kuriame buvo išdėstyti teiginiai apie A. S. sąsajas su akcine bendrove ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu:

6„<...> A. S. teisme norėjo paneigti, kad jo firma ( - ) niekaip nedalyvavo AB ( - ) privatizavime, kad ji niekaip nėra susijusi su tariamos studijos apie šios įmonės privatizavimą rengimu, ir kad ji niekaip nesusijusi su buvusiu šios įmonės direktoriaus G. K. dingimu ir nužudymu. <...>“

7„<...> Tam, kad nuslėpti ( - ) ryšį su G. K. dingimu A. S. teisme melavo, kad V. G. niekada nėra dirbąs UAB ( - ).<...>“

8„<...> Todėl labai gali būti, kad ( - ) tuos pinigus, skirtus G. K. nužudymo tyrimui, perdavė V. G. neoficialiai... <...>“

9„<...> ...jo firma ( - ) ir buvo įsikūrusi ( - ) patalpose Traidenio gatvėje, ir ji neteisėtai iš ( - ) pervestus 8 mln. litų iš karto pervedė tam pačiam ( - ). <...>“

10„<...> Vėliau visi tie ( - ) milijonai atsidūrė ( - ) sąskaitose <...>“

11„<...> Daug milijonų ( - ) naudai buvo išplauta iš ( - ). A. S. tuo metu vadovavo NSGK, bet užuot sustabdęs pinigų plovimą jis prie to prisidėjo. <... >“

12„<...> ( - ) gavo didelę naudą jiems buvo pervesti neteisėtai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš ( - ) privatizavimo turėjo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabdė jau vėliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteisėto ( - ) privatizavimo ir iš to greičiausiai turėjo naudos. <...>“

13„<.. .>S. rengė ( - ) naudingus įstatymų pakeitimus, yra gavęs akcijų už 3 mln. Litų. <...>“

14„<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubėti, pasistengti užbėgti įvykiams už akių <„.> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. „<...>“

15„<...> „A. S. konsultavo ir valdė ( - ). <...>“

16„<... > Jis gavo atlygį už pareigų nevykdymą. Už ( - ). <...>“

17„<...> Tokį įspūdį susidariau iš išdėstytų duomenų, to, kad A. S. praturtėjo ( - ). Jis buvo NSGK pirmininkas, turėjo žinoti apie grobstymus ( - ), bet to nedarė. <...>“

18„<...> saugos bendrovė ( - ) kažkokių būdu dalyvavo ( - ) privatizavime <...>“

19„<...> saugos bendrovė ( - ), kurią įkūrė dabartinis Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A. S., dalyvavo ( - ) privatizavime < ...>“.

20Kaltinamasis A. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino ir teismui parodė, kad dėl draudimo, teisėja Vansevičienė, kuri priėmė šitą draudimą, jai buvo pateiktas BNS pranešimas, kuriame tiesiai šviesiai Valstybės pareigūnas L. įvardino, kad su A. S. siejama bendrovė ( - ) dalyvavo ( - ) privatizavime ir uždirbo iš to privatizavimo. Teisėja Vansevičienė, kuri nagrinėjo šitą S. prašymą uždrausti jį sieti su tuo privatizavimu, atmetė tą dokumentą, tačiau teisėjos Vansevičienės nutartį, kurioje buvo priimtas tas draudimas, jie gavo pavėlavę, jau po to, kai buvo praėjęs terminas skųsti šitą sprendimą. Kai jis nuvažiavo į teismą ir parodė teisėjai Vansevičienei šituos dokumentus – pono S. metinę pajamų deklaraciją, kuriuose savo ranka yra parašęs ( - ) akcininkas. Teisėja pripažino, kad tie dokumentai iš esmės keičia situaciją, ji jam pasiūlė kreiptis į teismą dėl to, kad būtų atnaujinta ši bylą. Jo prašymas atnaujinti šitą bylą nebuvo nagrinėjamas maždaug šešis mėnesius ir buvo išnagrinėtas tik spalio viduryje pernai metų. Teisėjas Zaluba nutarė, kad tos aplinkybės, kurias jis pateikė teismui, buvo viešai žinomos ir jas galėjo gauti anksčiau, todėl jo prašymas buvo atmestas. Todėl gaunasi kaip teisinis kazusas – teismo priimtas sprendimas uždrausti sieti S. su savo bendrove, nors teismas pripažįsta, kad tai viešai žinomi duomenys, kad jis yra akcininkas ir dalyvavo privatizavime. Tuomet apskundė šį sprendimą atnaujinti bylą Vilniaus apygardos teismui, tai buvo praėjusių metų spalio mėnesį, ir iki vasario mėnesio jų prašymas nėra išnagrinėtas, o pono S. ieškiniai iškart yra nagrinėjami, kai tik atsiduria teisme. Jam kaip piliečiui tai kelia nuostabą, kaip vienų skundai pusę metų guli nenagrinėjami, o S. per dvi savaites yra nagrinėjami. Mano, kad S. įtaka teismams dar yra išlikusi nuo tų laikų, kai jis buvo komiteto pirmininkas ir jam valstybinės įstaigos atsiskaitinėdavo. Jis dar kartą patvirtina, kad S. yra susijęs su ( - ), nes jis iki šiol yra šios įmonės akcininkas, ir jis dalyvavo privatizavime. Yra sutartis, kur ( - ) prezidentas savo ranka įrašo, kad konsultantai P. Š., A. S. gauna 300 Lt už valandą konsultacijų. Tai yra paslaugos tai pačiai įmonei, kuri privatizavo Mažeikių naftą. Norėjo pasakyti tiek, kad teisėja Vansevičienė, kuri priėmė tokį nelogišką sprendimą, ir kuri pati pripažino, kad tie dokumentai keičia esmę. Be to, ji buvo priėmusi sprendimą uždrausti publikuoti tokius teiginius laikraščiuose, tačiau internete šito daryti neuždraudė. Teiginius internete galima skelbti, o laikraščiuose ne. Atsakinėdamas į teismo klausimus parodė, kad uždraudimą publikuoti rašinius jis suvokė tiesiogiai, spausdinti dokumentus, kuriuose S. būtų siejamas su ( - ) privatizavimu. Patvirtino, kad yra redaktorius ( - ) ir tą straipsnį parengė jis, bet straipsnis buvo parengtas įdėjimui į internetą. Šitie visi teiginiai išdėstyti yra tiesiog dokumento pacitavimas. Šis straipsnis buvo parengtas tam, kad įdėti į internetą, kadangi jis buvo išvykęs į komandiruotę, tai jo pavaduotojas J. I., nežinodamas to, kad šitas straipsnis yra parengtas internetui, įdėjo jį į laikraštį, taip šitas straipsnis ir atsirado laikraštyje, nors jis buvo sumanytas kaip straipsnis įdėti į internetą. Kaltinimas yra pateiktas dėl visų dalykų. Kaltinimo akte yra surašytos tos pastraipos, kurios yra paimtos iš nuosprendžio. Iš esmės, jis nemano, kad nuosprendžio paviešinimas yra kažkoks straipsnis. Tas laikraštis yra viešai prieinamas. Siekis buvo paprastas, jų (šito laikraščio) funkcija yra parodyti visuomenei, kas darosi Respublikoje, kas juos valdo ir daug metų valdė. Straipsnio tikslas buvo paviešinti tą nutartį, kad buvo nuteistas už tai, kad parašė tiesą, nes niekas neginčija, kad S. ir yra susijęs, ir dalyvavo ( - ) privatizavime, tačiau už tą paviešinimą dabar yra teisiamas. Straipsnyje yra nuosprendžio citatos. Buvo konkrečiai uždrausta skelbti savaitraštyje Laisvas laikraštis, ėjo kalba konkrečiai apie tą savaitraštį. Mano, kad jis nepažeidė to nurodymo, nes ta publikacija buvo parengta interneto puslapiui – ( - ), kadangi nebuvo jiems draudimo skelbti internete, tačiau J. I. įdėjo netyčia į laikraštį. Iš esmės jis yra kaltinamas, kad jis parašė teiginius, bet tai nėra jo teiginiai, tai dokumento, nuosprendžio citavimas, dokumento spausdinti teismas neuždraudė. Ieškinys yra nepagrįstas. Jie mato, kad S. yra multimilijonierius ir tai matosi jau vien iš jo deklaruotų pajamų, yra fondai, užsienio kapitalai, taip kad ponas S. praturtėjo, kaip sakoma, Lietuvos valstybės tarnyboje, nes jis 8 metus dirbo valstybės tarnyboje, tuo metu jo pajamų deklaracijos tiesiog suvešėjo. Jis įsitikinęs, kad jis susijęs ir buvo akcininkas ir dalyvavo privatizavime. Kai jo nėra dirba J. I. ir jis sprendžia, kokius dėti straipsnius. Tuo metu, kai jo nėra jis negali kontroliuoti. Jis pasitiki savo pavaduotoju ir žino, kad jis sudės įdomias publikacijas ir čia yra kiekvieno žmogaus laisvas apsisprendimas. Pora dienų buvo išvykęs į Klaipėdą. Laikraštis yra sumaketuojamas ir siunčiamas į spaustuvę, vakare jis yra išsiunčiamas ir iš ryto jau turi tą laikraštį, tada jie jį išvežioja į platinimo vietas, tokia yra visa tvarka. Jis neturiu tokio įpročio, kad dar tikrinti prieš platinimą, kai jo nėra, tai yra J. I. pasirinkimas, jis juo visiškai pasitiki. Užsakymas spaustuvei yra siunčiamas elektroniniu paštu ir maketas taip pat elektroniniu paštu siunčiamas yra, tada spaustuvė gauna ir pateikia laikraštį. Jo parašo nereikia prieš siunčiant tą užsakymą. Tas kompiuteris yra ne jo, ten redakcijos. Nebuvo jokio susitarimo ar pavedimo, kad tas straipsnis būtų patalpintas. Jis sakė, kad būtų parengtas laikraštis, o tą straipsnį, matyt, rado kompiuterio darbalaukyje ir įdėjo. Viskas buvo taip sudėta į jo kompiuterį, koks dabar yra straipsnis (išdėstymas, nuotraukos, pavadinimas).

21Kaltinamojo A. D. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikaltimą įrodyta sekančiais duomenimis:

22Nuketėjusiojo A. S. teisme duotais parodymais, kuris parodė, kad gyv. ( - ), dirba ( - ). Eilę metų ( - ) ir jo vienintelis žurnalistas atstovas ir redaktorius A. D. rašo absoliutų melą, visiškas nesąmones, motyvai – politiniai ir kriminaliniai, bet šiuo atveju tai nenagrinėjama. Jie išryškėjo, kai nagrinėjama byla už turto prievartavimą, toks matyt stilius ir šitame reikale. Nemato esmės aptarinėti tų straipsnių visų, esmė jų ar paslėpė K. galvą ar nepaslėpė, dalyvavo nužudyme ar nedalyvavo ir pan. Sunku, net blaiviu protu vertinti, o visa kita yra tendencingas šmeižtas, susijęs su politiniais, kriminaliniais motyvais. Nereikalinga teigti, kad S. melavo, S. teigė ir pan. Čia yra komentarai, o ne kaip jis aiškina perspausdinta teismo nutartis, čia yra komentarai. Nėra juk sunku patikrinti, ar G. yra dirbęs ( - ), jis niekada nėra dirbęs. Bet tai rodo, kad žurnalistu save vadinančiam žmogui tai visiškai nerūpėjo. Tai ką kalbėjo L. irgi yra tik komentarai, tai nėra perspausdinta teismo nutartis, kuri buvo priimta. Tai yra dar su komentarais įvertinta lygiai taip pat, kaip su vertybiniais popieriais. Ar yra susijęs žmogus, turintis 0,0001 % bendrovės akcijų, tai nežinau, jeigu tas, kuris nusiperka Maximoje ir moka pinigus, didina Maximos pelną, gal ir susijęs su ja, tai yra absurdas, nes jis su privatizavimu visai nesusijęs. Jis ( - ) išvis vieną kartą yra buvęs ir jokios sąsajos neturi, kaip ir neturi sąsajos su K. nužudymu. Kaip turi reaguoti normalus žmogus, kada jį kaltina nužudymu ar dar kitais dalykais. Viskas, kas parašyta yra interpretacijos neatitinkančios tiesos. Tai, kad kaltinamasis nevykdo teismo sprendimo, mano, kad čia yra įsitikinimai, nes perskaitęs kiekvieno laikraščio antraštes normalus žmogus tikrai gali susiimti už galvos, tai žmogaus požiūris į teisinę sistemą, į įstatymus, į savo atsakomybę. Tai yra piktybiška veika. Kai kalbama, kad nebuvo sunkinančių aplinkybių, galbūt ir taip, bet tai yra padaryta pakartotinai, tyčia, siekiant paniekinti ne tik S., bet ir teismus, jų sistemą, nepagarbą. Manau, kad pakartotinas padarymas tos pačios veikos aiškiai suvokiant, kad taip negalima daryti, rodo ypatingą cinišką nepagarbą. Atsakinėdamas į teismo klausimus parodė, kad nagrinėjant bylą 2006 metais dalyvavo ir jis, ir A. D. bylos nagrinėjime. Kaltinamasis viską žinojo apie draudimą spausdinti tam tikrą informaciją, buvo ir ankstesnės bylos, baudžiamosios ir civilinės bylos, viskas jau tęsiasi 7 metus, kai vyksta tokie dalykai. Negali atsakyti, ar buvo eilinį kartą komentarais, vertinimais siekiama paniekinti jį, nes yra akivaizdžių neatitikimų, kuriuos yra nesunku patikrinti, bei tikslas paniekinti teismą. Tame straipsnyje yra ne vien nurašytas ar pacituotas teismo sprendimas, mano, kad vien straipsnio pavadinimas jau yra akivaizdus teismo sprendimo nevertinamas. Teismas aiškiai pasisakė, kad tai ne sąsajos su ( - ), o tai sąsajos, kurios išveda į privatizavimą ir tai yra visiškas absurdas, nes jis tada net nebuvo Seimo narys, kai vyko privatizavimas, svarbiausia, apie ką jie šiandien tyli ir kas buvo išvesta į K. nužudymą. Buvo aktualu ( - ), tada sukūrė privatizavimą ir K. nužudymą, viskas eina visumoje, kada tai tęsiasi 5 metus, tai jie turėjo kreiptis į teismą ir viską sustabdyti, nes tai tęsiasi jau ne vienerius metus. Mano, kad Lietuvos teismų praktikoje ieškinys yra absoliučiai mažas, nes už tokius dalykus, kuriuos žmogus darė, ieškinys turėtų būti 10 kartų didesnis, tai itin maža suma, bet jis palaiko savo pareikštą ieškinį. Atsakinėdamas į kaltinamojo gynėjos I. Botyrienės klausimus parodė, kad nurodyta ieškinio suma yra atsižvelgiant į ilgalaikį tyčinį A. D. veikimą, tai yra pagrindinis kriterijus, kuriuo remiamasi. Jis teismo sprendimus gerbia ir nenori jų komentuoti. Mano, kad jo suvokimo apie teismo draudimą publikuoti tam tikrą informaciją nereikia čia nagrinėti. Jo suvokimu rašinys yra bet kokia publikacija, bet kokie duomenys, kurie paskelbta viešoje erdvėje. Tai apima ir internetą ir kitą viešą erdvę. Teismo sprendimas priimtas viešame teismo posėdyje yra viešas dokumentas. Atsakinėdamas į kaltinamojo klausimus parodė, kad negavo jokių pinigų konsultuodamas ( - ), tai yra melas. Nėra niekur parašyta, kad jis gavo tuos pinigus. Čia yra interpretacijos. Smulkus gal ir buvo ( - ) akcininkas.

23Liudytojo J. I. teisme duotais parodymais, kuris parodė, kad yra UAB ( - ) redaktoriaus pavaduotojas, dirba žurnalistinį darbą šiame leidinyje jau 5 metai. Spausdinant leidinio numerį tvarka yra tokia kaip ir kituose leidiniuose. Yra nusistovėjusi tokia tvarka, kad už bendrą laikraščio informaciją, už bendrą turinį yra atsakingas vyr. redaktorius, bet šiame laikraštyje yra publikuojami tie autoriai iš tų leidinių, iš tų portalų, kurie turi laisvą susitarimą su ( - ). Šiuo atveju, tai gali būti ( - ), portalas ( - ), ( - ), ( - ), jie apsikeičiame abipuse informacija. Tokiu būdu jie bendradarbiauja pasikeisdami nuomonėmis, darydami interviu ir tokiu būdu yra sudaromas ( - ) turinys, už kurį atsako redaktoriui esant – redaktorius A. D., o jam nesant, jam išvykus numerį leidžia jis drauge su Maketuotoja Ž. M. Atsakinėdamas į teismo klausimus parodė, kad minėtas straipsnis šalia kitų straipsnių tą dieną, tuo metu, kai jie leido šį 17 laikraščio numerį buvo kompiuterio darbalaukyje, kuriame visa informacija suplaukia iš jau anksčiau minėtų visų korespondentų, portalų, tai buvo vienas iš tų straipsnių, kuris laukė savo eilės, jam tą numerį teko leisti pačiam asmeniškai pavaduojant A. D., kuris tuo metu buvo išvykęs į komandiruotę Klaipėdoje. Šalia kitų visų autorių buvo paliktas ir tas minimas straipsnis „Teisėjas A. Pažarskis apribojo ( - ) redaktoriaus laisvę“. Kadangi jis buvo įtrauktas darbalaukyje prie galimų publikuoti straipsnių sąrašo, jų maketuotoja jį sumaketavo tokiam pavidale, kokiam dabar ir yra. Jam asmeniškai neužkliuvo ta medžiaga, nes tai yra ne jo medžiaga, o redaktoriaus A. D. tema. Jam neteko su A. S. bendrauti jokioj kitoj formoj, išskyrus šiandieninį stumdymą prie teismo durų, kada jam pasakė, kad jis ne privatus asmuo ir prašė nefotografuoti ir pasakė tai labai grubiai, vartodamas žodį „tu“, jis nėra nei „tu“, nei „jūs“, jis yra ( - ) redaktoriaus pavaduotojas. Toks šio besibylinėjančio už teisybę žmogaus elgesys parodo, kad „vagie kepurė dega“, jo tokia subjektyvi nuomonė. LL inf. tai reiškia – ( - ) informacija, jie taip rašo. Galimai šio straipsnio autorius A. D., nes jis jo nerašė ir techninė darbuotoja taip pat nerašė, taip pat neturi duomenų, kad būtų kas nors kitas atsiuntęs. Jo nuomone, tai yra A. D. medžiaga, nes tai yra jo tema, jis jau vargsta su tuo kelerius metus. Jam yra neįdomūs tie žmonės, nei P., nei S., jis neturėjo jokio kontakto su jais. Jie dirba labai suspaustu grafiku ir laikraščio maketo pristatymas leidyklai vyksta leidinio pasirodymo išvakarėse. Jų labai trumpa savaitė yra, nes yra labai didelės informacijos apimtys, kurias reikia raštingai, suprantamai pateikti skaitytojui. Visa informacija, kuri būna spausdinama, būna pateikiama išvakarėse to leidinio, kuris yra kitą dieną atvežamas jiems. Jeigu šis laikraštis buvo išleistas gegužės 1 d., tai buvo pateikta spaustuvei balandžio 30 d., nes paskutinis terminas būna išvakarėse to laikraščio išleidimo. Pas juos yra nusistovėjusi tokia tvarka, kad kada nebūna A. D., kai jis būna išvykęs, jis leidžia šitą laikraštį, jie dirba abipusio pasitikėjimo pagrindu, tai reiškia, kad jo necenzūruoja ir nekontroliuoja, nes jau pasitiki, o jis nesikiša į A. D. darbą ir nepatarinėja, ką rašyti. Jis turi sąlyginę laisvę bendraudamas su skaitytojais, aišku jo visai kitas ratas yra, kiti interesai, jis neturėjo jokių reikalų nei su P., nei su S. A. D. buvo išvykęs neilgam, 4 dienom gal, jis nežino kada jis grįžo, svarbiausia, kad jo nebuvo Vilniuje, kai buvo maketuojamas numeris ir tada jam tenka visa atsakomybė. Techniškai leidinio parengimas vyksta taip, kad yra sudaromas visas numerio turinys, šiuo atveju buvo sudaryta informacija atrenkant iš to, ką jis padarė, taip pat buvo medžiaga, kurią jiems atsiunčia kiti šaltiniai ir visa ta informacija yra pilnai sukomponuojama. Jis pasakė, kokie straipsniai dedami, o maketuotoja jau viską sukomponuoja ir atlieka techninį darbą. Jie pasitarė dėl nuotraukos dydžio, dėl kitų dalykų. Jis parinko, kad tas straipsnis būtų būtent 4-5 psl., nes jam pasirodė, kad tai aktuali medžiaga, jis manė, kad čia būtų taip geriau, nes ir siejosi su toliau einančiu P. interviu, sąlyginai galbūt pagal svarbą buvo išdėstyti straipsniai. Dėl straipsnio turinio priima sprendimą, kiekvieno straipsnio autorius. Tas straipsnis buvo paliktas darbalaukyje, jis su redaktoriumi nesukontaktavau, nepaklausiau, ar draudžiama, o jam pasirodė tas straipsnis įdomus jis davė komandą Ž. ir buvo atspausdintas tas straipsnis. Apie teismo sprendimus jis nieko nežinojo, jis žinojo, kad žmogus yra tampomas po teismus už tiesos žodį, jis žino, kas yra vagys ir kas yra iš tiesų kovotojai už teisingumą, todėl jam nereikėjo jokių A. D. agitacijų dėl šio straipsnio paskelbimo, nebent jam būtų pasakęs, kad šitas straipsnis yra tabu ir jis neskelbtinas, bet jie dėl darbų gausos, dėl skubėjimo apie poną S. tikrai nediskutavo ir nemato reikalo gaišti laiko dėl šio asmens. Įmonės vadovas yra atsakingas už laikraščio funkcionavimą, jis ieško rėmėjų, korespondencijos, kuri išskirtų mūsų laikraštį iš tos pilkos masės. Redaktorius yra atsakingas už šio laikraščio išlikimą šitomis laukinio kapitalizmo sąlygomis. Jis yra labai dėkingas šiam redaktoriui, kad jie dar kažkaip kvėpuoja, jo dėka ir jo pasišventimo dėka. Kada jis pirmą kartą sutiko A. D., jo pirmas klausimas buvo, ar jis nebijo gauti kulkos į kaktą, jam atsakė, kad ne tie laikai, bet tie laikai yra, nes šie žmonės, kurie vaizduojasi garbingi yra didžiausi korupcinės sistemos garantai. Viskas taip buvo paruošta darbalaukyje, jis nieko nekeitė tame straipsnyje. Jų darbo kabinete yra du kompiuteriai, yra pagrindinis ir kitas yra toks pagalbinis. Buvo pagrindinio kompiuterio darbalaukyje tas straipsnis. Pagrindinis kompiuteris yra tas, kuriuo dirba maketuotoja Ž. M., ji ateina anksti ryte ir pradeda tą medžiagą tvarkyti ir jis ją netgi gali palikti dvejoms valandoms, nes jai reikia atlikti tą juodą darbą. Paskutinį tašką deda maketuotoja, bet ji neužsiima jokia saviveikla, ji daro tai, kas jai būna palikta darbalaukyje, ką liepia redaktorius arba einantis jo pareigas asmuo. Jokio atskiro nurodymo įdėti šį straipsnį nebuvo, tas straipsnis buvo kompiuterio darbalaukyje. Kadangi jam tas straipsnis buvo aiškus, tai jis pasakė, kad dedam šitą straipsnį į leidinį. Pamatė tą antraštę ir pasakė, kad dedam tą straipsnį, būtinai reikia jį spausdinti. Ž. M., žinoma, kad pirma pamatė tą straipsnį, nes ji atsisėda prie kompiuterio ir išmeta iš karto, jis negali atlikti už Ž. M. jos darbo ir nespaudo už ją mygtukų. Ji nieko nesakė dėl minėto straipsnio, jokių komentarų nebuvo iš Ž., ji jam turi tik parodyti, kas yra darbalaukyje. Į nukentėjusiojo A. S. klausimus liudytojas atsakė, kad jis yra redaktoriaus pavaduotojas, apie jokius draudimus su A. D. jis nediskutuoju. Nežinojo, kad ne tik A. D., bet ir ( - ) yra kažkokie draudimai. Jam tenka pavaduoti A. D. kažkur vieną kartą per du mėnesius, nėra jokio grafiko pas juos, bet taip gaunasi maždaug. Į nukentėjusiojo atstovo adv. M. Kukaičio klausimus liudytojas parodė, kad jis darbalaukyje, matė tą straipsnį ir mačiau, kad yra linksniuojamas A. D., jis nesigilino, ką palieka A. D., jam nerūpi kokie yra to tampymo po teismus užkulisiai, jis pamatė, kad yra A. D. ir nusprendė spausdinti. Jis nežino ar D. žinojo apie tai, kad bus spausdinamas tas straipsnis, tas straipsnis buvo paliktas kompiuterio darbalaukyje.

24Liudytojos Ž. M. teisme duotais parodymais, kuri parodė, kad dirba maketuotoja UAB ( - ). Vykdydama savo darbo funkcijas gauna tekstus, nuotraukas ir viską sudeda į maketą. Taip pat 2009 m. pavasarį dirbo šio laikraščio redakcijoje. A. D. yra redaktorius, J. I. yra jo pavaduotojas, taip pat dar dirba buhalterė ir viskas. Jeigu yra ruošiama nauja medžiaga naujam tiražui, tai viskas vyksta tokiu būdu, kad ji ateina į darbą, būna redaktorius dažniausiai ir kartais ji pati pasiima tekstus iš email, o pusė tekstų būna iš kompiuterio, ant darbalaukio, kadangi jau daug metų dirba, tai kartais ir pati paima. Konkrečiai neatsimena tos situacijos, bet jai papasakojo tą situaciją, kai gavo šaukimą į teismą. Tada, kai buvo leidžiamas tas laikraštis, redaktorius buvo išvažiavęs, atsakingas asmuo buvo J. I., o visi tie dalykai buvo palikti ant darbalaukio. Viskas buvo palikta, tekstas, nuotraukos, tai buvo redaktorius palikęs. Visada būna taip, kad jeigu yra išvažiuojama, tai yra pagrindinis redakcijos kompiuteris, kuriame darbalaukyje yra dedami visi tekstai, turi priėjimą prie to kompiuterio tik ji, redaktorius ir J. I. Yra toks žodinis susitarimas, kad visi tekstai dedami tame kompiuteryje. J. I. buvo tada jos vadovas. Ji tik pasakė, kad buvo darbalaukyje palikta, sprendimas buvo J. I. Nežino, kas buvo autorius to teksto, jeigu yra prierašas ( - ), tai nežino kas autorius. Jai pasakė J. I., kad įdėtų tą straipsnį ir viskas. Kodėl būtent tuose puslapiuose yra tas straipsnis nežino, nes kartais nusprendžia pati į kurią vietą įdėti, kartais jai pasako. Ji kartais, kai maketuoja, jeigu gramatines klaidas pamato, tada pataiso, o sakinių struktūros netaiso niekada. Mano, kad neprisidėjo prie šiame straipsnyje parašytų sakinių, nes pakankamai sudėtinga informacija parašyta, todėl negali lįsti prie tokių sakinių. J. I. jai matant neprisidėjo tikrai, iš praktikos irgi gali pasakyti, kad neturėjo prisidėti. Laikraštį spausdina Latvija. Ji sumaketuoja, padaro pdf formatą ir nusiunčiu elektroniniu būdu, jie pasiima ir ištrina, visada taip būna. Ji dirbo tuo metu tikrai, tačiau jai tos datos nieko nesako ir ji nežino, ar tuo metu A. D. buvo išvykęs. Atsakinėdama į prokuroro klausimą parodė, kad viskas vyksta su vyr. redaktoriaus žinia, jis nesėdi, kol ji išsiunčia, bet jis viską žino. Atsakinėdama į nukentėjusiojo atstovo klausimus parodė, kad viskas būna kompiuteryje, taip pat derina ir išdėstymą viso teksto kompiuteryje, kai išvyksta A. D., tada ji savo nužiūra daro arba su J. I. konsultuojuosi. Ji nesiunčia A. D. patikrinti pdf formato. Kai būna redaktorius, tai jis nusprendžia konkrečių tekstų vietas. Tekstas po nuotrauka yra ne jos rašytas, gal J. I. parašė, bet tikrai ne ji. Yra tokia tvarka, kad paliekamas tekstas kompiuterio darbalaukyje, ten paliekama darbui, yra paliekama ne tik tam numeriui skirti straipsniai, bet ir daugiau truputį būna. A. D. turi priėjimą ir J. I.. Įmonės el. paštas yra ( - ). Ji turiu prijungimo duomenis ir A. D., ar J. I. turi, nežino. Svetimas žmogus negali prisijungti prie jo. Jeigu siunčiu ji laišką, tai siunčia konkrečiai, pasirašo, bet retai siunčia, nes iš asmeninio savo pašto siunčiu, jeigu reikia. Atsakinėdama į teisėjo klausimus paaiškino, kad kai J. I. parašo kokį straipsnį, jis pasirašo, kad jis yra autorius. Jos darbas yra paklausti kas yra straipsnio autorius, jeigu neaišku, kas yra autorius, tada pasako, kad ll inf. Straipsniai dedami visi darbalaukyje, dažniausiai būna viename kampe visi tie tekstai, kurie yra einami, bet būna visaip, nes pas juos ten netvarka truputį. Jeigu redaktorius parašo straipsnį, tai tekstai dedami darbalaukio dešinėje apačioje. J. I. nededa ant darbalaukio, jis iš karto iš savo kompiuterio kelia. Vienintelis redakcijos darbuotojas A. D. deda ant darbalaukio dešiniame kampe. Atsakinėdama į kaltinamojo A. D. klausimą parodė, kad ant to paties darbalaukio yra saugomi ir kitų autorių tekstai, kurie, pavyzdžiui, atsiunčiami į elektroninio pašto dėžutę.

25Apžiūros protokolu, kurio metu buvo apžiūrėtas 2010 metų gegužės mėn. 1-7 d. laikraštis ( - ) Nr. 17(283) (b.l. 47-49).

26LR BK 245 straipsnio dispozicijoje numatyta atsakomybė už teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis nevykdymą. Iš Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 matyti, kad juo buvo uždrausta A. D. ir UAB ( - ) savaitraštyje ( - ) publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Sprendimas įsigaliojo 2009 m. gegužės 10 d. Iš savaitraščio ( - ) 2010 gegužės 1-7 d. išleisto Nr. 17 turinio matyti, kad jame buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Teisėjas Artūras Pažarskis apribojo ( - ) redaktoriaus laisvę“, kuriame A. S. buvo siejamas su AB ( - ) privatizavimu, G. K. nužudymu. Išvada apie tokį straipsnio turinį darytina įvertinus ne tik kaltinime nurodytas straipsnio ištraukas, bet ir šių ištraukų konteksto turinį, nuotraukas ir kitas aplinkybes. Straipsnis atitinka rašinio sąvoką, nes yra sukurti informaciją perteikiant rašto ženklais, o jame ne tik cituojamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-26 nuosprendis, bet ir daromos išvados dėl A. S. elgesio ir pateikiamas jo vertinimas.

27Nagrinėjant bylą teisme, A. D. pats pripažino faktą, jog minėtą straipsnį parašė pats ir jam buvo žinoma apie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimą ir jo turinį, kad teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs ir privalėjo būti vykdomas. Kaltinamojo išsakyti argumentai, kad ne jis priėmė sprendimą dėl straipsnio paskelbimo savaitraštyje ( - ) neatleidžia jo nuo baudžiamosios atsakomybės. Kadangi A. D. būdamas ne tik kaip redaktorius, bet ir yra leidinį leidžiančios įmonės vadovas, todėl pagal savo pareigas jis priima sprendimus dėl straipsnių turinio bei jų paskelbimo ir šiuos sprendimus įgyvendina. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamojo A. D. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 245 straipsnį. Surinktoje medžiagoje yra pakankamai duomenų, pagrindžiančių kaltinamojo A. D. kaltę, padarius minėtą nusikalstamą veiką.

28Kaltinamojo A. D. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

29Skirdamas kaltinamajam A. D. bausmę, teismas atsižvelgia į jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nusikalstamos veikos pavojingumą visuomenei, į tai, kad įrodytą nusikalstama veika buvo tyčinė, baigta, sukėlusi pasekmes, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis A. D. administracine tvarka baustas (b.l. 59-64), teistas (b.l. 57-58), psichiatrinėje įskaitoje neįrašytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas (b.l. 74-76). Šios aplinkybės rodo, kad jis nelinkęs taisytis, o linkęs nusikalsti.

30Įvertinus visumą aukščiau nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų darytina išvada, kad bausmės tikslai šiuo atveju būtų pasiekti kaltinamajam A. D. paskiriant laisvės apribojimo bausmę.

31Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 30000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

32Pagal LR BPK 109 straipsnio nuostatas asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltam asmeniui ar materialiai atsakingam už kalto asmens padarytas veikas civilinį ieškinį. LR CK 6.250 straipsnio 1 dalyje neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šie kriterijai kaip principai, kuriais turi vadovautis teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus, įtvirtinti ir LR CK 1.5 straipsnio 4 dalyje.

33Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina įvertinti jo nustatymo kriterijus tuo aspektu, koks yra kompensaciją didinančių ir mažinančių kriterijų santykis. Dėl to, remiantis teismo nustatytomis aplinkybėmis, nagrinėjamoje byloje didinantys neturtinės žalos atlyginimą kriterijai yra pažeistos vertybės pobūdis (dvasiniai išgyvenimai ir reputacijos pablogėjimas) ir žalą padariusio asmens kaltė; mažinantys – paskleistos informacijos mastas, neturtinės žalos padariniai.

34Byloje nustatyta kaltinamojo kaltė (LR BK 245 straipsnis) ir pakartotinis nusikalstamos veikos padarymas, šie du veiksniai gali būti pagrindas priteisti didesnį neturtinės žalos atlyginimą, o paskleistos informacijos mastas, t.y. UAB ( - ) savaitraštis ( - ) išleistas 12400 egzempliorių tiražu, pripažintinas mažinančiu neturtinės žalos dydžio nustatymą. Asmens reakcija į jo neturtinių vertybių pažeidimą gali būti adekvati ir neadekvati, nukentėjusiojo jausmai, vidiniai išgyvenimai, sukrėtimai ir kančios yra individualūs, todėl, remdamasis tokiais vidiniais išgyvenimais, nulemtais individualios reakcijos į to paties pobūdžio ir sunkumo veiksmus, kuriais pažeidžiamas didesnę ar mažesnę vertę asmeniui turintis gėris, nukentėjusysis subjektyviai įvertina ir nurodo jam padarytos neturtinės žalos dydį. Nukentėjusysis A. S. jam padarytą neturtinę žalą įvertino 30000 Lt. Teismas, atsižvelgę į bylos aplinkybes, t.y. kad nusikalstama veika priskiriama prie baudžiamųjų nusižengimų, savaitraščio ( - ) palyginus nedidelis, padariniai nebuvo labai sunkūs. Dėl to kilusių padarinių aspektu nukentėjusiojo 30000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti yra per didelė ir neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų. Siekdamas kiek įmanoma teisingiau nustatyti neturtinės žalos dydį, kartu nepažeidžiant skirtingų nukentėjusiojo ir jam žalą padariusio asmens – kaltinamojo – interesų, teismas sumažina prašomos atlyginti neturtinės žalos dydį nuo 30000 iki 5000 Lt.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301 – 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

36pripažinti A. D., a.k. ( - ), kaltu pagal LR BK 245 straipsnį už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme nevykdymu ir paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

37Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-26 nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausme, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę vienerių metų devynių mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

38Priteisti iš A. D. 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiojo A. S. naudai.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Miroslavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. kaltinamasis A. D. nevykdo teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:... 5. jis nevykdo 2009-04-10 priimto Vilniaus 1 apylinkės teismo sprendimo,... 6. „<...> A. S. teisme norėjo paneigti, kad jo firma ( - ) niekaip... 7. „<...> Tam, kad nuslėpti ( - ) ryšį su G. K. dingimu A. S. teisme... 8. „<...> Todėl labai gali būti, kad ( - ) tuos pinigus, skirtus G. K.... 9. „<...> ...jo firma ( - ) ir buvo įsikūrusi ( - ) patalpose Traidenio... 10. „<...> Vėliau visi tie ( - ) milijonai atsidūrė ( - ) sąskaitose... 11. „<...> Daug milijonų ( - ) naudai buvo išplauta iš ( - ). A. S. tuo... 12. „<...> ( - ) gavo didelę naudą jiems buvo pervesti neteisėtai gauti... 13. „<.. .>S. rengė ( - ) naudingus įstatymų pakeitimus, yra gavęs... 14. „<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubėti,... 15. „<...> „A. S. konsultavo ir valdė ( - ). <...>“... 16. „<... > Jis gavo atlygį už pareigų nevykdymą. Už ( - ).... 17. „<...> Tokį įspūdį susidariau iš išdėstytų duomenų, to, kad A.... 18. „<...> saugos bendrovė ( - ) kažkokių būdu dalyvavo ( - )... 19. „<...> saugos bendrovė ( - ), kurią įkūrė dabartinis Seimo... 20. Kaltinamasis A. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino ir... 21. Kaltinamojo A. D. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikaltimą įrodyta... 22. Nuketėjusiojo A. S. teisme duotais parodymais, kuris parodė, kad gyv. ( - ),... 23. Liudytojo J. I. teisme duotais parodymais, kuris parodė, kad yra UAB ( - )... 24. Liudytojos Ž. M. teisme duotais parodymais, kuri parodė, kad dirba... 25. Apžiūros protokolu, kurio metu buvo apžiūrėtas 2010 metų gegužės mėn.... 26. LR BK 245 straipsnio dispozicijoje numatyta atsakomybė už teismo sprendimo,... 27. Nagrinėjant bylą teisme, A. D. pats pripažino faktą, jog minėtą... 28. Kaltinamojo A. D. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 29. Skirdamas kaltinamajam A. D. bausmę, teismas atsižvelgia į jo atsakomybę... 30. Įvertinus visumą aukščiau nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų... 31. Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 30000 litų... 32. Pagal LR BPK 109 straipsnio nuostatas asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 33. Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina... 34. Byloje nustatyta kaltinamojo kaltė (LR BK 245 straipsnis) ir pakartotinis... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301... 36. pripažinti A. D., a.k. ( - ), kaltu pagal LR BK 245 straipsnį už teismo... 37. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtą bausmę subendrinti dalinio... 38. Priteisti iš A. D. 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) nusikalstama veika... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...