Byla T-174-369/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jurgai Dringelytei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos atstovui Eduardui Cypcinui, nuteistajam V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam V. B., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

2V. B., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 12 klasių išsilavinimo, gyvenamąją vietą nurodęs adresu ( - ), Lietuvoje anksčiau teistas. Nuteistas 2009-06-17 Goterburgo miesto apylinkės teismo pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 6 str. – 6 metų laisvės atėmimo bausme ir deportacija, draudžiant sugrįžti į šalį iki 2024-06-17. 2009-08-27 Vakarų Švedijos apeliacinis teismas paliko galioti Goterburgo miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę.

3Bausmės pradžia laikoma 2009-10-01, pabaiga – 2015-02-05 (įsk. 238 d.). Pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo V. B. buvo perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2010-03-23 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

4Vadovaujantis Europos konvencijos „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“ 10 str. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija prašo nustatyti V. B. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Seimas 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 ratifikavo 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją (toliau tekste-Konvencija). Šis tarptautinės teisės aktas reglamentuoja procedūrines nuostatas, pagal kurias vienos valstybės teritorijoje nuteistas asmuo gali būti perduotas kitai valstybei, kad ten atliktų jam paskirtą bausmę.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu V. B. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Švedijos Karalystės Goterburgo miesto apylinkės teismo, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str. V. B. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais, t. y. arba jos pačios gali tęsti bausmės atlikimą, remdamosi teisminiais arba administraciniais sprendimais pagal 10 straipsnyje numatytas sąlygas, arba teisminiu ar administraciniu sprendimu pakeisti bausmę, pakeičiant nuteistosios valstybės paskirtas sankcijas į valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose už tokį patį nusikaltimą numatytomis sankcijomis pagal 11 straipsnyje išdėstytas sąlygas (bausmės konversija).

9Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata, teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Tai pat neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos BK 3 str. 8 str. 1 d.

10Tokiu atveju vadovaujantis Švedijos Karalystės Goterburgo miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kurį 2009-08-27 Vakarų Švedijos apeliacinis teismas paliko galioti, nustatytomis aplinkybėmis, konstatuojama, kad V. B. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas užsienio valstybėje – Švedijos Karalystėje pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 6 str. yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d.

11Švedijos Goterburgo miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kurį Vakarų Švedijos apeliacinis teismas paliko galioti, paskirtos bausmės dydis (6 metai) nekeistinas, nes jis neviršija LR BK 199 str. 2 d., numatytų sankcijų ribų, taipogi neviršija maksimalios bausmės dydžio. Švedijos Karalystės Goterburgo miesto apylinkės teismas priimdamas ir Vakarų Švedijos apeliacinis teismas palikdamas galioti V. B. atžvilgiu Goterburgo miesto apylinkės teismo apkaltinamąjį nuosprendį įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus susijusius su bausmės skyrimu.

12Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. V. B. kardomajame kalėjime praleido 238 dienas, todėl šis laikotarpis įskaitomas į atliktą bausmės laiką.

13Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam V. B. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

14KONVENCIJOS 13 str. nustatyta, kad tik nuteisusioji valstybė turi teisę nuspręsti, ar reikia peržiūrėti nuosprendį.

15Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR BPK 362 str., 365 str. teismas,-

Nutarė

16V. B., gim. ( - ), Švedijos Karalystės Goterburgo miesto apylinkės teismo 2009-06-17 nuosprendžiu, kuris Vakarų Švedijos apeliacinio teismo 2009-08-27 paliktas galioti, pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) dėl bausmės paskyrimo už kontrabandą 6 str. paskirtą 6 metų laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos BK 199 str. 2 d., ir palikti tą pačią 6 metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2009-10-01. Į bausmės laiką įskaityti kardomojo kalinimo laiką – 238 dienas.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai